2011-10-07

Och Nobels Fredspris går detta år till ....... Muslimska Brödrarskapet (på sätt och vis)

En av det kvinnliga pristagarna av Nobels Fredspris,Tawakkul Karman, är medlem av brödrarskapets Yemenitiska avläggare. Den "arabiska våren" skulle lyftas fram och som sig bör lyfter den Norska Nobelkommiteén fram en anhängare av den islamiska gudsstaten. Att brödrarskapet arbetar för att störta en form av tyranni är en sak, men man tycker väl ändå att man även borde ha tittat litegrann på vad för slags samhälle kvinnan vill ersätta det med. Är man medlem av ett parti som Islah torde det inte vara ett samhälle byggt på yttrandefrihet och demokrati. Hon är förvisso modig och torde klart sticka ut i sitt engagemang i sin egenskap av kvinna, men det räcker inte. Men det är ju klart, hon delar ju de anti-semitiska sentiment som återfinns inom stora delar av den Norska statsbärande eliten, så detta måste ju vara en bonus ur deras perspektiv. Och sen gör man ju Muhammedanerna glada och tillfreds, de har ju inte kunnat ståta med särskilt många Nobelpristagarr genom åren. En blind bokstavstroende fundamentalism gynnar ju som bekant inte kreativiteten, utan då det gäller att ställa till med satyg. I en och samma artikel i DN omnämns hon som en förkämpe för demokrati samtidigt som man skriver att hon är medlem av islamistpartiet Islah, hur det nu kan tänkas gå ihop. Fast så klart i gammelpressens värld är allt möjligt. Äger de på DN ingen som helst förståelse för vari ett så kallat islamistpartid strävan ligger. (källa) DN

Inga kommentarer: