2011-10-25

Skrällseger för "islamister" i Arabvärldens mest sekulära länder

Av det som rapporterats från det Tuniska valet verkar det som det "islamistiska" Ennadha har gjort en jordskredsseger. Det talas om hela 40 -50 procent, ett rent enastående resultat och säkerligen en rejäl chock för all de tuniser som misstror partiets yttersta mål och syfte. Talande är att man inför valet inte bara hotade med att "ta gatorna" om man misstänkte valfusk, utan också om man inte vann.

Säkert lugnar man stora delar av den västliga eliten med sitt "ansikte utåt" av en tämligen moderat version av "islamism", i typ med det Turkiska AKP;s.  Problemet är dock att också många sekulärt orienterade turkar misstror Erdogan och hans parti och att vi inte vet var det slutar. Turkiet har också de facto närmat sig den islamiska världen och man har ävenså ställt in sig i ledet av Israelhatande nationer och etablerat vänskapliga relationer med den iranska gudsstaten.

Min personliga bedömning (och jag kan givetvis ha fel i min islamskepticism) är att det endast handlar om val av strategi, men att målet ändå är detsamma som hos vilket annat mer öppet fundamentalistiskt och militant "islamistparti" eller rörelse som helst. Målet torde för såväl det Tunisiska Ennadha och det Turkiska AKP vara ett så fullständigt implementerande av gudslagen (sharia´n) som möjligt. 

För den som vill läsa lite mer om Ghannouch Ennadhas ledare kan följa denna länk.

(DN)

2011-10-24

Den arabiska våren visar sitt rätta ansikte

Mindre frihet och mer islam. Och detta har NATO med bistånd av svenska JAS-plan bidragit till. "The transitional government leader Mustafa Abdul-Jalil set out a vision for the post-Gadhafi future with an Islamist tint, saying that Islamic Sharia law would be the "basic source" of legislation in the country and that existing laws that contradict the teachings of Islam would be nullified. " (AP) Vi väntar med spänning på valresultaten från Tunisien.

2011-10-07

Och Nobels Fredspris går detta år till ....... Muslimska Brödrarskapet (på sätt och vis)

En av det kvinnliga pristagarna av Nobels Fredspris,Tawakkul Karman, är medlem av brödrarskapets Yemenitiska avläggare. Den "arabiska våren" skulle lyftas fram och som sig bör lyfter den Norska Nobelkommiteén fram en anhängare av den islamiska gudsstaten. Att brödrarskapet arbetar för att störta en form av tyranni är en sak, men man tycker väl ändå att man även borde ha tittat litegrann på vad för slags samhälle kvinnan vill ersätta det med. Är man medlem av ett parti som Islah torde det inte vara ett samhälle byggt på yttrandefrihet och demokrati. Hon är förvisso modig och torde klart sticka ut i sitt engagemang i sin egenskap av kvinna, men det räcker inte. Men det är ju klart, hon delar ju de anti-semitiska sentiment som återfinns inom stora delar av den Norska statsbärande eliten, så detta måste ju vara en bonus ur deras perspektiv. Och sen gör man ju Muhammedanerna glada och tillfreds, de har ju inte kunnat ståta med särskilt många Nobelpristagarr genom åren. En blind bokstavstroende fundamentalism gynnar ju som bekant inte kreativiteten, utan då det gäller att ställa till med satyg. I en och samma artikel i DN omnämns hon som en förkämpe för demokrati samtidigt som man skriver att hon är medlem av islamistpartiet Islah, hur det nu kan tänkas gå ihop. Fast så klart i gammelpressens värld är allt möjligt. Äger de på DN ingen som helst förståelse för vari ett så kallat islamistpartid strävan ligger. (källa) DN

Du fyller en bunke med islamiskt grönt eller svart och vad får du?

En stort upplagd rapport ifrån Frankrike ger vid handen att islamiseringen fortgår. Du fyller ett område med ett stort antal muslimer och de lokalsamhällen de samlas i blir mer islamisk per automatik. Det är en förhållandevis enkel matemati men undgår på ett förunderligt sätt merparten av våra folkvalda och större delen av journalistkåren. Allt fler av Frankrikes muslimer söker sig tillbaka till sina religiösa rötter, blir i allt högre grad troende, mer muslimska och fjärmar sig allt mer från det Franska samhället. Lojaliteten ligger hos det muslimska Ummah, inte hos den Franska staten. Då ordet islamisering varken finns i Svenska Akademins ordlista eller i elitens vokabulär existerar således inget av det som ni kan läsa om i denna blogg. (källa)

Australiens shariadomstolar vill uppnå full legal status

I Australien jobbar de rättrogna och deras intresseorganisationer på att förmå myndigheterna att erkänna de islamiska shariadomstolarnas fulla legala status. Man vill se den Brittiska modellen implementerad där sharians beslut i fall som rör familjelagstiftning och arv har full legal kraft och giltighet. (källa)

2011-10-06

Islamiseringen av en Spansk (Katalansk) stad

 I den Spanska (Katalanska) staden Llerida utgör nu muslimerna hela 20 procent av befolkningen. Parallellt med att shariadomstolar etablerats runt om i Katalonien finns i Llerida och flera andra städer något som skulle kunna liknas vid en "religiös polis", vars uppgift der är att övervaka och straffa trosfränder som inte anses leva tillräckligt islamiskt. Ungefär enligt den modell som gruppen Sharia4UK har förutsatt sig att implementera i ett flertal områden i Storbritannien. För att tillrättavisa och straffa sådana som brutit mot islamisk lag har man vid flera tillfällen visat sig vara beredd att bryta mot Spansk lag. Vid ett tillfälle utsattes en kvinna som arbetade utanför hemmet och vägrade hijab för mordbrand (instigatören var en imam), vid ett annat tillfälle kidnappades en kvinna för att ställas inför rätta i en specialupprättad shariadomstol. Här dömdes hon till döden, men lyckades fly och ta sin tillflykt till en polisstation.

Islamiseringen kan också ta sig i andra uttryck, som i att hundar försvinner och dödas. Icke-muslimska hundägare som rastar sina hundar trakasseras så till den milda grad av muslimerna i Llerida att man har sett sig tvungna att skapa en organisation som kan bistå med "beskyddare" när hundägare inte längre vågat gå ut med sina hundar. I ovannämnda stad har två muslimska organisationer riktat en petition till myndigheterna för att få dem att reglera hundarnas närvaro på offentlig plats. Muslimerna i Llerida hävdar att närvaron av hundar kränker deras religiösa frihet och deras rätt att få leva enligt islamiska principer.

I våra medier brukar man titt som tätt slå fast att någon islamisering av Europa inte föreligger. Då undrar jag i mitt stilla sinne vad man då skall kalla en dylik utveckling om inte islamisering. Islamisering av det offentliga rummet är vad man syftar till genom att ta livet av de stackars jyckarna. Islamisering är vad man syftar till då man vill få myndigheterna att reglera stadens liv (beträffande hundarna) enligt sharian. Islamisering är vad man syftar till genom upprättande av shariadomstolar och "religiös polis" som genom hot och terror försöker trumfa igenom en acceptans och iaktagande av den islamiska gudslagen.

(källa)