Submission Is Not Our Way

Loading...

2009-03-17

Inget offensivt militärt jihad - inget islam (utom möjligtvis i Medina)

Kristenheten är på fall och lämnar fältet öppet för islam, delvis för att den av flera olika skäl har tappat mycket av den ursprungliga appellationskraften, men också för att den inte har lärt av historien, 1400 års jihad, heligt krig mot de otrogna. Kyrkan visar upp en total brist på insikt i vad islam verkligen representerar, och återknyter mer än gärna till det omhuldade muslimska epitetet "bokens folk" som ett bevis för de tre Abrahamistiska religionernas gemensamma värdegrund och underförstådda likhet. När representanter för islam här i väst talar om vikten av dialog över religionsgränserna, för fred och en ökad ömsesidig förståelse, hakar prelaterna trosvisst på då man ju själv tror på fred och dialog. Föga förstår man det uppenbara, taqiyyan, islam har kommit för att dominera - inte för att vara jämställd, och att islams yttersta mål är att ersätta alla andra religioner och samhällssystem. Samtidigt som man på olika sätt försöker förbättra islams positioner i det fria och sekulariserade väst, bland annat genom interreligiös dialog och samverkan så hålls minoritetsreligionerna kort i den islamska världen.

I den vit-tvättade falska bilden av islam framställs jihad främst som en inre kamp, strävan för att bli en bättre människa, att det jihad som omnämns i såväl koran som i hadither primärt handlar om offensiv militär krigföring talas det tyst om. Det vaskas och det tvättas, till och med i skolböckerna i U.S.A framställs jihad på det politiskt korrekta sättet medelst hitsorieförfalskning. Faktum är utan jihad inget islam, förutom möjligtvis då i Medina.

Detta är det islam den europeiska kristenheten mötte då islam fortfarande hade övertaget och inte var i behov att ljuga och förställa sig.

Österrike, slaget/belägringen av Wien 1683
"The main Turkish army finally invested Vienna on 14 July. On the same day, Kara Mustafa sent the traditional demand for surrender to the city. Ernst Rüdiger Graf von Starhemberg, leader of the remaining 11,000 troops and 5,000 citizens and volunteers with 370 cannons, refused to capitulate. Only days before, he had received news of the mass slaughter at Perchtoldsdorf[, a town south of Vienna whose citizens had handed over the keys of the city after having been given a similar choice.
..The Ottoman siege cut virtually every means of food supply into Vienna, and the garrison and civilian volunteers suffered extreme casualties. Fatigue became such a problem that Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg ordered any soldier found asleep on watch to be shot. Increasingly desperate, the forces holding Vienna were on their last legs when in August, Imperial forces under Charles V, Duke of Lorraine beat Imre Thököly of Hungary at Bisamberg, 5 km northeast of Vienna."

Ungern, slaget vid Mohács 1526
"The Hungarian army waited for the Ottomans on the plain south of Mohács on 29 August and was routed in less than two hours. Both archbishops , five bishops and some 20 barons were killed, among them the judge royal, John Drágfi, with the Royal banner in his hands, the Master of the Horse, George Bátori, Count George Szapolay, Amrose Sárkány, Anthony Pálóci, gabriel Perényi and many others. The infantry, left on its own as usual, was slaughtered after a fierce resistence. Some of the lords, the palatine among them, managed to escape, but the king was drowned when, in flight from the field, he tried to cross the flooding Csele creek in full armor"

Byzans/Öst-Rom, slaget om Konstantinopel 1453
"Some days later a messenger came from the Sultan to advis the people of Constanople to surrender and save themselves from certain slavery or death. They could stay where the were on payment of a yearly tribute of 100000 gold coins... The defence wavered. The jannisaries saw thei chance. Constantine and his troops fought onwith desperation but without much hope after their Genoese allies left them to it. The jannisaries gained control of the outer wall and then scaled the inner wall as well. Meanwhile a band of about fifty Turks broke in through a little gate in the wall called Kerkoporta. They were the first of the sultan´s army to enter the city... The emperor did all that he could to rally them. At the end the fighting had become hand to hand. It was fiercest at the gate called St Romanos where the inner wall had been breached; and it was probably there that Constantine Palaiologos was last seen alive. He had thrown away his regalia. he was killed fighting as a common soldier to stem the flood of infidels pouring into his Christian city"

Serbien, slaget vid Kosovo Polje 1389
"The Turks advanced into Serbia in June 1389 and the Serb forces marched to meet them. The two armies camped at Kosovo Polje. Lazar commanded the Serbs and Sultan Murad I commanded in person the Ottoman troops.... Awild battle betwwen the two armies then followed which resulted in the bulk of both armies were wiped out. In the course of the battle Lazar was captured and, upon being taken to Beyazid, executed. ... At the end of the battke the remnants of the Turkish army held the field while the remnants of the Serbian and Bosnian troops withdrew."

Frankrike, slaget vid Poitiers/Tours 732/33
"Taking boldness as his counsellor Prince Charles set the battle in array against them (the Arabs) and came upon them like a mighty man of war. With Christ´s help he overran their tents, following hard after them in the battle to grind them small in their overthrow, and when ´Abd ar-Rahman perished in the battle he utterly destroyed their armies, scattering them like stubble before the fury of his onslaught; and in the power of Christ he utterly destroyed them. So did he triumph over all his enemies in this glorius day of victory".

Spanien 711
"After an initial probe of the southern coast of Iberia in 710, an outright invasion was mounted in 711 by Tariq, commander and frredman of the Arab governor of the province of Africa... Ater defeating another visigothic army near Ecija east of Seville, Tariq sent light forces to see what they might effect at malaga in the southern littoral while he proceeded north against Toledo. It was a daring but logical move if he wished to paralyze further resistance and to seize the royal treasury... On his march he found Cordova undefended and took it; arriving thence in Toledo..."

Detta var på den tiden då de kristna prelaterna ansåg sig ha någonting att slåss för, idag lägger de sig som oftast platta och tjänar mest som dörrmatta när islam knackar på och vill in.

M.J

2009-03-07

Maskeringsförbudet gäller ej muslimor

Efter en genomläsning av Robstens inlägg om AFA och de där påföljande kommentarerna om maskeringsförbudet vid demonstrationer gick jag in på Riksdagens hemsida för att läsa om vad som faktiskt gäller. Och givetvis som amen i kyrkan så visst fanns där ett undantag för den lede muslimen. I texten kan man läsa; "De nya bestämmelserna innebär att det som huvudregel kommer att vara tillåtet att vara maskerad i samband med en demonstration. Det är om en ordningsstörande situation uppstår eller är på väg att uppstå som maskeringsförbudet börjar gälla. Maskeringsförbudet gäller inte för den person som täcker sitt ansikte av religiösa skäl."

Så i skydd av religionen kan den fromme muslimen (i alla fall musliman) ha sitt ansikte täckt även om demonstrationen urartar till ett upplopp. Alla medborgare har samma rättigheter, fast ingen är ju mer jämlik än muslimen.

2009-03-05

Förbjud slöja på barn och mindreåriga i Sverige

Bloggen tar här initiativ till en petition för att förbjuda slöja på barn och mindreåriga i Sverige. Hjälp flickorna och dra ditt strå i kampen mot islamiseringen. En länk till petitionen finner ni högst upp i den vänstra spalten.

To: Sveriges Riksdag

Gerd Fleischer i organisationen "Selvhjelp for innvandrere og flyktninger" (Seif) i Norge larmar nu om flickor som misshandlas av sina föräldrar för att de inte vill bära hijab. Ofta ser man unga och välutbildade muslimska kvinnor träda fram i massmedia för att deklarera att de bär hijab frivilligt, är stolta över det och inte alls är förtryckta. Ja det är kanske sant, att de själva har valt att manifestera sin tro på detta sätt, att följa guds påbud om hur en muslimsk kvinna skall vara klädd. Detta innebär dock inte att hijab är frivillig för alla flickor som bär den, och enbart detta faktum, att det finns de föräldrar som genom hot och fysiskt våld tvingar flickor till att bära den borde vara ett tillräckligt skäl att förbjuda flickor bära hijab. Det finns också vittnesmål från olika håll om ett socialt tryck på flickor och kvinnor som bor i hårt segregerade områden att bära hijab, ett tryck vilket förvandlar frivilligheten till ingenting annat än ett hån. Det är samhällets ansvar att genom ett förbud markera att samhället främst värnar om barnet, och att det tids nog när hon har uppnått myndighetsålder själv kan bestämma om hon vill bära hijab eller inte. Skyddet av de enskilda barnen måste här gå före eventuella hänvisningar till religionsfrihet och därför kräver vi ett förbud som skyddar barnen.

