2008-12-31

Hjärpe does it again - "man kan kalla Hamas för religiös Socialdemokrati"

Är människan vid sina sinnes fulla bruk, den infamöse islamologen Jan Hjärpe jämför på fullt allvar det islamistiska Hamas med Socialdemokrati !!! En organisation vars yttersta syfte är att med militära medel (jihad) totalt utplåna staten Israel, en organisation som är totalt genomsyrad av ett hätskt judehat och som hyllar det religiösa våldet, självmordsbombningar och martyrskapet. En organisation som hjärntvättar barn till judehat och har för avsikt att ersätta Israels demokrati med ett islamskt gudsvälde byggt på sharia. En lag som kommer att placera landets kristna minoritet och de få judar som kan tänkas finnas kvar i en underordnad rättslig ställning som dhimmis, och som pläderar dödsstraff för apostater, stening av äktenskapsbrytare, döden för homosexuella, offentligt prygelstraff för föräktenskapligt sex, och amputering av lemmar på tjuvar jämför karln med Socialdemokratin bara för att de också har en social agenda.

Ja nu fick de socialdemokratiska läsarna av Aftonbladet verkligen veta vilken sida i Palestina-Israelkonflikten som ideologiskt borde ligga närmast deras hjärtan (om de inte redan visste det vill säga), det "socialdemokratiska" Hamas givetvis.

M.J

7 kommentarer:

Anonym sa...

Detta påminner mig om det Nick Cohen skrev: What's Left? How Liberals Lost Their Way. Fourth Estate.

Svante Lundgren refererade till det Cohen skrev här, under rubriken Vänster + fascism = sant

http://www.svantelundgren.net/sv/aktuellt/

Anonym sa...

M.J det är oerhört lätt att jihad-märka varenda jävla terrorist-attack. Det är det mest sorgliga och tragiska med dig.

Anonym sa...

Om man dödar eller använder annat våld i islams namn (godkänt av imam), vad ska man annars kalla det för?

Xx sa...

Bäste anonym!

Kan inte göra annat än att hålla med Gabriel, och dessutom tillfoga; då terroristerna direkt hämtar inspiration från islams "ärorika (krigiska) förflutna", från profetens exempel och ur otaliga preskriptiva suror så vad skall de annars kallas. Det är ju dessutom så de uppfattar sig själva.

Beträffande den senaste Parisincidenten under julhandeln antydde jag att det snarare kunde röra sig om en vänsterrevulutionär grupp med hänvisning till den i hotbrevet förda retoriken.

mvh/M.J

Xx sa...

Anonym, om du menar att det krig Hamas utkämpar mot Israel inte kan beskrivas som jihad, läs då följande utdrag ur deras egen programförklaring; "the Islamic Resistance Movement erupted in order to play its role in the path of its Lord. In so doing, it joined its hands with those of all Jihad fighters for the purpose of liberating Palestine. The souls of its Jihad fighters will encounter those of all Jihad fighters who have sacrificed their lives in the land of Palestine since it was conquered by the Companion of the Prophet, be Allah’s prayer and peace upon him, and until this very day. This is the Charter of the Islamic Resistance (Hamas) which will reveal its face, unveil its identity, state its position, clarify its purpose, discuss its hopes, call for support to its cause and reinforcement, and for joining its ranks. For our struggle against the Jews is extremely wide-ranging and grave, so much so that it will need all the loyal efforts we can wield, to be followed by further steps and reinforced by successive battalions from the multifarious Arab and Islamic world, until the enemies are defeated and Allah’s victory prevails. Thus we shall perceive them approaching in the horizon, and this will be known before long: “Allah has decreed: Lo! I very shall conquer, I and my messenger, lo! Allah is strong, almighty.”

M.J

Anonym sa...

Om man dödar eller använder våld i Islams namn för att döda civila så är man ingen muslim och det är absolut inte Jihad.

Det Hamas utkämpar mot Israel är rena misslyckanden för att skrämma upp staten i Israel. Denna propaganda finns överallt och jag skulle inte kalla det Jihad att döda civila - det är inte vad Allah vill.

Dessa terrorister ser till att plocka åt sig anledningar till att kunna terrorisera världen med nya attacker. Ett exempel är Muhammed karikatyrerna. Det vinner de på.

Anonym sa...

Hjärpe menar kanske att det politiska Hamas med sin sociala verksamhet (skolor, dagis, sjukvård etc) är för palestinierna ungefär det som socialdemokratin är för oss svenskar. Men det framgår inte tillräckligt tydligt i så fall! Man får väl ändå utgå från att han är mycket kunnig då han forskat i ämnet i 40 år! Vad som förbyllar mig är dock att varken han eller rel. historikern Christer Hedin aldrig ens antytt något att om de europeiska muslimernas organisationer, imamer och ledare kan ha en hemlig agenda - Reformera/smygislamisera hela Europa, stat efter stat. Skulle det nagga hans objektivitet i kanten? Eller tänker han med plånboken? Eller räds han islamistiska brevbomber eller hot och repressalier? Eller är prof. Hjärpe enormt kunnig i sitt ämne men samtidigt POLITISKT NAIV, eller rent av ointresserad (ung. "Jag gör mitt jobb bara")Eller vad? Jag skulle gärna vilja få ngt sorts svar på detta mysterium (eller är det inte det?).