Submission Is Not Our Way

Loading...

2008-08-31

Al-Azhar fatwan som legitimerar cyberterjihad

Enligt IslamOnline.net har den prominenta Egyptiska madrasan Al-Azhar utfärdat en fatwa som tillåter världens muslimer att "hacka" och förstöra amerikanska och israeliska internetsighter som kan anses skada islam eller muslimer.

M.J

Månaden Ramadan också i Jihads tecken

I DN och SvD kan man idag läsa om att månaden Ramadan allt mer nu märks i Sverige. Att muslimerna nu har blivit så många (ca 300.000-360.000) att det finns pengar att hämta har helt nyligen visat sig genom att såväl banker- och försäkringsbolag satsar på shariaanpassat. Detta åtespeglar sig också i handlarnas fokusering på muslimerna under Ramadan. Att den etablerade dagspressen också ser det som sin mission att år efter år försöker väcka sympati för islam och den troende muslimen är inte att förvåna sig över. Man vill för den oinvigde förmedla att Ramadan enbart handlar om glädje, reflektion och goda gärningar, vad man däremot underlåter att meddela läsaren är att Ramadan i alla tider också har varit en tid för jihad.

Den 9 augusti i år föreslog en medlem av det islamistiska forumet Al-Boraq att man skulle förgifta vattensystemen i Europas större städer. Han lär ha inlett sitt meddelande med att Ramadan nu snart står för dörren och att förgifta vattnet bara är ett av många alternativ för de monoteister (läs muslimer) som längtar efter att ge profeten sitt stöd. Att fastemånaden närmar sig med stormsteg kan sporra militanta islamister till dylika illdåd.

Det kan måhända förefalla både bissart och paradoxalt, men Ramadan har ända sedan slaget vid Badr 624 e.Kr förknippats med jihad och andra goda gärningar för Allahs skull. Jihad är enligt det klassiska islamska sättet att se en from gärning. "Allah's Apostle was asked, 'What is the best deed?' He replied, 'To believe in Allah and His Apostle' (Muhammad). The questioner then asked, 'What is the next (in goodness)?' He replied, 'To participate in Jihad (religious fighting) in Allah's Cause'..." (Sahih Bukhari 2:25).

Professor Nizar Hamzeh, en specialist på politisk islam vid American University of Beirut har följande att säga om Ramadan "Ramadan is a month of commitment and renewal to their faith and also to their cause, whether by military or nonmilitary jihad," , "It is a month of martyrdom and commitment to one's Islamic ideology."

På sighten Jihad Unspun kan man läsa följande om muslimernas heliga månad, Ramadan. Här står det bland annat att läsa; "Combining fasting, the unique act of worship, with Jihad which is the Highest Intuition (Thurwat al-Sanam) of Islam, gave believing men and women of earlier generations an unbeatable combination that characterized Ramadan by battles of glory and victories over the unbelievers." och "At least eight major battles took place in Ramadan, some, such as the Battle of the Ditch, the Battle of Tabuk, and the Battle of Hittin, were more significant than others, and one, the Battle of Badr, was a turning point for Islam as a religion."

Vad har vi att lära av det här? Jo att fromhet och goda gärningar inte nödvändigtvis behöver betyda samma sak för alla människor. Att fromhet och goda gärningar definieras på olika sätt inom olika kulturer och religioner och att heliga månader (Ramadan) inte nödvändigtvis behöver gå i fredens och människokärlekens tecken.

M.J

2008-08-29

Jättemoskén i Köln har fått grönt ljus (dock med reducerade minareter)

Myndigheterna i Köln har nu gett sitt godkännande för byggandet en av Europas största moskéer, godkännandet kom efter att man gått med på kortare minareter än vad som var tänkt från början. Ursprungligen hade Türkisch-Islamische Union (DITB) tänkt att byggnadens två minareter skulle ha varit 55 meter höga.

I Spiegel Online International kan man läsa att; "The anti-mosque campaign has been under observation by the Office for the Protection of the Constitution, Germany's domestic intelligence agency, because of its "sweeping defamation of foreigners is suspected of violating human dignity.". Det finns nu 159 moskéer i Tyskland, 1990, för 18 år sedan var de endast tre. Det har alltså skett en explosionsartad byggnation av moskéer i landet sedan 1990. Det är inte konstigt att det finns tyskar som känner sig oroade inför det myckna moskébyggandet i landet, om det är något som är konstigt är att inte fler tycks vara det. Klicka på denna länk för moskéstatistik.

M.J

Den politiska klassens krig mot nationalstaten Sverige

Framtidsprognosen för den etniska svensken är inte god, inte för polacken eller tjecken heller för den delen, skillnaden är dock att han/hon inte riskerar att bli en minoritet i sitt eget land inom en relativt snar framtid. Den låga nativiteten bland Europas "urinvånare", däribland svensken, riskerar att tillsammans med den massiva folkvandringen från de mycket folkrika muslimska länderna att helt omvandla kontinenten och göra den till ett till stora delar muslimskt område med allt vad det innebär.

På institutet för framtidsstudiers hemsida kan man läsa följande; "Sedan 1980 har invandringen till Sverige ökat i genomsnitt tre procent per år. Om ökningen fortsätter förväntas 200 000 människor årligen flytta till Sverige inom tre decennier. Detta kan jämföras med att det föds ungefär 100 000 barn i Sverige varje år. Inom en snar framtid kommer migration att betyda mer för den svenska befolkningens förnyelse än barnafödandet.".

Bad news, god news? it´s in the beholders eyes.

I en ledarartikel (symptomatiskt kallad Välkomna!) som publicerades i tidningen Expressen 23 juli i år redovisar tidningens ledarskribenter var åtminstonde de står i frågan. Artikeln avslutas med följande information och fantastiskt käcka slutkläm; "Miljöpartisten Lena Klevenås tyckte att vi skulle bli 30 miljoner. Anders Ferm (s) och Mauricio Rojas (fp) höjde budet till 50 miljoner. Journalisten Jenny Morelli drog till med 80 miljoner i Kommunalarbetaren medan hennes kollega Torbjörn Björkman på Proletären toppade med 160 miljoner. Det är egentligen bara fantasin - och modet - som sätter gränser".

Man tror inte att det är sant, skämtar dom eller menar dom faktiskt allvar, vill dom göra den etniske svensken till en pittoresk minoritet i sitt eget land. Får det dem att känna sig som goda människor eller vilken egotripp driver dessa människor, vill de en gång för alla och oåterkalleligen utplåna nationalstaten Sverige (det som nu finns kvar av den) och ersätta den med vad? En medborgarstat med muslimsk dominans, en monokulturell stat på islamsk grund med sharia och allt, är det detta man önskar oss.

Palestinierna, kurderna och de svarta i Syd-Afrika anses ju av de flesta här i väst att ha rätt till sitt eget land, varför gäller inte denna rätt svensken, dansken eller holländaren??? Och varför anses det vara fult och ett utslag av rasism när "urinvånaren" faktiskt ängslas för de förändringar som obönhörligen följer med en massiv invandring som får pågå under en längre tid? Förstår våra politiker inte värdet av det kitt som en gemensam etnicitet, kultur och värderingar utgör för ett tryggt, fredligt och fungerande samhälle. Förstår de inte att olika kulturer och religioner är bärare av olika idéer och uppfattningar om vad som är tillbörligt. Förstår de inte att vissa religioner (läs islam) har universella ambitioner och anspråk på att ersätta alla andra tidigare, "Han är den, som har sänt sin apostel med vägledning och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, om ock avgudadyrkarna (icke-muslimerna) skulle harmas." (sura 9:33), och att islam inte bara är en religion utan inom sig rymmer ett färdigt program för omvandling av samhället så att de troende fullt ut skall kunna leva i enlighet med sharian. "The Islamic shari´ah is the eternal , immutable, and just law of Allah. A Muslim´s faith is incomplete without total obediance to it..." Yusuf al-Qaradawi. Non-Muslims in the Islamic Society. American Trust Publications. 2005. s.15).

Ve Sverige, ve svensken, ve juden, ve landets kristna invandrare, ve de hinduistiska och buddhistiska invandrarna och fram för allt ve alla ogudaktiga ateister och agnostiker som dväljs i detta fagra land. Islam has come to stay...

M.J

2008-08-28

Ramadanfasta påbjuden även för icke-muslimska kommunal-/stadsdelsledamöter i Storbrittanien

I Storbrittanien har de troende muslimerna blivit så fyllda av mod och tillförsikt att de nu försöker påtvinga icke-muslimer att iakta fastan i samband med Ramadan.

Ett påbud utgick ifrån den nye ordföranden (?) i Tower Hamlets Council i östra London, Lutfur Rahman and hans ställföreträdande Siraj Islam,vilket fastslog att mötena under Ramadan skulle hållas nere till ett absolut minimum för att tillmötesgå de ledamöter som höll fastan. Meddelandet uppmanade även alla andra icke-muslimska ledamöter att låta bli att äta fram tills solnedgången, med andra ord att hålla fastan de också.

"Council bosses have also ordered that the town hall's business agenda should be reduced, with only seven scheduled committee meetings for the entire month, to deal with the Ramadan restrictions. Officers have also been barred from arranging any more and been told to explore ways of dropping some of the scheduled seven.Those going ahead generally start at about 6.30pm. So with sunset due to fall just after 7.30pm at the beginning of September and around 6.30pm by the end of Ramadan, the breaking of the fast will take place during meetings. At those points, there will be 45-minute adjournments to allow members to eat and pray, council leaders have ordered. But it is the arrangements for the food and other refreshments that has angered Cllr Eaton and the rest of her party, which includes two Muslim councillors. Normally tea, coffee and sandwiches are set aside for councillors to nibble at during evening meetings.But during Ramadan these will be reduced and complemented by special Muslim food packs containing chicken, lamb and vegetarian snacks." , It is requested that members do not partake of any refreshments until after the Iftar refreshments are served.

Islams strävan efter särställning och supremati visar sig här på lokal nivå, frågan är; - kommer de ansvariga politikerna och folk i största allmänhet att förstå detta varningstecken och se det för vad det är. Ett hot, ett löfte som tillsammans med så många andra signaler på senare tid (shariadomstolar/krav på särställning) varslar om större ting. Vad kommer inte de fromma muslimerna att försöka trumfa igenom när de blir fler och när de fått in fler representanter på nationella nivå. Vi talar inte ens om en majoritet. Kan man uppnå så mycket utifrån en minoritetsposition vad kommer man då inte att kunna uträtta inom en inte allt för avlägsen framtid.

Fallet England skulle också kunna tjäna som en varningsklocka för våra svenska politiker, tyvärr tror jag inte de är receptiva då de alla egentligen önskar fortsatt massimmigration från de muslimska länderna. En vink om detta ges i en ledare publicerad i tidningen Expressen den 23 juli i år, här får man reda på vad i alla fall några av våra folkvalda politiker har för uppfattning om ämnet. "Miljöpartisten Lena Klevenås tyckte att vi skulle bli 30 miljoner. Anders Ferm (s) och Mauricio Rojas (fp) höjde budet till 50 miljoner. Journalisten Jenny Morelli drog till med 80 miljoner i Kommunalarbetaren medan hennes kollega Torbjörn Björkman på Proletären toppade med 160 miljoner". Det är egentligen bara fantasin - och modet - som sätter gränser, skriver Expressen. Snarare lättsinnet och vansinnet. Förvisso talas det inte om muslimsk invandring men det är ju ändå det det facto handlar om i dessa dagar.

M.J

2008-08-27

Islamofobens blogginlägg återigen censurerat av DN

Det förefaller som mitt senaste blogginlägg "Shariafonder introduceras i Sverige" har censurerats bort av DN (det är inte första gången). Lite förvånande är det dock då de blogginlägg som faktiskt har länkats också är kritiska till fonderna.

M.J

Shariafonder introduceras i Sverige

Idag har DN två (1, 2) artiklar om att nätmäklaren Avanza nu introducerar Sveriges första shariafond där endast bolag som godkänts av Dow Jones shariaråd ingår. Bolagen som ingår i fonderna sägs inte få handla med vapen, alkohol, pornografi, banker eller övrig finansverksamhet skriver DN, men glömmer att meddela läsaren att de inte heller får handla med grisar/griskött och kött som inte slaktas på halalvis. Ett annat kriterium för bolagen är att produkterna inte får komma från Israel, vilket ger fonderna lite av karaktären av ett ekonomiskt jihad mot staten Israel.

På sighten Sharia Finance Watch kan man läsa en artikel "Sharia Finance-The Quiet Jihad" av Allyson Rowan Tyler. Hon skriver bland annat; "Drug companies are not immune from laws of Sharia, and investments in companies that do stem cell research, or birth control will also be banned. Any products that are deemed “Haram” will be subject to the issues of Shariah. We must not just look at the moral issues of alcohol or gambling, but how this type of finance can have an impact on the development of life saving drugs as the investments of Shariah firms move into areas that do research. Truckers that carry pork can be affected, the suppliers of the paper that supplies the tabloids can be affected, thereby causing loss of jobs, and financial ruin, and then offering the Gulf companies bargain priced property, businessness,and a foothold into American and Western society. This is the danger, this is the goal."

"Investments in the Islamic Finance Industry worldwide are now worth about $700 BILLION dollars. Moody’s Investor Services estimated this in a report put out in February 2008. The countries that are the largest contributors to Shariah Finance are Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar,Saudi Arabia and the United Arab Emirates and Dubai. These countries have seen this type of growth due to the rise of oil prices that we are now paying for. Every increase in the price of gas at the pump is a step closer to a life under Shariah law. A report by the investment firm of Morgan Stanley in February , 2008 put the outstanding Sukuk (bonds) market worth more than $90 billion dollars, and a projection that by 2010 it will be worth over 200 Billion dollars. While this is good news for the investors, the risk of Shariah law and the changes to the way we live our lives will be changed with this new system of finance."

Tänkvärt. Genom de enorma summor oljan genererar och genom att investera i väst kommer man att kunna påverka och underminera de rådande ekonomiska strukturerna. Detta jihad, denna strävan efter att göra gud i behagliga gärningar genom att underminera den ekonomi det gudlösa väst vilar på och på samma gång vidga sharians verkningsområde är ingenting att vare sig uppmuntra och göra pengar på. Är det ett utslag av paranoia att tro att så skulle vara fallet eller bygger sådana antaganden på en seriös realistisk grund? Det vet jag inte, men en sak vet jag dock och det är att jihad kan ta sig i många olika uttryck.

I samma artiklar i DN kan man vidare läsa att försäkringsbolaget Folksam sedan flera år redan har ett samarbete med Sveriges muslimska råd som erbjuder försäkringar för troende muslimer och de nu också undersöker möjligheten av att erbjuda kunderna banktjänster i samarbete med Swedbank. Samtidigt har det rapporterats att brittiska Islamic Bank of Britain planerar att öppna en filial i Sverige.
Sannolikt är detta bara att se som en första kick-off för mer shariaanpassat i bank- och försäkringsbranshen i Sverige. Att

Enskilda företag ser sannolikt endast det här med shariaanpassat som något som kan ge klirr i kassan, längre tänker de sannolikt inte, kanske får det dem också att känna sig som de gör en god gärning och drar sitt strå i den multikulurella stacken. Men med detta ger man också ett indirekt erkännande för sharia´n och begrepp som halal (tillåtet) och haram (förbjudet) som normgivande och ett fullt acceptabelt inslag i samhället. Med tiden kommer det från ha varit blott och bart ett inslag i det svenska samhället att bli allt mer påtagligt, för att inom några decennier komma att dominera ett monokulturellt islamskt Sverige fullt ut.

Ett skräckscenario, vilda fantasier, -inte om inflödet av asylsökande muslimer får fortsätta i oförminskad takt, - inte med tanke på deras nativitet, - inte med tanke på den politiska korrektheten, kortsyntheten och den aninglösa naivitet som präglar de etablerade svenska politiska partierna som inte vill förstå att detta demografiska skifte kan komma att få oerhörda konsekvenser för det framtida svenska samhället.

M.J

2008-08-26

Danmark tar ännu en gång ställning för yttrandefriheten

Efter att förläggarna i såväl U.S.A som Serbien har backat ur och inte vågar ge ut Sherry Jones debutnovel The Jewel of Medina där Aisha profetens barnhustru är huvudpersonen, verkar det som om boken får något av världspremiär i Danmark istället. Trykkefriheds- selskabets Bibliotek har erbjudit sig att ge ut den, och dess representant Helle Merete Brix berättar att man nu har varit i kontakt med Sherry Jones' agent och fått ett postivt preliminärt gensvar på sin förfrågan.

Beslutet att inte ge ut den i U.S.A har motiverats med att man inte vill riskera vare sig författarens eller sina anställdas liv då boken eventuellt skulle kunna såra muslimers känslor och av militanta jihadister tas som enförevändning att iscensätta hämnaktioner.

Beslutet har mötts av kritik från Salman Rushdie och Kurt Westergaard (satirtecknaren). "If the major publishers loose their nerve then I'm afraid that others will follow suit. The big publishers ought to set a good example. The fanatics have won." säger Westergaard i en kommentar.

När kommer boken på svenska, känner någon förläggare sig manad?

M.J

2008-08-25

Kommer Pakistan att falla i Talibanernas händer


Kommer Pakistan att falla i Talibanernas händer. Tanken är faktiskt rätt skrämmande, en hel atombombsarsenal i händerna på jihadbenägna hatfyllda muslimer. Blir det så har inte bara Indien och Israel orsak att känna sig oroade. Och det är inte bara för bomben man bör oroa sig. Om det skulle bli ett framtida talibanskt maktövertagande kommer det också innebära att det sannolikt kommer att bli bra mycket enklare för islamistiska terrorister att få tag på det som behövs för att tillverka smutsiga bomber att använda här i väst. Detta just med tanke på den framträdande roll Pakistan har fått både regionalt och internationellt som ett centrum för jihadistisk verksamhet.

Inbördeskriget rasar i landets nordvästra provinser närmast den Afghanska gränsen och enligt presidentkandidaten Asif Ali Zardari vinner talibanerna. "Talibanerna har ett klart övertag nu och håller på att vinna kriget och det handlar inte bara om Afghanistan och Pakistan utan om hela regionen för det här håller på att sprida sig".
Ve den lede.
M.J

Multifunktionsmoskéer del 3.

Följetongen multifunktionsmoskér började med den unge "danske" islamisten som lät kopiera en bombmanual i Röda Moskén, fortsatte sedan med de fromma imamer (?) som nästan höll på att förolyckas då de höll på med att montera en bomb mitt i en moské, för att nu få sin fortsättning i tortyrmoskéen.

Det förefaller som ett dussintal människor har torterats och sedan mördats i en moské i sydvästra Baghdad. I moskéens trädgård har man hittat 22 döda kroppar, kedjan härovan fann man på en äldre man kropp. En kropp saknade både ben, armar och huvud.
I ärlighetens namn skall sägas att moskéen var tagen ur bruk då allt detta skedde, och hade då övertagits av en milisgrupp. Tyvärr framgår det inte vilken av de otaliga jihadistiska grupperingarna det handlar om, men onekligen har det haft ett minst sagt praktiskt förhållningssätt till hur en moské kan användas.
M.J

28 skäl att lämna islam

Jag hittade den här artikeln/deklarationen på Islam Watch och fångades av den, läs den och om du är vid dina sinnens fulla bruk förflytta markören en aning åt vänster och klicka dig in och skriv på UPPROPET STOP FÖR SHARIA. Som sagt läs och begrunda.

Why I want to leave Islam
by Anonymous

Below are a list of reason why I would like to leave Islam:

1. That my religion's founder called women, "a toy" (Tuffaha, Ahmad Zaky, Al-Mar'ah wal-Islam, Dar al-Kitab al-Lubnani, Beirut, first edition, 1985, p. 180)
2. That my religion forces my sister and mother to wear a burka, long sleeved shirt (and maybe even a jacket to which I have seen women have to wear!) even in 120 degree weather
3. That even if my sister and mother do wear this crap, they still are groped, pinched, harassed and even raped!
4. That my dad can beat my mother and not even be asked about it (Ibn-Kathir, "a man must not be asked why he beat his wife." -sura 4:34)
5. That my dad can force my mother to be in her room as long as he wants:
6. That my sister's and mother's testimony automatically means one half a man's testimony just because they are women! (sura 2:11)
7. That my own clerics defend the rape of non-muslim women by muslim men CALLING IT THE FAULT OF THE WOMEN!
8. That my own leaders will SAY THEY ARE FOR PEACE BUT WHEN THEY GET BACK TO THEIR OWN COUNTRY, THEY WILL PROMOTE BLOODSHED AGAINST NON-MUSLIMS:
9. That my god was the pagan moon-god of the Arabians
10. That my founder married a 6 year old girl
11. That whenever truth is brought out about my founder, my own people will threaten to kill those who are bringing out the truth
12. That my fellow-believer (who are restaurant and pastry owners) are putting crap in their food when they sell it to non-muslims
13. That my fellow-believers can throw gasoline upon a woman (even if she steps outside the house and talks to a man!) set her ablaze AND CALL IT AN "HONOR KILLING!":
14. That many of my clerics around the world are calling for bloodshed against the non-Muslim
15. That my own holy book condones war against the non-muslim
16. That those who deny my holy book condones war against the non-muslim are "watering down" my holy book just to make it say something they want it or not want it to say
17. That those who "water down" my holy book matters well do that to the whole koran
18. That my holy book says god "leads those who he will" and "misleads those who he will."
19. That Saudi textbooks call Christians "swine" and Jews "condemnable" AFTER MY OWN LEADERS TRY TO APPEASE THEM TO THEIR FACES HAVING A DOUBLE-STANDARD!
20. That my leaders will keep blaming Israel and the US for it's own troubles!
21. That sexual intercourse is ONLY for the man, and not the woman (contemporary Muslim commentator)
22. That my mom has to please my dad at all times in order for her to enter paradise (Hadith no. ii, 60)
23. That although women outnumber men in hell, she MAY be able to slip into paradise ONLY if she is totally obedient, and TOTALLY pleasing to her husband at the time of her death.
24. That it is said, "When a woman comes she comes in the form of a devil." (Hadith no. 3240).
25. That it is said, "The support of the woman (nafaaqa) is obligatory on the man in return for the woman being locked up in the man's house, and for being exclusively his." ('Abd ar-Rahman al-Gaziri, al-Fiqh 'ala al-Mazahibib al-Arba'a, Dar al-Kutub al-'EElmeyah, 1990, vol. 4, pg. 495.)
26. THAT A MAN HAS THE RIGHT TO PREVENT HIS WIFE FROM CARING FOR HER CHILD FROM A PREVIOUS MARRIAGE ("The husband has the right to prevent his wife form looking after and breast feeding her baby, from her previous husband, (if she was living in the husband's house), because that will make her too busy to attend to the husband, and it will affect her beauty and cleanliness, all these are the rights of the husband alone." (Hanafites.--'Abd ar-Rahman al-Gaziri, 1990, vol. 4., p. 488.)
27. That when Islamists complain about how "they are treated" in other countries, in their own countries they burn churches, kidnap non-Muslim women, persecute them and even kill them if they convert from Islam calling it "honor killing" (like, the guy in Saudi Arabia--never prosecuted for cutting out his daughter's tongue and brutally killing her.
28. That "Honor killings" are not prosecuted even if it's a Muslim daughter or wife.