2009-03-04

Flickor misshandlas för att de vägrar bära hijab

Ifrån vårt västra grannland rapporteras det att muslimska flickor misshandlas för att de inte bär hijab när så erfodras. Informationen kommer från Gerd Fleischer i organisationen "Selvhjelp for innvandrere og flyktninger" (Seif).
- "På mitt kontor har kvinner grått sine modige tårer over å åtte gå med hijab. Utallige unge jenter har fortvilet fortalt meg at hvis de ikke har hijaben på seg til enhver tid, får de juling. Disse våger ikke å stå fram i den offentlige debatten", säger Fleischer till tidningen Vårt Land.

Hon är upprörd över de muslimska kvinnor som ofta syns i debatten som säger att de själva har friheten att välja om de vill ha hijab eller inte. Hon säger; - "De stolte velutdannede kvinnene som står fram med hijaben, vet også at medsøstre blir tvunget. Men de snakker lite om det. Jeg mener det bør være en del av deres kvinnefrigjøring å også støtte dem. Tvangen mange kvinner opplever, blir bare nevnt i en bisetning"

Många av de unga flickorna tvingas till att flytta till andra plaster i landet där de kan bo på hemlig adress, bland annat för att de inte vill gå med hijab. Hon säger; - "Foreldre slår ofte sine døtre til lydighet og dydighet, og hijaben utgjør som regel en del av kontrollen".

Det borde som ett absolut minimum förbjudas att bära hijab för flickebarn som tånårstjejer i såväl skola som annan offentlig miljö. Totalstopp skulle det vara !!! Först och främst för flickornas egen skull och sedan för att hijaben har kommit att spela något av en nyckelroll i islamiseringen av våra samhällen.

Längst upp i den vänstra spalten finns en petition för ett förbjud för slöja för barn och mindreåriga, klicka på bildlänken och underteckna.

Norska domare uppmanas att lära sig sharian

Norska domare borde få utbildning i sharialagar för att bättre lära sig förstå parternas argumentation och de bevekelsegrunder som ibland anförs i norska domstolar. Det anser Katja Jansen Fredriksen vid Universitetet i Bergen som forskar i vad som händer när sharianormer krockar med norsk familjerätt. Hon säger "I regel uppfattar inte domare och advokater hänvisningarna till sharialagen. Det blir ett problem, inte för att domarna skulle låta sig styras av sharia men för att de inte förstår grunden i de konflikter de ska döma i. Kunskap om sharialagar borde därför ingå i juristutbildningen".

2009-03-02

Islamska samhällsomstörtare O.K, dock inte de som varnar för dem

För några dagar sedan tilläts Anjem Choudary och hans salafistiska anhang att demonstrera för sharialagarnas införande i Storbritannien, med andra ord för avskaffandet av den sekulära demokratiska statskicket och införandet av en islamsk teokrati i landet. Detta är tillåtet i Storbritannien av idag, men att som Geert Wilders varna för dess instigatörer är bara för mycket och tillika med ytterst provocerande för landets muslimska minoritet, därav myndigheternas påbud att inte släppa in honom i landet.

Islamsk könssegregation på teater i Nederländerna

I samband med att Salaheddine Benchikhi, en muslimsk stand-up comedian skulle hålla sitt första framträdande på en teater i Rotterdam delades åskådardelen upp i en mixad del och en avdelning för endast kvinnor. En om inte fullt genomförd könssegregering så i alla fall en eftergift för de som vill se en sådan enligt islamsk modell.

I det multikulturella Skottland utreds brott riktade mot muslimer först, alla andra får vänta

Polisen i Skottland har nu fått order att prioritera brott begångna mot muslimer, skälet skall vara att muslimer lättare kan tänkas radikaliseras en en inhemsk vit skotte. Har de inte på samma sätt som här problem med unga vita skottar som blivit illa behandlade av muslimska invandrarungdomar och därför vänder sig till uttalat rasistiska organisationer, lite märkligt påstående kan man tycka.

Inspektör Tom Galbraith, i Lothian and Borders Police’s diversity unit säger "The idea of treating people all the same is a bit naive and we have to remember that there are vulnerable individuals who can be put on the path of radicalism.”

Bill Aitken, en talesman för de konservativa kommenterar läget; “I’m afraid we are now living in a society in which some people are more equal than others.", “Not accepting assault against some people is a serious matter and the law is required to be proactive in each and every case." och “There is no room for political correctness in the fight against crime.”

Richard Cook, talesman för the Campaign Against Political Correctness, tillade: “I think people will be extremely concerned that victims are being treated differently according to their religion, colour of their skin and where they live.”

Så missgynnar det multikulturella samhället urinvånarna ännu en gång för att skydda en liten men aggresiv minoritet. En minoritet man räds skall radikaliseras om den inte får den särbehandling den kräver.