Submission Is Not Our Way

Loading...

2008-05-30

"Women have to be more careful, since they have stimulants,"

Att Turkiet skulle vara den islamska världens enda sekulära stat är något man ofta brukar höra, detta är en sanning med modifikation. Enligt Spiegel online International varnar nu Turkiets högsta religiösa auktoritet, den statliga myndigheten Diyanet, i en artikel på sin hemsida kvinnor för att flirta, använda parfym och smycken samt för visa sin figur; "Women have to be more careful, since they have stimulants," och "The women communicating with strange men should speak in a manner that will not arouse suspicion in one's heart and in such seriousness and dignity that they will not let the opposite party misunderstand them, that they should not show their adornments and figure and that they should cover in a fine manner."

Beträffande användandet av parfym hänvisas det till att "the role model himself", "His highness the Prophet Muhammad did not think kindly of women who put on perfumes outside their homes and go strolling and saw this as immoral behavior,". Artikeln slår vidare fast att kvinnor inte bör umgås med män i det privata, såvida de inte är gifta. Vidare ifrågasätts arbetsplatser där kvinnor och män jobbar tillsammans.

Uppenbarligen anser den religiösa myndigheten, vilken också organiserar landets 70 000 "präster", att det finns ett problem med rådande situation, och att allt för många kvinnor har ett uppträdande som inte står i samklang med vad sharian föreskriver. Även om den inte fungerar som landets lag har den ett stort inflytande på människors dagliga liv och leverne, då den ligger till grund för de religiösa ritualerna, föreskriver vad som för den fromme muslimen är haram (förbjudet) och halal (tillåtet) och således också fungerar som en moralisk vägledare.

M.J

2008-05-28

Militant retorik eller?


En ny video av al-Qaeda kallad "Nuclear Terrorism" har dykt upp på internet och uppmanar jihadister att använda sig av nukleära eller kemiska massförstörelsevapen i kriget mot väst. Huruvida det rör sig om en militant jihadistisk retorik eller är en signal till vilande islamistiska terroristceller i Europa eller U.S.A är dock oklart.

Innan videon lades ut på det arabiska internetforumet Ekhlas låg det en banner ute på sighten med följande budskap;
“Pray, pray, Allah is great. America is destroyed by a fatal jihadist nuclear strike.”

Evan Kohlman på Counter Terrorism Blog håller dock videon för att vara en fejk.

Samtidigt varnar Juval Aviv (Golda Meirs gamla livvakt) för att en attack är förestående mot U.S.A de närmaste månaderna. Enligt honom kommer nästa attack att utföras av självmordsbombare som sannolikt kommer att slå till på platser där mycket folk samlas, som i Disneyland eller Las Vegas. Andra möjliga mål är naturligtvis stora städer som New York och Chicago för att nämna några, samt stora köpcentrum och tunnelbanor under rusningstrafik. Flygplatserna är också tänkbara mål där man kan ställa till stor förödelse vid incheckningsdiskarna. Attackerna kommer enligt honom att vara samordnade och ske samtidigt över hela landet.

Denne Juval skall ha varnat Bushadministrationen en månad innan 9/11 attacken och specifikt då ha angett att man planerade att använda sig av flygplan som bomber mot byggnader. På Bill O´Reilly show på Fox News förutsade han även attacken på Londons tunnelbana en vecka innan den skedde.

Förhoppningsvis har han fel denna gång.

Till vänster om denna artikel kan ni se en upptagning av den irakiska ayathollan Ahmed Husseini Al-Baghdadis tal i Marocko för drygt 2 år sedan. Den fromme mannens tal innehåller inte bara tom retorik,
hade bara den muslimska världen haft kapacitet skulle ett offensivt jihad startas mot det i deras tycke så förhatliga väst. Liknande jihadistiska tongångar låter även höras i ett tal av Sheik Ali Al-Faqir (tidigare minister för religiösa frågor i Jordanien) som sändes på Al-Aqsa TV 2 Maj i år; "We proclaim that we will conquer Rome, like Constantinople was conquered once...". Och i en fredagspredikan som hölls av Yunis Al-Astal (parlamentledamot och Hamasmedlem) som också den visades på Al-Aqsa TV den 11 april i år; "Very soon, Allah willing, Rome will be conquered, just like Constantinople was, as was prophesized by our Prophet Muhammad." Dessa tal återfinns i videosamlingen nedanför de äldsta blogginläggen.

