2011-10-07

Australiens shariadomstolar vill uppnå full legal status

I Australien jobbar de rättrogna och deras intresseorganisationer på att förmå myndigheterna att erkänna de islamiska shariadomstolarnas fulla legala status. Man vill se den Brittiska modellen implementerad där sharians beslut i fall som rör familjelagstiftning och arv har full legal kraft och giltighet. (källa)

Inga kommentarer: