Submission Is Not Our Way

Loading...

2011-11-17

Populär Egyptisk presidentkandidat hyllar Osama bin Laden som martyr

 

I denna videosekvens ger den mycket populäre egyptiske presidentkandidaten Hazem Salah Abu Ismail, uttryck för sin beundran och respekt för den döde Osama bin Laden. Som trogna läsare av Islamofoben redan vet vill samme "liberale" muslim även införa strikt sharia med bland annat tvingande islamisk klädkod samt införandet av Jizyia för landets alla icke-muslimer. 

 

Transkription Translating Jihad:

"And Usama bin Laden—may Allah be pleased with him—may Allah take great mercy upon him. I ask Allah to accept him with the righteous and the martyrs, O Lord. Do not imagine that a martyr is only someone with whom you've always agreed throughout your life. If you had a different point of view from him, and then he was killed, this would not negate his martyrdom. Now this man (i.e. bin Laden) had religion wealth, and he was able to spend millions in the path of Allah, and speak the word of truth with power. However, he preferred to sacrifice his flesh, his offspring, his family, and his wealth, and go to the front lines to work in the path of Allah. The most glorious among us are always the martyrs. May Allah have mercy on him. The testimony which he obtained was a great fortune. I suppose that he—and Allah is his judge now—is among those of whom it is said, “If only my people knew,” Allah-willing. May Allah take great mercy upon him, and I ask Almighty Allah that the Muslims may soon be able to avenge him, as well as all of the martyrs of Islam, such as ‘Abdallah ‘Azam, Ahmad Yasin, and others, O Lord." 

 

Translating Jihad

 

2011-11-15

En förestående totalislamisering av Egypten?

Hazem Saleh Abu Ismael, en ledande presidentkandidat och muslimskt lärd (ulema) har i två intervjuer givit en relativt tydlig bild av vad för slags förändringar han vill se i Egypten. Mot bakgrund av hans åsikter är det intressant att läsa det som står om honom i Wikipedia. Här presenteras han som en företrädare för något som smått absurt kallas den pragmatiska "islamo-liberala" rörelsen i Egypten. Han sägs inte vara medlem av Muslimska Brödrarskapet, men känner sig stolt över att förknippas med dem.

Vad har då denne liberala "islamist" då sagt i intervjuerna. I ett Tv- program som heter 90 minuter skall han ha sagt att han att han anser att kvinnor skall ikläda sig islamiska kläder (hijab i någon form), det vill säga dölja sig. På en fråga vad som skulle hända med en kvinna som bar bikini på en strand svarade han att de kommer att arresteras.

Några dagar senare på Biladna Bil Masrs program gjorde han ett utfall mot den populära TV-värdinnan, Reem Maged, och alla andra kvinnor i landet som inte bär hijab. Han förklarade det vara al-tabarouj (en dödlig synd) att inte täcka sig och använda make up och sa att han i enlighet med islamisk lag kommer att kriminalisera sådana.

Om han blir vald har Abu Ismail lovat att implementera sharian till fullo. Förbjuda alkoholhaltiga drycker i det offentliga, tvinga kopterna att betala en speciell skatt för att inte ha konverterat till islam (läs Jizya) Och givetvis straffa kvinnor som inte skyler sig.

Jizya är den skatt som kristna och judar fått betala i det traditionella islamiska samhället. Man skulle kunna likna den med ett slags beskyddarpeng, betalade man fick man leva och verka som andraklassens medborgare (så kallade dhimmis) under tänligen begränsade ramar. Ens rättsliga position gentemot muslimer är den rättslöses, då icke-muslimen inte har rätt att föra talan mot en muslim och inte heller har rätt att föra vittnesmål gentemot en muslim. Koranen säger; "Striden mot dem, som ej tror på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt (Jizya) och ödmjuka sig" (Sura 9:29).


Jihad Watch

Jerusalem Post


2011-11-14

Hamas vill inte bara "befria" Palestina.Islamiska ambitioner yttrande av Hamasledaren Mahmoud Al-Zahhar, på Al-Quds TV 28 oktober 2011. Den som ger sitt stöd till Hamas torde utifrån detta och andra liknande uttalanden nogsamt begrunda vad det är för ett slags organisation de stöder.

"[...] Today, we emphasize that our plan is not confined to the liberation of Palestine. The Islamic nation in its entirety will bring a smile to the faces of all the people in the world, and will wipe the tears from the eyes of all human beings. Our plan is the cure for all the maladies of this Western civilization, which knows only to contain or kill, to control or destroy, to clash with people or to contain them.

This civilization will not be able to withstand the great and glorious Islam, with its great humane platform.

[…]

The Arab nation has begun to reap the fruits of the hot Arab spring. Yesterday, the Islamists won in Tunisia, tomorrow, they will win in Egypt, and then in Libya, until Islam, which rules in accordance with the Koran, will prevail throughout the land."

I enlighet med koranens universella budskap låter denne man oss också veta att det inte bara är Palestina man vill befria, utan även hela det förkättade väst. Ingenting att förvåna sig över egentligen, men väl en tankeställare för alla Ship to Gazakramare där ute. Visst har Palestinierna rätt till ett eget land, men det har de ju redan, i Jordanien.

Islam kompatibelt med frihet och demokrati?The Shaykh of al-Azhar, the Grand Imam Dr. Ahmad al-Tayib, av många ansedd som den främsta auktoriteten inom sunniislam fördömde häromsistens försök att exportera västerländska ideér om frihet och mänskliga rättigheter till Mellan-Östern. Dr. al-Tayib förklarade att "the Western understanding of human rights is against that which is sacred to us," och att "opening the door for human rights from a purely Western understanding would destroy our homes and clash with our beliefs."

Vem ska man tro på stor-Imamen på al-Azhar eller drönare till islamologer som Jan Hjärpe och Mattias Gardell? Endast merparten av jounalistkåren och våra folkvalda litar till de svenska apologeterna. Och givetvis också en inte obetydlig andel av Sveriges befolkning, som tämligen ofta förefaller att vara benägna att tro på det som presenteras i media.


2011-11-09

Shaykh al-Huwayni: The Penalty for Apostasy Is Death; Only "Boozers and Druggies" Say Otherwise

  Shaykh Abu-Ishaq al-Huwayni ifrån Egypten om apostasi från islam."They say that freedom of conscience should be provided to every human being.... because Allah Almighty says, 'There is no compulsion in religion'." So it is like a druggie interpreting the Qur'an.

"There is no compulsion in religion?" True. "Whoever will may believe, and whoever will may disbelieve?" True. However, this is on the condition that you do not enter the Islamic faith. You are free. No one is compelled to believe in, or convert to, Islam. You're Christian? Be a Christian. You're Jewish? Be a Jew. You're in any other religion? Be whatever you like.
But you should know that Islam is a religion that has limitations and rulings. One of its established rulings, upon which all scholars unanimously agree, is that whoever enters Islam voluntarily, not forcibly--it is not permissible for him to apostatize from Islam. If he does that, the ruling upon him is death. You still want to enter the faith with this punishment? Fine. You don't want to enter? Fine? We don't need a curse. We don't want you either. This is the ruling in Islam. "There is no compulsion in religion"? Ah
If your Lord willed it, everyone on earth would believe. Then will you yet compel people to become believers? I don't know anyone who has been compelled to enter into Islam. The offer was left to the early Muslims. They were courageous peoples. They were distinguished by the strength of their hearts, of their will, and their firmness in making decisions. Islam was offered to them, and they believed.

We don't know of anyone who has been killed simply for being an infidel. Nor is it permissible for anyone to kill someone simply because he is an infidel. Islam is a religion which was established on persuasion. No one is ever compelled to enter Islam. However, if he enters Islam, there are rulings. There are those who want to have freedom to reject Islam (kufr). If a Muslim disbelieves, there is a penalty.
But some say "There is no compulsion in religion." He doesn't pray? "There is no compulsion in religion." He doesn't pay alms, or perform the hajj, or fast? "There is no compulsion in religion!" What Muslim scholar has ever approved this? No one ever has, and no one ever should speak this nonsense. The only ones who advocate this are druggies and boozers. At a time when people are reaffirming the Islamic doctrine in every corner on earth, such advocates want to get rid of Islam
Islam kompatibelt med frihet, sekularism och demokrati?

 Translating Jihad.

2011-11-08

80.000 bedjande muslimer på Moskvas gator


80.000 muslimer firade för några dagar sedan Eid Al-Adha på Moskvas gator. Maktdemonstration och brist takt och hänsyn. När den fromme muslimen får bestämma så går guds lag alltid före landets "man made laws".

(källa)

2011-11-04

Muslimer störs av spanska kyrkklockor
Flera kyrkor i Spanien hotas med böter då klockringning anses "störa" den muslimska befolkningen i områdena. Hoten kommer från ett antal Katalanska borgmästare. Kontroversen skall ha initierats av att borgmästarna skall ha fått ta emot klagomål från nykomlingarna.  Efter ett protestmöte försäkrade en av de att kyrkoklockorna kommer att sättas ur bruk om prästen inte slutar ringa i dem dagligen. 

Som en fotnot skall nämnas att de kristna inte vare sig får bygga nya kyrkor eller renovera gamla, och inte heller ringa i klockor och hålla offentliga processioner i det traditionella muslimska samhället. Detta sakförhållande sägs gå tillbaka på det så kallade "Pact of Omar".

(Källor)

2011-11-03

Muslimsk mobb attackerar kyrkobesökare i Nimes, Frankrike

Så har det då hänt, det som till och från brukar hända i muslimska länder. Människor som lämnar en kyrka har våldsamt attackerats av en muslimsk stenkastande mobb.

Att muslimer i Europa har angripit synagogor och judar som lämnat dem har ju som bekant hänt vid ett flertal tillfällen på olika platser runt om i Europa, men mig veterligen har man inte tidigare dristat sig till att så öppet angripa kyrkobesökare tidigare. Detta skall nu ha hänt när folk lämnade Sanctuary of Our Lady the Virgin of Santa Cruz (kyrkans namn) i Nimes i södra Frankrike.

Händelserna skall endast ha rapporterats i lokaltidningen "la Provence". Anledningen till detta torde säkerligen stå att finna i en kombination av orsaker. Eliten torde även i Frankrike vara mån om att lägga locket på för att inte ställa muslimerna i dålig dager, rädda att väcka ont blod hos Fransosen. Säkerligen har också starka anti-klerikala (eg. Anti-kristeliga) sentiment vara en del av förklaringen.

(källa)

2011-11-02

Hela 35 % av Kanadas muslimer tar inte helt avstånd från Al-Qaeda

En helt nyligen publicerad opinionsundersökning bland muslimer i Kanada av Macdonald-Laurier Institute gav vid handen att hela 35 procent av landets muslimer inte var beredda att helt fullt ut ta avstånd från Al-Qaeda. Alltså 1/3 förmådde sig inte att ta ett resolut avstånd från denna terror- och jihadorganisation.

Till detta kan läggas att även endast förhållandevis få var beredda att helt fullt ut ta avstånd från den Iranska gudsstaten (22 %), Hamas (25 %) och Hizbollah (30 %). Endast 13 % tog fullt ut avstånd från det Muslimska Brödraskapet.

Endast 22 % av de tillfrågade sade sig inte vilja ge sharian någon som helst plats i det Kanadensiska samhället.

"What Do Muslim Canadians Want? The Clash of Interpretations and Opinion Research,"