2011-10-07

Du fyller en bunke med islamiskt grönt eller svart och vad får du?

En stort upplagd rapport ifrån Frankrike ger vid handen att islamiseringen fortgår. Du fyller ett område med ett stort antal muslimer och de lokalsamhällen de samlas i blir mer islamisk per automatik. Det är en förhållandevis enkel matemati men undgår på ett förunderligt sätt merparten av våra folkvalda och större delen av journalistkåren. Allt fler av Frankrikes muslimer söker sig tillbaka till sina religiösa rötter, blir i allt högre grad troende, mer muslimska och fjärmar sig allt mer från det Franska samhället. Lojaliteten ligger hos det muslimska Ummah, inte hos den Franska staten. Då ordet islamisering varken finns i Svenska Akademins ordlista eller i elitens vokabulär existerar således inget av det som ni kan läsa om i denna blogg. (källa)

Inga kommentarer: