2008-12-11

Muslimsk fredskultur och fredsagenterna - islamsk desinformation genom skattepengar

Imorgon 15 december hålls en muslimsk fredskonferens i kulturhusets hörsal i Stockholm. Arrangör är organisationen Muslimer för fred och rättvisa som bildades 16 mars 2008. En organisation som är framvuxen ur studieförbunden Ibn Rushd och Sensus gemensamma treåriga fredsprojekt kallat ”Att främja islamisk fredskultur”. Ett projekt som förutom ovan nämnda organisation har resulterat i 100 utbildade "fredsagenter" och en garanterat vilseledande bok, Salam, om muslimsk fredskultur.

Detta får en onekligen att tänka på den västeuropeiska fredsrörelsen under det kalla krigets dagar, vilken i hög grad var både styrd och manipulerad av Sovjetunionen. Desinformation och destabilisering är även nyckelorden i den islamska agendan, här har vi sannolikt ett praktexempel på det förra.

Organisationen säger sig vara självständig och öppen för alla som vill arbeta för fred i enlighet med islams budskap (Taqiyya). Deras mål är i hög grad motsägelsefullt men uppges ändå vara att; "Svenska muslimer för Fred och Rättvisa ska utifrån islamiska och demokratiska värdegrunder, i enlighet med Koranen och Profeten Muhammads budskap, verka för fred och rättvisa...". Hur de månde få ihop detta sammelsurium av att verka för rättvisa utifrån islamiska och demokratiska värdegrunder i enlighet med Koranen och Profeten Muhammeds budskap övergår dock mitt förstånd.

Rör det sig om en allvarligt menad fredrörelse på islamisk grund skulle man inte låtsas som om det regnade, blunda för motsättningen mellan demokrati och islam, och tala om en påhittad muslimsk fredskultur. Den enda islamska fredskultur historien känner är fred med gud - islam, och den med svärdet mot halsen och till fred och underkastelse tvingade dhimmin. Allt annat är lögnaktig propaganda byggt på luft i syfte att dupera intet ont anande icke-muslimer och eventuella proselyter. Meccabudskapets blida ord har på nytt tagits till bruk av muslimer som önskar kasta förblindande dunster i ögonen på den stora allmänheten, frågan är när låter man dessa egentligen abrogerade suror åter ersättas av det betydligt mer hänsynslösa och krigiska Medinabudskapet.

Under rubriken Broar för global fred dyker givetvis också "ockupationen" av Palestina upp som amen i kyrkan, som det hån den är mot det muslimska umma, ingenting om Hamas och Hizbollahs terror mot civila Israeler, ingenting om de ökade förföljelserna mot Västbankens och Gazas kristna befolkning, bara omtanke inom det islamska ummah.

Om organisationen var allvarligt menad skulle man redan från början inta en mycket mer ärlig och självrannsakande approach i sina deklarationer. Jag ser verkligen fram emot att få läsa deras publikation, Salam - om muslimsk fredskultur, det lär bli som att läsa gamla Pravda, underhållande men världsfrämmande. Självgott och en minsta uns av självkritik påstår man sedan vidare att de muslimska européerna har berikat och bidragit med såväl fred, säkerhet och mänskliga rättigheter, man frågar sig när, var och på vilket sätt? Om det inte varit för jihad skulle det inte ha funnits ett muslimskt al-andalus och inte heller muslimer på Balkan och i Turkiet. Om det inte hade varit för jihad hade många fäder och mödrar i sydöstra Europa sluppit se sina söner släpas iväg som slavar för att uppostras till muslimska krigare (jannisarier) i khalifens tjänst (se devshirmesystemet). Om det inte vore för jihad hade inte ett heller ett oräkneligt antal sydeuropéer förts till de så kallade barbareskstaterna som slavar.

Nå vad sak dessa muslimska fredsagenter göra då är det tänkt, jo det är meningen att skolor, föreningar, institutioner och företag skall informeras om denna påhittade islamska fredskultur. Vad som är särskilt allvarligt är tycker jag att barn antagligen kommer att tutas i en historieförfalskning utan like, grova felaktigheter och många halvsanningar. Och det ironiska med det hela är att det är vi själva som genom skattsedeln får finansiera denna missinformation, då såväl ungdomsstyrelsen och allmänna arvsfonden står som bidragsgivare och finansiärer till eländet.

M.J

5 kommentarer:

Anonym sa...

Enligt sydsvenskan skall fredsagenterna arbeta för att "minska fördomar och konfliktrisker mellan muslimer och ickemuslimer."
Gissar att det är våra fördomar som skall bearbetas. Själva har de förstås inga fördomar.

Xx sa...

Att minska fördomar om islam kan endast göras genom ohederliga desinformationskampanjer. För egen del kan jag bara säga att ju mer jag läser om islam, desto mer skeptisk och negativt inställd blir jag.

mvh/M.J

Anonym sa...

När jag läste deras program tyckte jag att du hade träffat rätt när du jämförde deras demagogi med ”fredsrörelse” som gick i Sovjets tjänst. Jag vågar gissa att flertal av kommunistiska medlöpare och femtekolonnare är med.

Anonym sa...

ojj ojj, vad farlig organisation. Visst kommer snart ett krig i Sverige blossa upp.

Höll NATO på med jihad när de slutligen bestämde sig för att få ett slut på Bosnienkriget? Du skriver att om det inte vore för jihad så skulle muslimerna på Balkan inte finnas till. Vem plågades under hela det långa kriget? Just precis.

Denna organisation vill framföra bättre Islams bättre sidor (som finns) för att ändra på den västerländska synen på muslimer och Islam. Muslimer vill verka för fred även detta hindras från fundamentalister och framförallt terrorister.

I koranen står det att det är fel (harram) att ta sitt liv och fel att döda civila. Alltså är dessa terrorister inte muslimer fastän att de använder sin religion för att uppnå något de kallar jihad.

Anonym sa...

Religion, och i detta fall islam, är auktoritär och odemokratisk.
De hot som en del fundamentalister utsätter exmeplevis Muhammedtecknare för är knappast något som har något med fred att göra.