2007-11-26

Vägen till sharia genom demokrati - inkrementalism, en modell för dess genomförande

Ibland har jag själv genom åren tyckt att man från vissa håll har överreagerat på muslimska organisationers krav på en anpassning av samhället för att tillgodose deras religiöst motiverade behov. Kraven har för mig och sannolikt också för många andra ickemuslimer synts vara ganska modesta för att inte säga rent ut sagt oförargerliga. Det har handlat om små små saker och detaljer som de flesta har ansett inte vara något att bråka om, som att muslimska barn skall erbjudas alternativ när det serverats fläskkött i skolorna och att de inte ska behöva vara med på skolavslutningar som hålls i kyrkor.

Det är först när man har lärt känna islam genom dess historia och dogmer som man blir tveksam till också de mest oförargerliga propåer. Vad som uppfattas som ganska oförargerliga krav när de betraktas var ett för sig kan ur ett vidare perspektiv ses som ett av flera mindre steg i riktning mot sharia. För en rättrogen är ett liv i enlighet med guds påbud naturligt och strävan efter ett liv under sharia, -gudslagen, en i förlängningen naturlig följd. Logiken är enkel och tanken är rationell, allt annat vore en stor försyndelse mot Allah och hans profet, och skulle riskera den troende hans plats i paradiset och ett liv efter detta.

Om tillväxtmönstret kvarstår utgör muslimerna en majoritet av Europas befolkning någon gång runt 2100. En hel kultur och till synes framgångsrik civilisation kommer då att få ge vika för en annan, och begrepp som demokrati, frihet, jämlikhet och humanism kommer sannolikt att ersättas med det medeltida muslimska barbariet.

Anledningen till detta omvälvande demografiska skifte kan sökas i ett tidigare oöverträffat inflöde av muslimer till Europa (immigranter och asylanter) parat med deras egna höga nativitet i kombination med "ursprungsbefolkningens" mycket låga födslotal. För att citera mullah Krekar "Just look at the development within Europe, where the number of Muslims is expanding like mosquitoes" (Norska dagbladet 2007.10.29). Redan om några få år kommer ett flertal större städer i Europa, däribland EU-huvudstaden Brüssel, att ha en större andel muslimsk befolkning än rent inhemsk. Detta kommer en onekligen att tänka på Edward Gibbons gamla klassiker "Romerska rikets nedgång och fall". Var det så det gick till, - en folkvandring, - ett kulturellt skifte, och sedan en nedgång ner i det kompaktaste mörker. Står vi idag inför ett liknande civilisatoriskt skifte, är Europa på väg in en ny mörk era av religiös vantro och intollerans, fast denna gång under islam? Är inte ett dylikt scenario bara islamofobisk propaganda?

Att Europa kommer att bli en del av den muslimska världen under innevarande århundrade är i alla fall många muslimska ledare övertygade om.

* " One day millions of men will leave the southern hemisphere of this planet to burst into the northern one. But not as friends. Because they will burst in to conquer, and they will conquer by populating it with their children. Victory will come to us from the wombs of our women.” (citat Houari Boumedienne, Algeriets president, i ett tal i FN 1974).

* “We have 50 million Muslims in Europe. They are a sign that Allah will give Islam victory over Europe — without swords, without cannons, without conquest. The 50 million Muslims in Europe will turn Europe Muslim within a few decades. Allah is mobilizing Muslim Turkey to adds that to the European Union. That is an addition of 50 million more Muslims. Then there will be 100 million Muslims in Europe. Albania, which is a Muslim country is already in the EU. Bosnia which is a Muslim country is already in the EU. 50% of the population in those countries are Muslim.” (citat Muhammar Khadaffi, Al Jazeera television, April 10 2006).

* "We're the ones who will change you"."Just look at the development within Europe, where the number of Muslims is expanding like mosquitoes","Every western woman in the EU is producing an average of 1.4 children. Every Muslim woman in the same countries are producing 3.5 children"."By 2050, 30 percent of the population in Europe will be Muslim".(mullah Krekar i den Norska tidningen Dagbladet 2007.10.29) ."

* "By means of your democracy we shall invade you, by means of our religion we shall dominate you." Muslimsk lärd inför en synod anordnad av Vatikanen i oktober 1999. Rapporterat av Giuseppe Bernardini, ärkebiskop av Smyrna. (Oriana Fallaci. The Rage and the Pride. 2007. s.98)

I sammanhanget skulle också kunna nämnas att "the Organisation of Islamic Conference" vid ett möte i Lahore, Pakistan 1972, beslöt att gynna muslimsk invandring till Europa för att ta över kontinenten. Ett logiskt beslut som legitimeras genom Muhammeds egen flykt/utvandring från Mecka till Medina 622 e:Kr, och som mycket väl kan ses som ett slags arketypisk modell för en gud i behaglig handling efter Muhammeds eget exempel. Stöd för en sådan politik kan även sökas i flera suror i koranen; "De, som antagit tron, och de, som utvandrat och stritt för Guds sak, dessa kunna förvisso hoppas på Guds barmärtighet, ty Gud är överseende och barmhärtig" (sura 2:215), och "De, som antagit tron och utvandrat och kämpat för Guds sak, och de, som givit skydd och hjälp, dessa äro de verkligt rättrogna; de skola få förlåtelse och en härlig lott" (sura 8:75). Relevant i sammanhanget är också det muslimska brödrarskapets långsiktiga agenda för en islamisering av Europa. Riktlinjer för strategi och tillvägagångssätt kan studeras närmare på http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=67736123-6864-4205-B51E-BCBDEF45FCDE

Muslimerna kommer allt efter som kunna hänvisa till sin växande andel av den totala populationen som ett led i argument för ett allt större inflytande på samhällslivet. Eftergifter och anpassningar av det sekulära samhället till deras förmån är sannolikt att vänta. Genom infiltration av samhället på alla nivåer i en ohelig allians med intellektuella apologeter och ryggradslösa politiker kommer man långsiktigt att jobba på demokratins avskaffande och gudsstatens införande. Tro intet annat. Man vet att föra sig och är ytterst välartikulerade och försiktiga med vad som sägs utåt (se gärna Undercover Mosque härintill i den högra spalten). Man vet mycket väl vad det samhälleliga etablissemanget vill höra och är inte dummare än att ge dem detta. I det offentliga rummet kommer man föra fagert tal och nogsamt se till att använda sig av politiskt korrekta ledord som demokrati, frihet, jämlikhet, multikulturalism, dialog och religionsfrihet.

Utvecklingen i Sverige främjas naturligtvis av svenskens närmast oikofobiska självförakt. Vilket här får ges uttryck åt av Mona Sahlin, Fredrik Rheinfeldt och Maud Olofsson, som glatt pissar på allas våra förfäder.

-"Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker" (citat Mona Sahlin inför Turkiska ungdomsförbundets Euroturk, mars 2002 (http://sv.wikiquote.org/wiki/Mona_Sahlin). -

-"Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån" (citat Fredrik Rheinfeldt, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=589029.

-"Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån" (citat Maud Olofsson, Östra Sörmlands-Posten november 2007, sid 6).

Med ett självförakt på gränsen till total självutplåning i kombination med ett till synes mycket begränsat historiskt kunnande är eftergifter väntade. Inte minst när de etablerade politiska partierna sätter igång röstfisket bland landets muslimer inför valen. De troende muslimerna vet däremot vilka de är, de har en starkt identitet som de värnar om, och framför allt har de en bergfast tro på den muslimska civilisationens överlägsenhet. De är väl organiserade och har välbeställda finansiärer ute i den muslimska världen. En annan viktig faktor i beredvilligheten gentemot islam är multikulturalismens näst intill totala dominans oavsett var man befinner sig på vänster-högerskalan.

Och allt eftersom medborgarna vänjer sig vid de förändringar som skett kommer islams position att flyttas fram ett steg i taget, med siktet inställt på ett förverkligande av sharia. Det är som berättelsen om grodan, som om man lägger den i kokande vatten genast hoppar upp ur grytan, men som om man lägger den i kallt vatten och sakta höjer temperaturen inte reagerar förrän det är försent. Genom många små krav kan man med tiden få igenom det som aldrig skulle accepteras som en helhet vid en enskild tidpunkt. Detta är vägen till Sharia genom demokrati och inkrementalism.

"Once the community is well organised, its leaders should strive to seek recognition of Muslim as a religious community having its own characteristics by the authorities. Once recognised, the community should continue to request the same rights the other communities enjoy in the country. Eventually the community may seek to gain political rights as a constituent community of the nation. Once these rights are obtained then the community should seek to generalise its characteristics to entire nation". uttalande på ett seminarium organiserat av Islamic Council of Europe i London 1978 (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006. s.85).

Nedan följer en lista på anpassningar och eftergifter som gjorts av samhället för att muslimer skall slippa känna sig kränkta och beredas möjlighet att leva i enlighet med sin religions alla föreskrifter. Exemplen är hämtade från traditionellt kristna områden, i Europa, Amerika och Australien, som i enlighet med sin sekulära karaktär och tolerans ogenerat anpassar sig till de lättstötta och krävande nykomlingarna. En del av dessa anpassningar har genomförts på eget bevåg av värdsamhällets representanter, andra efter önskemål och krav från muslimskt håll. I listan förekommer också önskemål och krav som har framförts av enskilda muslimer och muslimska föreningar men som ännu inte vunnit acceptans. Här förekommer även något som skulle kunna kallas för religiöst motiverad obstruktion eller arbetsvägran. Somliga av de listade punkterna har endast genomförts eller kommit på tal vid enskilda arbetsplatser eller skolor, medans andra har en större geografiskt verkningsområde, en kommun, en stad, eller nationellt. Karaktäristiskt för andra är att de tar sikte på en bransh eller yrkesgrupp av något slag som vill ha särrättigheter för att kunna leva i enlighet med islam. Här finns avslutningsvis också punkter som utgörs av krav som sannolikt är att vänta sig av ett offensivt islam på tillväxt. Därför att de är linje med den muslimsk teologi och världsbild, och redan är en verklighet i åtskilliga muslimska länder. Därför bör även till synes oförargerliga krav från de muslimska organisationerna bekämpas. Och för de som invänder; -islam har många ansikten, -alla är inte islamister, jihaddister och extremister, så väljer jag att citera Turkiets premiärminister Erdogan, "The Term Moderate Islam Is Ugly And Offensive; There Is No Moderate Islam; Islam Is Islam" (Milliyet, Turkey, 21 augusti 2007), och ber att få påminna om muslimska begrepp som IHAM - TAQIYYA - KITMAN.

Då denna lista säkert kan kompletteras tar jag tacksamt emot förslag som kan fogas till detta. Listan kan ses som ett slags databas och kommer att fyllas på fortlöpande.

* Självcencur i media, bokbranschen, kultursektorn av rädsla för hot och våld och för att anklagas för islamofobi, xenefobi eller rasism (Storbrittanien, U.S.A, Nederländerna, Sverige, Danmark) http://www.meforum.org/article/395. http://www.danielpipes.org/article/3360 http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/visual_arts/article2896431.ece http://www.westernresistance.com/blog/archives/002593.html http://www.jewishpress.com/displayContent_new.cfm?mode=a&sectionid=1&contentid=19575&contentName=Publisher%20Pulls%20Book%20On%20Muslim%20Violence http://www.washingtontimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080307/FOREIGN/371129782/1003 (Melanie Phillips, "Londonistan". 2006, s.XV), Bruce Bawer. While Europe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within. Broadway Books. 2006. s.216 http://online.wsj.com/article/SB121797979078815073.html http://www.berlingske.dk/article/20080918/film/709180040/ http://www.expatica.com/nl/articles/news/Councillor-shuts-down-committee-for-ex_Muslims.html http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article3835551.ece

* Muslimer och apologister försöker bekämpa och straffa islamkritiska åsikter genom att ta uttalanden till domstol och andra dylika instanser (Australien, Kanada, Storbrittanien, Frankrike, Danmark, Nederländerna, Österrike, U.S.A) http://www.smh.com.au/news/National/Pastor-ridiculed-Muslims/2004/12/17/1102787278055.html?oneclick=true http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=29483 http://christian-1.cust.host-it.co.uk/newham/?page=news&id=71 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015171.php#comments http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/books/article2781336.ece http://www.nysun.com/article/43211 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/013745.php http://www.nypost.com/seven/12162007/postopinion/editorials/canadas_thought_police_72483.htm http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/03/will-hague-ban-geert-wilders-movie.html#readfurther http://www.brusselsjournal.com/node/3145 http://cairhateandterror.blogspot.com/2008/04/cairs-war-on-pulitzer-prize-winning.html http://www.newsobserver.com/237/story/1028661.html http://www.hurryupharry.org/ http://www.nationalpost.com/related/links/story.html?id=755930&p=1

* Muslimer och apologister försöker stoppa att islamkritiska åsikter torgförs i media såväl som på öppna seminarier genom påtryckningar av olika slag (U.S.A, Nederländerna; Österrike)http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015322.php#comments , http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=754300 http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/04/ehsan-jami-succumbs-to-government.html#readfurther http://www.idea.de/index.php?id=355&tx_ttnews%5Btt_news%5D=65690&tx_ttnews%5BbackPid%5D=18&cHash=320934d912

* När muslimkristiska åsikter väl har torgförts skräms andra eventuellt efterföljande kritiker till tystnad, genom dödshot från muslimer, och genom det egna samhällets avståndstagande och fördömande (Frankrike, Storbrittanien, Tyskland, Danmark; Österrike, Norge, Nederländerna) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015124.php#comments http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/014781.php#comments http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2008/02/02/4809529-ap.html http://www.signonsandiego.com/news/world/20061031-1134-germany-headscarves.html http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_863293.svd http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/020086.php http://www.brusselsjournal.com/node/3135 http://www.brusselsjournal.com/node/3145 Bruce Bawer. While Europe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within. Broadway Books. 2006, s.240, 242, 244) http://www.expatica.com/nl/articles/news/Councillor-shuts-down-committee-for-ex_Muslims.html

* Muslimer misshandlar icke-muslimer som propagerar mot islamiseringen av Europa (Tyskland) http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/08/elderly-anti-islamization-activist.html

* Muslimer och apologister försöker stoppa islamkritiska föreläsningar (Australien, U.S.A) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015305.php#comments http://www.newsobserver.com/237/story/1028661.html http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=25214&only

* Muslimer och apologister försöker tysta islamkritiska åsikter på internet http://www.webpronews.com/topnews/2007/02/12/youtube-censors-islam-critic

* Muslimska politiker bör inte avlyssnas (buggas) av polisen, även om det kan finnas skäl att misstänka samröre med individer som sponsrat terrorverksamhet (Storbrittanien)http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=739230

* Muslimska flickebarn/elever önskar få bära slöja i skolan (Sverige, Frankrike, Storbrittanien, Spanien, Serbien, Irland, Tyskland). http://www.townhall.com/columnists/DianaWest/2007/02/23/should_muslim_students_get_special_treatment_in_uk_schoolshttp://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=81&story_id=44536 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/018224.php#comments http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/04/15/nveils15.xml http://news.sky.com/skynews/article/0,,30100-1252614,00.html http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=430705&in_page_id=1770&in_page_id=1770&expand=true#StartComments http://www.independent.ie/national-news/muslim-anger-at-opposition-calls-for-school-ban-on-hijab-1394321.html http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html

* Samtliga flickor på muslimska skolor skall vara tvingade att bära slöja, även de icke-muslimska (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=410312&in_page_id=1770

* Kvinnor som inte bär hijab (även icke-muslimer) förtjänar inte respekt och får därför skylla sig själva om de blir våldtagna. De måste inse att de lever i ett multikulturella samhälle och måste därför ta sitt ansvar och inte klä sig på ett sådant sätt som kan uppfattas som utmanande av muslimerna (Danmark, Norge, Australien, Belgien) (Bruce Bawer, While Europe Slept. How radical Islam is Destroying the West from Within. Broadway Books. 2006. s.55, 185) http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,20646437-601,00.html http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=en&u=http%3a%2f%2fwww%2edhnet%2ebe%2finfos%2ffaits%2ddivers%2farticle%2f212178%2fviolee%2den%2dpleine%2dgare%2ehtml

* Klädedräkt och attiraljer med religiös symbolik på arbetsplats och skolor tillåts endast för muslimer (Storbrittanien) http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?xfile=data/theworld/2007/January/theworld_January344.xml&section=theworld&col= Bruce Bawer. While Europe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within. 2006. s.246)

* Muslimer skall erbjudas könssegregerad undervisning med kommunala/statliga medel (U.S.A) http://www.roanoke.com/news/roanoke/wb/xp-28903

* Muslimska skolbarn skall erbjudas halalmat i skola och förskola (Sverige, Storbrittanien, Kanada, Frankrike). http://www.townhall.com/columnists/DianaWest/2007/02/23/should_muslim_students_get_special_treatment_in_uk_schools http://www.thestar.com/article/268445 http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20070404/lunch_menu_070404/20070404?hub=Canada http://www.brusselsjournal.com/node/3072 eller så ska fläsket bort från matsedeln (Belgien) http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

* Områden med stor andel muslimer serverar enbart halalmat i skolan. För att de muslimska eleverna skall slippa riskera otillåten föda som svinkött, eller för att det helt enkelt blir enklast och billigast så (God knows?) (Storbrittanien; Sverige-Malmö)http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html? http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/014479.php#comments in_article_id=423111&in_page_id=1770 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1076248/Primary-school-serve-pupils-halal-meat-theyre-Muslim-not.html?ITO=1490

* Halalmat läggs in i den traditionella julmaten, kalkon eller skinka ersätts av halalkyckling. http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=423111&in_page_id=1770 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/014185.php

* Muslimska barn skall erbjudas egna bönerum, helst könssegregerade sådana. (Storbrittanien; Belgien) http://www.townhall.com/columnists/DianaWest/2007/02/23/should_muslim_students_get_special_treatment_in_uk_schools http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

*Muslimska elever skall hållas med egna tvättrum så att de skall kunna iakta "wudu", den rituella reningen inför bönen. (Storbrittanien, U.S.A, Australien). http://www.townhall.com/columnists/DianaWest/2007/02/23/should_muslim_students_get_special_treatment_in_uk_schools http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016087.php#comments http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016020.php#comments http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,,21129518-2862,00.html http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/if_we_cant_share_a_toilet_can_we_share_a_country/

* Muslimska barn/elever skall slippa könsgemensam gymnastik i skolorna (Sverige, Tyskland, Belgien, Norge) http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html http://umea.expressen.se/Nyheter/1.1284617/strid-om-konsuppdelad-skola-i-norge

* Muslimska flickebarn/kvinnor skall erbjudas simundervisning och badmöjligheter i miljöer utan män (Sverige, Frankrike, Storbrittanien, U.S.A, Norge, Belgien) http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://www.aftonbladet.se/debatt/article1595864.ab http://www.brusselsjournal.com/node/3072 (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006, s.95) http://www.sn.se/parser.php?sect1=101&id=224215 http://www.cbn.com/CBNnews/421019.aspx http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article2627831.ece http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

* Undervisningen på fredagar anpassas så att de muslimska eleverna kan delta i fredagsbönen (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006, s.95)

* Under Ramadan bör skolorna inställa undervisning om biologi (eventuell sexualundervisning) och simning för att skolbarnens tankar inte skall ledas in på sex. (Storbrittanien) http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2017439,00.html

* Skolor stänger under Eid el-Fitr (Nederländerna)http://www.nisnews.nl/public/230908_2.htm

* Elever skall slippa läsa om hur ickemuslimers liv kan ha tett sig inom Dar al-islam genom tiderna. http://www.newsobserver.com/news/education/wake/story/602017.html

* De statliga universiteten erbjuder imamutbildning (Tyskland) http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html

* Reprimander ges vid publikation av islamkritiskt material i skoltidning (Storbrittanien)http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015228.php http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015228.php#comments

* Universitet utövar påtryckning på studentorganisation att inte visa filmen "Obsession". En film som ändock gör åtskillnad mellan islam och islamism.(U.S.A) http://www.nypost.com/seven/01092007/news/regionalnews/paces_docu_drama_regionalnews_david_andreatta.htm

* Universitet ställer in diskussion och "work-shop" kring temat "Hitler's Legacy: Islamic Anti-semitism in the Middle East" efter ha motagit protester från muslimer via e-mail (Storbrittanien). http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/03/15/nislam15.xml

* Muslimska barn ska inte behöva delta i firandet av de kristna högtiderna i skolorna.

* Skolavslutningar skall inte få hållas i kyrkor utan bör istället hållas på religiöst neutral mark (U.S.A, Sverige).
http://www.nytimes.com/2007/03/08/nyregion/08muslim.html?_r=4&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=153589

* Ickemuslimska elever inbjuds till att delta i firandet av Ramadan och gärna delta i fastan. Föer att tillmötesgå muslimernas önskemål inställs prov, möten, sexualundervisning och simning vid denna tidpunkt (Storbrittanien) http://www.townhall.com/columnists/DianaWest/2007/02/23/should_muslim_students_get_special_treatment_in_uk_schools

* Muslimska elever vill se en anpassning av undervisningen så att de inte kolliderar med bönestunderna (Australien) http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23269447-2702,00.html

* Muslimska barn skall ha rätt till ledigt från skolan under de muslimska högtiderna (Sverige, U.S.A) http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/health/article2603966.ece http://www.nysun.com/article/72533

* Muslimska barn/elever skall slippa delta i undervisning i musik, dans och drama i skolan (Sverige, Storbrittanien). http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=762&a=163163. http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2017439,00.html

* Gamla klassiska sagor anpassas (grisen ersätts med en räven) för att inte såra de muslimska förskolebarnen (eller kanske snarare för att deras föräldrar) inte skall ta anstöt (Norge). http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/014319.php#comments

* Muslimer önskar få lock till glassbägare som salufördes på Burger King borttagna då snirklarna på locket liknade ordet Allah (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006. s.61f).

* Muslimska skolbarn/elever skall få religionsundervisning och undervisning i hemspråk i separata grupper, helst av imam (Sverige).
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe

* Muslimer vill ha rätt att få driva homogena muslimska skolor (Sverige, Spanien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://www.militantislammonitor.org/article/id/3558

* Muslimska elever önskar separata utrymmen för att inta sina måltider samt för vila och rekreation (Australien) http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23269447-2702,00.html

* Muslimer vill ha fritidsgårdar enbart för flickor och deras pappor (Sverige) http://www.vk.se/Article.jsp?article=183674 http://www.vf.se/Nyheter/Karlstad/2008/Augusti/Vecka-33/Tjejgrupp-for-frihetens-skull.aspx

* Muslimska lärare/lärarassistenter önskar bära ansiktstäckande hijab på skola trotts det kan vara ett hinder för kommunikation med kollegor och elever (Storbrittanien)http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=S0FQ1PSOCPYZDQFIQMGCFF4AVCBQUIV0?xml=/news/2006/11/24/uveil124.xml

* Muslimska kvinnor skall beredas möjlighet till könssegregerad simundervisning och bad i offentliga simhallar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe (Sverige, Frankrike, Storbrittanien, U.S.A, Tyskland, Schweiz)http://www.danielpipes.org/blog/25 http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2002389078_muslimswim.html http://www.folket.se/folket/standard_article.php?id=180226&avdelning_1=101&avdelning_2=102&t=1123631411 http://www.brusselsjournal.com/node/3072 (Caroline Fourest. Brother Tariq. The Doubblespeak of Tariq Ramadan. Encounter Books 2008. s.165) http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1224694278772&pagename=Zone-English-News/NWELayout

* Tid sätts åtsidan för muslimska kvinnor som insisterar på att simma med det heltäckande plagget chador (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006, s.95)

* Tid i offentliga simhallar sätts åt sidan för bad med muslimsk baddräkt för män, ickemuslimska män släpps inte in (Storbrittanien, Nederländerna), http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=421414&in_page_id=1770 http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=560231&in_page_id=1770&ct=5 http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=257622

* Muslimska kvinnor skall ges möjlighet till att utöva gymnastik i könssegregerade grupper i gymnastiksalar och träningshallar (Sverige, U.S.A) http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://media.www.dailyfreepress.com/media/storage/paper87/news/2008/02/25/News/To.Accommodate.Muslim.Students.Harvard.Tries.WomenOnly.Gym.Hours-3232133.shtml http://www.debbieschlussel.com/archives/2006/04/weakness_usa_dh.html http://fp.sitereactor.se/fp2-08/tjejjympa.aspx

* Muslimska kvinnor insiterar på att bära hijab på gym trotts säkershetsföreskrifter (Sverige) http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=799221

* Muslimska kvinnor tillåts bära hijab i bastu trotts uppenbara hygieniska skäl att inte tillåta detta (Storbrittanien) http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article17122.ece

* Muslimska kvinnor skall undantas från simhallars regler för klädsel för ickebadande gäster, som att bara få bära byxor och kortärmade t-shirts (Sverige) http://www.thelocal.se/9808/

* Muslimska kvinnor vill ha rätt att bära slöja på arbetsplatser (Sverige, Storbrittanien, Danmark, Österrike), Tyskland, och tillåts de inte vägrar de att arbeta
http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23420076-details/Hairdresser%20is%20sued%20for%20refusing%20a%20job%20to%20woman%20in%20a%20headscarf/article.do?expand=true http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/04/15/nveils15.xml http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_19745.svd http://politiken.dk/indland/article513863.ece http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/7457794.stm http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html http://blogs.reuters.com/faithworld/2008/11/04/headscarves-new-target-for-austrian-far-right/

* Företag och myndigheter utvecklar och erbjuder muslimska kvinnor muslimska arbetskläder (Sverige, England, U.S.A) http://www.e24.se/branscher/konsumentvaror/artikel_35991.e24 http://www.ka.se/index.cfmn=1644&o=1591&c=80165 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_19745.svd http://blogs.phoenixnewtimes.com/valleyfever/2008/08/sky_harbor_allows_special_clot.php http://www.sa.no/lokale_nyheter/article3900988.ece

* Muslimska stads-/kommunalchefer påbjuder fasta för samtliga ledamöter i samband med möten under Ramadan. (Storbrittanien)http://www.eastlondonadvertiser.co.uk/pdfs/ELA_p7.pdf

* Muslimska kvinnor insisterar på att få bära hijab på Kasinon (sic!), där huvud- och ansiktsskymmande klädsel inte är tillåten http://www.expressen.se/ledare/forssberg/1.1246728/alla-kan-inte-sarbehandlas

* Badräkter för muslimska kvinnor tas fram med allmänna medel (Sverige) http://www.metro.se/se/article/2008/03/13/22/2539-45/index.xml

* Det skall erbjudas halalmat på offentliga arbetsplatser.

* Halalmat skall erbjudas fängelseinterner (Storbrittanien, Kanada, Australien)http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=489833&in_page_id=1770 http://www.torontosun.com/News/Canada/2007/09/21/4514133-sun.html http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21209531-2702,00.html

* Halalmat skall erbjudas på sjukhus (Frankrike) http://www.brusselsjournal.com/node/3072

* Biblar tas bort från hotell och sjukhus för att inte såra muslimers känslor (Sverige, Australien) http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_224173.svd http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,21985,19124794-2862,00.html

* Kristna symboler avlägsnas på offentliga arbetsplatser så att muslimerna skall slippa ta anstöt (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=486880&in_page_id=1770.

* Kors som ingår i bland annat skolors emblem tas bort (Kanada) http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=53568 http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=53568

* Ingen dekoration av offentliga platser under kristna högtider som jul och påsk. Inga tomtar, jesusbarn, julkrubbor, julgranar eller påskägg. (Storbrittanien, Belgien, U.S.A) http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=490925&in_page_id=1770 http://www.hln.be/hln/nl/1788/Kerstmis/article/detail/103593/2007/12/14/Kerstversiering-Brussels-Justitiepaleis-verwijderd-voor-moslims.dhtml http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=24&story_id=43107 http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=447750&in_page_id=1770 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/013745.php

* Myndigheter ersätter julfiranden av olika slag till religiöst mer neutrala "vinterfester" (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. s.62)

* Skollovsperioder döps om (ex: från påsk till vårlov) för att inte såra muslimerna (U.S.A, Storbrittanien) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/013745.php http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055899/College-bans-Christmas-Easter-fear-offending-ethnic-students.html

*Företag ersätter tidigare arbetsfria dagar som "Labor Day Holiday" med islamska som Eid al-Fitr etc (U.S.A) http://www.wsmv.com/news/17063986/detail.html

* Rätt till betald ledighet under vissa av de muslimska årliga högtiderna (Sverige)http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe.

* Någon av de kristna nationella helgdagarna byts ut/föreslås att bytas ut mot en muslimsk dito (Nederländerna, Schweiz) http://www.nisnews.nl/public/141006_2.htm http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/013604.php http://www.blick.ch/news/schweiz/islamisches-opferfest-bald-als-offizieller-schweizer-feiertag-97992

* Muslimerna vill att islamska religiösa högtider skall göras till nationella lediga högtisdsdagar (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006, s.196)

* Muslimska elever skall beredas lokaler/rum för att de där skall kunna förätta sin bön 5 gånger om dagen (U.S.A, Belgien) http://www.startribune.com/featuredColumns/12551256.html. http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

* Muslimska anställda skall beredas lokaler/rum (gärna utrustade med fotbad) och ledig tid för att kunna förrätta sin bön 5 gånger om dagen. Om utövare av olika religioner delar på rummet får ickemuslimerna anpassa sig till muslimernas önskemål (U.S.A, Norge, Tyskland). http://www.lubbockonline.com/stories/111407/bus_111407004.shtml http://www.journalstar.com/articles/2007/08/23/news/nebraska/doc46ce18f002452357804198.txt http://www.usatoday.com/news/nation/2007-07-25-muslim-special-treatment-from-schools_N.htm http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016628.php#comments http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article337934.ece http://www.theeyeopener.com/article/3040 http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html http://creepingsharia.wordpress.com/2008/07/29/wachovia-and-other-corps-submit-to-sharia/

* Muslimer kräver tre extraraster under arbetsdagen för att kunna be (Storbrittanien) http://www.express.co.uk/posts/view/66460/Muslim-postal-workers-demand-extra-breaks-to-pray-five-times-a-shift

* Det skall erbjudas fotbad på offentliga platser som flygplatser, järnvägsstationer, samt på företag med många muslimska anställda. Detta för att man inte skall behöva använda sig av handfaten för att iakta den rituella reningen inför bönen (U.S.A). http://www.islamonline.com/news/newsfull.php?newid=39371 http://washingtontimes.com/article/20070829/NATION/108290057/1002 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016791.php#comments http://kvoa.com/Global/story.asp?S=1882863 http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=55417 http://www.indystar.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080404/LOCAL1804/804040462/1195/LOCAL18

* Muslimska elever skall slippa läsa om förintelsen under andra världskriget (Frankrike, Storbrittanien) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/017562.php#comments http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=445979&in_page_id=1770&ito=newsnow

* Muslimska elever skall slippa läsa om sina nya hemländers forna kristna kungar och landets kristna historia (Frankrike).
http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/017562.php#comments

* Muslimska flickor/elever vägrar acceptera muntliga tentamina när läraren är man (Caroline Fourest. Brother Tariq. The Doublespeak of Tariq Ramadan. Encounter Books. 2008. s.165)

* Muslimska elever skall slippa läsa om israel.

* Muslimska elever skall slippa bli undervisade av judar.

* Förintelsedagen ersätts efter påtryckningar av muslimer och antisemiter med en mer generell folkmordsdag, gärna med fokus på Israel versus palestinierna (Spanien, Storbrittanien) http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3359209,00.html http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article45562.ece

* Muslimska elever skall slippa läsa och tala om grisar på naturtimmarna (Nederländerna). http://www.nisnews.nl/public/270407_1.htm

* Muslimska idrottare vill slippa spela mot Israel (Tyskland).

* Muslimer vill att Olympiska spelen i London 2012 skall läggas så att det inte kolliderar med Ramadan (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=410439&in_page_id=1770

* Muslimska elever skall slippa läsa Voltaire, Proust och religionsfientlig litteratur (Frankrike, Schweiz). http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/017562.php#comments (Caroline Fourest. 1998. "Brother Tariq. The Doublespeak of Tariq Ramadan", s.ix. Encounter Books).

* Muslimska elever skall slippa läsa George Orwells "Grisfarmen"

* Reviderad historieskrivning för att lyfta fram och inkludera muslimerna på ett positivt sätt i den nationella historieskrivningen (Storbrittanien, Holland) http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/7012698.stm. (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006. s.62) http://www.militantislammonitor.org/article/id/3449,

* Läroböcker för skolor behandlar islam okritisk och odelat positivt och underlåter därmed att förmedla mindre smickrande fakta om religionen. Generell obalans i antalet sidor per temata typ islam 55s, kristendomen 7s, Ummayaderna 7s och Östrom/Byzans 6 (U.S.A) http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=63872 http://www.nationalreview.com/dreher/dreherprint021202.html

* Historie- och geografiämnena i skolorna förfuskas med hänsyn till muslimerna (Belgien) http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

* När religion lärs ut på universitetsnivå så sker en förfuskning när ämnet för dagen är islam. Ämnet kan inte längre studeras utifrån en kritisk granskning av källorna. Lärare ägnar sig åt självcensur och möter icke-relevant kritik från muslimska elever (Melanie Phillips, Londonistan, Encounter Books. 2006. s.100).

Stora donationer som givits av privatpersoner från arabvärlden (muslimer) gör så att undervisning och seriös vetenskaplig forskning på akademisk nivå undermineras och politiseras. http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/020921.php

* Påbud utfärdas om att inte titta för mycket (stirra) på muslimer på grund av deras annorlunda klädsel (Storbrittanien). http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/education/article1654995.ece

* Muslimska kassörer skall slippa handa sprit (Storbrittanien, Kanada). http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article2558198.ece http://www.dailymail.co.uk/news/article-1063590/Devout-Muslim-sues-Tesco-making-carry-alcohol.html

* Muslimska bokhandelsanställda skall inte behöva sälja/handha "orena böcker" som biblar och annan litteratur som inte faller expediterna i smaken. http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=508263&in_page_id=1770

* Muslimska affärsbiträden skall slippa scanna av streckkoden på skinkprodukter i kassorna (U.S.A) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016020.php#comments http://www.buzz.mn/?q=node/898

* Muslimska kockar ska slippa att tillaga svinfläsk (Storbrittanien) http://www.telegraph.co.uk/news/3363113/Muslim-police-chef-claims-religious-discrimination-over-sausage-and-bacon-breakfasts.html

* Muslimer kräver stopp för spritförsäljning då det anse stötande (Storbrittanien) http://europenews.dk/en/node/14427

* Muslimska taxichaufförer vill slippa köra blinda med hundar (U.S.A. Storbrittanien, Australien Norge) och resenärer med spritkassar (U.S.A, Australien) , Eller för att citera Daniel Pipes "Varför stanna vid alkohol?..." "Framtida krav skulle kunna inkludera att inte acceptera att köra kvinnor som inte har täckt armarna eller håret, att inte köra homosexuella eller ogifta par. De skulle kunna vägra köra män som bär kippa (den judiska huvudbonaden) eller Hinduer, ateister, bartendrar,
croupierer, astrologer, banktjänstemän och quarterbackar".http://se.danielpipes.org/article/4062, http://www.danielpipes.org/blog/538 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016802.php#comments http://www.news.com.au/story/0,23599,21785791-421,00.html http://fjordman.blogspot.com/2005/04/norway-blind-people-rejected-by-muslim.html http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=408912&in_page_id=1770

* Muslimska toaletter inrättas för att upprätthålla den rituella renheten (Storbrittanien). http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/018257.php#comments

* Särskilda bönerum inrättas på arbetsplatser och i offentliga byggnader (Tyskland) http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html

* Ickemuslimer skall respektera att muslimer inte vill skaka hand med någon av det motsatta könet. Muslimer skall slippa det vid anställningsintervjuer och andra sammanhang utan att det för den sakens skull ska ses som ett tecken på ohövlighet.(Sverige)
http://www.aftonbladet.se/ledare/sondagsrosten/emineonatli/article327298.ab http://www.metro.co.uk/news/article.html?in_article_id=34026&in_page_id=34 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1279931.svd

* Muslimer vill se en anpassning av hälsovården så att man vård kan ges av personer av samma kön, att de kan vara säkra på att inte få mediciner som innehåller alkohol eller preparat som utvunnits ur grisar. Givetvis vill man också att det i anslutning skall finnas lokaler där de fem dagliga bönestunderna kan iaktagas (Storbrittanien) http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article7809.ece

* Muslimska kvinnliga patienter (eller deras manliga släktingar) insisterar på läkare och vårdpersonal av samma kön som den behandlade (Sverige, Belgien, Frankrike). http://anas.bloggspace.se/95340/Muslimer-i-Sjukvarden/http://www.religionnewsblog.com/19778/islamic-extremism-13 (Caroline Fourest. Brother tariq. The Doublespeak of Tariq Ramadan. Encounter Books. 2008. s.165) http://www.bivouac-id.com/2008/08/04/france-un-chirurgien-agresse-par-le-mari-musulman-de-sa-patiente-video/

* Muslimska läkare vill slippa lära sig om köns- och alkoholrelaterade sjukdomar, och följaktligen slippa behandla folk med sådana (England).
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/health/article2603966.ece

* Muslimska läkare/tandläkare premierar kvinnor som bär hijab i vården (Storbrittanien). http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/s/1017629_dentist_cut_fees_for_women_in_islamic_dress

* Muslimsk personal inom vården tillåts bära slöja och långärmat och därmed undantas från föreliggande föreskrifter beträffande hygien (Sverige) http://www.sr.se/halland/nyheter/artikel.asp?artikel=1833170 http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/01/15/sjukskoterskestudenter-ans/index.xml

* Muslimsk vårdpersonal vägrar följa allmänna hygienföreskrifter på sjukhus då de strider mot islam (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/news/article-519072/Muslim-medics-refuse-roll-sleeves-hygiene-crackdown--religion.html http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/health/2662473/Muslim-radiographer-loses-job-after-refusing-to-bare-her-arms.html

* Muslimska medicinstudenter vägrar iakta föreskrivna hygienåtgärder, som att rulla upp tröjorna för att tvätta underarmarna (Storbrittanien, Sverige) http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/02/03/nislam403.xml http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=296382

* Muslimska besökare underminerar kampen mot superresistenta bakterier på sjukhus genom att vägra tvätta händerna med det rengöringsmedel sjukhusen tillhandahåller, då det innehåller alkohol (Storbrittanien) http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article77310.ece

* Sjuksköterskor tvingas vända muslimers sängar i riktning mot Mecca för att de ska kunna iakta den föreskrivna bönen på föreskrivet sätt (Storbrittanien) http://www.yorkshirepost.co.uk/news/Hospital-turns-Muslim-patients39-beds.3553137.jp

* Muslimer låter inte låta sina barn vaccinera sig mot barnsjukdomar som mässlingen, röda hund etc, då det anses att det "omuslimskt" (Storbrittanien). http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-2570067,00.html

* Muslimska kvinnor vill kunna ha långärmat och därmed undantas från de hygienföreskrifter som föreligger inom restaurangbranschen (Sverige, U.S.A ) http://www.aftonbladet.se/punktse/laddahem/ (2008-01-25, sid.2) http://www.detnews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080724/METRO/807240480

* Positiv särbehandling av muslimska patienter inom vården (Sverige) http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/01/15/sjukskoterskestudenter-ans/index.xml

* Muslimer vill öppna eget sjukhus för endast muslimer (Nederländerna) http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/10/05/wmuslims105.xml

* Muslimer vill öppna muslimska vårdcentraler (Sverige) http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/09/03/radikal-muslim-bakom-plane/index.xml

* För att tilmötesgå landets fromma muslimer slutar man med att servera griskött på sjukhusens caféer (Australien). Mark Steyn "America Alone. The end of the World as We Know it" Regnery Publishing Inc. 2008. s.16

* Man börjar diskutera möjligheter till att tillåta månggifte (Sverige). http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1466971.abnbladet.se/nyheter/article1466971.ab

* Pojkar skall inte behöva undervisas av kvinnor i skolorna.

* Muslimska kvinnor vill ha rätt att få kvinnliga bilskolelärare, och de ska vara födda som kvinnor och inte som män (inte ha bytt kön) (Storbrittanien) http://www.sheffieldtelegraph.co.uk/news2/Sex-swap-driving-teacher-fury.4099748.jp

* Muslimska kvinnor vill ha rätt att inte behöva sitta bredvid män ombord på flygplan (Holland) http://www.telegraaf.nl/binnenland/4071462/_KLM_zwicht_voor_sekse-eis_moslima__.html?p=5,1

* Muslimska kvinnliga domare skall slippa döma muslimska män, då det går emot deras religionen.

* Muslimer vill ha muslimska försvarsadvokater (Sverige) http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=3893274

* Muslimsk försvarsadvokat vägrar (och slipper) med hänvisning till sin religion att på sedvanligt holländskt manér resa sig när domarna träder in i rättssalen. (Nederländerna) http://www.trouw.nl/nieuws/laatstenieuws/article1847384.ece

* Muslim vill få rättegång uppskjuten på grund av Ramadan (Frankrike) http://www.ansamed.info/en/news/ME03.@AM14282.html

* Muslimska kvinnliga advokater vill ha rätt att bära ansiktstäckande slöja, trotts att det är svårt att höra var dom säger (Storbrittanien) http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/11/08/nmuslim08.xml http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=415031&in_page_id=1770

* Muslimska kvinnliga vittnen vill tillåtas bära ansiktstäckande slöja (Niqab) vid rättegång (Storbrittanien). http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/10/24/wveil24.xml

* Kvinnliga muslimska domare tillåts bära hijab i domstol (Danmark) http://www.sappho.dk/Nr.%208%20marts%202008/leder.html

* Kvinnliga parlamentsledamöter tillåts bära hijab (Danmark)

* Hinduer och Judar tillåts inte att sitta med i jury/nämnd som prövar fall mot islamister/muslimer (Storbrittanien) http://www.meforum.org/islamist.php , eller yrkar på att de inte vill ha judiska domare (U.S.A) http://ap.google.com/article/ALeqM5j5PN821dlliRaE_9miF4rF0A4I6gD91GJCN00

* Applicerande av sharialagstiftning för muslimer som önskar skilssmässa (Tyskland, EU). http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID={5B81A39B-848D-468F-9165-74814A98A324 http://www.ft.com/cms/s/59155248-c067-11dc-b0b7-0000779fd2ac,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F59155248-c067-11dc-b0b7-0000779fd2ac.html%3Fnclick_check%3D1&_i_referer=http%3A%2F%2Fimittsverige.blogspot.com%2F2008%2F01%2Fbryssel-eu-lgger-grund-fr-sharialagar-i.html&nclick_check=1

* Muslimska män skall inte kunna kroppsvisiteras av kvinnliga poliser

* Muslimer tillåts trotts grova fartöverträdelser behålla körkortet som de normalt hadde förlorat. Då de har flera hustrur på olika orter och är tvugna att övernatta varannan natt hos dem så får ju samhället visa förståelse om de kan ha lite bråttom på vägarna (Storbrittanien) http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23474888-details/Muslim%20is%20spared%20a%20speeding%20ban%20so%20he%20can%20drive%20between%20his%20two%20wives/article.do

* Polis bör förvarna och dela med sig information med framstående och respekterade företrädare för det muslimska samhället innan de slår till mot terrormisstänkta muslimer (Storbrittanien) http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6296789.stm

* Polis bör inte förrätta husundersökningar hos muslimer utan att ta av skorna när de kliver in, dessutom bör de inte störa under bönen (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. s.... )

* Polis bör inte använda hundar vid husransakan hos muslimer, då hunder enligt muslimen är ett orent djur (Bruce Bawer. While Eurpoe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within. Broadway Books. 2006. s.226).

* Muslimer vill att man att man i media och från myndigheter skall sluta tala om "muslimsk extremism" då detta antyder att terrorismen av idag är en muslimsk fråga (Melanie Phillips. Londonistan, Encounter Books, s.176).

* Poliser tillåts inte av sina överordnade att gå in i moskéer för att hämta ut terrormistänkta som man vet har tagit sin tillflykt dit, då man är rädda för klagomål från muslimerna (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books, s.206)

* Polisen underlåter att be hijabklädda kvinnor att visa ansiktet vid passkontrollen, då de är rädda för klagomål från muslimer (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books, s.201)

* Muslimska poliser skall slippa uppdrag som strider mot deras tro, som att exempelvis stå vakt vid Israliska ambassaden (Storbrittanien) http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=SR3W0M2USRDUXQFIQMFCFFOAVCBQYIV0?xml=/news/2006/10/05/uemb.xml

* Kvinnliga muslimska poliser insisterar på att få bära hijab (U.S.A) http://www.philly.com/philly/wires/ap/news/state/pennsylvania/20080908_ap_courttohearargumentsovermuslimcopsscarf.html

* Muslimska fängelsinterner ska slippa kroppsvistering (U.S.A) http://www.meforum.org/islamist.php

* Kvinnliga muslimska fängelseinterner vill ha rätt att bära hijab i fängelse (U.S.A) http://www.foxnews.com/story/0,2933,446345,00.html

* Muslimska fängelseinterner som dömts för sexbrott slipper delta i rehabiliteringsprogram då det strider mot deras tro (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=558091&in_page_id=1770

* Toaletter i fängelser anpassas så att de muslimska internerna inte ska behöva sitta vända mot Mecca då uträttar sina behov. (Storbrittanien)http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article45562.ece

* Muslimska fängelseinterner skall inte bara serveras halalmat, (U.S.A)http://www.azstarnet.com/sn/byauthor/222139 , utan kontaminering av den tillåtna maten skall även undvikas genom inköp av speciella köksredskap som endast får användas vid tillagning och konsumering av halamat (Storbrittanien). http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article28121.ece

* Muslimska fängelseinterner önskar undantag från det allmänna reglementet beträffande måltider för att inte måltiden skall kollidera med bönen. Alltså måltiden bör anpassas till bönen och inte tvärtom (U.S.A) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/020560.php

* Soppkök för fattiga bör inte innehålla griskött för att det exkluderar muslimerna (Frankrike) http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4644766.stm

* Muslimer vill behålla ansiktstäckande slöja vid fotografering för körkort (U.S.A).

* Hänsyn till islam tas vid utfärdandet av pass då passfoton som visar för mycket bar hud på kvinnor och barn inte godkänns (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/news/article-400528/Passport-photo-girl-5-banned-case-offends-Muslims.html

* Muslimska kvinnor vill slippa att ta av sig slöjan när de röstar vid val. (Kanada).
http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/018090.php#comments http://www.pierretristam.com/Bobst/07/cn091007.htm

* Muslimska kvinnor insisterar på att få bära hijab och därmed dölja ansiktet vid besök på muséer, trotts att muséerna har säkerhetsaspekter att ta hänsyn till (Italien) http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/2663375/Italian-museums-introduce-Muslim-veil-rooms-for-security-inspections.html

* Idrottsanläggningar som olympiastadion i London byggs så att toaletterna inte är vända mot Mecca (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/news/article-1061051/Londons-Olympic-Park-toilets-turn-away-Mecca-respect-Islamic-law.html

* Muslimer ska slippa se kors och andra religiösa symboler i det offentliga rummet, som på sjukhus, skolor etc (Italien, Frankrike). http://news.monstersandcritics.com/europe/news/article_1302102.php/Milan_hospital_replaces_crucifix_with_Mary_to_please_Muslims http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/06/24/01011-20080624FILWWW00626-polemique-autour-d-un-crucifix-dans-une-clinique.php

* Avlägsnandet av kristna kors på nationsflaggor på grund av statens sekulära karaktär, alternativt en justering av flaggans symbolik för att återspegla den muslimska närvaron i landet. (Storbrittanien, Österrike) http://edition.cnn.com/2005/WORLD/europe/10/04/britain.redcross/index.html http://www.littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=17759_Muslims_Offended_by_English_Flag&only http://www.brusselsjournal.com/node/928

* Muslimer kräver att stötande symboler (kristna kors) skall avlägsanas från fotbollslags tröjor (Italien) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/019103.php

* Då alla religioner skall behandlas lika och alla religioner får utnyttja begravningsplatserna anses det inte längre passande att sätta upp kristna kors i anlutning. Är det den allt större muslimska närvaron och utövarnas mycket lättsårade känslor som skonas med dylika beslut måhända? (Sverige) http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1542343.svd

* Möten som hålls i allmänna byggnader anpassas för muslimerna genom att sätta upp skärmar som delar in lokalen i två separata delar (en för männen/en för kvinnorna ) (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006, s.95)

* Muslimer framtvingar namnbyte på vägar och områden om de har namn som klingar allt för kristet (Storbrittanien)

* Inrättningar av olika slag byter namn för att muslimernna inte skall ta anstöt (Storbrittanien) http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/47352.stm

* Muslimer vill ha egna begravningsplatser för att slippa begravas med rituellt orena icke-muslimer (Sverige) http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe.

* Multireligiösa begravningsplatser anpassas så att alla gravar är vända mot Mecca (Storbrittanien) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/013247.php http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/013247.php

* Muslimer vill inte att det skall serveras sprit i olika sammanhang (Kanada).
http://www.thestar.com/article/268445

* Muslimer vill införa spritfria dagar på restauranger, diskotek och andra uteställen (Norge) http://www.nettavisen.no/innenriks/ioslo/article2210924.ece

* Muslimer vill inte att man säljer glass med sprit tillsatt i muslimska områden (Italien).

* Muslimer hyr nöjesparker/evenemang för en dag och förvandlar då verksamheten/lokalen till ett "muslims only"evenemang (U.S.A) http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=40438.

* Muslimska franchiserföretagare vägrar att servera griskött trotts att rätter med sådant kött ingår i kedjans affärskoncept. (U.S.A) http://www.foxnews.com/story/0,2933,288845,00.html http://www.islamist-watch.org/blog/2008/04/churchs-chicken-an-example-of-islam-in-the.html

* Muslimer vill att halalslakt skall tillåtas och att undantag bör göras i djurskyddet med hänvisning till religionsfriheten (Sverige). http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe.

* Muslimer vill slippa "för muslimer" anstötlig reklam (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/news/article-1030798/Muslims-outraged-police-advert-featuring-cute-puppy-sitting-policemans-hat.html

* Muslimer vill slippa anstötlig arkitektur, monument och minnesmärken (U.S.A, Ryssland, Nederländerna) http://blogs.zdnet.com/Apple/?p=305 http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L04377882.htm http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015337.php#comments

* Banker slutar med att använda sparbanksgrisar som symbol för att inte väcka anstöt hos muslimer (Storbrittanien, Nederländerna) http://www.theage.com.au/news/World/Piggy-banks-offend-UK-Muslims/2005/10/24/1130006056771.html http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article3419706.ece

* Muslimer skall slippa ta anstöt av konstnärliga yttringar i tidningar, på museer, teatrar och i andra offentliga rum och sammanhang (Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Frankrike, Italien, Storbrittanien, Kanada, Spanien, Tjeckien, Japan). http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammedbilderna_i_Jyllands-Posten http://rawstory.com/news/2006/German_opera_house_dumps_Mozart_ope_09252006.html http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1189959343888&pagename=Zone-English-News/NWELayout http://www.theage.com.au/news/World/Hague-museum-pulls-offensive-Muslim-art/2007/12/03/1196530582874.html http://www.gt.se/1.172174 http://www.nwt.se/ArticlePages/200707/20/20070720205557_NWT845/20070720205557_NWT845.dbp.asp http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/ http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=166547 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015832.php#comments http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015750.php http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015705.php#comments http://www.guardian.co.uk/uk/2005/sep/25/arts.religion http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/013479.php http://www.spiegel.de/international/0,1518,439642,00.html http://www.reuters.com/article/artsNews/idUSL2860324220080228?sp=true (Melanie Phillips, Londonistan, Encounter Books. 2006. s.62) http://www.nisnews.nl/public/020408_4.htm Bruce Bawer. While Europe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within. Broadway Books. 2006, s.216) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/020883.php http://www.cbc.ca/arts/story/2008/05/08/herald-cartoon.html http://www.brusselsjournal.com/node/3249 http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C01E3DF1F3DF932A1575BC0A9649C8B63 http://layijadeneurabia.com/2008/05/19/spain-heraldic-multiculti-revisionism-goes-on/ http://www.telegraaf.nl/binnenland/4053996/_Huizen_hangt_blote_kunst_uit_het_zicht__.html?pageNumber=4 http://www.praguemonitor.com/en/348/czech_national_news/23584/ http://sydsvenskan.se/nojen/article361442/Ingen-musikal-i-Dalby-for-Vilks.html http://www.dailystar.co.uk/posts/view/53227/Threat-to-blow-up-Eastenders http://www.thaindian.com/newsportal/business/sony-recalls-video-game-on-koran-following-hardline-muslim-objections_100108747.html http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/gallery-attacked-over-insulting-artworks-978554.html

* Muslimer planerar att förstöra/förstör konstverk som anses kränka islam (Italien)http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/06/24/wfresc24.xml http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/08/21/wfresc21.xml&sSheet=/news/2002/08/21/ixworld.html http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C01E3DF1F3DF932A1575BC0A9649C8B63

* Muslimer vill att gayparad skall ställas in då den sammanfaller med Ramadan och därför kan uppfattas som en skymf mot islam (Bosnien) http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-35221620080828?sp=true

* Muslimer önskar straffpåföljder för handlingar som att kasta koranen i toaletter eller på annat sätt smädar islam (U.S.A) http://www.myfoxny.com/myfox/pages/News/Detail?contentId=5928824&version=1&locale=EN-US&layoutCode=TSTY&pageId=3.2.1

* Muslimer vill ha en egen shariaanpasad familjelagstiftning (Sverige, Kanada, Storbrittanien )http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://torontosun.com/News/Columnists/Blizzard_Christina/2007/02/16/3637254.html (Melanie Phillips, Londonistan. 2006. Encounter Books, s.XIX)

* Ekonomisk brottslighet på statsfinansierad friskola bör inte utredas då somalierna (läs somaliska muslimerna) kan känna sig kränkta och vända sig mot samhället (Sverige) http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=736122

* Muslimska farmacepter vill slippa sälja ”morgonefterpiller” (England) http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/south_yorkshire/6049750.stm

* Muslimer skall kunna åberopa sig på koranens läror, i rättsliga fall, och detta skall tas med i bedömningen av brottet/straffet (Tyskland).
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,487238,00.html

* Muslimer vill få rätt att be i Cordobas "Mezquita, vilken efter morernas tillbakadragande från området övergick i den katolska kyrkans ägo (Spanien) http://www.nytimes.com/2006/12/29/world/europe/29briefs-BISHOPREJECT_BRF.html?_r=1&oref=slogin

* En diskussion förs om likställande mellan rasism, hets mot folkgrupp och islamofobi (Förenta Nationerna). http://www.worldevangelicals.org/news/view.htm?id=2203

* Muslimer skall kunna låna pengar från banker utan att behöva betala ränta (Sverige, Storbrittanien).
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=515248&in_page_id=1770&ct=5

* Införandet av shariaanpassade aktier (Storbrittanien) http://www.ft.com/cms/s/0/9c2cb2ca-f136-11db-838b-000b5df10621,dwp_uuid=34c8a8a6-2f7b-11da-8b51-00000e2511c8.html?nclick_check=1

* Införandet av shariaanpassade MasterCard (Storbrittanien, Ryssland) (http://ukpress.google.com/article/ALeqM5hI1YV7l3GWE8kDwL2_n6qYeb90QA http://www.russia-ic.com/news/show/6970/

* Införandet av shariaanpassade försäkringar (Storbrittanien) http://www.theinquirer.net/gb/inquirer/news/2008/04/09/ethical-phone-insurance http://www.channel4.com/news/articles/business_money/shariahcompliant+insurer+launched/2362327 http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23537938-details/Sharia+car+insurance%3A+For+the+first+time%2C+Muslims+can+buy+policies+in+line+with+Islamic+law/article.do

* Muslimer skall tillåtas att bygga moskér i alla städer och kommuner, (Sverige) http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe , eller där de så önskar, om inte kan det resultera i oroligheter (Nederländerna) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016514.php#comments

* Räntefria lån till moskébyggen av kommunerna, eller genom att dessa går i borgen för lån (Sverige, Holland).http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/018684.php#comments

* Muslimer ges möjlighet att köpa eller hyra mark för moskébyggen till reducerat pris (U.S.A, Frankrike) http://www.danielpipes.org/blog/115 http://islamineurope.blogspot.com/2008/08/paris-court-allows-municipal-support-of.html

* Moskér skall få ha minareter som används för böneutrop på samma sätt som kyrkor har torn och tillåts ringa in (Storbrittanien, U.S.A). http://news.yahoo.com/s/nm/20080211/lf_nm_life/religion_oxford_mosque_dc_1 http://gatewaypundit.blogspot.com/2008/02/islamic-prayer-tower-rises-in-south-st.html

* Muslimer tillåts att etablera/bygga rent "muslimska bostadsområden/stadsdelar" (U.S.A, Storbrittanien) http://www.danielpipes.org/blog/316 http://www.danielpipes.org/article/3360 http://www.thisisbristol.co.uk/displayNode.jsp?nodeId=145365&command=displayContent&sourceNode=145191&contentPK=20777589&folderPk=83726&pNodeId=144922

* Polygama muslimer bör få skattelättnader (Storbrittanien) http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-1415741,00.html

* Polygama muslimer får socialt understöd för alla sina fruar (Storbrittanien, Kanada) http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=KAP4NBSKUC1NTQFIQMGCFFOAVCBQUIV0?xml=/news/2008/02/03/nbenefit103.xml http://torontosun.com/News/TorontoAndGTA/2008/02/08/4834588-sun.html

* Polygami accepteras när det förekommer bland muslimer, trotts att det är förbjudet enligt lag (Storbrittanien, Kanada, Australien, Italien, Spanien, Frankrike, Nederländerna) http://network.nationalpost.com/np/blogs/fullcomment/archive/2008/05/29/john-turley-ewart-sharia-by-stealth-ontario-turns-a-blind-eye-to-polygamy.aspx http://www.abc.net.au/news/stories/2008/06/25/2285423.htm?section=justin http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-polygamy15-2008jul15,0,293378.story http://www.militantislammonitor.org/article/id/3558 http://www.nisnews.nl/public/120808_1.htm

* Muslimer bör inte betala inkomstskatt för det strider mot koranens budskap (Australien) http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21371194-2702,00.html

* Statlig imamutbildning på universitet och högskolor (Sverige, Storbrittanien) http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=739726 http://education.guardian.co.uk/higher/news/story/0,,2095541,00.html

* Muslimer önskar införa förbud att publicera några som helst bilder på profeten Muhammed. Alltså ett slags blasfemiförbud (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. 2006. s.XV)

* Muslimer vill införa shariadomstolar som ett parallellt rättssystem (Norge, Spanien) (Bruce Bawer, While Europe slept. How Radical Islam is Destroying the West From Within. 2006, s.64) http://www.militantislammonitor.org/article/id/3558

* Muslimer inför shariadomstolar oavsett om det finns ett statligt godkännande för det eller inte (Storbrittanien, U.S.A, Sverige/Malmö). http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016258.php#comments http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23436339-details/Sharia+court+frees+London+knife+youths/article.do http://mypetjawa.mu.nu/archives/191148.php http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,,2102434,00.html

*Muslimer önskar medborgarskap innan den sedvanliga poliskontrollen av deras person har genomförts. (U.S.A) http://www.newspress.com/Top/Article/article.jsp?Section=NATIONAL&ID=565302191315091710

* Muslimska representanter kvoteras in i olika sammanhang i samhället, så att den folkliga representationen speglar befolkningens sammansättning på ett rättvisare sätt.

* Ickemuslimer skall inte få ha arbetsledande ställning gentemot muslimer.

* Ickemuslimer skall inte få undervisa muslimer.

* Upprättandet av rent muslimska områden, inrättande av en åtskillnadspolitik utifrån trostillhörighet.

* Muslimer skall ha företräde i livets alla skeden och på alla nivåer.

* Ickemuslimer ska inte få göra värnplikt eller få vara yrkessoldater.

* Ickemuslimer skall inte få inneha offentliga tjänster (Turkiet).

* Kvinnor måste bära hijab.

* Kvinnor har sina egna platser på bussar och tåg. Män och fruar åker åtskilt

* Religiösa yttringar av judar och kristna skall inte få synas eller höras.

* Kyrkor och synagoger får inte byggas eller repareras.

* Ickemuslimer ska inte kunna vittna eller föra åtal mot muslimer

* Ickemuslimer skall inte åtnjuta samma juridiska status som muslimerna.

* Ickemuslimer skall betala Jizya (skyddsskatt) och inta en ödmjuk attityd till muslimer i största allmänhet och dess överhuvuden i synnerhet.

* Den sista spiken sätts i demokratins kista och ett shariastyrt samhälle etableras till fullo

Pact of Omar (ett slags modell för dhimmins status under islamsk lag)
"In the name of God, the Merciful and Compassionate. This is a letter to the servant of God Umar [ibn al-Khattab], Commander of the Faithful, from the Christians of such-and-such a city. When you came against us, we asked you for safe-conduct (aman) for ourselves, our descendants, our property, and the people of our community, and we undertook the following obligations toward you:
We shall not build, in our cities or in their neighborhood, new monasteries, Churches, convents, or monks' cells, nor shall we repair, by day or by night, such of them as fall in ruins or are situated in the quarters of the Muslims.
We shall keep our gates wide open for passersby and travelers. We shall give board and lodging to all Muslims who pass our way for three days.
We shall not give shelter in our churches or in our dwellings to any spy, nor bide him from the Muslims.
We shall not teach the Qur'an to our children.
We shall not manifest our religion publicly nor convert anyone to it. We shall not prevent any of our kin from entering Islam if they wish it.
We shall show respect toward the Muslims, and we shall rise from our seats when they wish to sit.
We shall not seek to resemble the Muslims by imitating any of their garments, the qalansuwa, the turban, footwear, or the parting of the hair. We shall not speak as they do, nor shall we adopt their kunyas.
We shall not mount on saddles, nor shall we gird swords nor bear any kind of arms nor carry them on our- persons.
We shall not engrave Arabic inscriptions on our seals.
We shall not sell fermented drinks.
We shall clip the fronts of our heads.
We shall always dress in the same way wherever we may be, and we shall bind the zunar round our waists
We shall not display our crosses or our books in the roads or markets of the Muslims. We shall use only clappers in our churches very softly. We shall not raise our voices when following our dead. We shall not show lights on any of the roads of the Muslims or in their markets. We shall not bury our dead near the Muslims.
We shall not take slaves who have beenallotted to Muslims.
We shall not build houses overtopping the houses of the Muslims.
(When I brought the letter to Umar, may God be pleased with him, he added, "We shall not strike a Muslim.")
We accept these conditions for ourselves and for the people of our community, and in return we receive safe-conduct.
If we in any way violate these undertakings for which we ourselves stand surety, we forfeit our covenant [dhimma], and we become liable to the penalties for contumacy and sedition.
Umar ibn al-Khittab replied: Sign what they ask, but add two clauses and impose them in addition to those which they have undertaken. They are: "They shall not buy anyone made prisoner by the Muslims," and "Whoever strikes a Muslim with deliberate intent shall forfeit the protection of this pact."
from Al-Turtushi, Siraj al-Muluk, pp. 229-230.
[This was a from hand out at an Islamic History Class at the University of Edinburgh in 1979. Source of translation not given.]

Hmmm; listan kan te sig oändlig men den kan bli ännu längre med läsarens hjälp. Låt mig få veta om ni har uppmärksammat krav från muslimskt håll i Sverige eller något annat ickemuslimskt land, samt om jag har missat något annat som kan tyckas vara en självklarhet för en som lever i ett shariatroget muslimskt samhälle.

M.J

4 kommentarer:

Anonym sa...

Bra blogpost! Så här genomtänkta inlägg är mycket värda. Ska läsa denna blogg!

Anonym sa...

Tack!

Anonym sa...

Snälla lilla vännen, efter att ha besökt denna blogg så är jag mer rädd för dig än för islam! Kristendomen är inte så mycket bättre än islam, skillnaden är att de kristna länderna är rikare och har därför kommit längre i utvecklingen. När sverige var ett kristetfundamentalistitskt land så var här inte demokrati, då hade kungahuset, kyrkan och adlen maket, då tilläts inte muslimer här. Sveriges historia och dagens islamdiktaturer går hand i hand.

Xx sa...

Bäste Hampus.

Konstigt att du är mer rädd för mig som propagerar mot en bigott och intollerant religion, vars heliga texter ger näring och legitimerar till hat, hot och våld mot alla som står utanför umma, dvs alla icke-muslimer och muslimska apostater (avfällingar).

Just ett snyggt sällskap du väljer att ursäkta med hänvisning till ekonomiska faktorer. Du har inte tänkt på att det kanske är islam självt som är orsaken till de muslimska ländernas låga utvecklingsnivå.

Sharialagstiftning, hängda homosexuella, stenade kvinnor, hijab, förföljelse av apostater och religiösa minoriteter är alla religiösa uttryck och handlar i grunden inte om ekonomi utan om ideologi. Förvisso kan samhällen med dålig ekonomi utgöra en grogrund för en förstärkt religiositet, men det uttryck religiositeten sedan tar sig i är i grunden bestämda av de religiösa dogmerna.

Med andra ord, en religion som predikar våld (islam), "När I möten dem som äro otrogna så halshuggen dem tills I anställt ett blodbad bland dem"(sura 47:4) eller "Kill any Jews that fall into your power" said the Prophet"(Ibn Ishaq; s.369)skapar människor med en helt annan värdegrund och moral än de som påbjuder att "Du skall älska din nästa som dig själv" eller "vän andra kinden till" (kristendomen).

Att i relativisernade termer rakt ut av jämföra kristendomens historiska synder med islam är både okunnigt och naivt och tyder på ganska ytliga kunskaper. Skillnaderna i de två religionernas ideologiska utgångspunkter är milsvida. Att sedan kristendomen genom den kyrkliga organisationen kom att perverteras torde snarare kunna tillskrivas allmänmänskliga tillkortakommanden och maktns korrumperande verkan.

Ha det så bra kära du.

M.J