2008-07-03

Muslimska läkare och polisers främsta lojalitet med sharia´n och inte i reglementet och den allmänna lagen

I Storbrittanien har man under en tid satsat på att aktivt rekrytera muslimer till den offentliga sjukvården "National Health Service" (framför allt läkare). Trotts att det under de senaste åren framkommit minst sagt mycket i ögonfallande omständigheter som tydligt har pekat på ett antal risker med att anställa folk från just denna medborgargrupp.

De givna omständigheterna är de som följer;


Nu har det framkommit att muslimska läkare och muslimer ur andra yrkesgrupper inom sjukvården och med andra tjänster inom den statliga statliga sektorn (som anställda på jobbcenter) har missbrukat sin ställning och brutit sin tystnadsplikt. Man har svikit kvinnor/flickor som ha flytt repressiva och patriarkala hemförhållanden inpyrda med destruktiv hederskultur och tvångsäktenskap, genom att förse kvinnornas familjer och släkt med konfidentiell information om deras hemliga adresser som man har hämtat ur centrala databaser, och därmed utsatt dem för livsfara.

"Shahien Taj, director of the Cardiff-based women's group The Henna Foundation, said: "Recently I had a case in Birmingham of a woman who said she can't trust the police because nine times she had run away and nine times the police returned her to her family where she got abused. Fortunately ACPO are now addressing this kind of problem openly and trying to do something about it. In another case, reported to a women's group, a Chief Inspector offered to help a family track down a girl who fled a forced marriage. Zalikha Ahmed, director of the South Yorkshire based women's refuge Apna Haq, said: "We have to be careful with the police, especially the Asian ones. We don't visit the station where certain Asian officers are on because some of them are perpetrators and one of them on the record said he would not arrest someone who used force on his wife."

"In one case the family of an 18-year-old Pakistani woman attempted to kidnap her from a south London Job Centre after being tipped off by a member of staff. The plot was only foiled because her boyfriend intervened."
Det har även visat sig att gynekologer har lämnat över konfidentiell information om kvinnor till deras manliga släktingar, trotts de har varit medvetna om att dessa kvinnor med största sannolikhet skulle komma att straffas.
"Cmdr Allen, of the Metropolitan Police, said: "GPs will tell fathers their daughter has seen them and is on the pill. That can get a girl killed. Public sector employees will pass on to a family member an individual's National Insurance number knowing it can be used to trace their new whereabouts around the country."
"Cmdr Allen said such marriages result in years of assault and rape, psychological and emotional abuse for the victim, sometimes culminating in kidnapping and even murder when they try to flee. "

Då rekryteringen av muslimer till dylika tjänster har forcerats delvis för att skapa ett större förtroende för statsmakterna hos det muslimska befolkningssegmentet, och delvis för att motverka islamfobi, kan man tycka att det misslyckats tvåfaldigt. Händelser som dessa torde snarare förstärka misstron mot landets troende muslimer, och har vidare resulterat i ett minskat förtroende för såväl polis- som läkarkåren hos de utsatta bland de muslimska kvinnorna. Det vill säga de som inte lever sitt liv i tillräcklig samklang med islams krav.

Har det varit till fördel för någon grupp så är det i så fall de shariatrogna muslimerna, som insisterar på kvinnans underordnade ställning och det manliga familjeöverhuvudets patriarkala rättigheter.

" This collusion has place many muslim women in serious harm's way and shows that muslim allegiances more often than not lies in Sharia Law NOT in the British institutions where they work or in British law."


M.J

Inga kommentarer: