Submission Is Not Our Way

Loading...

2008-09-30

Anjem Choudary "förespår" fler attacker på Martin Rynjas liv om han låter publicera "The Jewel of Medina"

Efter mordbrandsattentatet hotas nu Martin Rynja, ägare av bokförlaget Gibson Square, med döden om han verkligen löper linan ut och låter publicera novellen "The Jewel of Medina".

Anjem Choudary en tidigare ledare av det tidigare al-Mujaharoun säger: -"This book is an attack on the honour of Mohammed. It is clearly stipulated in Muslim law that any kind of attack on his honour carries the death penalty. 'People should be aware of the consequences they might face when producing material like this. They should know the depth of feeling it might provoke. 'If the publication goes ahead then I think, inevitably, there will be more attacks like this. The repercussions will be very severe for everyone associated with it. It is not me that is doing petrol bombing, but I understand their feelings.' There was uproar 20 years ago with the publication of Salman Rushdie's novel The Satanic Verses, which was interpreted by some Muslims as an attack on their faith. It led to death threats, riots and the murder of the book's Japanese translator. In 2005, there were worldwide protests in which 100 died, after a Danish newspaper published cartoons deemed offensive to Islam. Yesterday Mr Rynja's five-storey home in Islington, North London, remained boarded up."

I stället för att aktivt stötta polisen i jakten på militanta jihadister som kan tänkas ta livet av Martin Brynja och många andra som "kränker" islam har Storbrittaniens "moderata" muslimerna istället framtvingat ett antal försvårande och märkliga pietistiska hänsynstaganden från poliskårens sida. Något som samhället egendomligt nog har accepterat i sin ängslan att inte stöta sig med landets muslimer, och därmed riskera att radikalisera dem.

* I jakten på misstänkta bör polisen alltid förvarna och dela med sig information med framstående och respekterade företrädare för det muslimska samhället innan de slår till mot terrormisstänkta muslimer.

* Polis bör inte förrätta husundersökningar hos muslimer utan att ta av sig skorna innan de kliver in, dessutom bör de inte störa under bönen (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books).

* Polis bör inte heller använda hundar vid husransakan hos muslimer (Bruce Bawer. While Europe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within. Broadway Books. 2006. s.226), och om man ser sig tvugna att göra det i alla fall skall ett slags skodon eller strumpor först sättas på hundens fötter.

Allt detta får givetvis en att undra vad som är viktigast för den "moderate" muslimen, att polisen får fast jihaddistiska terrorister eller att de iaktar ett ödmjukt förhållningssätt när de skall till företa en husransakan eller ett gripande i ett muslimskt hem. Om denna lilla minoritet (ca 2,8%) kan skapa en sådan ängslan och oro hos Storbrittaniens styrande så att de går med på dylika absurda hänsynstaganden, då undrar man hur det kommer att se ut när den muslimska populationen har fördubblats eller tredubblats? I sin befogade rädsla för jihaddistiskt våld och muslimska resningar, skadade och döda, kommer man att backa och backa (jfr Neville Chamberlain) och göra allt för att tillmötesgå de fromma muslimernas krav tills den dag då ingenting finns kvar av den forna friheten, bara en kvävande rädsla för att göra något, något litet som sätter igång det riktiga helvetet.

Så kommer man antagligen att agera då det ligger i demokratins och det civiliserade samhällets natur att medla, förhandla och anstränga sig till det yttersta för undvika blodsutgjutelse. Motståndaren kommer dock inte sky detta medel då han som sin främsta tillgång har sitt dödsförakt eller riktigare sin dödskärlek. Betänk Abdallah Al-Naggars ord; - "The believers in Allah rightly do not dread their enemies and do not fear [waging a] jihad, because they see jihad as a profitable bargain, selling their lives to Allah [to get paradise in return]." eller "We tell them, in as much as you love life, the Muslim loves death and martyrdom. There is a great difference between he who loves the hereafter and he who loves this world. The Muslim loves death and [strives for] martyrdom." (Mufti Sheikh Ikrimeh Sabri).

M.J

Antiislamiseringsmöte i Israel i december

Som en del av er säkert redan vet har ett initiativ tagits för att samla och samordna motståndet mot den smygande islamiseringen av Europa. Till konferensen som går under parollen Facing Jihad kommer ett trettiotal parlamentariker från bland annat Belgien, Danmark, Italien, Nederländerna, Sverige, Schweitz och Storbrittanien för att diskutera frågan. Annordnare av konferensen som kommmer att hållas i Israel 14-15 december i år är Arieh Eldad, medlem av knesset och förträdare för National Union Party. På konferenses hemsida kan man läsa följande; "The summit... will focus on the principle that urgent action is required to defend traditional fundamental European rights such as the liberty of individuals, the rule of law, democracy, freedom of speech and the equality of all before the law as well as the traditional identity and sovereignty of Western nations." Som sponsor för evenemanget står The Ariel Center for Policy Research (ACPR).

M.J

2008-09-27

Mordbrand - Storbrittanien - Jewel of Medina

Martin Rynja, ägare av Gibson Square, det bokförlag som avser att publicera novellen "The Jewel of Medina" i Storbrittanien har utsatts av ett brandattentat i sitt kombinerade kontor och hem i Islington. Fyra män har gripits som misstänkta för dådet.

Novellen som tidigare i år har varit föremål för såväl tillbakadraganden (
Serbien) som inställd publikation (U.S.A) speglar dels den överdrivna nästan sakrala repekten för islam och de troende muslimerna, dels också den mer konkreta rädslan för islamsk terror och vedergällning som har intagit konst- och medievärlden i väst.

Det senaste exemplet på detta är den danska animerade filmen Resan till Censurien, om vilken Sydsvenskan mycket träffande beskriver; "En film där ingenting är heligt. Nästan. En film där det drivs hejdlöst med religiösa föreställningar. På något undantag när." Gissa vad? Om det rådande tabuet, kritik och drift med islam, säger Thorbjørn Christoffersen en av upphovsmännen till filmen; "Jag är 100 procent för att man bör kunna skämta om allt. Men det handlar inte om att ta särskild hänsyn till muslimerna, det handlar om hänsynen till mig själv och mina närmaste.” Också Random House i U.S.A refererade till just detta latenta hot; "Elizabeth McGuire told the author and her agent that the publishing house had decided to indefinitely postpone publication of the novel for "fear of a possible terrorist threat from extremist Muslims" and concern for "the safety and security of the Random House building and employees.".

Rädslan är lätt att förstå för alla med ansvar för familj, företag och anställda, men om respekten och rädslan är så stor idag med som mest 3-6% muslimer i de västliga länderna hur stor kommer den inte vara när andelen muslimer fördubblats eller tredubblats! Då kommer det att vara knäpptyst, och om inte så kommer vi att få se samhällen falla sönder under än mer omfattande stridigheter och terror.

M.J

2008-09-26

Två somaliska jihaddister gripna på flygplan i Köln

Tysk specialpolis stormade tidigt i morse ett KLM-plan på Kölns flygplats. Två misstänkta islamistiska terrorister uppges ha gripits, en 23-årig somalier och en 24-årig somalier med tyskt medborgarskap. Flygplanet skulle just till att påbörja sin färd till Amsterdam då det stormades. De ska vara medlemmar av en känd terroristorganisation med säte i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Man ska också ha uppgifter om att ytterligare misstänkta terrorister är på väg till Tyskland, vilka ska ha fått utbildning i Afghanistan. Tyska medier uppger att männen hade lämnat anteckningar i deras lägenheter som visar att de var beredda att dö i ett "heligt krig".

Man kan konstatera en ymnig förekomst av jihadistiskt verksamhet i Tyskland. Det är nu inte mer än en vecka sedan tyska åklagare också lät meddela att två män arresterats för misstanke om kopplingar till de Pakistansk-baserade Islamic Jihad Union (IJU). Det rörde sig då om en afghanistanier med tyskt medborgarskap, Omid S och Huseyin, en turk. I Deutsche Welle kan man även läsa att dessa två män "were associates of Adem Y, who was recently indicted for plotting car bomb attacks in Germany. Police arrested Yilmaz and two alleged co-conspirators last year before any attack occurred.". Parallellt med detta pågår i Tyskland den största terroristrättegången sedan Röda Arméfraktionens tid. Av de tre åtalade är finns här två så kallade "white jihadists" etniska tyskar/polacker som har konverterat till islam. Frågan är hur länge den tyska säkerhetspolisen och andra europeiska länders dito förmår att parera angreppen från jihaddisterna, förr eller senare kommer man att misslyckas.

Vi i väst befinner oss i krig även om så många av oss inte riktigt har insett det än. Man skulle kunna uttrycka det så här; Islam har vaknat upp ur sin påtvingade törnrosa sömn och det vi ser idag är ingenting annat än en våg av äkta islamsk väckelse, en salafistisk reformation där de unga går tillbaka till rötterna för att återfinna det islam som en gång var. Det vill säga det aggresiva och expansionistiska islam som den såg ut fram till västlig och rysk kolonialism kom och satte sin breda häck över hela dar al-islam. Det är de som har förklarat krig mot "our way of life" och deras syfte är helt enkelt att utplåna den sekulära demokratin med alla friheter som är förknippade med den för att ersätta "the man made laws" med ett slags teokratisk gudsstat på shariagrund, ett nytt kalifat. "The governments of the world should know that Islam cannot be defeated. Islam will be victorius in all the countries of the world, and Islam and the teachings of the Koran will prevail all over the world" (Ayatholla Komeini,International Herald Tribune,17 augusti 1979). eller "This is because our nation is progressing and is victorius... . By Allah, you will be defated... . Tomorrow, our nation will sit on the throne of the world. This is not a figment of the imagination but a fact. Tomorrow we will lead the world, Allah willing. Apologize today, before remorse will do you no good" (Hamasledaren Khaled Mash´al).

Notera att jihad är en genom sharian förankrad och reglerad institution inom islam. I shariamanualen Ùmdat al-Salik kan man läsa följande om jihad; "Jihad means wage war against non-muslims...", (paragraf o9.0) , "Jihad is a communal obligation..." (o9.1), "Those called upon (O.to perform jihad when it is a communal obligation) are every ablebodied man who has reached puberty and is sane." (o9.4). Och så sedan syftet; "The Caliph fights all other peoples until they become muslim".

Eller som den store Ibn Khaldun uttryckte det; "In the Muslim community the jihad is a religious duty because of the universalism of the Islamic mission and the obligation (to convert) everybody to islam either by persuasion or by force ... (By contrast) the other religions had no such universal mission and the holy war was (therefore) not a religious duty" .

Good Luck Europe, du befinner dig bara i början på ett långt mycket långt krig, kanske utan slut.

M.J

2008-09-25

Allahu akbar! döda bögarna!

Sarajevos och Bosniens första gayfestival slutade i tumult efter att den attackerats av hop rasande muslimska män. Åtta personer blev skadade då unga män drog ut några av festivalens deltagere ur deras bilar och misshandlade dem.


Det må finnas frireligiöst kristna som pastor Åke Gren som utifrån bibeln pekar på det djupt syndfulla med homosexualitet, men ingen annanstans finner vi en lika oförsonlig hållning mot detta som i islam. Följande textsekvens är hämtad ur en fatwa på sighten IslamOnline; "Muslim jurists hold different opinions concerning the punishment for this abominable practice. Should it be the same as the punishment for fornication, or should both the active and passive participants be put to death? While such punishments may seem cruel, they have been suggested to maintain the purity of the Islamic society and to keep it clean of perverted elements." Muslim jurists hold different opinions concerning the punishment for this abominable practice. Should it be the same as the punishment for fornication, or should both the active and passive participants be put to death? While such punishments may seem cruel, they have been suggested to maintain the purity of the Islamic society and to keep it clean of perverted elements."

"The scholars of Islam, such as Malik, Ash-Shafi`i, Ahmad and Ishaaq said that (the person guilty of this crime) should be stoned, whether he is married or unmarried."

"Islam emphatically forbids this deed [homosexual sex] and prescribes a severe punishment for it in this world and the next. How could it be otherwise, when the Prophet of Islam (peace and blessings be upon him) said: ‘Whoever you find committing the sin of the people of Lut, kill them, both the one who does it and the one to whom it is done.’ (At-Tirmidhi: 1376) That is, if it is done with consent." (Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid). "

Detta är framtiden för Europas homosexuella män eller kvinnor under islam. Om ni tycker att ni har det svårt i det förhållandevis fria och sekulära väst, vänta och se hur det blir under mullorna. Eller ta ställning och bekämpa islamismens spridning.

Läs också artikeln "Sexual cleansing in Iraq"

M.J

2008-09-23

Förolämpning av islam

En av Malaysias mest prominenta bloggare Raja Petra Kamaruddin har dömts till 2 års internering för att ha förolämpat islam. Man anklagar honom bland annat för att framkalla hat genom sina artiklar om islam, ett allvarligt brott även i det påstått "moderata" islamska Malaysia. "(Police) said my husband has been sent to Kamunting this morning and that he will remain there for two years with no trial..." säger hans hustru Marina.