2008-08-24

Ingen organdonation mellan muslimer och kristna i Egypten

En ny lag i Egypten tillåter inte organtransplantation mellan kristna och muslimer och vice versa. Landets kristna koptiska minoritet (10%) anklagar nu the Egyptian Medical Association för diskriminering med hänvisning till organisationens nya regler.

"Hamdy El Sayed, head of the professional union argues that the measure is to protect poor people from being deceived and exploited by rich customers.“It is degrading for both religions if, lets say, a poor Christian has to sell his kidney to a rich Muslim, or a poor Muslim has to sell his kidney to a rich Christian.” El Sayed said. “It is not right for either religions and that is why we made this law so we can stop organ trafficking.”

Som svar på detta har den koptiska kyrkans företrädare Bishop Marcos sagt; “We all have the same Egyptian blood, but if the reason for the measure is to end organ trafficking, we reject it because it may also occur between believers of the same religion.”. Man är sålunda benägen att tro på andra religiöst bakomliggande orsaker till de nya reglerna och menar att lagen förstärker spänningar som redan finns mellan kristna och muslimer. “We are afraid that in future there will be hospitals for Christians and hospitals for Muslims,”.

Att det inom islam föreligger en skev människosyn som delar in och värderar människorna efter deras religiösa tillhörighet är ett obestridligt faktum. Dylika tendenser kan även ses i liknande sammanhang i Europa. Islamska sjukhus har bland annat varit på tal i Nederländerna. Jag har skrivit om det förut men det tål ändå att upprepas då det i så hög grad är illustrerande för hur ulema (de religiöst lärda) och religiösa muslimer i största allmänhet ser på saken. På internetsighten Islamguiden kan man i en artikel i sann islamsk anda läsa om organdonation; "...Givetvis så ges prioritet till en muslim i de fall då en donerande muslim är given ett val... ." , "I de fall då både en muslim och en icke-muslim är i behov av organ- eller bloddonation, måste muslimen ges högre prioritet..." och "Här skall det göras kristallklart att en praktiserande muslim får förtur över en syndare som använder de gudomliga gåvor som givits honom/henne för att trotsa Allah and skada sina bröder.".

Ett annat illustrerande exempel för islamsk människosyn som också det tidigare har tagits upp är The Muslim Doctors and Dentists Association UK (M.D.D.A. UK) konstitution. Här framgår det att organisationen ser som sin främsta uppgift att främja muslimers goda hälsa, observera inte patienters hälsa rent allmänt, utan muslimers hälsa. Paragraf 2.1.4 lyder ordagrant; "To promote the preservation and protection of the good health of Muslims in the United Kingdom.". Enligt den muslimska logikens alla lagar är ju muslimen värd mer än alla andra då denne står närmare gud. Alla andra har ju genom att föreka Allah och hand profet Muhammed skändat
M.J

"We'll retrieve Jerusalem only by way of jihad"

Hamas ledaren Ismail Haniyeh sa på onsdagen att man i framtiden inte kommer att acceptera några fredliga överenskommelser som inte tillåter landsflyktiga palestinier att återvända till sina hem i Israel och ger palestinierna (läs det muslimska umma) Jerusalem och Jordandalen. Enligt Y Net News så skall Haniyah vid ett tal ha uttalat följande; "no one can cede Jerusalem, the city from which the Prophet Muhammad ascended to the heavens. "Jerusalem will be retrieved to the Palestinians not through negotiations or by hugging and kissing the enemy, but by way of jihad, blood, shahids and resistance. With Allah's help, Jerusalem will be returned," .

Att Hamas mullrar och visar sin lust för jihad, blod och martyrskap är egentligen att förvånas om man känner dess våldsromantiska slogan "Article Eight: The Slogan of the Hamas. Allah is its goal, the Prophet its model, the Qur’an its Constitution, Jihad its path and death for the case of Allah its most sublime belief."

Haniyeh skall vidare ha sagt "according to most all reports on secret peace talks or agreements, Israel is refusing to relinquish Jerusalem and the West Bank, refuses to accept the right of return of Palestinian refugees, refuses to dismantle the settlements and deems the Jordan Valley vital to its security. ". Givetvis är ett uttalande som detta ett rent propagandanummer och ett spel för gallerierna. Man nöjer sig egentligen inte med ovan nämnda krav då organisationens målsättning är att helt utplåna staten Israel och ersätta den med en islamsk dito.

Att det förhåller sig så är uppenbart för var och en som tar sig besväret att läsa Hamas programförklaring, man är inte intresserad av en förhandlingslösning då en sådan skulle komma att innebära en tvåstatslösning. "Article Thirteen: Peaceful Solutions, [Peace] Initiatives and International Conferences[Peace] initiatives, the so-called peaceful solutions, and the international conferences to resolve the Palestinian problem, are all contrary to the beliefs of the Islamic Resistance Movement. For renouncing any part of Palestine means renouncing part of the religion;..." och "There is no solution to the Palestinian problem except by Jihad. The initiatives, proposals and International Conferences are but a waste of time, an exercise in futility."

Motivet till jihad mot staten Israel står dels att finna i islams förbittrade judehat, lika gammalt som islam självt, samt i ett begrepp som enligt sharia´n innebär att allt land som någon gång erövrats militärt är att betrakta som Waqf, tillhörigt muslimerna i evig tid. Så här står det i del 2 artikel 11; "This is the status [of the land] in Islamic Shari’a, and it is similar to all lands conquered by Islam by force, and made thereby Waqf lands upon their conquest, for all generations of Muslims until the Day of Resurrection.".

Istället för staten Israel vill man upprätta en islamsk stat bygd på sharia, vem tror uppriktigt att en sådan stat bygd på en medeltida religiös lag bättre skulle kunna bevaka de mänskliga rättigheterna än Israel, oavsett om de gäller muslimer, kristna eller judar.

Organisationens djupt religiösa natur kan det inte heller råda något tvivel om; "Article Six: The Islamic Resistance Movement is a distinct Palestinian Movement which owes its loyalty to Allah, derives from Islam its way of life and strives to raise the banner of Allah over every inch of Palestine..." och "Article Fifteen: We must imprint on the minds of generations of Muslims that the Palestinian problem is a religious one, to be dealt with on this premise."

Detta är vad som väntar Israel om Hamas får råda; As to the objectives: discarding the evil, crushing it and defeating it, so that truth may prevail, homelands revert [to their owners], calls for prayer be heard from their mosques, announcing the reinstitution of the Muslim state. Thus, people and things will revert to their true place." (del II artikel 9).

M.J

2008-08-23

"The Prophet married Aaishah when she was six years old, and he consummated the marriage with her when she was nine"

Här nedan kan man läsa lite om bruket med barnbrudar och sexuellt umgänge med mindreåriga inom islam. Utifrån frågor som ställs till islamskt lärde och genom de svar de ger på vad som är lagligt (enligt sharia´n) och varför det förhåller sig så, kommer läsaren att förstå att bruket är religiöst motiverat och att det finner sin legitimitet i profeten Muhammeds exempel. Tro inget annat. De två exemplen är hämtade från internetsighten Islam Q&A och är för tydlighetens skulle något nerkortade.

"Question: I'm a boy of 26, and i have come to know a very nice girl, belonging to a very good family. I wish to marry her and to propose to her parents for this purpose. But the problem is that the girl is still a child, and only 13 years old, which makes her 13 years my junior in age. I wish to ask if its morally acceptable for me to think about her, be attracted to her and to propose for her in marriage. And do u think our relationship would be legitimate and socially and religiously acceptable with this age difference...."

"Answer: Praise be to Allaah. There is nothing wrong with your marrying this girl, even though there is this difference in age between you. What matters is that she should be religiously committed and of good character. These are what matters when it comes to marriage, and are the factors that lead to harmony and happiness in sha Allaah."

"The validity of marriage to a minor girl is proven by the words of Allaah (interpretation of the meaning): "And those of your women as have passed the age of monthly courses, for them the Iddah (prescribed period), if you have doubt (about their periods), is three months; and for those who have no courses [(i.e. they are still immature) their Iddah (prescribed period) is three months likewise, except in case of death][al-Talaaq 65:4]. So the iddah for those who do not menstruate because they are too young is three months, and iddah has to do with divorce after getting married, which indicates that the girls in question has been married and divorced."

"The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) married Aaishah (may Allaah be pleased with her) when she was six years old, and he consummated the marriage with her when she was nine, and at that time he was over fifty. Al-Bukhaari (3894) and Muslim (1422) narrated that Aaishah said: The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) married me when I was six years old and consummated the marriage with me when I was nine..."

"...If she has not reached the age of puberty, then her father has the sole right to arrange her marriage and does not have to ask her permission. Ibn Qudaamah (may Allaah have mercy on him) said: With regard to a virgin who is still a minor, there is no difference of opinion concerning her (i.e., that her father may marry her off even if she objects). Ibn al-Mundhir said: Every scholar from whom we learned was agreed that it is permissible for a man to marry off his virgin daughter who is still a minor, if he marries her to someone who is compatible, and it is permissible for him to marry her off even if she objects and refuses.? Al-Mughni, 9/398...."

Notera att det främst är profeten Muhammeds giftermål med Aisha som skänker detta bruk sin religiösa legitimitet. "In Islam, the Arabic word sunnah has come to denote the way Prophet Muhammad (saas), the Messenger of Allah, lived his life. The Sunnah is the second source of Islamic jurisprudence, the first being the Qur´an
. Both sources are indispenible; one cannot practice Islam without consulting both of them...."

Den andra frågan berör samma ämne men frågeställaren är här en mycket ung flicka; "I have not yet reached the age of puberty. Is it correct that a girl could get married before her menses start, or is that just a traditional myth".

"Answer: Praise be to Allaah. Firstly: Marriage to a young girl before she reaches puberty is permissible according to sharee´ah, and it was narrated that there was scholarly consensus on this point. "

"...In this verse we see that Allaah states that for those who do not menstruate because they are young and have not yet reached the age of puberty the iddah in the case of divorce is three months." This clearly indicates that it is permissible for a young girl who has not started her periods to marry. "

"Al-Tabari (may Allaah have mercy on him) said...
: The same applies to the idaah for girls who do not menstruate because they are too young, if their husbands divorce them after consummating the marriage with them. Tafseer al-Tabari, 14/142 2

Och så återkommer vi till profetens exempel det varje from muslim bör sträva efter att efterlikna; "It was narrated from Aaishah (may Allaah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) married her when she was six years old, and consummated the marriage with her when she was nine, and she stayed with him for nine years. Narrated by al-Bukhaari, 4840; Muslim, 1422."

"Ibn Abd al-Barr said: The scholars are unanimously agreed that a father may marry off his young daughter without consulting her. The Messenger of Allaah married Aaishah bint Abi Bakr when she was young, six or seven years old, when her father married her to him. Al-Istidhkaar, 16/49-50..."

Så för guds skull tro inte på de som förfäktar att bruket är kulturellt betingat och ingenting har med islam att göra. Barnbrudar och sexuellt umgänge med förpubertala flickor har i Islam funnit sin legitimitet i profetens exempel.

M.J

Fatwa för kåta muslimska män

Islam är en moralrelativistisk religion och med det menas att den har två moralkoder och inte en generellt giltig sådan. Den ena moralkoden talar om hur man skall förhålla sig till andra muslimer, sina bröder och systrar i tron (umma), den andra talar om hur man kan/skall bete sig mot icke-muslimer.

Ett exempel på detta är en nyligen påbjuden fatwa som säger; "Saudis who study out of Saudi Arabia like America have the Islamic permit to married a western girl by intending to leave her after a short time for just intercourse and when he will come back to Saudi he must divorce her and all that without telling her the truth at all.". Ett sådant handlande mot en ärbar muslimsk kvinna skulle givetvis uppfattas som något djupt omoraliskt, men mot en västerländsk ogudaktig och därmed föraktelig kvinna anses ett dylikt beteende som fullt acceptabelt.

Givetvis gäller fatwan inte bara Saudier utan samtliga muslimska män i en liknande situation. Fatwan utgår från det slags äktenskap som kallas Misyar ('al-misyar) och som praktiseras i Saudi-Arabien och Egypten. "Misyar is an official relationship between man and woman, but does not involve that the two live together, nor that the man is economically responsible. Misyar allows the man to have a normal wife in a addition to his misyar-wife(s). The misyar wife is expected to live with her parents, and her husband can visit her according to a predetermined schedule.". och "Misyar has many similarities with mut'a, practiced in Shi'i Islam, except for the preceding definition of duration. But misyar can easily be terminated with standard divorce, making it quite possible to form temporary marriage of even short periods."

Detta är islam religionen som värderar människan efter hennes religiösa tillhörighet.


M.J

"Kill him, kill him. You have to kill him, you understand. This is Islam."

En uppföljning till dokumentären Undercover Mosque är snart tillbaka på brittiska Chanel 4. Den mycket avslöjande dokumentären kunde visa att moskéer som räknats som mainstream och sades förorda dialog talade med dubbla tungor. I programmen kunde vi se framträdande imamer och muslimskt lärda predika manlig supremati, mord på homosexuella och hetsa mot icke-muslimer samt förorda jihad när tiden är inne.

Symptomatiskt nog anklagades programmakarna för att ha manipulerat filmerna, egendomligt kom de tyngsta och allvarligaste attackerna från West Midlandspolisen som gick i fronten just för dessa anklagelser. Man förlorade och fick betala en sexsiffrigt skadeståndsbelopp till Channel 4 och Undercover Mosque. I utredningen som kom att fria programmakarna konstateras det att Undercover Mosque har "dealt with the subject matter responsibly and in context".

Om uppföljningen berättar Guardian.co.uk; "a female reporter attends prayer meetings at an important British mosque which claims to be dedicated to moderation and "dialogue with other faiths" och att "she secretly films sermons given to the women-only congregation in which female preachers recite extremist and intolerant beliefs". "In one scene, as hundreds of women and some children come to pray, a preacher calls for adulterers, homosexuals, women who act like men and Muslim converts to other faiths to be killed, saying: "Kill him, kill him. You have to kill him, you understand. This is Islam."

Undercover Mosque; The Return undersöker också Saudi-Arabiens ochWahhabismens roll i den religiösa väckelsen och radikaliseringen av landets muslimer.

Dispatches: Undercover Mosque: The Return kommer att sändas på Channel 4 1 September kl 8pm.

Finns det ingen ickereligiös muslim eller apostat eller någon annan arabiskkunnig person som skulle kunna operera i de svenska moskéerna i samma syfte som Undercover Mosque?

M.J

Jihadister med kopplingar till Finland

Tre muslimska män har tidigare under månaden arresterats i Storbrittanien, de är gripna under misstanke för terrorbrott. Männen har också kopplingar till en pågående undersökning om hot om att mörda premiärminister Gordon Brown.

I The Herald kan man läsa att; "No plot was in place but there were calls for the death of Gordon Brown on an extremist jihad website in January".

De misstänkta är tre män i åldrarna 21, 22 och 23 med hemvist i Blackburn och Lancashire. De två första arresterades på Manchesters flygplats när de skulle till med att gå ombord ett flygplan med destination Finland. Den tredje greps i Accrington, Lancashire.

Kontraterroristpoliser från Manchester and Lancashire är nu i Skandinavien för att här fortsätta sina undersökningar. Männen står ännu inte under åtal.

Trots att Finland under åren alltid har varit mycket restriktivt beträffande invandring har man i Finland på kort tid fått både ett islamskt parti som vill införa sharia´n i Finland, och nu kopplingar till militant jihadistisk islamism. Kopplingar till jihadistiska Mujaheddin och Finland har såvitt jag vet endast påvisats en gång tidigare. I Gudmundson kan man läsa, "I rapporten sägs att talesmannen för Shabaab, alltså en av de högsta ledarna för organisationen, Sheikh Muqtar Robow Ali (alt Abu Mansur) antas ha bott i Finland som flykting.". Rapporten "The Al-Shabaab Al-Mujahidiin. A Profile of the First Somali Terrorist Organisation" sammanställd av Abdisaid M Ali finns att läsa i sin helhet, det är bara att klicka och läsa.

I Dagen kan man läsa att Islam är den religion som växer mest i Finland och att "den Lutherska kyrkan tappar tiotusentals medlemmar varje år och frikyrkorna stagnerar. Islam är på frammarsch på grund av invandring men det är också en del finländare som konverterar till islam.". Man räknar vidare med att det idag finns ungefär 40 000 muslimer i landet, och att aktivismen har ökat markant på den senaste tiden. "Nya islamska föreningar bildas inte bara i Helsingfors där antalet muslimer är störst utan också i andra städer. Flyktingar och invandrare från muslimska länder bosätter sig i bland annat Tammerfors och Kuopio.".

Och jag som hade tänkt att dra mig tillbaka till Finland den dag Sverige givit upp inför det muslimska umma´s krav och blivit införlivat i Dar al-islam.

M.J

2008-08-22

IslamOnline lär ut att det är O.K att inte följa sitt nya hemlands lag om den strider mot sharia

På internetsighten IslamOnline meddelar muftin Ali Muhyy Ed-Deen Al-Qara Daghi att det är O.K att inte följa sitt nya hemlands lagar om de strider mot Allahs lag (sharia). ".. if a Muslim lives in a foreign country, it is incumbent upon him/her to abide by the laws of that country so long as they do not contradict the Laws of Allah. If there is such a contradiction, no one should be obeyed at the expense of disobeying Allah."

Att rakt ut av uppmuntra till skattefusk verkar denna man visserligen dra sig för då han visar på att skattepengarna faktiskt kan användas till bra saker, men avslutar ändå med förbihållet; "... the normal relationship between man and the state is governed by a certain code to which man should stick unless it includes a flagrant contradiction or violation of Allah's Law."
Kanske borde skatteverket ha bättre koll på landets muslimer, för om de tillhör den fromma och gudfruktiga gruppen kan de i denne mans (och många andra lärde mäns) ord finna en uppmuntran till skattebrott.


Ett annat exempel på att de religiöst lärde inom islam uppmuntrar till lagbrott och bedrägeri följer här nedan. Följande fråga ställs till Shaykh Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeentill på internetsighten Islam Q&A; "I wanna marry a non muslim woman just for papers, without really practicing sex should i do sex with her even if i just want to take the papers? is it possible to marry her for that purpose?" Svaret lyder "If she is one of those whom it is permissible to marry, then there is nothing wrong with that, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "A woman may be married for four things" and he mentioned wealth as one of them? and this is akin to that.".

Hur ser det ut bland de högt värdade ulema här i Sverige lär de också dylika ting till sina församlingsmedlemmar?

M.J

Moderation in religion means following the example of the Prophet

Ibland (särskilt efter islamistiska terrordåd) har man i media sett talesmän för olika muslimska organisationer och islamskt lärda (ulema) träda fram och ta avstånd från alla former av extremism, även islamsk. Det låter betryggande och alla vi andra icke-muslimer får höra det vi vill höra, att islam och därmed också den troende muslimen är som oss alla andra. Vad många inte förstår är att vi med dessa ord blir utsatta för Taqiyya, (en i sharia´n sanktionerad lögn), vad dom menar är inte alls det samma som vi tror oss höra.


Enligt detta sätt att resonera är allt som föreskrivs i koranen, och allt som profeten Muhammed sade och gjorde (sunnan) inte att betrakta som extremism. Sålunda är följande inslag inte att betrakta som extremism inom islam; att ta mindreåriga barnhustrur (Aisha/6år), att idka sexuellt umgänge med dem innan de uppnått könsmognad (Aisha 9år), att slå sin hustru om hon inte lyder mannen (sharia´n), att implementera sharians strafflagstiftning beträffande brottsmål om tjuvnad (kapade lemmar), hor och otukt (100 piskrapp eller stening) etc, att hetsa och hota icke-muslimer, att bedriva väpnat jihad mot världens icke-muslimer. Samt mycket, mycket mer.

M.J

2008-08-20

Ännu en islamistisk jihadvurmande läkarstudent (hur många finns det där ute egentligen?)

Det är så man själv har svårt att tro på det, ännu en medicinstuderande muslim som visat sig vara en militant islamist. Hossein Zorkot studerande på tredje året vid Wayne State University greps 8 september förra året i Hemlock Park, Detroit. När han greps bar han kamoflagedräkt och svarta kläder och var målad i ansiktet och med sig hade han en AK-47:a. På hans hemsida fanns fotografier på Ayatollah Khomeini och en hel del pro-Hizballah material.

Den dag då han arresterades hade han signifikativt också laddat upp en bild på hemsidan föreställande en soldat som håller i ett gevär, underskriften löd; 'The Start of My Personal Jihad (in the US).". Under denna citerades sura 9:20 i koranen vilken lyder; 'Those who believe, and have left their homes and striven with their wealth and their lives in Allah’s way are of much greater worth in Allah’s sight. These are they who are triumphant.'”

Så här skriver Jihad Watch; If Zorkot had become a doctor, he would have treated Christian, Jewish, Hindu, and other non-Muslim patients (even those dreaded atheists). If you were a Muslim doctor who took seriously the texts of Islam, how would you behave toward those Infidel patients?

Detta är någonting att begrunda mot bakgrund av en mycket stor mängd suror och hadither som spyr galla över icke-muslimer och som uppmanar till våld och terror mot dessa. "När I möten dem, som äro otrogna [icke-muslimer] så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem i bojor!" (sura 47:4) i engelskspråkig översättning (sura 47:4) eller "... Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!" (sura 8:12) i engelskspråkig översättning (sura 8:12). Följande textavsnitt är hämtat ur en artikel i en av de större svenska muslimska internetsighterna Islamguiden; "I de fall då både en muslim och en icke-muslim är i behov av organ- eller bloddonation, måste muslimen ges högre prioritet..." och "Här skall det göras kristallklart att en praktiserande muslim får förtur över en syndare som använder de gudomliga gåvor som givits honom/henne för att trotsa Allah and skada sina bröder."

Varför skulle en islamist och jihadist inte föra sitt krig mot de otrogna i egenskap av läkare, om man kan flyga fullsatta flygplan rakt in i skyskrapor och spränga tunnelbanetåg och bussar kan man väl också ge sina icke-muslimska patienter en undermålig vård, en direkt felaktig skadlig, eller rent ut av dödlig behandling. Det kan låta som ett skräckscenario, men är det någonting historien har att lära oss är att verkligheten ofta överträffar dikten.

M.J

Inga jihadister i Europa sedan 7/7 sa Fazlhashemi (minns ni det)

En islamistisk jihadistcell som hade den kungliga familjen på sin lista stod nyligen inför skranket. En källa berättar; "They had details of explosives and poisons along with information about London landmarks and a computer folder on Royal residences. We would be foolish to rule out the fact that they may have been planning an attack."

En av de nu dömda, Aabid Hussain Khan 23 år, from Bradford, West Yorkshire, hade sammanställt foton, kartor och allmän info om olika officiella residensers öppettider över nätet. Till de objekt som hade kartlagts hör; the Houses of Parliament, Tower Bridge såväl som tunnelbanesystemen i London, New York och Washington. Khan dömdes till 12 års fängelse medans hans kusin Sultan Muhammad fick 10 år, den yngste av medlemmarna Hammaad Munshi kommer att få sin dom om en månad.

John Parkinson, chef för Kontraterrorism enheten i Leeds säger: "Let there be no doubt, these are dangerous individuals. These men were not simply in possession of material which expressed extremist views. They were also in possession of material that was operationally useful to anyone wishing to carry out an act of violence or terrorism."

"They had details of explosives and poisons along with information about London landmarks and a computer folder on Royal residences. We would be foolish to rule out the fact that they may have been planning an attack."

Operationen som ledde till gripandena drog igång efter det att Khan stoppats vid Manchesters flygplats efter ett besök Pakistan. Telegraph.co.uk skriver, "It took detectives some time to unravel all Khan's aliases and some of the conversations he held in internet chat rooms, which were found on the hard drives, were discovered too late for the trial.". Khan wrote to one recipient: "If you can find a big target and take it out, like a military base in the UK, then praise be to Allah.". "Our group is growing. We need to plan better and to adapt now a few more people are showing interest. We need to confirm and to encourage...I want to have a group of at least 12 if possible".

Domare Timothy Pontius förtäljer efter rättegången att; "Perhaps the most significant evidence was a video showing careful and methodical details about the construction of a suicide bomber's belt packed with ball bearings,". "During the playing of that 20 minute video the stunned silence in court was a telling reflection of the collective horror felt by such a potent demonstration of terrorist resolve." Han sa vidare attbevismaterialet var "significant, compelling and incontrovertible" and the men had shown clear intent."

"You have brought shame on yourselves, your families and your religion," tillade han.
Medan han pratade började Khan's far, Sabir, att skrika: "This is just hype. These are anti-Muslim laws".

Läs mer i Militant islam Monitor.


Som sagt Fazlhashemi inga jihadister sedan 7/7. Denne lärde man kan man definitivt inte lita på, Taqiyya i kubik.

M.J

Vårdcentraler för muslimer i Stockholm

I Metro kan man idag läsa att det kan bli aktuellt med vårdcentraler för olika etniska grupper och religioner (läs islam). Ansvariga för Vårdval Stockholm uppger att minst två vårdcentraler har uttryckt ett intresse för att öppna verksamhet med inriktning på vissa etniska eller religiösa grupper. - Vi vill nå de invandrarkvinnor som i dag inte vill komma till sjukvården, säger läkaren och den islamisten (?) Adam Halimonson till Dagens Medicin. Skall vi alltså redan nu få vårdcentraler med halalstämpel där kvinnor skall erbjudas manliga läkare och sjukskötare, dit förståss vi icke-muslimer också tvingas gå om vi råkar bo i ett sådant område.

Vad kommer vi att få se. Enbart muslimsk personal, toaletter som är vända i ett korrekt förhållande till Mecca, bönerum med andra faciliteter som behövs för att den fromme muslimen skall kunna iakta alla föreskrifter för rening innan bön (Wudu). Och framför allt hur kommer man att förhålla sig till de allmänt föreskrivna reglerna för hygien och andra grundläggande föreskrifter som sekretess.
Hur kommer det att bli, kommer man att prioritera muslimsk vårdpersonal i de framtida anställningsförfarandena för att de vårdsökande skall slippa möta icke-muslimer i intima situationer. Kommer vårdcentralerna att priotera de muslimska patienterna före de andra i sann islamsk suprematistisk anda. Vi får hoppas på att övervakningsmekanismerna kommer att fungera bättre än de tycks göra på de muslimska friskolorna.

Tror våra politiker att det här verkligen främjar integrationen, är inte det här en eftergift för islams grepp om de troende och förstärker det inte snarare segregationen och muslimens vilja att positionera sig i en särställning.

M.J

Ikea gör oss alla till muslimer

Inte nog med att IKEA för några år sedan lanserade IKEA-hijaben för sina anställda, nu gör dom muslimer av oss alla. Länge leve mångfalden står det i IKEA´s höstannons i tidningen Metro idag, och ändå lindar dom in alla kvinnor (även de blonda och blåögda) i hijab, vad är det för mångfald. En bit från den pliktskyldigast ditplacerade "svennen" återfinns också en presumptiv islamist med profetskägg, attributet framför andra

M.J

2008-08-19

Rädslan för islam och den självpåtagna munkaveln

Hur farlig kan en novel vara, normalt inte speciellt, men Sherry Jones debutnovel The Jewel of Medina där Aisha profetens barnhustru är huvudpersonen anses helt plötsligt att vara för het.

Förläggaren Random House skall förra året ha köpt boken tillsammans med en planerad uppföljare för 100.000 U.S dollar, men nu backar de och ställer in utgivningen av boken. "Random House Publishing Group, said that it "disturbs us that we feel we cannot publish it right now." He said that after sending out advance copies of the novel, the company received "from credible and unrelated sources, cautionary advice not only that the publication of this book might be offensive to some in the Muslim community, but also that it could incite acts of violence by a small, radical segment.".

Med karikatyraffärerna i gott minne, Teo van Goghs och Ayaan Hirsi Ali´s öden, till raseriet bland muslimer världen över efter publikationen av Salman Rushdie´s satansverser 1988 väljer man att gå självcensurens väg. Att yttrandefriheten visar sig sitta riktigt risigt till på grund av det latenta hotet av islamsk våld och terror kan man ju kanske förstå, men att man som ytterligare en orsak för fram det muslimska samfundets manifesta lättstötthet, det är mindre förståligt. Det kan också ha något med den trend av stämningar mot publikationer som anses förtala islam/muslimer. 2006 stämdes Cambridge University Press för publiceringen av boken Alms for Jihad skriven av J. Millard Burr and Robert O. Collins, och så sent som förra året kallades Mark Stein författaren till America Alone till förhandlingar i två olika juridiska instanser i Kanada.

Det senaste i affären The jewel of Medina äger nu rum i Europa. I Serbien har nu också ett tillbakadragande skett efter påtryckningar. "After an initial complaint from the Islamic community, Jasic apologised saying the company "had no intention of insulting Muslims in Serbia" and announced the book would not be available in any bookstore in the country."

Men i måndags var det dags igen då Zukorlic, reprentanten för den islamska organisationen ännu en gång gick ut och sa att det inte räckte till. "Jasic needs to sincerely repent because of the incident he caused," Zukorlic said.". "Obviously someone wishes to join the ranks of those who produced the cartoons in Denmark several years ago and it is an insult to all Muslims of the world, especially for us here in Serbia," said Mufti Zukorlic.

Bokens världspremiär är alltså uppskjuten och lär inte äga rum i vare sig U.S.A eller Serbien. Framöver får vi väl se om förläggarna som köpt rättigheterna i Makadeonien (FYR), Kroatien, Spanien eller Frankrike har med ryggrad.

M.J

2008-08-18

Multifunktionsmoskéer


För inte så många dagar sedan läste vi om den unge "danske" man som på en resa i Pakistan kopierade en bombmanual i den Röda Moskén, och vi kunde därav dra slutsatsen att moskér tydligen kan användas till mycket. Tidigare denna månad nöjde man sig inte med att enbart kopiera bombmanualer, två imamer (?) beslöt sig då för att montera ihop en bomb mitt i moskén. Av bilden härovan kan vi konstatera att det inte lyckades särskilt väl.
M.J

2008-08-16

Jihad inte bara mot kristenheten och judarna

Som västerlänning glömmer man lätt att jihad genom historien har riktats inte bara mot kristenheten och judarna, utan även i hög grad drabbat polyteister som de indiska hinduerna. Den Indiska halvön är än idag scen för omfattande jihadistisk aktivitet, i än högre grad än vad Europa är. Förutom det sekulära Indiens egna muslimska minoritet, och konfliktområdet Kashmir vilken ju har en muslimsk majoritet gränsar ju Indien förutom till det islamska Bangladesh också till Pakistan, vilket i allt högre grad på senare tid blivit till något av ett regionalt och internationellt jihadistiskt centrum.

Den indiska halvön drabbades av jihadistiska invasioner i tre omgångar. Den första invasionen inleddes 712 e.Kr av Muhammad bin Qasim och riktade sig mot Sind. Den andra och kanske ännu mer fasansfulla intåget under Mahmud Ghazni inträffade ca trehundra år efter erövringen av Sind. Den tredje invasionen inträffade ungefär 150 år efter Mahmud Ghaznis död, alltså under 1100-talet e.Kr. (The Legacy of Jihad. Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims. Ed. Andrew G. Bostom. Muslims Invade India. K. S. Lal. Promotheus Books 2005. s.433-455). Islams jihad mot Hinduerna skulle enligt den amerikanske historikern Will Durant kunna vara den blodigaste erövringen i människlighetens historia.

Sita Ram Goel skriver; "Islamic imperialism came with a different code - the Sunnah of the Prophet. It required its warriors to fall upon the helpless civil population after a decisive victory had been won on the battlefield. It required them to sack and burn down villages and towns after the defenders had died fighting or had fled. The cows, the Brahmins, and the Bhikshus invited their special attention in mass murders of non-combatants. The temples and monasteries were their special targets in an orgy of pillage and arson. Those whom they did not kill, they captured and sold as slaves. The magnitude of the booty looted even from the bodies of the dead, was a measure of the success of a military mission. And they did all this as mujãhids (holy warriors) and ghãzîs (kãfir-killers) in the service of Allah and his Last Prophet."

Efter segern över Rana Sanga, antog Babur (1483-1530 e.Kr) titeln Ghazi och som ett slags trofé över segern lät man bygga upp en pelare bestående av människohuvuden. Ett liknande torn av hedningahuvuden hade tidigare byggts upp efter framgången vid Chanderi. "We made general massacre of pagans in it. A pillar of pagan heads was ordered set up on a hill northwest of Chanderi (and converted what many years had been a mansion of hostility, into a mansion of Islam". Att bygga segertrofér av de otrognas skallar gjorde redan Timur Lenk, som skall ha skrytit med att ha dödat hundratusentals krigsfångar i Delhi, av vilka han förfärdigade dessa byggnadsmonument.

Den eminente indiske historikern K. S. Lal presenterar med hänvisning till ovanstående skeenden följande analys; "Such language is used, such towers of heads of the slain are piled up, only in the case of the Hindus. Similar ideas and actions are not found in Babur´s description of wars against the Muslims in India. The language betrays the psychology developed by the ideology of Jihad contained in the Islamic scriptures. The ideology is not of universal brotherhood. Its brotherhood is confined to Muslims only."

"Ziyauddin Barani, a contemporary of Amir Khusrau, write in i similar spirit. He quoted the disposition of Qazi Mughisuddin before Alauddin that the Hindus were the greatest among the enemies of God and the religion of the Prophet and so needed to be eliminated. It is in a similar vein that he advocates an all-out Jihad against the Hindus in his Fatawa-i-Jahandari. So whether it was a Sufi of the stature of Amir Khusrau about whose liberal credentials every secularist swears, or it was an orthodox Maulana like Ziyauddin Barani, the position of the Hindu idolaters in the Islamic law was given by them fairly correctly. They deserved to be exterminated through Jihad." (The Legacy of Jihad. Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims. Ed. Andrew G. Bostom. Jihad under the Turks and Jihad under the Mughals. K. S. Lal. Promotheus Books 2005. s.457-461).

Denna känsla av överlägsenhet och förakt för icke-muslimen återspeglas än idag i den pakistanska muslimens känslor inför landets lilla kristna minoritet av dhimmis. Om detta kan man läsa i artikeln Dhimmis in Pakistan: Truly Worse than Animals av Amar Khan. Det handlar om ett förakt som ytterst har sin grund i den islamska trilogin; koranen, haditherna och siran, i en ideologi som på religiös grund degraderar och dehumaniserar icke-muslimen;

* "Allah says that unbelievers are worse than cattle and animals" (sura 25:44).

* "The unbelievers are the worst beasts (or worst animals) in the eyes of Allah" (Sura 8:55).

* "Unbelievers are deaf, dumb and blind" (sura 2:18).

* "O ye who believe! The idolaters only are unclean. So let them not come near the Inviolable Place of Worship after this their year. If ye fear poverty (from the loss of their merchandise) Allah shall preserve you of His bounty if He will. Lo! Allah is Knower, Wise." (sura 9:28).

Och det eviga kriget utan slut, jihad mot de otrogna rullar bara vidare; "I have been commanded to fight people until they testify that there is no god but Allah and that Mohammed is the messenger of Allah..." (Sahih Muslim 1:33)

"During the last sixty years, from every Muslim majority area of South Asia – without exception – be it Pakistan, Bangladesh or from India’s own Kashmir valley, non-Muslims have been massively driven out to India. This occurred when the Muslim population there achieved political power through majority status. Also, laws and conditions have been put in place to deliberately marginalize non-Muslims. In almost all of these cases, mosques and the clerics played a major role in facilitating this “conquest”.

"In India the Muslim population percentage has increased from about 10 percent in 1951 to about 15 percent now. Even within 85 percent non-Muslim India, in some Muslim majority towns this phenomenon is getting repeated. These South Asian populations share language, food habits and culture but differ in religion. Clearly, these Muslim populations are influenced by political Islam. "

I sammanhanget bör man också avslutningsvis nämna det i hög grad religiöst m
otiverade folkmordet på Hinduer i Öst-Pakistan 1971. "Written orders were issued by Pakistan’s military high command to kill Hindus in the then East Pakistan in 1971..."

Detta är islams verkliga ansikte!

M.J