Submission Is Not Our Way

Loading...

2008-04-24

RÄTTELSE; Mehmet Kaplan gör Sveriges Riksdag till en arena för islamister skall vara; - Miljöpartiet gör Sveriges Riksdag till en arena för islamister

Följande svar har inkommit på min protestskrivelse angående det "förmöte" som hölls i Sveriges Riksdags lokaler 16 april. Bland deltagarna syntes ett antal internationellt kända islamister.
(Se inlägget daterat 21.4 "Mehmet Kaplan gör Sveriges Riksdag till en arena för islamister")

"Seminariet anordnades av Miljöpartiet. Kontaktuppgifter till Miljöpartiets kansli hittar du via följande adress, http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6617.aspx Vänliga hälsningar Marianne MoströmInformationsenheten Sveriges riksdag 100 12 Stockholm E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se Tel: 020-349 000 Fax: 08-786 61 45 www.riksdagen.se"

Rubriken på mitt tidiigare inlägg borde således snarare ha varit "Miljöpartiet gör Sveriges Riksdag till en arena för islamister."

För att protestera mot att Miljöpartiet har bjudit in islamister som Jamal Badawi, Isam Al-Bashir och Hassan Halewa på ett så kallat förmöte i Sveriges Riksdag, maila iväg en protest till Miljöpartiets kanslichef vid Riksdagskansliet, Per Ängqvist
per.angquist@riksdagen.se

Här nedan följer min protestskrivelse, känn er fria att kopiera den.


M.J

Protestskrivelse till Miljöpartiets Riksdagskansli


Hej!

Jag vill härmed å det kraftigaste protestera mot att Miljöpartiet den 16 april 2008 har bjudit in Jamal Badawi, Isam Al-Bashir och Hassan Halewa till ett förmöte i Sveriges Riksdags egna lokaler. Att arrangera förmötet kallat ”Yttrande- och religionsfrihet – broar till förståelse” visar enligt mitt tycke på ett utomordentligt dåligt omdöme.

Jamal Badawi bland annat beslagits med att rättfärdiga självmordsbombningar på webbsighten Islam Q & A,
http://www.militantislammonitor.org/article/id/2074 samt har även utfärdat en fatwa som ger mannen rätt att fysiskt "tillrättavisa" sin kvinna http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503544256 . En annan av de inbjudna gästerna var Hassan Halewa, generalsekreterare för European Council for Fatwa and Research (ECFR), en organisation vars ideologiska ledare Yusuf Al-Qaradawi 2003 har låtit utlysa en fatwa som ger stöd till självmordsattacker riktade mot civila israeler http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_Mosque .

Tycker Miljöpartiet att dessa tre ovan nämnda personer och organisationer är respektabla och anständiga och värdiga opponenter i en dialog. I så fall är det värre ställt inom Miljöpartiet än jag kunde ana.

MVH M.J för bloggen Islamofoben
http://islamofoben.blogspot.com/

2008-04-21

Mehmet Kaplan gör Sveriges Riksdag till en arena för islamister

Islamiska förbundets hemsida framgår det att på initiativ av riksdagsmannen Mehmet Kaplan (mp) hölls onsdagen den 16 april 2008 på Sveriges riksdag ett förmöte på temat ”Yttrande- och religionsfrihet – broar till förståelse”. Evenemanget sades vara en upptakt för en konferens med samma tema som skall ha hållits 17 - 18 april i Stockholm. Som konferensens arrangörer står Federation of Islamic Organizations in Europe, Islamiska Förbundet i Sverige och Sveriges Muslimska Råd.

Förutom två apologeter ur den akademiska världen, Mattias Gardell (Uppsala Universitet) och Dr. Åke Sander (Göteborgs universitet) återfanns utländska islamister som Isam Al-Bashir, Jamal Badawi och Hussein Halawa bland deltagarna. På tämligen goda grunder torde man kan man sluta sig till att samtliga av dessa tre antingen är medlemmar av det muslimska brödrarskapet eller står organisationen mycket nära (se inlägget 2008.04.11). Trotts detta bjuds de in av riksdagsmannen Mehmet Kaplan (mp), tillika ordförande i Sveriges Unga Muslimer.

Att Islamiska förbundet i Sverige står nära Muslimska brödrarskapet ideologiskt har väl mången anat, då flera indikationer har givits genom åren. Men att även Sveriges Muslimska Råd och den vältalige men ack så hale Kaplan själv när islamistiska sympatier har väl inte varit känt. I vilket fall förefaller det som att han och ovan nämnda svenska organisationer inte har några som helst betänkligheter med att bjuda in individer och organisationer som givit sitt uttalade stöd för islamistiska terrororganisationer som Hamas och Hizbollah vars uttalade mål är att genom jihad utplåna staten Israel.

Jamal Badawi har bland annat beslagits med att rättfärdiga självmordsbombningar på sighten
Islam Q & A forum-Martyrdom in Islam. Hassan Halewa är generalsekreterare för European Council for Fatwa and Research (ECFR), en underorganisation till Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE) i vilken Islamiska Förbundet lyfter ett medlemskap. Den franske journalisten Caroline Fourest bedömning av ECFR lyder; "in fact it is a hardline Islam that the European Council of Fatwa advocates". Om dess ideologiska ledare Yusuf Al-Qaradawi säger hon "... as president of the European Council of Fatwa and Research, based in London, he has never been he has never been more effective in radicalizing Muslims" (Caroline Fourest. Brother Tariq. The Doublespeak of Tariq Ramadan, Encounter Books, 2008. s.64f).
Instämmer kanske rent utav Mehmet Kaplan, Islamiska Förbundet i Sverige och Sveriges Muslimska Råd i Yusuf Al-Qaradawi´s kärnfulla yttrande beträffande jihad; "It´s a sacred religious duty and an act of worship which brings Muslims closer to Allah" (Yusuf Al-Qaradawi, Non-Muslims in the Islamic Society, American Trust Publications, 2005. s.20.).


Läs mer om de tre talarna i föregående inlägg; En afton med det Muslimska Brödrarskapet.

Islamofoben ivägsände idag 2008.04.22 en protest (e:mail) mot att detta "förmöte" genom riksdagsman Mehmet Kaplan fått hållas i Sveriges Riksdags lokaler.
M.J

2008-04-11

En afton med det muslimska brödrarskapet

Lördagen 10 april hålls det på Åsö gymnasium en "gala för omhuldandet av barmhärtighetens profet". Som arrangör står Islamiska Förbundet i Sverige och en organisation som kallar sig International Support. Galans syfte sägs vara att visa muslimernas kärlek till Profeten Muhammad, att öka medvetenheten och kunskapen om Profetens biografi, samt att helhjärtat fördöma all sorts kränkning av Profeten. Bland de inbjudna gästtalarna märks dr. Ali Badahdah, prof. Isam Albashir, Jamal Badawi, dr. Hassan Halawa och många fler.

En eftersökning på Internet ger följande information om talarna. Sannolikt är den förstnämnde Sheik Ali Bin Omar Badahdah från Jeddah, Saudi-Arabien, professor i Hadith- och Koranvetenskap på King Abdul-Aziz University. Han är en återkommande skribent på webbsighter som islamselect.com, islamtoday.net och ikhwanweb.net (muslimska brödraskapets officiella engelska hemsida). Om kvinnor och bilkörning skall han ha fällt följande kommentar "If women start driving, especially young girls, it will break something. We know what will happen: it will lead to adultery and kidnap.". I en annan artikel kan man läsa att han inte tycker om användandet av termen Wahhabi, men accepterar benämningen salafist,
men föredrar att bara kallas Muslim rätt och slätt. Badahdah är en av de 26 lärda som 2004 utfärdade en fatwa om jihad i Irak. I fatwans punkt 3 kan man läsa följande "There is no Doubts that jihad against the occupiers is a requirement for every able person" och "In this case, the conditions are different from initiating jihad and pursuing it". Han tillhör således inte kretsen av hycklare som vill låta påskina att jihad endast är en inre kamp eller att det endast kan företas i defensivt syfte. Givetvis figurerar också den onde juden på sedvanligt vis i fatwan "..is an obvious harm and a free gift to the Jews who are trying to infiltrate Iraq...".

Isam Al-Bashir är en sudanesiskt lärd och förre detta "minister of guidance and religious endowments". I en artikel från 2004 på Sudan Human Rights Organization´s hemsida kallas han "islamist scholar". Under fredagsbönen 13 maj 2005 ger han som imam en predikan där han ber för jihadister över hela världen och går på sedvanligt muslimskt manér på om judarnas orenhet."O God reinstate the Al Aksa Mosque to the sanctity of Muslim sanctuaries, away from the impurity of Jewish usurpers. O God support our oppressed brothers and mujahideen in all places.". Ett index på hans skrifter och kassetter återfinns på brödrarskapets
Ikhwanwebb. Är han måhända släkt med Sudans president Omar Al-Bashir?

Den egyptisktfödde Jamal Badawi bor i Kanada och är medlem i Fiqh Council of North America (FCNA) samt European Council for Fatwa and Research. Han hålls av somliga som en framstegsvänlig och "moderat muslim", men finns upptagen på The Investigative Project on Terrorism´s lista på FCNA-medlemmar med kopplingar islamisk extremism och terrorism. Följande information är hämtad därifrån "Badawi serves as vice chairman of the Islamic American University. The Islamic American University is a subsidiary of the Muslim American Society (MAS). According to the MAS website, “it is one of MAS main projects.” MAS commonly glorifies leaders of the Muslim Brotherhood and distributes Muslim Brotherhood propaganda. The Muslim Brotherhood is the ideological precursor to the major Sunni Islamic terrorist groups, including Hamas, Palestinian Islamic Jihad, and Al-Qaeda."

Badawi har också beslagits med att rättfärdiga självmordsbombningar på sighten
Islam Q & A forum-Martyrdom in Islam, samt har haft ett intimt samröre med personer (Salah Soltan) som uttryckt sitt stöd för Hamas, Hizbollah, väpnad jihad och förstörelse av Israel. Det var också Jamal Badawi som tillsammans med ovan nämnda Soltan fick Yusuf al-Qaradawi att dra tillbaka en fatwa 2001 som tillät muslimer i U.S.A;s armé att delta i kriget i Afghanistan. På tillrådan av dem ersatte Qaradawi denna med en ny som tvärtom förbjöd ett deltagande i kriget. Han har även publicerat artiklar på IslamOnline (Qaradawis webbsight). Han har även givit ett fatwautlåtande som legitimerar fysisk bestraffning av ostyriga hustrur. Som sagt en väldigt framstegsvänlig och moderat muslim med största sannolikhet är medlem av det Muslimska Brödraskapet.

Hassan Halewa är generalsekreterare för European Council for Fatwa and Research och har även bidragit på IslamOnline. Noteras skall att även Yusuf al-Qaradawi är medlem av det europeiska fatwarådet, som väl får sägas ha en kraftig slagsida mot Muslimska Brödraskapet och salafism.

Således kan vi här konstatera att samtliga fyra av de namngivna gästtalarna sannolikt är medlemmar av Muslimska Brödraskapet, eller i alla fall står dem väldigt nära. Och det är väl kanske också här ledargarnityret inom Islamiska Förbundet i Sverige och Stockholms Moskén har sin ideologiska hemvist. Kanske inte direkt någon nyhet, snarare stödjer dessa iakttaganden tidigare misstankar. Det var ju också här Yusuf al-Qaradawi vid ett möte med fatwarådet 2003 uttalade sitt stöd för självmordsattacker mot civila israeler. 2005 avslöjades det också att man här hade ljudkasseter till försäljning som innehöll grova anti-semitiska uttalanden

M.J.