Submission Is Not Our Way

Loading...

2008-02-24

Censurerar SVD och DN islamofobens blogginlägg?

Islamofobens två inlägg "Tänk om ...." och "Det monokulturella Kosovo; islamism, gangsterism och klanvälde" förefaller att ha censurerats av SvD och DN. Trotts de har pingats iväg och kan återsökas via Twinglys bloggsök. Det förra var en litet inlägg i samband med förslaget om statligt påkostade imamskolor, det senare ett angånde Kosovos självständighetsförklaring.

M.J

2008-02-23

Det monokulturella Kosovo; islamism, gangsterism och klanvälde

Så utropade då sig Kosovo till slut till en egen "oberoende" stat. Den första med en muslimsk majoritet i det egentliga Europa sedan Albaniens tillkomst 1912. En snabb titt på premiärministerns Hashim Thaci`s bakgrund inger dock inget vidare förtroende. "Ormen" som han också kallades är idag ledare för Kosovos demokratiska parti, och har tillika en bakgrund som ledare för Kosovo Liberation Army (KLA/UCK). En gerillarörelse med kopplingar till islamism och Osama Bin Laden´s al-Qaeda, och som enligt människorättsorganisationen "Human Rights Watch" gjort sig skyldig till krigsförbrytelser genom kidnappning, våldtäkt, tortyr och mord. Vidare slås det fast att "Elements of the KLA are also responsible for post-conflict attacks on Serbs, Roma, and other non-Albanians, as well as ethnic Albanian political rivals... widespread and systematic burning and looting of homes belonging to Serbs, Roma, and other minorities and the destruction of Orthodox churches and monasteries... combined with harassment and intimidation designed to force people from their homes and communities... elements of the KLA are clearly responsible for many of these crimes" ( http://www.hrw.org/reports/2001/kosovo/undword.htm ).

Förutom detta finns det också tydliga kopplingar mellan den organiserade brottsligheten och KLA/UCK, vars verksamheten åtminstone delvis kom att finansieras genom knarkhandel. Heroin och kokain som pumpades ut i länderna i VästEuropa (KLA finances fight with heroin sales Terror group is linked to crime network; Jerry Seper. Washington Times. Washington, D.C.: May 3, 1999. pg. A.1, SCOTT, Peter Dale (2003): Drugs, Oil and War. Rowman & Littlefield. Lanham, USA. page 29,
http://www.brusselsjournal.com/node/2988 ). Och nu vill de ha vårt erkännande och kommer sannolikt snart också att få det.

Om Hashim Taci´s fortsatta kriminella aktiviteter rapporterar Can Karpat i AxisGlobe.com "Thaci is also known as the organiser of the Drenica-Group. The group controlled between 10-15 per cent of criminal activities in Kosovo in connection with smuggling of arms, stolen cars, oil and cigarettes as well as with prostitution, the establishment and maintenance of connections with the Albanian, Czech and Macedonian mafia. Other than that, Thaci’s sister is married to Sejdija Bajrush, one of the leaders of the notorious Albanian mafia"(
http://www.axisglobe.com/article.asp?article=561 ).

Huruvida Kosovo kommer att utveckla sig till en genuint islamsk statsbildning eller en ren gangsterstat återstår dock att se. Sannolikt kommer vi att få se en kombination där kriminalitetens destruktiva krafter främst vänds mot de otrogna inne i landet och utåt i syfte att destabilisera dar al-harb. Att den religiösa ivern och kopplingarna till al-Qaeda inte blott var taktisk och av en mer tillfällig natur visar en växande religiös intolerans manifesterad i en systematisk förstörelse av kyrkor och kloster. Sedan Kosovo lades under FN:s administration och de fredsbevarande NATO-styrkornas ankomst har upp mot 150 kyrkor förstörts(
http://www.interfax-religion.com/kosovo/ , http://www.faithfreedom.org/oped/GrantSwank60309.htm ) samtidigt som moskéer formligen har växt som svampar ur jorden (uppemot 400 st). Många är också de kristna serber och romer som hotats och terroriserats i syfte att få dem att lämna Kosovo, inte ens nunnor och kyrkans män har undgått att angripas.

Med tanke på landets utsatta ekonomiska situation och den höga arbetslösheten (ca 47%) är risken mycket stor att islamska "fundamentalistiska" organisationer i allt högre utsträckning kommer att se en chans att vidga sitt inflytande i Europa. I december 2006 hävdade Thomas Gimble (a former chief of the OSCE intelligence agency in Kosovo) att Kosovo idag utgör den största marknaden för potentiella jihaddister sett ur ett globalt perspektiv, och att al-Qaeda investerar en enorm mängd kapital i regionen. Enligt Gimble’s källor så arbetar Saudi Arabien, Iran, al-Qaeda and Hezbollah tillsammans på att bygga upp en islamistisk armé i Europa. Armén påstås vara i full färd med att beväpna sig med moderna vapen, och utvalda rekryter lär dessutom utbildas på privata flygskolor i Bulgarien och Tjeckien. Rekryteringscenter står att finna i hundratals moskéer runt om i Kosovos, Bosnien, FYR Makedonien och Albanien. Moskéer som också har bekostats av flera arabländer. "In Kosovo I came to the conclusion," säger Gimble "that initiatives for the spreading of radical Islam are much larger and more complicated than I could have possibly imagined." (
http://www.serbianna.com/columns/ratkovic/004.shtml ).

En annan organisation som ostört har fått arbeta i området är "the Revival of Islamic Heritage Society" (Jam'iyyat Ihya? al-Turah al-Islami).", en Wahhabistisk välgörenhetsorganisation som också har finansierat väpnad jihad, bla terrorattacker i Bangladesh (
http://www.antiwar.com/deliso/?articleid=7269 ).
Så här hoppfullt uttrycker sig avslutningsvis generalsekreteraren i Organization of Islamic Conference om den nya muslimska staten Kosovo; -"... . There is no doubt that the independence of Kosovo will be an asset to the Muslim world and further enhance the joint Islamic action." (Secretary General of the Organization of the Islamic Conference Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu 18 February 2008). En organisation som med sina 57 muslimska medlemsstater inte har varit nöjd med FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och därför sett sig tvunget att utfärda en motsvarande dito för den muslimska världen där alla mänskliga fri- och rättigheter genom artiklarna 24 och 25 underordnas sharian (jfr
http://www.eif-pcusa.org/InterfaithRelations/documents/%20cairodeclaration.pdf ).

Mot bakgrund av allt detta är sannolikt en utveckling mot en allt mer utvecklad islamsk monokulturell dominans att vänta i det nya Kosovo, och sannolikt också en bas för revolutionära islamister.

M.J

2008-02-10

Yusuf al-Qaradawi en moderat ikon?

På Islam.online.net kan man läsa om kontroversen kring Yusuf al-Qaradawi och det faktum att han nekats visum för läkarbehandling i Storbrittanien. I artikeln framgår att man från Muslim Council of Britain (MCB) har reagerat kraftigt på detta beslut som man kallar "an unwarranted assult" to Britain´s two million muslims. Mohammad Abdul Bari, generalsekreterare för MCB har ingen som helst förståelse för att al-Qaradawi inte medges inresa till Storbrittanien; - "I am afraid this decision will send the wrong message to Muslims everywhere about the state of British society and culture".

Denne man låter oss vidare veta att -"Yusuf al-Qaradawi enjoys unparalleled respect and influence throughout the Muslim world". I samma artikel kan man vidare läsa att englands muslimer insisterar på att han inte är en hatpredikant utan snarare en moderat ikon (sic!). Om nu MCB har utryckt sig på detta sätt förstår man att deras syn på vad som torde kunna kallas för moderat är en helt annan än min egen personliga, och för all del säkert de flesta andras också för den delen. Hur som helst förefaller de hysa en djup respekt för denna man.

Egyptiern Yusuf al-Qaradawi är bäst känd för sitt populära tv-program på kanalen al jazeera och internetsighten Islam.Online, där han bland annat publicerar sina fatwor. Han anses höra till de mest inflytelserika inom det muslimska brödraskapet och är tillika president och styrelseman i European Council for Fatwa and Research.

Nedan följer några citat som kan tillskrivas detta moderata islamska orakel och som väl illustrerar hans syn på demokrati och frihet, kvinnan och muslimska apostater.

* Om den sekulära demokratin och dess grundvalar versus sharia; "Since Islam is a comprehensive system of `Ibadah (worship) and Shari'ah (legislation), the acceptance of secularism means abandonment of Shari'ah, a denial of the Divine guidance and a rejection of Allah’s injunctions. (...) the call for secularism among Muslims is atheism and a rejection of Islam. Its acceptance as a basis for rule in place of Shari'ah is a downright apostasy." och "the Shari'ah cannot be amended to conform to changing human values and standards, rather, it is the absolute norm to which all human values and conduct must conform ...".

* Om lika rättigheter för kvinnan; "Those misguided people cudgel their brains in finding out lame arguments that tend to give both males and females equal shares of inheritance ... it’s the nature of woman to be maintained and cared for by man ... irrespective of whether she is poor or rich.".

* Om religionsfrihet; "All Muslim jurists agree that the apostate is to be punished. However, they differ regarding the punishment itself. The majority of them go for killing; meaning that an apostate is to be sentenced to death.".

Frågan som då inställer sig är om de moderata muslimerna i Sverige befinner sig på samma nivå som sina moderata trosfränder i Storbrittanien. Kan verkligen dessa åsikter hållas för moderata, snarare förefaller de mig vara islamistiska. Hade det rört sig om en förgrundsfigur i någon av de kristna kyrkorna hade han med rätta kallats för ärkekonservativ och medeltida.

M.J

För er som vill läsa hela artikeln återfinns den på;
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1201957690963&pagename=Zone-English-News/NWELayout

Jag väntar fortfarande på ett svar från Sveriges Muslimska Råd. Mitt öppna brev till dem ivägsändes den 4 februari (se tidigare inlägg) och ingenting har hörts från dem än.