2011-10-06

Islamiseringen av en Spansk (Katalansk) stad

 I den Spanska (Katalanska) staden Llerida utgör nu muslimerna hela 20 procent av befolkningen. Parallellt med att shariadomstolar etablerats runt om i Katalonien finns i Llerida och flera andra städer något som skulle kunna liknas vid en "religiös polis", vars uppgift der är att övervaka och straffa trosfränder som inte anses leva tillräckligt islamiskt. Ungefär enligt den modell som gruppen Sharia4UK har förutsatt sig att implementera i ett flertal områden i Storbritannien. För att tillrättavisa och straffa sådana som brutit mot islamisk lag har man vid flera tillfällen visat sig vara beredd att bryta mot Spansk lag. Vid ett tillfälle utsattes en kvinna som arbetade utanför hemmet och vägrade hijab för mordbrand (instigatören var en imam), vid ett annat tillfälle kidnappades en kvinna för att ställas inför rätta i en specialupprättad shariadomstol. Här dömdes hon till döden, men lyckades fly och ta sin tillflykt till en polisstation.

Islamiseringen kan också ta sig i andra uttryck, som i att hundar försvinner och dödas. Icke-muslimska hundägare som rastar sina hundar trakasseras så till den milda grad av muslimerna i Llerida att man har sett sig tvungna att skapa en organisation som kan bistå med "beskyddare" när hundägare inte längre vågat gå ut med sina hundar. I ovannämnda stad har två muslimska organisationer riktat en petition till myndigheterna för att få dem att reglera hundarnas närvaro på offentlig plats. Muslimerna i Llerida hävdar att närvaron av hundar kränker deras religiösa frihet och deras rätt att få leva enligt islamiska principer.

I våra medier brukar man titt som tätt slå fast att någon islamisering av Europa inte föreligger. Då undrar jag i mitt stilla sinne vad man då skall kalla en dylik utveckling om inte islamisering. Islamisering av det offentliga rummet är vad man syftar till genom att ta livet av de stackars jyckarna. Islamisering är vad man syftar till då man vill få myndigheterna att reglera stadens liv (beträffande hundarna) enligt sharian. Islamisering är vad man syftar till genom upprättande av shariadomstolar och "religiös polis" som genom hot och terror försöker trumfa igenom en acceptans och iaktagande av den islamiska gudslagen.

(källa)

1 kommentar:

Varg i Veum sa...

Tack för de alternativa nyheterna vi aldrig får höra annars. inte undra på att svenskar inte förstår vad ordet islamisering betyder.