Submission Is Not Our Way

Loading...

2008-12-31

Hjärpe does it again - "man kan kalla Hamas för religiös Socialdemokrati"

Är människan vid sina sinnes fulla bruk, den infamöse islamologen Jan Hjärpe jämför på fullt allvar det islamistiska Hamas med Socialdemokrati !!! En organisation vars yttersta syfte är att med militära medel (jihad) totalt utplåna staten Israel, en organisation som är totalt genomsyrad av ett hätskt judehat och som hyllar det religiösa våldet, självmordsbombningar och martyrskapet. En organisation som hjärntvättar barn till judehat och har för avsikt att ersätta Israels demokrati med ett islamskt gudsvälde byggt på sharia. En lag som kommer att placera landets kristna minoritet och de få judar som kan tänkas finnas kvar i en underordnad rättslig ställning som dhimmis, och som pläderar dödsstraff för apostater, stening av äktenskapsbrytare, döden för homosexuella, offentligt prygelstraff för föräktenskapligt sex, och amputering av lemmar på tjuvar jämför karln med Socialdemokratin bara för att de också har en social agenda.

Ja nu fick de socialdemokratiska läsarna av Aftonbladet verkligen veta vilken sida i Palestina-Israelkonflikten som ideologiskt borde ligga närmast deras hjärtan (om de inte redan visste det vill säga), det "socialdemokratiska" Hamas givetvis.

M.J

2008-12-30

Sharia och muslimska helgdagar föreslås för Schweiz

Förslag på att införa åtminstone partiell sharialagstiftning i Schweiz föreslås av Christian Giordano, professor i social-antropologi på universitetet i Freiburg. En annan vis man, Marcus Ries professor i kyrkohistoria på universitet i Lucerne föreslår två eller tre officiella helgdagar för minoriteter (läs islam) också i Schweiz
istället för någon av de nuvarande. De högtidsdagar han främst tänker på är de muslimska Eid al-Fitr och Eid al-Adha. Varför kommer alltid så urbota dumma förslag från den akademiska världen?


M.J

Inga tomtar för de små i Sarajevo

Läste i måndagens Metro att jultomten har förbjudits i Sarajevos förskolor, så mycket är den av islam i väst så omhuldade multikulturen värd när islam dominerar.

2008-12-24

Efter Halal-tv - några reflektionerSåg på "efter halal-tv" för snart en vecka sedan och kan inte annat än att hålla med Cherin Arwad när hon säger att alla har en agenda, hon och hennes salafistiska/-islamistiska kompisar, Svt, såväl som den sekulära muslimen Ozan Sunar (f.d programchef på Svt) och apostaten Devrim Mavri (cgefredaktör på tidskriften Arena). Alla har vi en agenda dold eller öppen. Det är också i det ljuset vi skall se halal-tv, som ett led i Svt och den svenska statsmaktens strävan efter att skapa en bredare acceptans för islam i Sverige, och då syftar jag inte på sekulära muslimers (hur många de nu kan vara) bild av islam utan mer ortodox och salafistiskt inspirerad islam. Den med sharialagar högts upp på dagordningen.

Vad som främst slår mig är de två svenska deltagarnas blåögdhet och naivitet, hur de argumenterar för det riktiga i att sända ett program som detta, och hur man inte bara negligerar de argument som de två deltagarna med muslimsk bakgrund lägger fram, utan till och med hånler (Andreas Malm) när problemet med den växande islamismen omnämns, och hur man säger att Ozan Sunar är förblindad och inte ser nyanserna (Robert Olsson).

Som väntat utgår Andreas Malm (journalist på den syndikalistiska tidningen Arbetaren) som den vänsterman han är från ett klassperspektiv och menar att då de troende muslimerna (icke-sekulära) befinner sig på botten av det svenska samhället borde de också få komma till tals i media, och blundar samtidigt helt för att den agenda de är bärare av i mångt och mycket står i direkt motsattsställning till de värden vänstern tidigare har omhuldat, som kvinnans frigörelse, homosexuellas rättigheter, religionsfrihet, ateism och allas lika värde. Hans kvinnliga vapendragare Shora Esmailian (red.sekr. på Arbetaren) passar också på att sätta sig på Ex-muslimerna då de enligt henne har en taskig analys och sannolikt också för att ledargarnityret i Ex-Muslims i såväl Storbrittanien som Tyskland har sin politiska bakgrund i Irans kommunistiska parti.

Tydligen är man beredda att försvara de icke-sekulära muslimernas rätt till en plats i samhällsdebatten och media, oavsett deras agenda. När kommer vänsterns stöd för de djupt konservativa och reaktionära islamska grupperna att upphöra? När de upphört med att vara en minoritet "på samhällets botten" och istället tillvällt sig en fullt accepterad plats i det Svenska samhället, när de står på jämställd fot med den forna statskyrkan? Kommer man att börja motarbeta dem då, eller kommer man att hålla fast vid dem tills det förhatliga Israel faller för islam. Kommer man någonsin att göra front mot dem, jag bara undrar. Visst är det storsint av dem att i frihetens namn ge dem plats i den offentliga debatten, en plats man samtidigt förvägrar Sverigedemokraterna, men vart leder det i det långa loppet, vilka gynnar det.

Islams svaga sida är också paradoxalt samtidigt dess starka sida, det står i en slags motsattsställning till allt det vänstern älskar att hata, den kristna kyrkan, den egna judeo-kristna kulturen, och sist men inte allra minst det kapitalistiska U.S.A. Därför kommer man att hålla hårt i denna hand och odla denna oheliga allians för en lång tid framöver.

Ozan Sunar sa någonting väldigt intressant vilket bara bekräftar vikten av att vi icke-muslimer fortsätter att motarbeta ortodox och salafistisk islam i Europa. Han talade om den kamp som för närvarande rasar inom islam, och om det islam som ortodoxa och fundamentalistiska krafter har lyckats lansera världen över. Märk väl att han också säger "ortodoxa", det rör sig således inte om obetydliga och marginella krafter utan snarare om en urislamsk tsunami som med vädig kraft sveper över världen, inte allra minst över oss här i väst. Parallellt talar han också om den tystnad som råder, att majoriteten (den påstådda), bland de muslimer som befinner sig mitt emellan de ateistiska och ofta icke-muslimska islamkritikerna och de fanatiska "afghanska mullorna" inte längre hörs i debatten. Här, i denna kontext placerar han in halal-tv som just det debattinlägg det i själva verket är inom den interna muslimska diskursen om vad som är sann islam och hur man skall vara för att var en god muslim.

Att döma av Ozan själv finns det sekulära muslimer, men det finns goda skäl att undra över hur många de verkligen är, de hörs ju som sagt mycket sällan i debatten. Är de överhuvudtaget att räkna med då det ju är de religiösa paraplyorganisationerna som oftast får tala för muslimerna i olika sammanhang, och det är de som återfinns i statliga referens- och samarbetsgrupper för att ge ett islamsk perspektiv på olika spörsmål.

M.J

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR ÖNSKAS MINA LÄSARE


2008-12-19

Detta är försmaken av det nya Europa

Islamiska kulturföreningen och områdets muslimer förefaller att anse sig stå över lagar och förordningar, då man vägrar att acceptera hyresvärdens rätt att välja vem man vill hyra ut till. Hyresvärden Contentus har kanske dragit öronen åt sig och kommit underfull med föreningens salafistiska och anti-sociala karaktär och vill nu istället använda lokalen till annat som mer främjar området.

Men när den fromme muslimen inte får som han vill och inte ockupation eller demonstration hjälper löper man amok och förstör och angriper såväl brandkåren som ordningsmakten när den försöker göra sitt jobb. På sedvanligt vis skickas också ungdomar fram i frontlinjen så att man kan beskylla polisen för våld mot barn. Om det nu rör sig om oskyldiga barn borde de väl inte vara ute mitt i natten i ett oroligt Rosengård tycker man, eller? Graden av spontanitet i upploppen kan man måhända ana i det faktum att Basem Mahmoud, talesman för svensk-jordanska vänskapsföreningen redan för några dagar sedan varnade för det faktum att poliserna hade underlåtit att ta av sig skorna när de gick in i moskén och dessutom haft hundar med sig skulle kunna; -" leda till oroligheter".

Att kriminella ungdomsgäng i hög grad lastas för våldet och att polisen försöker tona ner Islamiska kulturföreningens roll och därmed islams roll i det hela är inte heller att förvåna sig över. Mixen kriminell verksamhet och salafism är ingenting nytt, det har vi sett i såväl Frankrike som på andra platser (1, 2), senast i Indien där en gangsterledare för inte så länge sedan greps för att hjälpt jihadisterna i Bombay. I själva verket utgör fängelserna i flera europeiska länder en av de främsta rekryteringsgrunderna för islamism/salafism. Även fängelserna runt om i västvärlden utgör idag rekryteringsgrund för islamism/salafism (1, 2, 3). Gå in på You Tube och hör de "kriminella ungdomsgängen" vråla ut !"Allahu Akhbar" innan de kastar sina stenar på polisen och döm själva. Att sedan AFA-aktivister också har dykt upp på scenen sugna på att slåss mot polisen, visar bara med all önskvärd tydlighet att de inte bara agerar thugs för att stoppa "fascister", utan också för att få utlopp för sina mer allmänna aggressioner och sitt hat mot det demokratiska samhället. Med tanke på just dem och deras våldsaktioner är Sabunis satsning mot extremism välkommet, särskilt då inte bara nynazisterna omnämns utan även de autonoma grupperna.

För er som vill läsa lite mer uttömmande artiklar om Islamiska kulturföreningen och dess källarmoské och koranskola rekommenderas sighten Jihad i Malmö för ytterliga konsultation.

M.J

SvD 1, 2, DN 1, 2


UPPDATERING 19/12: Upploppen i Rosengård fortsatte även natten mellan torsdagen 18 och fredagen 19. En majoritet av de deltagande uppges vara boende i området, även om AFA-aktivister och fotbollshuliganer också finns på plats. Förutom sten- och äggkastning och ivägskjutande av raketer förefaller även brandbomber och rörbomber ha använts. Bilar och containrar har på sedvanligt manér givetvis också satts i brand. Man angriper inte bara polisen, utan även brandmän, väktare och journalister.

Jag är förvissad om att vi kommer att få se mycket mer av det här i framtiden, oavsett om samhället svarar med ytterligare sattsningar i de segregerade områdena eller om man sätter hårt mot hårt. På samma sätt som i Frankrike kommer vi få dras med årligt återkommande upplopp av varierande intensitet, och på samma sätt som skett där och på andra platser som drabbats kommer ansvariga politiker undra vad vi/samhället har gjort för fel och vad vi kan göra för att stilla vreden. Och vart eftersom de islamska ghettona växer och blir fler till antalet (för visst kommer immigrationen från de muslimska länderna forstätta) kommer vi att få se samfällda aktioner runt om i landet.

Vad man nogsamt glömmer bort att nämna i gammelmedia är att segregationen i många fall är självvald och aktivt förespråkas av ledare och förgrundfigurer inom det muslimska ummah. 1980 publicerade the Islamic Council of Europe en bok som heter "Muslim Communities in Non-Muslim States" vilken på ett klart och tydligt sätt åskådliggör den islamska agendan för Europa. Här pläderas för att muslimerna ska organisera sig med siktet inställt på att skapa en livskraftig muslimsk gemenskap baserad på islams principer. Man förordar vidare självald geografisk segregation genom skapande av områden med stor andel muslimer. Muslimerna ska bygga moskéer, islamiska center och egna muslimska skolor. Till varje pris ska de undvika att assimeleras. Dock bör de interagera med det övriga samhället i syfte att sprida islam (Dawa). Varje muslim förväntas att på något sätt bidra till den övergripande strategin. Det yttersta målet är muslimsk majoritet och att hela landet en gång skall styras enligt islam. (M. Ali Kettani "The Problems of Muslim Minorities and their Solutions" in Muslim Communities in Non-Muslim States, utgivet av Islamic Council of Europe. 1980. s.96-105). Av denna orsak är jag rädd att alla försök till att bekämpa segregationen är förgäves, endast de icke-religiösa muslimerna kan vinnas för genom dylika satsningar.

Till detta kommer även många muslimers benägenhet att okritiskt skuldbelägga den andra sidan för alla sina problem. - "Titta här. Detta är Palestina och därute är det Israel. Och muren går rätt emellan." sa en man i Rosengård igår. Vad menade han med detta; att Israel (vi) går in och krigar (ordningsmakten ingriper) på deras territorium ??? och att Israel (vi/övriga Sverige) bär skulden till Palestiniernas (Rosengårdsbornas/ muslimernas) påstådda elände. Förvisso medgav ha att poliserna bara gör sitt jobb, men ändå vilken märklig liknelse. Och Bassem Mahmoud; "Vi är inga husockupanter. Att vi beskrivs som detta visar bara hur diskrimineringen som vanligt slår mot sådana som oss: muslimer bosatta i Rosengård." och -"Det är inte vi som bråkar, det här handlar om en korrupt hyresvärd som använder skattebetalarnas pengar till att bussa polisen på oskyldiga människor". Detta trotts att man har låtit fler vistats i i lokalen än vad som tillåts enligt brandskyddsförordningen, trotts att man tydligen har kopierat 100 nycklar till lokalen som man frikostigt har låtit dela ut till både höger och vänster, och trotts att denna typ av kontrakt enligt lagens alla regler faktiskt kan sägas upp av hyresvärden.

Och apropå det islamska samfundets benägenhet för våldsamma upplopp kan man också referera till den gamla 68-ikonen Bernard-Henri Lévys iaktagelser, att det trotts det finns en uppsjö av mindre bemedlade medborgare med en annan etnicitet än den muslimska i Frankrike, tar dessa aldrig till våld och upplopp för att främja sina syften. Vad kan detta bero på, en islamsk fredskultur kanske?

M.J

2008-12-18

60% av Storbrittaniens islamska skolor har kopplingar till "fundamentalism"

Telegraph.co.uk rapporterade igår att hela 60% av Storbrittaniens muslimska skolor har kopplingar till "islamsk fundamentalism". En tidig version av rapporten kallad "When Worlds Collide" hävdar att 82 (61.6 %) av de 133 undersökta skolorna har kopplingar eller direkt anknytning till islamsk fundamentalism. Rapporten låter också meddela att en del av dessa skolor predikar aversion mot judar och det västerländska samhället i stort.

M.J
Miniintifada i Rosengård

Islamiska kulturföreningen och områdets muslimer förefaller att anse sig stå över lagar och förordningar, då man vägrar att acceptera hyresvärdens rätt att välja vem man vill hyra ut till. Hyresvärden Contentus har kanske dragit öronen åt sig och kommit underfull med föreningens salafistiska och anti-sociala karaktär och vill nu istället använda lokalen till annat som mer främjar området.

Men när den fromme muslimen inte får som han vill och inte ockupation eller demonstration hjälper löper man amok och förstör och angriper såväl brandkåren som ordningsmakten när den försöker göra sitt jobb. På sedvanligt vis skickas också ungdomar fram i frontlinjen så att man kan beskylla polisen för våld mot barn. Om det nu rör sig om oskyldiga barn borde de väl inte vara ute mitt i natten i ett oroligt Rosengård tycker man, eller? Graden av spontanitet i upploppen kan man måhända ana i det faktum att
Basem Mahmoud, talesman för svensk-jordanska vänskapsföreningen redan för några dagar sedan varnade för det faktum att poliserna hade underlåtit att ta av sig skorna när de gick in i moskén och dessutom haft hundar med sig skulle kunna; -" leda till oroligheter".

Att kriminella ungdomsgäng i hög grad lastas för våldet och att polisen försöker tona ner Islamiska kulturföreningens roll och därmed islams roll i det hela är inte heller att förvåna sig över. Mixen kriminell verksamhet och salafism är ingenting nytt, det har vi sett i såväl Frankrike som på andra platser (1, 2), senast i Indien där en gangsterledare för inte så länge sedan greps för att hjälpt jihadisterna i Bombay. I själva verket utgör fängelserna i flera europeiska länder en av de främsta rekryteringsgrunderna för islamism/salafism.

Även värvning av Gå in på You Tube och hör de "kriminella ungdomsgängen" vråla ut !"Allahu Akhbar" innan de kastar sina stenat på polisen.

Att AFA-aktivister också har dykt upp på scenen sugna på att slåss mot polisen, visar med all önskvärd tydlighet att de inte bara agerar thugs för att stoppa "fascister", utan också för att få utlopp för sina mer allmänna aggressioner och sitt hat mot det demokratiska samhället.
Med tanke på just dem och deras våldsaktioner är Sabunis satsning mot extremism välkommet, särskilt då inte bara nynazisterna omnämns utan även de autonoma grupperna.

För er som vill läsa lite mer uttömmande artiklar om Islamiska kulturföreningen och dess källarmoské och koranskola rekommenderas sighten Jihad i Malmö för ytterliga konsultation.

M.J

SvD 1, 2, 3 DN 1, 2UPPDATERING 19/12: Upploppen i Rosengård fortsatte även natten mellan torsdagen 18 och fredagen 19. En majoritet av de deltagande uppges vara boende i området, även om AFA-aktivister och fotbollshuliganer också finns på plats. Förutom sten- och äggkastning och ivägskjutande av raketer förefaller också rörbomber ha smälts av. Bilar och containrar har ochså på sedvanligt manér satts i brand.

2008-12-16

Sprängladdningar på varuhus i Paris

Fransk polis har upptäckt och oskadliggjort fem sprängladdningar (utan detonator) på det stora varuhuset Printemps-Haussmann i centrala Paris. Ett brev signerat "afghanska revolutionära fronten" hade tidigare sänts till franska medier med en varning om att sprängladdningar utplacerats. En stor grupp julhandlande parisare evakuerades dock ur varuhuset under tiden polisen undersökte och transporterade bort kartongen och dess innehåll. Gruppen som är tidigare okänd kräver att Frankrike ska dra bort sina styrkor från Afganistan innan februari 2009.

Av gruppens namn att döma och en genomläsning av brevets retorik får en dock att undra om det kanske snarare rör sig om afghanska eller kanske rent ut av franska vänsteraktivister än islamister. De brukar ju normalt inte förvarna på detta sätt utan snarare eftersträva att maximera skadeverkningarna för att få ett så högt dödstal som möjligt.

M.J

2008-12-14

Islam och islamistövervakaren söker seriösa islamkritiska skribenter

Då jag känner att jag inte har ork eller tid att skriva så regelbundet som vore önskvärt söker nu Islam och islamistövervakaren seriösa islamkritiska skribenter. Det är på prov och sammarbetet kan avbrytas när som helst, om och när jag inte känner mig bekväm med artiklarna eller samarbetet. Jag vill ha informativa artiklar som bygger på saklig argumentation och kritik och inte någon simpel pajkastning eller rasistiskt inspirerade påhopp. Det kan röra sig om undersökande artiklar, eller sådana som redogör för enskilda händelser med anknytning till ämnet eller mer analytiska och teoretiskt förankrade artiklar.

De som är intresserade kan höra av sig till mig på Poitiers732m@yahoo.com .

MJ

2008-12-11

Muslimsk fredskultur och fredsagenterna - islamsk desinformation genom skattepengar

Imorgon 15 december hålls en muslimsk fredskonferens i kulturhusets hörsal i Stockholm. Arrangör är organisationen Muslimer för fred och rättvisa som bildades 16 mars 2008. En organisation som är framvuxen ur studieförbunden Ibn Rushd och Sensus gemensamma treåriga fredsprojekt kallat ”Att främja islamisk fredskultur”. Ett projekt som förutom ovan nämnda organisation har resulterat i 100 utbildade "fredsagenter" och en garanterat vilseledande bok, Salam, om muslimsk fredskultur.

Detta får en onekligen att tänka på den västeuropeiska fredsrörelsen under det kalla krigets dagar, vilken i hög grad var både styrd och manipulerad av Sovjetunionen. Desinformation och destabilisering är även nyckelorden i den islamska agendan, här har vi sannolikt ett praktexempel på det förra.

Organisationen säger sig vara självständig och öppen för alla som vill arbeta för fred i enlighet med islams budskap (Taqiyya). Deras mål är i hög grad motsägelsefullt men uppges ändå vara att; "Svenska muslimer för Fred och Rättvisa ska utifrån islamiska och demokratiska värdegrunder, i enlighet med Koranen och Profeten Muhammads budskap, verka för fred och rättvisa...". Hur de månde få ihop detta sammelsurium av att verka för rättvisa utifrån islamiska och demokratiska värdegrunder i enlighet med Koranen och Profeten Muhammeds budskap övergår dock mitt förstånd.

Rör det sig om en allvarligt menad fredrörelse på islamisk grund skulle man inte låtsas som om det regnade, blunda för motsättningen mellan demokrati och islam, och tala om en påhittad muslimsk fredskultur. Den enda islamska fredskultur historien känner är fred med gud - islam, och den med svärdet mot halsen och till fred och underkastelse tvingade dhimmin. Allt annat är lögnaktig propaganda byggt på luft i syfte att dupera intet ont anande icke-muslimer och eventuella proselyter. Meccabudskapets blida ord har på nytt tagits till bruk av muslimer som önskar kasta förblindande dunster i ögonen på den stora allmänheten, frågan är när låter man dessa egentligen abrogerade suror åter ersättas av det betydligt mer hänsynslösa och krigiska Medinabudskapet.

Under rubriken Broar för global fred dyker givetvis också "ockupationen" av Palestina upp som amen i kyrkan, som det hån den är mot det muslimska umma, ingenting om Hamas och Hizbollahs terror mot civila Israeler, ingenting om de ökade förföljelserna mot Västbankens och Gazas kristna befolkning, bara omtanke inom det islamska ummah.

Om organisationen var allvarligt menad skulle man redan från början inta en mycket mer ärlig och självrannsakande approach i sina deklarationer. Jag ser verkligen fram emot att få läsa deras publikation, Salam - om muslimsk fredskultur, det lär bli som att läsa gamla Pravda, underhållande men världsfrämmande. Självgott och en minsta uns av självkritik påstår man sedan vidare att de muslimska européerna har berikat och bidragit med såväl fred, säkerhet och mänskliga rättigheter, man frågar sig när, var och på vilket sätt? Om det inte varit för jihad skulle det inte ha funnits ett muslimskt al-andalus och inte heller muslimer på Balkan och i Turkiet. Om det inte hade varit för jihad hade många fäder och mödrar i sydöstra Europa sluppit se sina söner släpas iväg som slavar för att uppostras till muslimska krigare (jannisarier) i khalifens tjänst (se devshirmesystemet). Om det inte vore för jihad hade inte ett heller ett oräkneligt antal sydeuropéer förts till de så kallade barbareskstaterna som slavar.

Nå vad sak dessa muslimska fredsagenter göra då är det tänkt, jo det är meningen att skolor, föreningar, institutioner och företag skall informeras om denna påhittade islamska fredskultur. Vad som är särskilt allvarligt är tycker jag att barn antagligen kommer att tutas i en historieförfalskning utan like, grova felaktigheter och många halvsanningar. Och det ironiska med det hela är att det är vi själva som genom skattsedeln får finansiera denna missinformation, då såväl ungdomsstyrelsen och allmänna arvsfonden står som bidragsgivare och finansiärer till eländet.

M.J

Jihad i Belgien

Så var det dags igen (suck!), Belgisk säkerhetspolis har gripit tre personer med kopplingar till al-Qaeda. Sammantaget sägs man ha tagit in allt som allt 14 personer till förhör, samtliga med koppling till den belgiska grenen av organisationen. Planen var i ett avancerat stadium och man säger att de skall ha varit nära med att fullborda terrorattentatet.

De gripna sägs ha återvänt från träningsläger i Afghanistan och en åtminstone skall en av de tre ha fått grönt ljus.Enligt nyhetsbyrån Reuters kan den planerade jihadistattacken ha varit riktad mot EU-toppmötet som inleddes i Bryssel på torsdagen. Sammanlagt 242 poliser deltog i 16 räder i Bryssel och en i Liege i samband med gripandet som betecknades som den mest omfattande antiterrroraktionen i Belgien hittills.

M.J

Den Islamska reformationen

Denna artikel är en bearbetning av den som ursprungligen publicerades i Newsmill i samband med jihadistattacken i Bombay, Indien för ett tag sedan. Då den förra raffsades ihop i all hast har jag velat lägga till och göra några mindre justeringar. Och så tycker jag förståss också att den även ska finnas på bloggen.


Den Islamska reformationen

Salafism, islamism och jihad
Inte bara i väst, utan i stora delar av världen gör sig denna "nya" sortens terrorism påmind, den som inte bara tar sin näring ur pågående konflikter och historiska oförätter, utan som först och främst finner legitimitet i guds egna eviga oavkortade ord (läs koranen), och i den siste profets liv (hadither och siran). Det som i mångas ögon upplevs som någonting "nytt" är i själva verket lika gammalt som islam självt, det är bara det att det mänskliga minnet är kort, och det därmed verkar som vi står inför någonting nytt. Offensiv jihadistisk aktivitet har förvisso plågat den avlägsna Indiska subkontinenten länge, Israel har fått känna på den sedan statens bildande, men främst har den under det senaste århundrandet gestaltat sig i dess defensiva form i den egna islamska delen av världen. Skillnaden är nu att den utifrån andra lite mer ekonomiskt gynnsamma förutsättningar, och den våg av islamsk väckelse som löper över stora delar av världen möjliggör även ett offensivt jihad.

Även om de Saudiska oljepengarna utgör någonting av den islamska reformationens primus motor ska man inte bortse från moskéernas och allmosans (zakat) roll i finansieringen av militärt våld. Enligt Mail Online ska det finnas misstankar om att dådet i Bombay kan ha finansierats med medel som insamlats i moskéer i Storbrittanien *1. På en av de största och mer inflytelserika islamska internetsighterna "IslamOnline" står följande att utläsa om spörsmålet zakat versus jihad; - "... it is undoubtedly a case of Jihad for the sake of Allah. It thus needs to be financed from the money of Zakah, the amount of which is to be decided based on the total sum of the charity, the requirements of Jihad as well as the degree of the need of other potential recipients of charity. This is all to be decided by reliable scholars, if they are to be found" (Yusuf Al-Qaradawi)*2. Qaradawi talar här om land som en gång varit muslimskt, men som upphört att vara det, inkluderar det länder som Spanien, Portugal, Grekland och stora delar av Balkan?

Det som ofta i västerländsk terminologi kallas för islamism, är egentligen ingenting annat än pånyttfödelse av islam som den en gång tedde sig i dar al-Islam innan tyngden av Europeisk 1800-tals imperialism deformerade den, och som den fortfarande uppfattas av ett stort antal av de islamskt lärde (ulema). Oavsett var och när denna salafistiska reformrörelse hade sin början utgår teologin/ideologin inte enbart från Saudi-Arabien som man kan förledas tro när man läser medias inlägg i islamdebatten. Wahabbism och Salafism är ingenting annat än en fåra inom ortodox sunniislam med förgreningar ända tillbaka till Imam Malik, grundaren av en av sunniislams fyra lagskolor. Salafismen har särskilt starka rötter i Egypten vilken kanske torde kunna förklaras av att inflytelserika intellektuella på sunniislams mest prominenta madrasa al-Azhar i Kairo vid 1800-talets mitt propagerade för en återgång till rötterna. I
dag har rörelsen sitt starkaste fotfäste förutom i Saudi-Arabien också många anhängare i Afghanistan och Pakistan samt en stadigt ökande skara proselyter mitt ibland oss i västvärlden.*3a&b.

I salafismen söker man sig likt kristendomens protestantism tillbaka till det ursprungliga i religionen, till det verkligt eller föreställt rena ursprungliga islam. Ett Islam där religionen inte bara är normgivande utan också laggivande genom den gudomliga sharian. "Since Islam is a comprehensive system of `Ibadah (worship) and Shari`ah (legislation), the acceptance of secularism means abandonment of Shari`ah, a denial of the Divine guidance and a rejection of Allah´s injunctions." (Yusuf al-Qaeadawi).*4

Ett återvändande till islam som det en gång var innebär ofrånkomligen ett återupplivande av islamska begrepp som dar al-islam (fredens hus) och dar al-harb (krigets hus), en världsbild som delar in världen i å ena sidan de som lyder under islamsk lag och där underkastelse det vill säga fred med gud råder, och den delen av världen som inte lever i underkastelse under den islamska sharian och där följaktligen inte heller någon fred kan råda, varken med gud eller hans trogna. "It has been determined by Islamic law that the blood and property of people of Dar Al-Harb [the Domain of Disbelief where the battle for the domination of Islam should be waged] is not protected." (Yusuf al-Qaradawi)*5. Och med den världsbilden och människosynen kommer också som en integrerad del militärt offensivt jihad som det föreskrivs av sharian. "Since lawful warfare is essentially jihad and since its aim is that the religion is Gods´s entirely and God´s word is uppermost, therefore according to all Muslims, those who stand in the way of this aim must be fought…" (Ibn Taymiyyah, jurist av Hanbaliskolan).

Förra året rapporterades i engelsk press att den salafistiska grupp som går under namnet Deobandis nu behärskar upp emot hälften av Storbrittaniens alla moskéer och islamska centra. En av dess mest respekterade lärda Muhammad Taqi Usmani menar att muslimer skall leva fredligt i länder som Storbrittanien, där de har frihet att praktisera islam, men bara fram tills den dag man är tillräckligt stark för att lansera jihad i syfte att skapa en världsomspännande islamsk överhöghet*6. Allt i enlighet med koranens
sura 9:29 "Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!".

Om man i ett tidigt skede hade tagit Hitler på allvar, det vill säga tagit honom på hans ord om hans avsikter hade kanske inte judeutrotningen och det tredje rikets brott inte inträffat. På samma sätt hävdar jag måste vi lyssna på vad salafisterna och islamisterna faktiskt säger och vilka heliga textsekvenser de gärna citerar, även denna gång är de kanske mer uppriktiga än vad många av oss vill tro.

Vad islam heliga skrifter faktiskt säger är viktigt och kan inte bortses från av en rad skäl, 1) islams universella mission, 2) våldsuppmaningar gentemot icke-muslimer parat med texternas preskriptiva karaktär, 3) Salafismens och islamismens kraftiga tillväxt och spridning framförallt i västvärlden, 4) Uttalanden från det salafistiska och islamistiska ledarskiktet om det rättrådiga och gud behagliga i jihad mot de otrogna, 5) att sharians påbud om offensivt jihad som en kommunal skyldighet först kom att negligeras efter att islam var i underläge.

Att många muslimer inte delar dessa åsikter och ännu mindre drömmer om att få leva ut dem behövs egentligen inte sägas, det är en självklarhet, men vad visar det egentligen och vilken betydelse har det. Historien har många gånger tidigare visat att en bestämd och disciplinerad minoritet med våld och hot om våld många gånger kan övertrumfa den tysta och fredliga majoriteten. Det islamistiska eller Salafistiska myntet har dock två sidor, och det finns meningsskiljaktigheter även bland anhängarna om vilken strategi, den revolutionära eller reformistiska, som bäst lämpar sig för att uppnå målet, upprättandet av den islamska staten, avskaffandet av människans lag ersättandes den med guds lag, sharian. I det långa loppet är det inte de militanta jihadisterna som utgör det främsta hotet mot demokratin, det är deras bröder i tron som genom de instrument demokratin erbjuder arbetar för en successiv anpassning av våra samhällen så att de i allt högre grad möjliggör ett liv i islam anpassat efter sharians alla krav. Det är den strategi muslimska brödraskapet, en av de mest inflytelserika muslimska organisationerna i väst har anammat, att gå långsamt fram, bygga upp ett parallellt samhälle, utnyttja demokratin, jobba politiskt, skapa allianser utanför den muslimska gemenskapen, infiltrera och utnyttja de befintliga strukturerna för att steg för steg föra samhället närmare målet, en total islamisering av samhället och upprättandet av en islamsk stat byggd på sharia*7.

Undersökningar i såväl Storbritannien och Nederländerna visar på den genomslagskraft dessa värderingar har inom det muslimska samfundet. Hela 40% av Nederländernas unga marockaner tar avstånd från demokratin*8, medans
30% (40% i åldern 16-24 år) av Storbrittaniens muslimer hellre vill leva under sharialagar än under landets världsliga lagar. Väldiga 78% av landets muslimer anser att de som lät publicera de danska karikatyrerna på profeten Muhammed skulle ställas inför rätta, 68% anser att de som förolämpar islam skall ställas inför rätta och 62% håller inte med om att yttrandefrihet skall tillåtas om den förolämpar eller sårar religiösa grupper *9. Av landets unga muslimer (16-24 år) anser hela 36% (16-24 år) att de som lämnar islam skall straffas med döden*10. Så svag ställning har demokratin och de med den förknippade friheterna i den snabbt växande muslimska befolkningsgruppen, att siffrorna är alarmerande torde väl få bestrida. Och än värre torde det vara att hela 23% av Storbrittaniens muslimer anser att 7/7 attacken mot Londons tunnelbana var befogad och att 70% av dem vägrar att ta avstånd från självmordsbombare. Hela 47% av de tillfrågade ansåg att det var fel att tiga om man kände till planerna på en terrorattack !!!*9 En undersökning företagen på olika universitet och högskolor i Storbritannien visar också att 1 av 3 av de muslimska studenterna ansåg att det är O.K att döda för religionen (läs islam). *11

I den islamska väckelsen som har fått stort genomslag även i väst, finns en tickande bomb som parat med den demografiska utvecklingen och politisk korrektheten hotar att destabilisera och långsamt döda demokratin med de hävdvunna friheterna. Vi riskerar att få se ytterligare fragmentering av våra samhällen och återkommande propåer om ”omförhandlingar” av de för demokratin så grundläggande friheterna så att de bättre anpassas till de ”det nya Sverige” (läs islam). Vi riskerar med referens till Aldebe *12, att som i Storbritannien och i många andra länder att få se ett parallell rättväsende växa fram med religiösa shariadomstolar, som initialt endast säger sig ägna sig åt familjelagstiftning men som snabbt riskerar att spränga dessa gränser *13. Från Storbrittanien finns nu exempel på att även hustrumisshandel tas upp av dessa domstolar, till och med blodspengar (SIC!) ska ha betalats ut i samband med förhandlingar efter ett mordförsök *12. Detta är hotbilden som jag ser den, och hotet mot våra samhällen härifrån är oändligt mycket större än den någonsin kommer att vara ifrån nazismen, en marginell grupp vars brott finns i färskt minne, och till skillnad från islam inte skyddad av vår religionsfrihet.

På samma sätt som man om upplyser om nazismens och kommunismens brott mot mänskligheten anser jag att islam och då i synnerhet dess islamistiska och salafistiska avläggare, med sina reaktionära, totalitära och universella ambitioner också måste belysas och diskuteras.

M.J


1) http://www.dailymail.co.uk/news/article-1090565/Mumbai-terrorists-funded-cash-raised-UK-mosques.html?ITO=1490
2) http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1119503543548&pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar%2FFatwaE%2FFatwaEAskTheScholar
3a) http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article2402973.ece
3b)
http://www.militantislammonitor.org/article/id/3499
4) http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503545396
5) http://www.mideastweb.org/Middle-East-Encyclopedia/dar-al-harb.htm
6) http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article2409833.ece
7a) http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=67736123-6864-4205-B51E-BCBDEF45FCDE
7b)
http://www.frontpagemag.com/articles/Read.aspx?GUID=61829F93-7A81-4654-A2E8-F0A5E6DD3DC4 7c) http://www.pipelinenews.org/images/GX3-85.pdf6)
8) Bruce Bawer. “While Europe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within”. Broadway Books. 2006. s.251) och
http://jihadwatch.org/archives/011836.php
9) http://www.imaginate.uk.com/MCC01_SURVEY/Site%20Download.pdf
10) http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1540895/Young,-British-Muslims-'getting-more-radical'.html 11) http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article4407115.ece
12) http://www.sr.se/Diverse/AppData/Isidor/files/83/2113.pdf
13) http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic-sharia-courts-Britain-legally-binding.html
14) http://www.dailymail.co.uk/news/article-513020/The-British-sharia-crime-court-cafe-knifemen-walk-free.html

2008-12-10

En intervju med Muhammed

Som säkert en del av er redan vet så hade Ehsan Jami's film om Muhammed premiär för några dagar sedan. För er som är intresserade av att se den gå in på blip.tv här. En ganska tam och meningslös film, en klar besvikelse faktiskt.

2008-12-06

De kristna kyrkan inte en allierad i kampen mot islamisering av Europa

Varför blir jag inte ens förvånad när jag i den utmärkta Varjager läser att Umeå stadsförsamling ämnar anställa en imam som tillsammans med en präst skall predika interreligiös tolerans. Skall nu också Svenska kyrkan backa upp de absurda muslimska anspråken på att vara en toleransens och fredens religion inför de intet ont anande barnen. Kan inte annat än hålla med om vad Thoralf Svensson skriver, -"Runt om i världen trakasseras kristna i länder där muslimer och islam är i majoritet. Kyrkor bränns och skövlas! Men i Sverige anställer Svenska kyrkan muslimer för att upprätthålla en falsk bild av den verklighet som råder.". Det är sannerligen beklämmande och ett hån mot de kristna som har flytt en massé från framför allt Irak, men även andra områden som Västbanken/Gaza där förföljelserna mot de kristna minoriteterna har intensifierats under de senaste åren.

Ett annat aktuellt exempel på vår före detta kristna statskyrkas oändliga välvilja och tolerans gentemot andra religioner, och då tänker jag främst på islam, finner man i den multireligiösa ceremonin som hölls nu i fredags i Uppsala domkyrka. Som Jacob Rudolfsson i sin artikel i Newsmill korrekt påpekar är ju kyrkorummet "ju helgat åt bara den treenige Guden – Fadern, Sonen och den Helige Anden. Inga andra gudar." Och ändå upplåter man detta rum åt företrädare av islam, som inte bara anser att islam har kommit för att ersätta såväl judendomen som kristendomen, utan också hävdar att dessa religioners heliga skrifter är korrupta/illvilligt förfalskade då det inte står någonting i dem om profeten Muhammeds väntade ankomst. En religion som allt sen dess tillkomst har spritt död och förintelse kring sig och som genom krig erövrat kristna områden, och som först upphörde med dessa intrång på Europeisk mark när man inte längre förmådde att driva erövringarna längre. En religion vars yttersta mål som enligt många av dess företrädare ingenting annat är än att lägga hela västerlandet under sig och låta islam dominera.


Av detta och många andra exempel torde man kunna dra slutsatsen om att den kristna kyrkan, vare sig det handlar om den katolska eller de protestantiska inte är en partner i arbetet mot en islamisering av Europa. Tvärtom synes de arbeta för islams inträde på den europeiska arenan.

M.J

2008-12-04

Salafistmoské som hetsade mot van Gogh uppbär skattelättnader

Det har avslöjats att As-Soennah, den moské i Haag som högljutt spydde ut förbannelser över den mördade Theo van Gogh och Ayaan Hirsi Ali behöver inte betala skatt på de gåvor eller arvspengar de får ta del av. En parlamentsledamot, Hero Brinkman kräver nu att dessa förmåner omedelbart dras in och att ansvariga tjänstemän avskedas. Enlig Nederländernas säkerhetstjänst AIVD så utgör moskén ett fäste för salafister vilka utgör ett potentiellt hot mot demokratin i landet. Förra året varnade man för Salafisternas ökade inflytande.

M.J

Halalmat till alla på Norges fängelser tycker muslimsk vänsterman

Venstrepolitikern Abid Raja föreslår att norska fängelser enbart skall servera halal-mat i framtiden. För inte så länge sedan anmäldes Trondheims fängelse av muslimer som kände sig kränkta och upprörda av att de blivit serverade svinkött.

Abid Raja säger; "– Det som har hendt i Trondheim er forferdelig. For mange muslimer, både praktiserende og ikke-praktiserende, er det å få i seg svin særdeles krenkende. For en del muslimer vil dette føles som et overgrep, og en meget sterk integritetskrenkelse, sier Raja."

Hans förslag för att undvika en upprepning av det skedda är nu att Halalmat skall serveras till alla fångar på Norges fängelser, oavsett religiös tillhörighet. "– Det mest praktiske ville vært om fengslene bare førte halalmat, for da slipper kjøkkenet å styre med så mange ulike mattilbud. Nordmenn har ingen problemer med å spise halal-kjøtt, og dersom de ønsket svin kunne de fått dette ved siden av. Dette ville løst mange problemer". Hur kan denne Abid Raja så tvärsäkert säga att detta inte skulle innebära några problem för de intagna Normännen. Han tycks inte ha en tanke på atta alla kanske inte vill äta djur som slaktats på halalvis, utan bedövning.

Bara för att de troende muslimerna i Norges fängelser är så rädda för att maten skall vara kontaminerad och därmed haram vill man att alla andra skall anpassa sig till dem. Man kan fråga sig vad dessa religiösa muslimer gör i fängelset över huvud taget om de är så fromma, och det borde inte vara så förfärligt många i alla fall tycker man med en andel på 2,5% av den totala befolkningen. Artikeln ger dock vid handen att de är kraftigt överrepresenterade i de Norska fängelsena, lite drygt 1/3 utgör de, och samtliga vore det en stor skymf mot om man riskerade deras andliga hälsa genom svinförgiftning eller dylikt, eller hur?

M.J

De tänkte spränga katedralen i Milano på julafton!

De har nu också framkommit att de två marrockaner Rachid Ilhami (31) och Abdelkader Ghafir (43) som arresterades för några dagar sedan i norra Italien hade för avsikt att spränga Milanos katedral på julen. Förutom symbolhandlingen med att förstöra en av kristenhetens största och vackraste domkyrkor hoppades man också på att döda kyrkobesökarna i den vid denna tidpunkt antaglingen fullsatta kyrkan.

Man kan inte låta bli att undra om de jihadistattacker säkerhetstjänsterna på den senaste tiden varnat för såsom snart förestående kan väntas till julhandeln eller jul- eller nyårshelgen, på så sätt får man med såväl symbolik som många döda. Fulla varuhus, proppade gator och fyllda kyrkor parat med en eller två terroristceller som agerar samfällt som i Bombay nyligen, det skulle onekligen skaka om oss alla här i väst och skapa enorma ekonomiska avbräck för handeln. Det är bara att hålla tummarna för att våra säkerhetstjänster kan avslöja en sådan plan i tid.

M.J

2008-12-02

BBC vägrar kalla Bombayförövarna terrorister

Först slutade BBC att använda vokabulär som jihadister och islamistiska terrorister då det omöjligen kunde röra sig om något sådant, då islam ju betyder fred (enligt somliga uttolkare) och det av landets troende muslimer kunde uppfattas som någonting provocerande och stötande. Nu vill man i samband med Bombayattackerna inte ens kalla förövarna för det mer neutrala och icke utpekande epitetet terrorister.

Stephen Pound, ordförande i the Labour Party Friends of India Group, sa: "This is the worst sort of mealy mouthed posturing. It is desperation to avoid causing offence which ultimately causes more offence to everyone. The terrorist term is universal. The result is innocent victims slaughtered in restaurants by men brandishing machine guns. They are terrorists and the BBC should call them that."
Man kan inte annat än att hålla med honom, klart pinsamt från det en gång så pålitliga BBC.

M.J

Misstänkta jihadister gripna i Italien

Två Marrockaner som förberedde terroristattacker mot mål i norra Italien greps idag av anti-terroristpolis. Rachid Ilhami, 31, and Gafir Abdelkader, 42, hade planer på att attackera en supermarket och en bilparkering i anslutning till en nattklubb i Seragno, samt två polisstationer i Giussano. Avlyssning avslöjade att man först tänkte sig fylla en van med full med explosivt, men efter research på nätet beslutat sig för oxygen. Samtalen avslöjade också männens kopplingar till al-Qaeda. Totalt greps 10 personer under operationen.

Polisen lät också stänga Freds och kulturcentret i Machiero där Ilhami brukar predika. Centret skall efter de officiella gudstjänsterna även ha använts som mötesplats för mer militanta muslimer.

M.J

Den Islamska Reformationen

Läs också islam och islamistövervakarens inlägg "Den islamska reformationen" i Newsmill.