M.J2008-05-24

Mohammad Fazlhashemis intellektuella oärlighet

Redan när jag såg det SVT-debatt som sändes 6:e mars i år och handlade om islam, retade jag mig på den intellektuella ohederlighet islamvetaren Mohammad Fazlhashemi lade idagen. På sedvanligt manér pläderade han för det i hans tycke orättvisa i att islam som helhet får skulden när en muslim begår ett terrordåd, till skillnad mot när exempelvis en kristen utför det. Genom detta påstående lyckades han negligera jihads framträdande roll i islams heliga texter, samt dess historiska roll som spridare av islam över världen. Jihad är de facto en institualiserad del i sharian, och hålls av de rättslärda att vara ett obligatorium. Något tillnärmelsevis liknande finns inte inom kristendomen och har aldrig funnits. Enligt Shafiskolans shariamanual ´Umdat al-Salik av Ibn Naqib al-Misri står att läsa följande om jihad. "THE OBLIGATORY CHARACTER OF JIHAD o9.1 Jihad is a communal obligation (def.c3.2)", "... As for subsequent times, there are two possible states in respect to non-Muslims. The first is when they are in their own countries, in which case jihad (def.o9.8) is a communal obligation" och "THE OBJECTIVES OF JIHAD O9.8 The caliph (o25) makes war upon Jews, Christians and Zoroastrians (N. provided he has first invited them to enter Islam in faith and practice, and if they will not, then invited them to enter the social order of Islam by paying the non-Muslim Poll tax (jizya, def:011.4)...." "... until they become Muslim or else pay the non-Muslim poll tax ..." (´Umdat al-Salik/Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications. 1994. s.600ff). I en infogad certifiering utfärdat av en av de absolut främsta skolorna för studier i islam och sharia, al-Azhar i Egypten, står att läsa "... we certify that the above -mentioned translation corresponds to the Arabic original and conforms to the pratice and faith of the orthodox Sunni Community (Ahl al-Sunna wa al-jama´a)." (´Umdat al-Salik/Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications. 1994. s.xx). Och det kan inte nog betonas att detta är vad man fortfarande lär ut på al-Azhar, och återfinns på de flesta andra juridiska och religiösa skolors curricula i den muslimska världen.

Denne Fazlhashemi yttrade dessutom någonting i stil med att förutom självmordsattentatet 2005 i Londons tunnelbana så rörde sig det endast om något enstaka fall som kapitalt misslyckats, och som visade på att det handlade om amatörer. Av någon anledning bemöttes inte något av dessa påståenden vid tillfället. För att ta det sistnämnda först, så är väl likväl ett misslyckat attentat eller planerat försök till attentat ett uttryck för den islamiska jihadtanken. Det avgörande är väl inte nivån av professionalitet, utan avsikten och de bakomliggande bevekelsegrunderna. Att det sedan bara skulle ha rört sig om ett enstaka attentat är ett klart understatement. Den som följer utländsk media vet att antalalet förhindrade attentat är betydande, och att det enkom beror på säkerhetspolisens spaningsarbete som vi har att tacka för att inte många, många fler människor har dött eller allvarligt skadats i jihadisternas krig mot väst.

I Europols årliga rapport kan man läsa följande; "In 2007, the EU saw two failed and two attempted attacks related to Islamist terrorism; 201 suspects were arrested.", och "The failed and attempted attacks in the member states aimed at causing indiscriminate mass casualties by means of detonating a main charge composed of home-made explosives. In two cases the suspects attempted to produce TATP." Att notera var dock att så pass många som 199 av 449 (ca 44%) dömda terrorister detta år var islamister. Hade det inte varit för de baskiska och korsikanska separatisterna hade islamisterna stått för en väsentligt större andel. I rapporten sägs det vidare; "The Netherlands, Portugal and Spain reported that the general threat of an attack by Islamist terrorists on their territory increased during 2007. In France and Italy, the threat remains high. The UK has estimated the risk of an attack as highly likely.", och "The UK reported a significant and increasing number of suspects that are under investigation on suspicion of Islamist terrorism. At the time of the 11 September 2001 attacks in the US, approx. 250 Islamists were under investigation on charges of terrorism in the UK. Since then, there has been a major increase in numbers: from 500 people under investigation in July 2004, the figure reached 1,600 by the end of 2006. In November 2007, the British Security Service was looking at no fewer than 2,000 individuals posing a direct threat to national security." På samma sätt upplever säkerhetspolisen PET situationen i Danmark "Terroraktiviteterne herhjemme har nu så stort et omfang, at der et eller flere steder i Danmark hele tiden er enkeltpersoner og grupper af militante islamister i gang med at forberede terrorhandlinger, her eller i udlan­det. Det oplyser PET til Politiken."

Att likt Mohammad Fazlhashemi bagatellisera detta är oansvarigt och inger inget större förtroende. Att som muslim bortförklara eller förtiga det intima sambandet mellan de militanta jihadisterna och islam självt är vilseledande och rent ut av snudd på lögnaktigt. Denne man borde veta bättre. Oaktat detta anser dock jag att den stora faran främst inte ligger hos de väpnade islamisterna utan hos de som verkar fredligt inom systemet i riktning mot ett shariaanpassat samhälle. Och som givetvis ytterst när tiden är mogen genom demokratin och en vald majoritet utan tvekan kommer att avskaffa demokratin som vi idag känner den och införa den islamiska sharian fullt ut.

