2008-02-23

Det monokulturella Kosovo; islamism, gangsterism och klanvälde

Så utropade då sig Kosovo till slut till en egen "oberoende" stat. Den första med en muslimsk majoritet i det egentliga Europa sedan Albaniens tillkomst 1912. En snabb titt på premiärministerns Hashim Thaci`s bakgrund inger dock inget vidare förtroende. "Ormen" som han också kallades är idag ledare för Kosovos demokratiska parti, och har tillika en bakgrund som ledare för Kosovo Liberation Army (KLA/UCK). En gerillarörelse med kopplingar till islamism och Osama Bin Laden´s al-Qaeda, och som enligt människorättsorganisationen "Human Rights Watch" gjort sig skyldig till krigsförbrytelser genom kidnappning, våldtäkt, tortyr och mord. Vidare slås det fast att "Elements of the KLA are also responsible for post-conflict attacks on Serbs, Roma, and other non-Albanians, as well as ethnic Albanian political rivals... widespread and systematic burning and looting of homes belonging to Serbs, Roma, and other minorities and the destruction of Orthodox churches and monasteries... combined with harassment and intimidation designed to force people from their homes and communities... elements of the KLA are clearly responsible for many of these crimes" ( http://www.hrw.org/reports/2001/kosovo/undword.htm ).

Förutom detta finns det också tydliga kopplingar mellan den organiserade brottsligheten och KLA/UCK, vars verksamheten åtminstone delvis kom att finansieras genom knarkhandel. Heroin och kokain som pumpades ut i länderna i VästEuropa (KLA finances fight with heroin sales Terror group is linked to crime network; Jerry Seper. Washington Times. Washington, D.C.: May 3, 1999. pg. A.1, SCOTT, Peter Dale (2003): Drugs, Oil and War. Rowman & Littlefield. Lanham, USA. page 29,
http://www.brusselsjournal.com/node/2988 ). Och nu vill de ha vårt erkännande och kommer sannolikt snart också att få det.

Om Hashim Taci´s fortsatta kriminella aktiviteter rapporterar Can Karpat i AxisGlobe.com "Thaci is also known as the organiser of the Drenica-Group. The group controlled between 10-15 per cent of criminal activities in Kosovo in connection with smuggling of arms, stolen cars, oil and cigarettes as well as with prostitution, the establishment and maintenance of connections with the Albanian, Czech and Macedonian mafia. Other than that, Thaci’s sister is married to Sejdija Bajrush, one of the leaders of the notorious Albanian mafia"(
http://www.axisglobe.com/article.asp?article=561 ).

Huruvida Kosovo kommer att utveckla sig till en genuint islamsk statsbildning eller en ren gangsterstat återstår dock att se. Sannolikt kommer vi att få se en kombination där kriminalitetens destruktiva krafter främst vänds mot de otrogna inne i landet och utåt i syfte att destabilisera dar al-harb. Att den religiösa ivern och kopplingarna till al-Qaeda inte blott var taktisk och av en mer tillfällig natur visar en växande religiös intolerans manifesterad i en systematisk förstörelse av kyrkor och kloster. Sedan Kosovo lades under FN:s administration och de fredsbevarande NATO-styrkornas ankomst har upp mot 150 kyrkor förstörts(
http://www.interfax-religion.com/kosovo/ , http://www.faithfreedom.org/oped/GrantSwank60309.htm ) samtidigt som moskéer formligen har växt som svampar ur jorden (uppemot 400 st). Många är också de kristna serber och romer som hotats och terroriserats i syfte att få dem att lämna Kosovo, inte ens nunnor och kyrkans män har undgått att angripas.

Med tanke på landets utsatta ekonomiska situation och den höga arbetslösheten (ca 47%) är risken mycket stor att islamska "fundamentalistiska" organisationer i allt högre utsträckning kommer att se en chans att vidga sitt inflytande i Europa. I december 2006 hävdade Thomas Gimble (a former chief of the OSCE intelligence agency in Kosovo) att Kosovo idag utgör den största marknaden för potentiella jihaddister sett ur ett globalt perspektiv, och att al-Qaeda investerar en enorm mängd kapital i regionen. Enligt Gimble’s källor så arbetar Saudi Arabien, Iran, al-Qaeda and Hezbollah tillsammans på att bygga upp en islamistisk armé i Europa. Armén påstås vara i full färd med att beväpna sig med moderna vapen, och utvalda rekryter lär dessutom utbildas på privata flygskolor i Bulgarien och Tjeckien. Rekryteringscenter står att finna i hundratals moskéer runt om i Kosovos, Bosnien, FYR Makedonien och Albanien. Moskéer som också har bekostats av flera arabländer. "In Kosovo I came to the conclusion," säger Gimble "that initiatives for the spreading of radical Islam are much larger and more complicated than I could have possibly imagined." (
http://www.serbianna.com/columns/ratkovic/004.shtml ).

