Submission Is Not Our Way

Loading...

2011-04-18

"Wear a headscarf or we will kill you"

Genom skrämsel och hot om våld och ond bråd död försöker man nu tvinga de kvinnor som inte är beslöjade att bära hijab. Och detta sker inte bara i Irak och på andra platser i muslimska världen, utan även nu på sina håll också här i väst. I den muslimskt dominerade Tower Hamlet i London, England äger detta rum idag anno 2011. Vi har tidigare kunnat läsa om att anslag satts upp i området som förklarat stadsdelen som en bögfri zon, nu är det kvinnornas tur att böja sig under islams lagar. Detta oavsett om man är troende eller inte. En asiatisk kvinna som jobbar på ett apotek i östra London blev tillsagd att klä sig mer sedligt och att sätta på sig hijaben. Efter att hon framträtt i media blev hon återigen uppsökt och hotad till livet. Efter detta blev hon tillsagd av sin arbetsgivare att ta semester och är nu rädd för att förlora sitt jobb. Det de troende muslimerna inte kan uppnå genom frivillighet tvingar man nu fram genom hot om våld och död. Givetvis sker detta för att skapa mer homogent präglade enklaver där muslimsk rätt skall råda. Detta är bara början, tro inget annat. MailOnline

2011-04-15

"Mosques are our barracks, minarets our bayonets, domes our helmets, the believers our soldiers"

Läser i Dn att moskéen i Skärholmen kommer att stå klar till 2014. Ingenting sägs dock om finansieringen. Man undrar då i sitt stilla sinne, huruvida det kan bero på att skribenten inte lyckats få besked om detta eller om det rör sig om ett avsiktlig undanhållande av fakta. Det är ju som bekant inte direkt ovanligt med saudisk finansiering. Är det kanske så att man kanske inte vill gå ut med detta, då det av förklarliga skäl inte skulle uppfattas som god PR för vår "nya svenska religion" att den finner sin finansiering hos wahabbiterna? Jag bara undrar så stilla. Det är onekligen ett knivigt problem det här med moskéers vara eller icke vars på svensk mark. Å ena sidan har vi ju religionsfrihet med allt vad det innebär och en allt större muslimsk population som behöver ett gudstempel, men å andra sidan vill vi verkligen ha fler sådan, där misogynin florerar och uppmuntras, där hatet mot de sexuella minoriteterna grasserar, där anti-semitismen är virulent och där isolering och avgränsning gentemot det sekulära svenska majoritetssamhället uppmuntras och där samtidigt föraktet mot det svenska icke-muslimska befästs och stärks. Vill vi verkligen ha sådana föraktets, den religiösa chauvinismens och hatets gudshus i vårat samhälle? För att få en bild om vad som kan sägas i moskéer, som utåt förefaller vara "moderata" och talar så sött om multikultur och religiös dialog rekommenderas en titt på de två av engelskproducerade tv-dokumentärerna som återfinns en bit ner i det högra fältet. Ger er tid och se på Dispatches - Undercover mosque och uppföljaren Dispatches - Undercover Mosque. The Return, och fråga er sedan om ni vill att fler moskéer ska byggas i detta land.

DN. SvD

Kurt Westergaard inför rätta i Jordanien för blasfemi

Kurt Westergaard kommer denna månad att ställas inför skranket i Jordanien åtalad för blasfemi (förmodligen in absentia). Redan 2008 i efterdyningarna av kontroversen kring Muhammedkarikatyrerna stämdes han för sitt ogudaktiga tilltag. Den direkta orsaken till åtalet är att förhindra framtida försök till att förolämpa Islam och skapa " rasistiskt hat" mot den muslimska befolkningen världen över, särskilt i Europa. Med andra ord så vill man att sharians syn och straffsatts för hädelse även skall äga giltighet i de icke-muslimska samhällena i väst. Rättegången är som sådan en direkt attack på våra sekulära demokratier och de till dem knutna friheterna. Att det sedan i ett antal Europeiska länder finns dylik lagstiftning redan är i det här fallet helt ovidkommande, om än helt klart olustigt. Domslutet kan vi nog alla gissa oss till, värre är att man antagligen kommer att försöka få honom utlämnad, något han givetvis inte kommer att bli. Men ansatsen bör dock ses upp med, då OIC (Organisation of Islamic Conference) inom FN jobbar på att få till ett globalt förbud mot hädelse och blasfemi.

2011-04-08

Det shiitiska Iran, mahdi och den nära förestående yttersta dagen - apokalypsen

Denna film är framtagen av den iranska regimen och skall initialt ha visats för medlemmar av Basijmilisen och revolutionsgardet i landet. Den lär också vara under översättning till arabiska för visning i den övriga muslimska världen. Filmen handlar om den tolfte imamens (mahdi) återkomst, vilken i filmen sägs vara nära förestående. Den eskatologiska och apokalyptiska visionen om hans återkomst på den yttersta dagen i samband med utplånandet av staten Israel och erövringen av jerusalem åskådligörs och sägs vara nära förestående. Tonfallet är ödesmättat men framförallt kryddat med hopp och åstundande glädje, för det är ju denna dag shi´iterna har väntat på allt sedan den tolfte imamen gick in i det fördolda.

Esfandiar Rahim Mashaei, President Ahmadinejad’s topprådgivare and stabschef har varit direkt involverad i projektet. Han säger; "Therefore let us shout out loud that The Coming is soon and that evil should be fearful. We live with these thoughts every day and our lives are filled with The Coming of the last imam. That human will reappear and fill the world with justice and establish his promised governance on earth. The very world has witnessed too much bloodshed of the innocent for others to build their palaces. The very world is filled with shouts for justice. The innocent and the oppressed are losing their lives to world powers. It is in this very world where the oppressors rule and this world that Allah will command the last imam to appear and forever put an end to injustice. At that time the world will belong to the righteous."

I filmen lägger man ut texten om de förutsägelser om den yttersta dagen och den tolfte imamens återkomst, som står att finna i de heliga shi´itiska skrifterna. Man ger de allmänna förutsättningarna, som naturkatastrofer och förtryck och ofärd i världen. Men framförallt man parar man också ihop de individer (nyckelfigurer) som enligt profetierna skall vara verksamma i tiden omdelbart innan mahdi´s återkomst och domedagen, med idag levande personer.

Seyed Khorasani sägs i haditherna vara ledare för folken i öst, och det är han som skall överlämna islams flagga till mahdi då dennea åter har framträtt ur sin fördolda existens. Denna Khorasani sägs nu vara densamma som Ayatholla Ali Khamenei. Den senare är också precis som det sägs i profetierna om Seyed Khorasani född i Khorasan, Iran. En annan av nyckelfigurerna är Shocib-Ebnc Salch och det är till honom som det militära ledarskapet överlämnas till av ovannämnda Khorasani. Han skall ha inträtt på skådbanan 72 månader innan mahdi framträder ur det fördolda. Det har i augusti detta år gått exakt så många månader sedan den iranska presidenten Ahmadinejad kom till makten, och det är med honom man kopplar denne Shocib. Han är den som skall återövra Jerusalem. En annan medaktör i det kommande kriget sägs vara Hizbollahs Hassan Nassrallah, som i skrifterna skall gå under namnet Yamani.


Denna film skulle kunna ses som ett förebådande av onda tider.


2011-04-06

75 procent av all religiös förföljelse i världen drabbar de kristna

En katolsk organisation i Storbritannien rapporterade nyligen att de kristna utgör den grupp av troende som lider mest (75 procent) av religiös förföljelse i världen. Signifikativt nog är massmedias bevakning av denna förföljelse ganska så bristfällig (ett understatement?) Icke att förvånas över kanske då ju västvärldens journalister i mycket hög grad tenderar att omhulda islam, vilken ju i merparten av fallen ju är "boven" i dramat så att säga, samtidigt som många av dem tycker djupt illa om den kristna kyrkan. De är kort och gott kristofober och borde fördömas som sådana (silly me). Så medan kristna mördas av troende muslimer, så gnäller deras likar här i väst över att man inte överallt och i alla situationer tillåts bära burka och niqab, och inte heller alltid erbjuds halalsäkrad mat, sådan är deras djupa misär. I själva verket är det ingen religiös minoritet som man så har gått på tå för, och som i så hög grad fått igenom sina krav och propåer. Under det senaste året har jihad mot de kristna intensifierats i den muslimska världen. Människor misshandlas, våldtas, plundras och dödas för att de bekänner sig till den kristna tron, egentligen inte undra på att en och en annan bränner Koranen. Med tanke på att mycket av det våld och förtryck som utövas från muslimskt håll har sin grund i denna bok och islamsk teologi är det egentligen inte underligt att det sker oftare. I rättvisans namn skall ockeå tillägas att bland de stater som utpekas även hör kommunistiska/ateistiska såsom Kina och Nord-Korea. Så var det också sagt.

2011-04-04

Salafisterna på offensiven i Egypten

Issam Durbala, en medlem av det Muslimska brödrarskapets shuraråd, berättade för dagstidningen Al-Masri Al-Youm, att han stödjer upprättandet av en moralpolis (Hisbah) i Egypten, för att övervaka och upprätthålla denna på offentlig plats. Ja... ungefär som den som återfinns i Saudi-Arabien och Iran.

Hur var det nu de sa, våra legitimerade och självutnämnda experter på islam och brödraskapet,... visst var det Kristdemokraterna som föreslog någonting liknande häromsistens eller var det måhända Socialdemokraterna kanske??? Hjärpe och ni andra förklara nu för oss andra.

Och så avslutningsvis några citat från ett Egypten som med stormsteg förefaller att gå mot demokrati (just kidding!).

"Despite the attacks against the salafi movement, it is constantly advancing – untouched by the attack,". "If the Christians want safety they should submit to the rule of God and be confident that the Islamic sharia [law] will protect them. Abd Al-Azim, lokal salafistledare i Alexandra till Al-Masry Al-Youm. " [...]

"There are areas in Egypt where Christian girls can't walk outside after eight o'clock in the evening for fear of being kidnapped,". "Moderate Muslims should be more scared than Christians. It is very worrying that the military regime hasn't issued a statement declaring Egypt a secular state."
Gibrail, en koptisk advokat och människorättskämpe, till The Media Line.

Jihad Watch

2011-04-01

"Strike at their Necks" (sura 47:4)


Och så har de troende återigen visat vilken utomordentligt sjuk religion islam är, för att inte tala om många av dess religiöst lärda och utövare. Att vid fredagsbönen hetsa upp församlingen till en mordisk lynchmobb, med mord och ond bråd död i blicken, bara för att en pastor långt bort i fjärran land bränt Koranen är signifikativt för religionen med stort I ifråga. För de här troende muslimerna har denna skymf uppenbarligen måst sonats med människoblod och kafirers (icke-muslimers) liv. Och i Allahs och profeten Muhammeds namn lär man stilenligt ha ritualslaktat åtminstonde två av offren, genom att skära av deras halsar.

"När I möten dem, som äro otrogna [icke-muslimer] så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem i bojor!" (sura 47:4)

"... Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!" (sura 8:12)

Detta är sannerligen fredens och människokärlekens storsinta religion.Den religion våra kära folkvalda politiker och större delen av den svenska intelligentian vill belöna oss saktmodiga svenskar med. Det är denna religion de vill införliva med det svenska kulturarvet. Vad har vi gjort för att förtjäna detta?

DN SvD, SvD

Kommer "Forum för levande historia" förvandlas till en statlig propagandacentral för ett vitvättande av Islam

Läser att regeringen har gett "Forum för levande historia" i uppgift att granska anti-semitismen och islamofobin i riket. I uppdraget förefaller det också att ingå att föreslå motåtgärder från samhällets sida. Det talas också om att ta fram nya läroböcker för indoktrinering i skolan. För det är helt säkert vad man avser använda våra surt förvärvade skattepengar till. Att försöka dupera oss och ännu värre grundlura våra barn. Det ska bli intressant och se vad de kommer fram till. Skulle det möjligen inte kunna vara så att islamofobin (i övrigt ett högst barockt begrepp) för somliga (åtminstonde delvis) just har sitt ursprung i den på religiös grund baserade islamiska anti-semitismen? Häri finner vi i alla fall ett gott skäl till att känna en stark motvilja till Islam. Och för den någorlunda insatta finns ju givetvis tusen och åter tusen skäl att känna sig sjuk över islams inträde i svenskt samhällsliv. Hur som helst, Islamofoben ser med stort intresse fram emot att bli granskad av den svenska åsiktspolisen.Det ska den tåla.

Regeringskansliet The Local

Islamofoben tillbaka på lågfart

Under de år Islamofoben mer eller mindre låg nere blev många av de hänvisningslänkar jag använt mig av obrukbara. Under en tid framöver kommer jag att jobba på att hitta nya sådana, men också att förbättra den vänstra informationsspalten genom att bygga på och lägga till. Inlägg kommer under den här tiden lite sporadiskt, ja, ... som under den senaste tiden. Har ganska ont om tid, därav det låga förändringstempot och de fåtaliga inläggen. Och så vill jag ju inte tröttna, vilket ett för intensivt bloggande om islam lätt leder till. Det finns ju annat här i världen som lockar mer än att grotta in sig i religionen framför alla andra.