Anledningen till att jag kom att skriva denna artikel står att finna i det senaste misslyckade terrorattacken i Exeter samt hotet mot "The Bluewater center" av den före detta läraren Saeed Ghafoor. Samma Bluewater centre (Europas största shoppingcenter beläget i Kent) som även tidigare varit uppsatt som ett mål för en terroristcell ledd av Omar Khyam som förra året dömdes till fängelse för ett annat planerat bombattentat.

M.J

2008-05-21

Islamkritiska karikatyrtecknaren Gregorius Neckshot snart inför rätta

Den islamkritiske holländske karikatyrtecknaren "Gregorius Neckshot" väntar rättegång efter en anmälning från imamen Abdul Jabbar van de Ven. Samme man som tre veckor efter att Theo van Gogh blivit mördad inför holländsk TV-publik sa att han kände lycka över mordet och också hoppades att Gert Wilders snart skulle gå samma öde tillmötes. Gregorius kommer nu att åtalas för hatbrott. Nedan ges ett urval av hans alster.

M.JRabbi knivhuggen i Tyskland; förövaren en ung och from muslim.

Att antisemitismen är på frammarsch är i mångt och mycket ett resultat av de nya den massiva muslimska invandringen till Europa. Att den största faran för den europeiska judenheten inte ligger i den medlemsmässigt begränsade nynazismen, utan hos den kraftigt växande europeiska muslimska populationen är väl allmänt känt för de flesta, förutom EXPO. Då muslimerna lever som skyddad och gynnad minoritet i Europa ser statsmakterna genom fingrarna på den i islamska antisemitismen. Ett judehat som är lika gammalt som islam självt och som tar sin näring ur såväl koranen som otaliga hadither. Detta är den antisemitism som de svenska statsmakterna borde utkräva EXPO en bevakning av som en förutsättning för att över huvudtaget erhålla statsbidrag.

Nedanstående artikel är
hämtad direkt från BBC News

"A German court has jailed a Muslim of Afghan origin for three and a half years for stabbing an Orthodox Jewish rabbi in the stomach in the street.

The court in the south-western city of Frankfurt convicted Sajed Aziz, 23, of grievous bodily harm.

Witnesses said he had shouted anti-Semitic insults at the victim, Rabbi Zalman Gurevitch, 43.

The case sparked a discussion in Germany about whether there were no-go areas for Jews in some cities.

Passing the sentence, Judge Klaus Drescher said there had not been enough evidence to support the original charge of attempted manslaughter.

However, he noted that Aziz had clearly called Mr Gurevitch a "Jewish pig".


Aziz admitted in court that he had stabbed his victim on a Frankfurt street on 7 September 2007 but called it self-defence, saying Mr Gurevitch had grabbed him by the collar.

The rabbi said Aziz had first shouted anti-Semitic slurs at him, then plunged a nearly three-inch (7-cm) blade into his lower abdomen."


M.J

2008-05-13

Jihadister bakom terrorattack i Indien

Jihadister har idag 13 maj slagit till på en marknad i staden Jaipur i Indien och dödat minst 80 personer och skadat 150. Det lär ha rört sig om åtta bomber som skall ha utlösts inom en tidsram på 12 minuter. Det Bangladesh baserade Harkut-ul-Jehadi Islami (HuJI) misstänks ligga bakom attacken. Detta visar än en gång på att islam är på offensiven inte bara i väst, utan även på den indiska arenan. Detta understryker det egentligen självklara faktumet att jihad medelst terror inte bara är riktat mot länder som är engagerade i Irakkriget. Jihad är en shariagiven institution och ett evigt religiöst krig med siktet inställt på islams slutgiltiga dominans i världen och alla andra religioners utplåning eller underkastelse.

M.J

2008-05-06

Bloggen Muslimska friskolan nedlagd på grund av hot!

Ev de bästa islambevakande bloggarna i Sverige "Muslimska friskolan" läggs ned idag efter nya och allvarliga hot. Det är en stor förlust och visar onekligen på att när man bloggar om islam så gör man bäst i att göra det under pseudonym. När jag själv startade upp Islamofoben förra året var det en av de saker jag hade att ta ställning till. Efter att ha talat med familjen och goda vänner kom jag helt sonika fram till att det måste ske genom pseudonym. Det vore inte rätt att utsätta andra i min närmaste omgivning för eventuella trakasserier eller hot och dessutom vore det klart kontraproduktivt att tvingas stänga ner bloggen på grund av detta.

M.J