Detta är vad vi förr eller senare också kan vänta oss inom EU, en kriminalisering av kritik mot islam inom ramen för rasism och hatbrott (se Resolution 1605 of the Council of Europe), detta hur befängt det än kan verka mot bakgrund av islams politiska karaktär. Drevet på islamkritiska bloggare och satirtecknare har ju sedan en tid tillbaka redan börjat rulla i Nederländerna (1, 2, 3) och ansatser har ju redan gjorts för att genom lagstiftning reglera bloggandet och därmed det alternativa informationsflödet inom EU. Ett antal länder bland annat Sverige har ju också i sin egen lagstiftning paragrafer som teoretiskt sett skulle kunna aktiveras, egentligen handlar det väl bara om att någon/några initierar ett åtal utifrån detta. Brottsbalkens 16:8 Hets mot folkgrupp säger "Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter." Ovanpå på allt detta har vi också FN;s Kommission för Mänskliga Rättigheter (dominerat av islamska icke-demokratier) som genom resolutionen “Defamation of Religions” medvetet arbetar på att kriminalisera all kritik av religion (läs islam). Något man de facto faktiskt har lyckats med internt inom organisationen.

M.J

2008-09-21

Sharians implementering i Vollmose, Odense, Danmark

Det förefaller som sharian i vissa "muslimska" områden i Danmark nu i allt högre grad tränger undan danmarks sekulära lagar. Till och med polisen går nu ut och varnar för utvecklingen med parallella rättssystem. I Vollsmose i Odense dras flertalet av alla polisanmälningar tillbaka för att istället hamna hos lokala imamer som utdömer lämpliga straff enligt sharian.

"Som det er i dag, er der jo kriminelle, der aldrig får en straf efter dansk retspraksis," siger Torben Aagard, der er betjent i Odense-bydelen, til Information. "Selvfølgelig er der mange herude, som lever efter dansk lov, men så længe, de ikke tør stille sig op mod de andre, er det svært at stille noget op," siger Torben Aagaard. Han mener, der bliver brugt penge, trusler og sommetider også vold i forsøget på at løse konflikterne internt i de muslimske miljøer." Enligt imamen Abu Bashar i Vollmose är det många typer av konflikter imamerna löser, bland annat grannkonflikter och problem mellan man och kvinna. "Folk respekterer det, imamen siger, men de synes ikke om politiet", säger den lokale imamen som ofta blir tillkallad när det uppstår konflikter i området.

Utifrån denna beskrivning och områdets karaktär av problemområde med stor kriminalitet kan man på goda grunder misstänka att även det islamska bruket med att betala blodspengar (Ad-Diyat) kan ha använts. Detta bruk har sitt upphov i 600-talets arabiska sedvänjor och kom att erhålla sin religiösa legitimitet genom ett antal hadither för att sedan upptas i sharia´n. Det finns exempel från Storbrittanien där man genom shariadomstolarnas beslut har använt sig av denna rättsprincip med den olyckliga följden att våldsmän har fått gå fria sedan de betalt offren. En utveckling ingen är betjänt av, förutom imamerna förståss och de fromma muslimer som hellre vill leva i enlighet med sharian än efter den sekulära statens lagar.

Dessa muslimska enklaver mitt i det demokratiska och sekulära Europa visar genom sin preferens för shariarätten vart vårat sekulära samhälle är på väg, och detta är ett problem som sannolikt bara kommer att växa i sin omfattning. Särskilt som
EU nu också förefaller att ge ett indirekt erkännande av sharia´n i samband med skilsmässofall och även så ålägga de sekulära nationella domstolarna att om så fodras döma enligt sharian. Om du misstycker och vill stoppa utvecklingen är det minsta du kan göra att sätta din kråka på "Uppropet. Stop för sharia".

M.J


Icke-muslimer bör inte äta och dricka offentligt under Ramadan som tecken på respekt

En undersökning företagen av Maktoob Research visar att hela 62% av muslimerna i arabländerna anser att icke-muslimer som lever i de muslimska länderna inte skall få äta och dricka offentligt under Ramadanfastan. Drygt hälften av de tillfrågade (52%) anser att att alla restauranger borde vara stängda under dagen och då även för de icke-troende som ett tecken på respekt för islam. Det handlar om respekt, undrar när vi också får höra dylika önskemål här, förresten det var väl vad Lutfur Rahman, stadsdelsordförande i Tower Hamlets Council i östra London förväntade sig av sina icke-muslimska ledamöter för ett tag sedan. Och det är samma uppfodrande respekt som borgmästaren i förorten Molenbeek (Brüssel) förväntade sig av sina patrullerande poliser under Ramadan för några år sedan. Det är inte respekt det handlar om, utan det är underkastelse under sharian´s föreskrifter det handlar om oavsett om du är muslim eller icke.

M.J

2008-09-20

Angående anti-islamiseringsmötet i Köln

Den planerade manifestationen i Köln mot islamiseringen i Europa har ställts in av polisen. De tyska myndigheterna har här tydligt visat att man inte kommer att tillåta denna typer av öppna manifestationer mot islam och dess expansion i Tyskland. Den tyske inrikesministern sa inför mötet/demonstrationen; "Such a gathering of populists and extremists harms the co-existence that the city and Muslim citizens have striven for". Vad han säger är att alla som på detta sätt visar sin motvilja mot islams expansion, känner motvilja och oro inför den är högerextremister. Genom att brännmärka antiislamiseringsrörelsen som högersextremistisk hoppas man på att misskreditera den inför den tyska offentligheten och vinna poäng bland muslimerna i Tyskland och annorstädes. Också inom massmedia har denna typ av brännmärkning ägt rum.

Inte nog med detta, myndigheterna har också försökt mobilisera medborgarna till en motaktion i syfte att sabotera arrangemanget. Kölns borgmästare uppmanade i ett radiotal stadens invånare att gå ut på gatorna för att obstruera arrangemanget; "We don't want their conference and along with a great majority of Cologne people we'll be obstructing them.". Man lät dock de agressiva "antifascistiska" grupperna fritt agera, blockera flygplatser, järnvägen och alla viktigare tillfartsvägar in i staden för att redan där stoppa tillresta talare och aktivister. Till detta förhöll sig polisen helt passiv, allt enligt givna direktiv kan man anmoda.

Och nu till det verkligt problematiska. Man kan lätt förstå den desperation som får en aktivistgrupp som Pro Köln att bjuda in andra som kan tänka sig sluta upp i motståndet mot islamiseringen,
men frågan är dock om inte flera av de inbjudna mer skadar saken än gynnar den. Antiislamiseringsrörelsen får definitivt inte liera sig med rörelser eller individer som är nazistiska, uttalat rasistiska eller antisemitiska (och då menar jag inte per automatik nationella rörelser) då detta skulle komma att gynna islam och alla de andra som önskar att smutkasta rörelsen. För att antiislamiseringsrörelsen skall kunna spela någon som helst roll i framtiden måste den byggas på en bred front och inbegripa samtliga polititiska chatteringar på den traditionella vänster- högerskalan, undantaget de ovan nämnda. Att låta dem kapa den i ett tidigt skede kan komma att visa sig vara mycket ödestigert och för en lång tid framöver döma rörelsen till att förbli marginaliserad. Anti-islamseringsrörelsen får absolut inte förknippas med extremhögern, det är illa nog som det redan är.

M.J

2008-09-18

Eu-lag släpper in sharia`n i svenska domstolar

Enligt uppgifter i dansk media förefaller det som att EU nu är på god väg att genom lagstiftning indirekt påtvinga samtliga medlemsländer de delar av sharia´n som rör muslimers skillsmässa. "Ægtepar skal selv kunne vælge, hvilket lands lovgivning de vil følge, hvis de skal skilles, mener kommissionen.", sålunda kan i framtiden iransk, irakisk eller somalisk lag beträffande skillsmässa också komma att gälla i Sverige om parterna så önskar. "sharia-lovgivning vil kunne finde anvendelse i skilsmisse-sager ved europæiske domstole ...". "Det betyder, at dommeren må indhente en redegørelse om retsgrundlaget og retspraksis i for eksempel Saudi- Arabien," säger Lars Thøgersen som är chefkonsulent i Familiestyrelsen i Danmark. "Det vil dog kræve at parret, der skal skilles, har en vis tilknytning til et muslimsk land - f.eks Saudi Arabien."

På så sätt förvandlar man europas sekulära domstolar till något slags hybrider där man titt som tätt också kommer att använde sig av det islamska sharia. Genom beslutet går man islams krav på särställning till mötes, man ger också signaler om att mer finns att hämta bara man ligger på tillräckligt hårt. Beslut som detta (om det nu stämmer) kommer att ge europas islamister blodad tand då man nu indirekt har erkänt deras exklusivitet. Sannolikt kommer detta första steg så småningom också att följas av andra delar i den islamska familjelagstiftningen.

Effekten av beslutet är att det kommer att underminera respekten för de sekulära lagarna, motverka integration och assimilering bland europas muslimer. Och det kan inte nog upprepas, att frivilligheten för mången muslim kommer att vara en chimär på grund av det sociala trycket. Att i ett "muslimskt område" med en stark religiositet visa att man föredrar landets världsliga lagar framför guds lag kan för många säkert upplevas som någonting mycket svårt.

M.J

2008-09-17

Metros islampropaganda

Metro slår idag (17.9) ett slag för det mångkulturella samhället med fokus på Ramadan. Det rör sig inte om en artikel eller ens ett uppslag som det brukar kunna vara i samband med uppmärksammandet av en del andra icke-kristna religiösa högtider. Nä då multikulti-Metro (minns Gringo) känner inga sådana gränser utan drar till med hela 10 sidor.

Det förefaller som vissa av våra större dagstidningar ser det som sin mission att propagera för islam, för det är just vad man gör genom att okritiskt låta enstaka individer (läs muslimer och islamologer) ge sin bild av islam, en garanterat tvättad och tillrättalagd bild av islam. En religion som kräver dödsstraff för de som önskar lämna den har i alla fall i mina ögon redan här tappat all kredibilitet och borde motarbetas, inte ges ytterligare en plattform att agera utifrån, inte trivialiseras och idylliseras som så ofta blir med den här typen av reportage. Enbart detta faktum borde få varje ansvarsfull tidningsman att dra örona åt sig och inte genom denna typ av artiklar göra reklam för en direkt reaktionär religion, en religion som är raka motsattsen till allt vad multikultur heter, en religion med anspråk på att ersätta alla andra och vars yttersta mål är att upprätta guds välde globalt, implementerat genom sharian.


Vill man göra folk nyfikna, positivt inställda och kanske till och med bidra till att intet ont anande svenskar konverterar till islam utan att veta vad sharian föreskriver för apostater (murtad). "When a person who has reached puberty and is sane voluntarily apostatizes from islam, he deserves to be killed". o8.2 "In such case, it is obligatory for the caliph (A:his representative) to ask him to repent and return from Islam. If he does, it is accepted from him, if he refuses, he is immediately killed.". Föreställ er bara om en kristen sekt eller varför inte ärkebiskop Anders Wejryd och Svenska kyrkan hotade de som önskade lämna kyrkan med döden och gärna skulle se till att en dödsdom verkställdes om det rättsligt var möjligt vilket ramaskri skulle det inte bli. Vad jag menar med detta är att det idag finns två måttstockar för hur religioner döms, en för islam, och en för vår(a) egen(na) kyrka(or), en mycket märklig dubbelmoral.

I en av ovan nämnda artiklar ger en Farrah Faighani en högst subjektiv och direkt felaktig bild av kvinnans ställning inom islam; "I Sverige finns det många fördomar om förtryck mot muslimska kvinnor; att kvinnor är som slavar, att de ska lyda männen, att de alltid är kopplade till någon. Men så är det inte, i mina ögon har kvinnan samma rättigheter som männen inom islam. I svensk lagstiftning rubriceras samlag mellan ett äkta par som sker utan kvinnans medgivande som våldtäckt . Inom islam har det varit så i 1400 år.". En snabb genomgång av ett antal paragrafer i sharia´n talar dock för det motsatta.


I shariamanualen Úmdat al-Salik kan vi under paragraf m5.1 läsa;
It is obligatory for a woman to let her husband have sex with her immediately when:
a) he ask her;
b) at home (O:home meaning the place in which he is currently staying, even if being lent to him or rented);
c) and she can physically endure it.

och under paragraf m5.4 "husband poessesses full right to enjoy his wife´s person (A: from the top of her head to the bottons of her feet, though anal intercourse (dis.p75.20) is absolutely unalwful) in what does not physically harm her.

He is entitled to take her with him on travels."

och paragraf m.10.4 "The husband may forbid his wife to leave the home"

Och då har vi bara suddat lite grann på ytan och inte vare sig berört hennes värde som vittne i domstolsförhandlingar (två kvinnor är lika mycket värd som en man), att en skada eller dödad kvinna i termer av skadestånd/ersättning bara är värd hälften av vad en man är, att en dotter bara ärver hälften av vad hennes broder gör, att hon inte kan skilja sig lika lätt som en man, att hon inte kan gifta om sig efter en skillsmässa för då förlorar hon vårdnaden av de barn hon redan har vårdnanden av etc etc.

Det är denna typ av grova felaktigheter och direkta lögner som Metro och en del andradagstidningar bidrar till att sprida, ren och skär desinformation och islampropaganda. Och att det sedan finns muslimer som inte följer sharian´s påbud är inte ett tecken på en fri och tolerant religion, utan snarare på irreligiositet och ett självständigt tänkande vilket snarare står i motsattsställning till religionens trånga dogmer.

M.J

2008-09-15

Norges muslimer önskar spritfria dagar på restauranger och diskotek

Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG) arrangerar den 24 september ett seminarium i Central Jammat-e-Ahl-e-Sunnat-moskeen i Oslo, temat är Norsk alkoholpolitikk i ett inkluderingsperspektiv.

I netteavisen.i oslo.no intervjuas Fahim Naeem som förespråkar alkoholfria dagar på restauranger och diskotek för att främja integrationen. "- Muslimer vil ha alkoholfrie dager på diskoteker. Det bør være noen dager der man kan gå på restauranter og diskoteker hvor det er totalforbud mot alkohol, sier Naeem." Integration torde således enligt hans uppfattning på sedvanligt muslimskt manér innebära att det är värdsamhället som skall anpassa sig till den fromme muslimen och inte tvärtom.

Förslaget möter dock inget positivt gensvar; "Hege Storhaug i Human Rights Service sier tvert nei til et sånt forslag: - Alltid muslimske krav- De skal hele tiden ha særegne regler, og vi avviser særkrav. Vi får et oppsplittet samfunnet og islam får mer plass i det offentlige rom. Man påtvinger religiøse oppfatninger på andre. I ytterste konsekvens vil det føre til islamisering av samfunnet, sier Storhaug .... - Det er hele tiden muslimer som kommer med særkrav. Vi hører aldri et pip fra katolikker, jøder, hinduer osv."

"- Ja, hvis de vil ha alkoholfrie diskoteker, så er spørsmålet: Betyr det at de muslimske jentene da får gå ut og danse og treffe folk? spør hun". Ja för dem gör det ju knappast någon skillnad då förslaget enkom är till för att den muslimske mannen utan risk för synd skall kunna lägra norska kafirtöser så mycket enklare.

M.J

De engelska shariadomstolarnas utslag nu juridiskt bindande!

Shariadomstolar har för en tid opererat i Storbrittanien som ett slags icke-officiellt parallellt rättsystem och har fram tills nu varit tvugna att lita till att parterna frivilligt accepterat utslagen. Detta skede är nu passerat. Shariadomstolarna utnyttjar nu en klausul i den engelska lagen vars faktiska innebörd och konsekvens medger att shariarådens utslag uppfattas så som bindande enligt engelsk lag. "The Muslim Arbitration Tribunal panels, set up by lawyer Sheikh Faiz-ul-Aqtab Siddiqi, are now operating in London, Bradford, Manchester, Birmingham and Nuneaton, with more planned for Glasgow and Edinburgh. Mr Siddiqi said: 'We realised that under the Arbitration Act we can make rulings which can be enforced by county and High Courts.'The Act allows disputes to be resolved using alternatives like tribunals. This method is called alternative dispute resolution, which for Muslims is what the sharia courts are."

De flesta målen handlar om familjerätt, såsom skillsmässa, arv, vårnad av barn och våld i hemmet samt också ekonomiska dispyter. Sålunda har man nu genom att ta upp våld och misshandel inom familjer (6 fall) också överträtt gränsen mellan civil- och brottsmål. Det finns förvisso dock ett annat uppmärksammat fall där denna gräns överskridits i samband med ett försök till dråp. Att man har som en uttalad ambition att vidga sitt verksamhetsfält gör man ingen hemlighet av då man rakt ut säger att man hoppas på att få ta över ett växande antal "mindre" brottsmål i framtiden. I de fall man har tagit upp våld inom familjen har det vid samtliga tillfällen slutat med att mannen inte har fått något straff, man har nöjt sig med att beordra mannen att gå på kurser för att bemästra sin ilska. I en arvstvist lät man enligt sharian´s statuter sönerna ärva dubbelt så mycket som den avlidne mannens döttrar.

Även om dessa sex shariadomstolar sägs vara frivilliga är risken väldigt stor att många mer eller mindre kommer att tvingas dit av familj, släkt och vänner. Att visa att man föredrar brittish common law framför de heliga islamska lagarna kan mycket väl leda till ostrakisering. Särskilt de muslimska kvinnorna kommer att förlora på sharian´s allt större genomslagskraft i det engelska samhället, det kan gälla skillsmässa, vårdnadstvister och arv. Kritiker fruktar att sharia´n inom sin tid kommer att helt dominera som rättsligt system i muslimska områden runt om i Storbrittanien, något som givetvis i ännu högre grad kommer att underminera respekten för engelsk lag. Detta är en utveckling som måste stoppas, även i Malmö har vi en liten frivillig shariadomstol och med tiden kommer de att bli fler och så småningom kommer de också likt de i England att vidga sitt verksamhetsfällt från enbart familjerätt till brottsmål. Jag uppmanar alla som läser detta och inte vill se en liknande utveckling i Sverige att skriva på petitionen "Uppropet stopp för sharia". Jag och många fler har redan gjort det så gör det du också.

M.J

Den muslimska förföljelsen mot de kristna palestinierna

Propalestinsk (läs promuslimskt) och kristofobisk svensk media tiger unisont om förföljelserna mot den kristna minoriteten på Västbanken och i Gazaremsan. Justus Reid Weiner lärare på Hebrew University och forskare vid den israeliska tankesmedjan Jerusalem Center for Public Affairs uppskattar att de kristna för 40-50 år sedan utgjorde ca 15-25% av befolkningen i området, medan de idag inte utgör mer än 1.5-1.7%, ca 39.500 individer. 1990 var de kristna i Betlehem en majoritet (60%), 2000 hade andelen minskat till 40%, för att idag endast ligga på 15%. Det uppskattas att mer än 1000 kristna årligen har lämnat Betlehemsområdet och att det nu bara finns 10.000-13.000 kvar i staden. Och här kan den historiskt kortsynte som i Irak inte hävda att förföljelserna är ett resultat av den amerikanska (läs kristna) ockupationen.

Justus Reid Weiner berättar att;
"Christian Arabs have been victims of frequent human rights abuses by Muslims. "There are many examples of intimidation, beatings, land theft, firebombing of churches and other Christian institutions, denial of employment, economic boycotts, torture, kidnapping, forced marriage, sexual harassment, and extortion,..."

Jag saxar här några citat från bloggen
Doc´s talk

"As people with "dhimmi" status, Christians living in Palestinian-controlled territories are not treated as the equals of Muslims. ... They are subjected to debilitating legal, political, cultural, and religious restrictions. This has become a critical problem for the PA officials are directly responsible for many of the attacks, and some Muslims who have converted to Christianity have been murdered. Moreover, the PA has adopted Islamic law into its draft constitution. In 2006, Hassan El-Masalmeh, a member of the Bethlehem City Council and local Hamas leader, publicly advocated implementing a discriminatory tax on non-Muslim residents. In late 2007 an evangelical pastor was forced to leave Ramallah under threats from Fatah gunmen, and soon after, his congregation dispersed."

"Kidnapping of Christian Women"Incidents of Muslim men ‘seducing' or kidnapping Christian girls have caused growing anxiety among the Christian population....". "a Muslim family appeared uninvited on the doorstep of a wealthy Christian family in Judea and Samaria and demanded that the Christian family's daughter, known for her beauty, marry their son. Their son was already dressed up for his wedding, accompanied by the sheikh and fifteen Muslim men. To protect his family the Christian girl's father opened fire on the Muslim entourage, killing three and wounding ten. The girl's family immediately abandoned their home and fled abroad."

Då den Palestinska konstitutionen slår fast att sharia´n skall vara den primära källan till "landets" lagstiftning har den kristna minoriteten att leva sina liv under en lag som behandlar dem som dhimmis. Man har således att stå ut med såväl den institutionaliserade diskrimineringen parallellt med Hamas/Fatahs och den muslimska mobbens hot och direkta fysiska angrepp. Detta är den kristna minoritetens vardag under muslimsk styre på Västbanken och i Gaza och visar på vad den förmenta islamska toleransen är egentligen är värd. Den är ingenting annat än en myt underhållen av okunniga, alternativt lögnaktiga muslimer och en hel hop av föraktansvärda västerländska apologeter.


Läs också artiklarna i
Dagen och Daniel Pipes

M.J

2008-09-12

Snart är haram-mat en exklusivitet få förunnade

Hej där alla djurvänner och djurskyddsaktivister snart kan vi glömma det där med att måna om djuren så att de inte behöver lida under slakt (utom för grisar förståss), glöm bedövning och sådant där västerländskt trams för nu stundar nya tider. Islam är här och inte skall den stackars muslimen behöva käka haram, det är klart att hans absurda krav på mathållning har en högre prioritet än de stackars själlösa djuren, eller hur ...

Förutom Rheinfeldts eskapader på ett halalstyckeri och hans; "Här har vi över 400 000 muslimer som lever i Sverige ... Det finns ju en efterfrågan och pengar att tjäna..." och "... få bort en massa onödiga regler som skapar värdegrundskrockar i det svenska samhället ..." är trenden tydlig, allt fler stora koncerner inom livsmedelbranschen "goes halal so to speak".

"Muslims make up one-fifth of the earth's population, and as their purchasing power grows, so does their religious self-confidence." skriver Spiegel Online International. Marknaden för halalmat värderas idag till €350 billioner ($508 billioner). Konklusionen lyder "As a result, anything that is not halal could soon no longer be global". Nestlé världens största koncern inom matvarubranschen anpassar sig nu snabbt till sharian´s föreskrifter, och hela 75 av dess 480 fabriker är nu halalsäkrade. I Spiegel läser man vidare; "Even Europe is gradually adjusting, as the demand for halal products grows in the double-digit percentage range each year." Ja, klart som sjutton då de parallellt med den islamska väckelsen som drar över världen också förökar sig som kaniner (ref. Anjem Choudary) och formligen väller in i Europa, då är det inte så underligt.

Nu visar det sig allt mer att kapitalet (hoops f.d. anarkist var det ju) i lika hög grad som vänstern och liberalerna är de som tillsammans kommer att möblera om och duka upp det nya europeiska bordet á la islam. Snart är haram-mat en exklusivitet få förunnade, och sharian´s föreskrifter om mathållningen genomförda globalt. Och vart efter som de muslimska leden tätnar i Europa kommer man att med ljus och lykta få leta sig fram i de skumma gränderna till de få ställen som fortfarande säljer skinka. Detta är våran allas framtid, på gott för en del, på ont för andra.

M.J

Nästa 9/11 i Storbrittanien varnar Omar Bakri

I Mail Online kunde man idag läsa att nästa terrorattentat av samma magnitud som 9/11 kommer att äga rum i Storbrittanien. Detta hotade i alla fall medlemmar ur en förbjuden militant islamistisk grupp med på årsdagen av attacken mot World Trade Center i New York. Det var den från England deporterade Sheikh Omar Bakri Mohammed som på en vidolänk från Libanon uttalade hotet. Ledare för Al Muhajiroun sa vidare att Osama bin Laden hade lärt amerikanerna en läxa för sju år sedan men att korsfarna inte hade lärt någonting av det. En Mr Islam med kopplingar till en organisation som heter Salafi Youth for Islamic Propagation sa att såvida inte brittiska och amerikanska trupper drogs tillbaka från "muslimskt land" så svarar de själva för konsekvenserna.

Anjem Choudary, Omars högra hand, kritiserade regeringen för att förfölja oskyldiga muslimer, han nämnde då Bakri, Abu Hamza, Abu Qatada och Omar Brooks tillsammans med alla de jihadister som nyligen har stått inför skranket i Storbrittaniens senaste terrormål.

Retorik eller..., att de militanta islamisterna menar allvar råder det ingen tvivel om, om de hade resurser och möjligheter skulle de utan minsta tvekan slå till igen och denna gång oändligt mycket hårdare. Förr eller senare smäller det igen då de europeiska säkerhetstjänsterna omöjligen kan hinna med att blockera alla försök till attacker.

M.J

Apostasidomar i Iran

De två iranska konvertiterna Mahmoud Mohammad Matin-Azad, 53, och Arash Ahmad-Ali Basirat, 40, har lämnat islam och blivit kristna, därför har de ställts inför rätta för apostasi (riddah) och väntar nu på domarna. Sedan augusti känner man till fem fall där folk har gripits för att de har lämnat islam för kristendomen, bland de arresterade fanns bland annat Ramtin Soodmand, son till den som senast avrättades i Iran för detta mycket allvarliga brott. "Allah's Apostle said, "The blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah and that I am His Apostle, cannot be shed except in three cases: In Qisas for murder, a married person who commits illegal sexual intercourse and the one who reverts from Islam (apostate) and leaves the Muslims." (Sahih Bukhari 9:17)

Úmdat al-Salik, en shariamanual säger följande om apostasi; o8.1 "When a person who has reached puberty and is sane voluntarily apostatizes from islam, he deserves to be killed". o8.2 "In such case, it is obligatory for the caliph (A:his representative) to ask him to repent and return from Islam. If he does, it is accepted from him, if he refuses, he is immediately killed."

Detta är en av de friheter den fromme muslimen eftersträvar, friheten att kunna ta livet av de som vill lämna islam och på sätt förnekar Allah och hans profet Muhammed.
Finns det någon som tycker att det låter som en sund inställning, tja detta är i alla fall vad de fyra rättskolorna inom sunni islam anser och utan tvekan är det också så hos shiiterna. Detta handlar inte om liten sekt utan om "mainstream" islam, ortodox islam, kort och gott Islam.
Huruvida islam kan anses som kompatibelt med demokrati och frihet får jag nog redan utifrån detta lilla men nog så viktiga spörsmål svara med ett rungande NEJ!

M.J

2008-09-11

Minst 10.000 spanjorer har de senaste 5 åren konverterat till islam

Minst 10.000 spanjorer har konverterat till islam de senaste fem åren uppger den kristna nyhetsbyrån ACPress. Detta skulle enligt dem innebära att Spanien nu har ungefär 25.000 konvertiter. Antalet muslimer ligger idag på ungefär 1.2 miljoner av total 45.5 miljoner (ca 0.5%).

M.J

Fem misstänkta jihadister gripna av fransk polis

Enligt nyhetbyrån Reuter har fransk terroristpolis idag arresterat fem personer i staden Rennes, samtliga franska medborgare av Nord-afrikansk härkomst, som misstänkta för förberedelse till terrorbrott.

M.JNabila gnäller över polisbesök

Man blir bara så trött på att läsa Nabilas (Metro) gnäll på att att säkerhetspolisen gör sitt jobb. Självklart skall de på samma sätt som de bevakar nazister och revolutionära kommunister också övervaka misstänkta islamister. Hon har ju också i sin spalt åtminstone en gång uttryckt både fascination och sympati för Nasralla och Hizbollah. En islamistisk organisation som är grovt antisemitiskt, "If they all gather in Israel, it will save us the trouble to get after them worldwide" (Nasrallah 2006) och inställd på att utplåna staten Israel. Uttrycker man en dylik beundran för en organisation som är terrorstämplad så det är ju inte så underligt att man får oönskat besök därhemma. Och så kan man undra hur kan det komma sig att i svensk dagspress bland sina skribenter numera fostrar islamistiska terroristsympatisörer, varför inte en nazist eller en djupt kristen libanesisk falangist.

Polisen gör bara det jobb de är ålagda att göra och det är jag tacksam över. Tänk om de underlät det, hur många jihaddistiskt inspirerade terrorattacker till hade vi inte fått uppleva här i väst.

M.J

2008-09-10

9/11-attacken en attack mot vår civilsation

Kom ihåg terrorattentatet i New York 9/11 2001 Minns också Bali 2002, Madrid 2004, Beslan 2004, London 2005 och alla de andra attackerna som kvävts i sin linda. Minns också vilka som utförde dem, muslimska jihaddister, ty även om du inte märker av det (just nu) så befinner vi oss i krig med dem, ett krig som enligt islam heliga texter först kommer att upphöra när islam dominerar världen; - Jihad det eviga kriget. "Striden mot dem, tills det ej finns någon frestelse längre, utan all dyrkan ägnas Gud, men om de upphöra, så råda ej fiendeskap annat än mot de orättfärdiga." (sura 2:189)M.J

Eid al-Fitr snart allmän helgdag i Nederländerna?

Den nederländske transportministern Tineke Huizinga säger att om antalet muslimer fortsätter att öka så är det tänkbart att Eid al-Fitr kan komma att utlysas som allmän helgdag. Det är väl bara en tidsfråga innan det tas upp här i Sverige, det är mängden muslimer det handlar om och bara de blir tillräckligt många kan vi inte neka dem det, eller?

Knappast, utvecklingen kommer att gå sin gilla gång, land för land i Europa kommer att gå islam till mötes, av välvilja, för att vi lever i ett demokratiskt och multikulturellat samhälle och kanske också i den aningslösa föreställningen att det kan motverka en radikalisering och kanske bespara oss från framtida jihadiska terrorattentat.

M.J

2008-09-09

"Becuase loyalty is only to the muslim, not the kafir"

Fotona här under är hämtade från filmen UnderCover Mosque; The Return. Den kvinnliga predikanten och de församlade kvinnorna och barnen är filmade på Regents Park Mosque, en moské som räknas som moderat och som officiellt förespråkar interreligiös dialog och fredlig samexistens. Den har representanter högt uppe i organ som fungerar som rådgivande till regeringen i frågor som rör islam. Bildsekvensen visar på det förhållningssätt man förespråkar gentemot icke-muslimen och var lojaliteten egentligen ligger någonstans.

I programmet sägs det i ursäktande ordalag att de åsikter som ges uttryck åt i programmet är Wahhabistiska (Saudi-Arabisk reformatorisk inriktning) och inte är representativa för islam. Detta är en i grunden felaktig föreställning då dylika åsikter är allmänt förekommande bland de rättrogna och har sin bakgrund i ett flertal suror i koranen, bland annat sura 5:56 vilken säger; "I som tron, tagen ej judarne och de kristna till beskyddare! De äro ju varandras beskyddare, och den av eder, som tager dem till beskyddare, hör dem till; Gud vägleder förvisso ej de orättfärdiga människorna" (sura 5:56) i engelskspråkig översättning (sura 5:57) och sura 3:118 "I som tron, skaffen eder icke vänner utom eder egen krets, de där ej upphöra att vara fördärvliga för eder!..." (sura 3:118). Detta är islam, den religion som värderar människan efter hennes religiösa tillhörighet och som inte känner lojalitet till någon annan nation än det muslimska umma.
M.J

"[w]e are doing this in order to gain the pleasure of our Lord and Allah loves us to die and kill in his path."

Tre "brittiska" män Abdulla Ahmed Ali, 27, från Walthamstow, east London och Assad Sarwar, 28, från High Wycombe, Buckinghamshire, dömdes igår (8 sept.) i Storbrittanien.

I the Guardian kan man läsa. "The Home Secretary, Jacqui Smith, said after today's convictions that, by disrupting the plans of the three men, police and security services had saved "countless lives".

Det finns dock viktiga frågetecken kring domen. Varför fälldes de åtalade enbart för brott som var riktade mot engelska mål, och inte för sina planer att spränga flera flyplan samtidigt när de var på väg mellan Storbrittanien och U.S.A? Ett dylikt domslut skulle kunna uppfattas av hågade jihadister att man ostraffat kan använda sig av Storbrittanien som utgångspunkt för attacker riktade mot U.S.A. Man får hoppas att åtal väcks mot dem i U.S.A och att de kan utlämnas för att också dömas för detta planerade massmord.

Läs mer på Militant islam Monitor, Anti-Jihad Legue of America och CNN.com/Europe.

M.J

2008-09-07

Undantagstillstånd utfärdat i Edese, Veldhuizen, Nederländerna

Efter flera veckor av anlagda bilbränder och krossade fönster på polisbilar i distriktet Edese i Veldhuizen i Nederländerna, har borgmästaren Cees van der Knaap utlyst ett förbud mot folksamlingar på mer än 4 personer på gatorna. Sedan förra året har kriminaliteten och oroligheter instigerade av marrockanska (läs muslimska) ungdomar ökat. Det har handlat om trakasserier av fotgängare, gaturån, inbrott i hus och bilar, vansinneskörningar samt också förstörelse av bilar. De som faktiskt har tagit modet till sig och anmält ungdomarna till polisen har sedan blivit attackerade. Allt detta har gjort att de boende har kommit att känna sig otrygga i sin egen stadsdel.

På en film på You Tube kan unga marrockaner i Veldhuizen ses rappande;- "the time has come to fight". Vad detta skulle kunna innebära är inte så svårt att räkna ut mot den bakgrunden att man i samband med 9/11-attacken kunde se marrockaner fira på Veldhuizens gator. Var det handlar om är unga muslimers ställningstagande mot det sekulära demokratiska holländska samhället, mot de otrogna, för islam;- genom det de behärskar, ett subversivt kriminellt gatuvåld, ett slags lågskaligt jihad om man vill. En oppunionsundersökning visade för något år sedan visade att hela 40% av landets unga marrockaner tar avstånd från demokratin, vad de vill se istället är inte så svårt att räkna ut.

Detta visar med tydlighet vad en liten aggresiv minoritet kan uträtta, hur behärskar man inte det offentliga rummet genom fruktan, hur maktlös är inte polisen. Föreställ er vad som kan komma att hända den dag då de jihadistisk benägna bland muslimerna är fler till antalet och då de samfällt tar till vapen, vilket de facto om än i begränsad skala skedde i Frankrike förra året, och då de får uppbackning av militärt utbildade och krigserfarna jihadister. Tiden är inte mogen än på långa vägar, men den dag man gör bedömningen att den är det skulle jag inte vilja vara holländare.

M.J

Jihad genom anlagda skogsbränder

En islamistisk internetsight som tillhör en grupp som kallar sig Al-Ikhlas Islamic Network propagerar för användandet av skogsbränder i krigföringen mot väst. Denna typ av subversiv verksamhet är om än okonventionell både billig och relativt okomplicerad och kan föra med sig avsevärd förstörelse och stora ekonomiska kostnader. "The posting — which instructs jihadis to remember "forest jihad" in summer months — says fires cause economic damage and pollution, tie up security agencies and can take months to extinguish so that "this terror will haunt them for an extended period of time".

I the age.com.au (australiensisk tidning) kan man vidare läsa; "With the nation heading into another hot, dry summer, Australian intelligence agencies are treating the possibility that bushfires could be used as a weapon of terrorism as a serious concern. The internet posting by the little-known group claimed the idea of forest fires had been attributed to imprisoned Al Qaeda leader Abu Musab Al-Suri. It said Al-Suri had urged terrorists to use sulphuric acid and petrol to start forest fires."

M.J

2008-09-06

Porcophobia alert!

En asylsökande muslim blev så rasande när han såg att en kvinna tillagade fläsk i det gemensamma köket under Ramadan att han hotade henne med kniv. Den stackars mannen kände sig kränkt. För att tillmötesgå alla asylsökande fromma muslimer har nu Migrationsverket betämts sig för att köpa egna grytor till dem. "Den lösning vi kan erbjuda är att ge muslimerna egna grytor så de slipper laga sin mat i kokkärl där någon annan i lägenheten har tillagat griskött" säger Gunnel Segerfeldt, enhetschef på Migrationsverket i Karlskrona. Good dhimmi!

M.J

Hitlerbeundrande polis får 14.000 pund i ersättning för sveda och värk


Mohammed Hussain, 30, anställd inom Metropolitan Police har under en tid varit objekt för utredning av Met's kontraterrorismenhet, nu får han en ersättning på 14.000 engelska pund för det han säger sig ha gått igenom. Även om ha inte visade sig ha kopplingar till någon islamistisk organisation eller kunnat beläggas med något direkt brottsligt, skall han enligt en kollega, Dassash Alem, ha uttryckt en beundran för Hitler; - "Hitler was brilliant. He should have finished off the Jews".. Han skall också vid ett tillfälle enligt en annan kollega, Robert Matthews, hävdat att det var O.K att döda amerikanska soldater.

I Telegraph.co.uk kan man vidare läsa; "The tribunal in Watford ruled that Mr Hussain was discriminated against based on his religion as a Muslim over some of the complaints against him and the decision to investigate and suspend him."It said that the Met's conduct had been "oppressive and high-handed" and awarded Mr Hussain £13,758.55 for injuries to feelings and aggravated damages. The payout is more than that awarded to John and June Taylor, whose daughter Carrie, 24, died in the July 7 blasts. They received £11,000."A number of other claims were rejected and the tribunal's report said there had been "genuine concerns about the claimant's behaviour and performance" and "he was not entirely free from blame". It also found he had sworn at his managers and made "an inappropriate reference to the killing of American soldiers".

Om det hade rört sig om en vit polis hade ett dylikt uttalande om Hitler och judarna omedebart stämplats som grovt rasistiskt och anti-semitiskt, är man en muslimsk polis så är det tydligen O.K. Det är skillnad på folk och folk i dagens Storbrittanien, toleransen för intolleransen bland muslimerna är häpnadsväckande.

M.J