En annan organisation som ostört har fått arbeta i området är "the Revival of Islamic Heritage Society" (Jam'iyyat Ihya? al-Turah al-Islami).", en Wahhabistisk välgörenhetsorganisation som också har finansierat väpnad jihad, bla terrorattacker i Bangladesh (
http://www.antiwar.com/deliso/?articleid=7269 ).
Så här hoppfullt uttrycker sig avslutningsvis generalsekreteraren i Organization of Islamic Conference om den nya muslimska staten Kosovo; -"... . There is no doubt that the independence of Kosovo will be an asset to the Muslim world and further enhance the joint Islamic action." (Secretary General of the Organization of the Islamic Conference Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu 18 February 2008). En organisation som med sina 57 muslimska medlemsstater inte har varit nöjd med FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och därför sett sig tvunget att utfärda en motsvarande dito för den muslimska världen där alla mänskliga fri- och rättigheter genom artiklarna 24 och 25 underordnas sharian (jfr
http://www.eif-pcusa.org/InterfaithRelations/documents/%20cairodeclaration.pdf ).

Mot bakgrund av allt detta är sannolikt en utveckling mot en allt mer utvecklad islamsk monokulturell dominans att vänta i det nya Kosovo, och sannolikt också en bas för revolutionära islamister.

M.J

2 kommentarer:

Anonym sa...

hahahah du e rolig...kanske borde börja skriva fantasiböcker...
jag skulle gärna köpa din bok...
du e iallafall den enda som anklagar uck för samarbete med arabiska terrorist grupper...de flesta brukar hävda att de samarbetade med USA och Tyskland...ps. 1 albaner praktiserar inte islam även om de tillhör den religionen vilket framfår väldigt tydligt om man besöker kosovo och 2 många är katoliker, kosova handlar inte om religion utan förtryck och etnisk rensning...plus så är islamofobi är något västvärldena använder för att stjäla arabländernas olja och rättfärdiga sina beteende... hur lyckas Sverige bli ett land som tror att de är bäst i allt och hatar USA, Majoriteten av EU länderna, Ryssland och muslimvärlden... bara för att de är mäktigare än Sverige eller att vi bara är för kritiska...
det finns en anledning till att alla länder som inte har en separatist rörelse vill erkänna kosova...

Xx sa...

Hej du!

Om du väljer att inte tro på de källor jag åberopar är det upp till dig (Wikipedia,Human Rights Watch, högt uppsatta amerikanska underättelsemän och grävande jounalister). Kopplingarna mellan Al-Qaeda är inte speciellt omstridda då de även i hög grad var aktiva i Bosnien under kriget och sedan länge har en bas i Albanien. Ingenting märkvärdigt i egentligen, det hade tvärtemot varit underligt om de inte utnyttjade dessa muslimska områden för sina aktiviteter. Att också Tyskland och U.S.A understödde gerillan är som du påpekar också riktigt, visst det förnekar jag inte. U.S.A har ibland en tendens att vara kontraproduktiv för oss som önskar hålla islams inflytande kort.

Att många av kosovoalbanerna skulle vara katoliker vill jag dock bestrida, såvida du inte anser att 3% skulle betraktas som en stor andel. I det här fallet (som i många andra) går de etniska konflikterna in i de religiösa så att de bildar ett. Så visst finns det obestrideligen också ett etniskt moment i det här också. Men att det skulle vara den enda orsaken till den systematiska förstörelsen av ortodoxa kyrkor köper jag inte. En parallel till detta återfinns på Cypern, där vi på den Turkiska (muslimska delen)ser samma vandalism och förstörelse av kyrkor, även om inte kanske i samma utsträckning som i Kosovo. Detta skedde också en gång i vissa områden i södra Libanon där muslimerna och PLO blev den dominerande faktorn. Det finns åtskilliga andra paraleller att ta upp men det har jag inte tid med, då du redan har din uppfattning klar. Det är med hänvisning till din kommentar beträffande de kosovanska albanernas religiositet möjligt att en stor andel av dem inte skulle betraktas som speciellt rättrogna av ulema, men du kan ge dig tusan på att de kommer att jobba på detta i framtiden.

I övrigt är dina kommentarer lite förvirrade och osammanhängande, så det blir svårt för mig att gå i svaromål på resten av dina påpekanden.


MVH

M.J