2008-11-30

Gisslan utsattes för tortyr innan de kallblodig mördades

Antalet döda i den muslimska terrorattacken i Bombay väntas landa på 300 med nästan lika många sårade. Det kommer nu också rapporter om att många av de som hölls som gisslan först grymt torterades innan de kallblodigt mördades. Läkare som arbetade på sjukhusen dit de döda forslades berättar att de aldrig har sett något liknande, och ändå har terror och våld drabbat Bombay förut. Några läkare vittnar;

"It was shocking and disturbing,"

"It was very strange. I have seen so many dead bodies in my life, and was yet traumatised. A bomb blast victim's body might have been torn apart and could be a very disturbing sight. But the bodies of the victims in this attack bore such signs about the kind of violence of urban warfare that I am still unable to put my thoughts to words"

"It was apparent that most of the dead were tortured. What shocked me were the telltale signs showing clearly how the hostages were executed in cold blood,"

Den läkare som utförde obduktionerna berättar; -"Of all the bodies, the Israeli victims bore the maximum torture marks. It was clear that they were killed on the 26th itself. It was obvious that they were tied up and tortured before they were killed. It was so bad that I do not want to go over the details even in my head again,".

"... Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!" (sura 8:12) i engelskspråkig översättning (sura 8:12).

The Religion of Peace has spoken!

M.J

Salafistmoské i Trondheim, Norge

Om allt går som planerat kommer världens nordligaste moské att byggas i Trondheim, Norge. Att den med Saudiska finansiärer garanterat kommer att bli en härd för samhällsomstörtande och hatpredikande salafister tycks inte skrämma myndigheterna nämnvärt. Det verkar dessutom som om myndigheterna är så förtjusta i projektet att de är beredda att skänka bort mark för projektets genomförande.

M.J

En intervju med profeten Muhammed

En tecknad (?) film med profeten Muhammed i huvudrollen kommer att ha premiär 10 december. Det är ex-muslimen Ehsan Jami som ligger bakom produktionen av filmen som för ett tag kom att läggas på hyllan efter vädjanden från Nederländernas justitieminister Ernst Hirsch Ballin. Filmen "En intervju med Muhammed" som är 10 minuter lång visar Jami (grundare av organisationen Ex-muslims) när han intervjuar profeten Muhammed om sådant som kvinnor, judar och apostasi.

Enligt den Marockanska tidningen Al-Jarida al-Ula manar Europeiska islamistorganisationer redan nu till bojkott mot Nederländerna. Sannolikt kommer även dödshoten att rasa in hemma hos Jasani.

M.J

2008-11-27

Massiv jihaddistattack i Bombay, Indien

Och så rullar jihad (inre navelskådan och strävan efter att bli en bättre människa enligt somliga muslimer) vidare, denna gång mot det sekulära Indien. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) Rapporter talar om att runt 100 personer skall ha dödats och 250 skadats i en mycket välorganiserad attack riktad mot 7- 9 mål runt om i Bombay. Bland annat skall två lyxhotell, ett antal caféer, en järnvägsstation, en bar och ett sjukhus ha varit målen för attackerna, som förefaller att främst ha riktat sig mot amerikaner och britter men även drabbat indier. En grupp som kallar sig Deccan Mujahideen har tagit på sig ansvaret för attacken.

Ytterligare några förvirrade individer som helt har missuppfattat det här med islam och jihad kommer vi få veta om någon företrädare för de islamska intresseorganisationerna släpps fram i media. Inte ett ord om att sharian faktiskt föreskriver ett heligt krig mot ickemuslimerna tills all dyrkan ägnas Allah och de otrogna underkastar sig.

"Han är den, som har sänt sin apostel med vägledning och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, om ock avgudadyrkarna (icke-muslimerna) skulle harmas." (sura 9:33) i engelskspråkig översättning (sura 9:33)

"I have been commanded to fight people until they testify that there is no god but Allah and that Mohammed is the messenger of Allah..." (Sahih Muslim 1:33)

"Sincelawful warfare is essentially jihad and since its aim is that the religion is Gods´s entirely and God´s word is uppermost, therefore according to all Muslims, those who stand in the way of this aim must be fought. As for those who cannot offer resistance or cannot fight, such as women, children, monks, old people, the blind, handicapped and their likes, they shall not be killed unless they actually fight with words and acts" (Ibn Taymiyyah, jurist av Hanbaliskolan)

Här är det också på sin plats att informera om att det inte enbart är de kristna och judarna som har varit måltavla för jihad allt sedan denna perfida religion grundades. Indiska halvöns hinduer och buddhister tillhör de i särklass hårdast drabbade av islamsk imperialistisk iver. Jag avslutar här med ett passande citat av Francois Gaultier;

"The massacres perpetrated by Muslims in India are unparalleled in history, bigger than the holocaust of the Jews by the Nazis; or the massacre of the Armenians by the Turks; more extensive even than the slaughter of the South American native populations by the invading Spanish and Portuguese."


UPPDATERING: Under natten utvecklades attacken till ett gisslandrama där jihaddisterna höll upp emot 100 hotellgäster som gisslan. Säkerhetsstyrkor rapporteras nu ha stormat hotellen Taj Mahal och Trident Oberoi. Enligt uppgifter skall endast sex av de 100 dödade vara utlänningar, därmed torde man kunna tona ner de första rapporterna om att det främst var amerikaner och britter som man var ute efter. Kanske är det en sån här typ av storskalig och väl samordnad attack man kan vänta här i Europa nästa gång, kanske under julhandeln, resultat skulle vara minst sagt förödande.

"... Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!" (sura 8:12) i engelskspråkig översättning (sura 8:12)

En bild för de läsare som tror att all jihaddistisk verksamhet riktar sig mot det elaka väst ta en titt på denna man och gå sedan in på hemsidan Hindu Holocaust Museum och informera er om islams brott på den Indiska subkontinenten eller varför inte sighten History of Jihad. Kolonialism är inte någon ny företeelse som "uppfunnits" av väst, islams snabba spridning genom offensiva krig är ett praktexempel på hur kolonialismen kunde te sig innan väst förmådde stoppa dess expansion och långsamt trycka tillbaka islam.

För er som tror att dessa troende muslimska män kan ses som allierade i kampen mot imperialism, vill jag bara säga att de inte har någonting emot företeelsen så länge det är islam som står för utövandet. Läs den utmärkta "Islamic Imperialism. A History" av Efraim Karsh.

Somliga kommer dock aldrig förmå sig kunna erkänna att islam på många sätt är exeptionell och att den på ett dramatiskt sätt skiljer sig från de övriga världsreligionerna i sina anspråk, sin människosyn och sin världsbild. De kommer inte ens kunna erkänna det vid nästa större attentat i Europa, inte ens om de själva och deras anhöriga skulle bli offer skulle de göra det. Så mycket hatar de sig själva och det egna religio-kulturella arvet. De kommer att säga det kunde lika gärna vara kristna fundamentalister utan att ens reflektera vad en kristen fundamentalist egentligen har att rätta sig efter för bud, till skillnad mot en muslimsk dito. De skulle säga de är minsann inte bättre de inte.

M.J

2008-11-26

Förestående al-Qaedaattack mot New Yorks tunnelbanesystem?

Säkerheten skärptes idag i anslutning till både tunnelbana och tåg i New York efter att regeringen varnat för att man inom al-Qaeda har diskuterat en attack på stadens transportsystem. Tidigare har en pakistansk immigrant arresterats och dömts för att 2004 ha planerat att spränga tunnelbanestationen Herald Square. Man känner också till två inställda al-Qaedaattacker, den ena en planerad cyanidattack mot New Yorks tunnelbana 2002, och året efter en plan att förstöra Brooklyn Bridge. Genom flera arresteringar utanför U.S.A 2006 förhindrades ett antal jihadister att fullfölja sina planer på att översvämma hela nedre Manhattan genom att spränga ett antal tågtunnlar. En sak är dock klar och det är att Obama kommer att få häcken full, och kanske kommer han dessutom att göra sina påhejare inom den europeiska vänstern mycket besvikna.

M.J

Kristen präst försökte värva flyktingar till heligt krig, trodde du va?

Att en imam har försökt värva flyktingar till jihad på en asylmotagning i Norge har ni som ibland går in på sighten I Mitt Sverige säkert redan läst, men i samband med det kan jag inte låta bli att tänka på de som ståndfast hävdar att alla religioner i grund och botten är lika fördärvliga. Det är samma grunda och relativistiska resonemang som många förde i Sverige under det kalla krigets konflikt mellan å ena sidan det kommunistiska Sovjetunionen och det demokratiska U.S.A, båda var lika onda och förkastliga hette det då. När läste ni senast om en kristen präst som försökt värva en flykting till att agera självmordsbombare i ett heligt krig ? Säg mig det?

När hörde ni senast ärkebiskop Anders Wejrud eller för all del någon annan av våra biskopar predika stening av äktenskapsbrytare och sodomister. När hörde ni någon av dem eller någon annan präst i Svenska kyrkan allvarligt förkunna för sin församling att den som lämnade kristendomen förtjänade att dö och att ett sådant straff krävdes av guds lag. När hörde ni någon av dem säga att låt oss kasta ut bögarna och flatorna från närmaste kyrkotorn för det är en gud i behaglig gärning. Trodde väl det, ingen av er har hört det sägas och ingen kommer heller höra det sägas i framtiden. Det närmaste man torde komma är Åke Green och hans nedsättande kommentarer om homosexuella, men inte ens han var beredd att gå så långt som många inom det ortodoxa islamska prästerskapet, och inte har de heller någon gudslag att falla tillbaka på.

Ibland blir man bara så trött när folk vägrar inse den himmelsvida skillnaden mellan islam och kristendom, och att till på köpet bli kallad för enögd och vid minsta islamkritik behöva höra den eviga rappakaljan om att islam inte är en monolit. Jag får anledning att återkomma till det vid ett senare tillfälle.

M.J

2008-11-24

Ibn Rushd - ett sårande namn på ett studieförbund.

Det islamska studieförbundet Ibn Rushd glömmer på sin hemsida i exposén "VEM VAR IBN RUSHD?" att också nämna att han vid sidan av alla sina vetenskapliga bedrifter även uppbar ämbetet som qadi (domare) i Cordoba. Som sådan hade han att döma efter den gudagivna sharian och att i enlighet med den förvägra den kristna och judiska befolkningen rätten att väcka åtal eller vittna mot muslimer. Han var också den muslimerna kunde vända sig till för att väcka åtal mot de i princip försvarslösa bokens folk, som dhimmis hade dessa dessutom att följa en rad bestämmelser som återfinns i det så kallade "Pact of Omar", ett fredsdiktat. Detta hade denna store man att administrera rättsligt, ett samhällssystem som med risk för att föra ett anakronistiskt resonemang kan liknas vid ett slags apartheidliknande system där judar och kristna inte åtnjöt samma juridiska rättigheter som landets muslimer.

Vad man också underlåter att berätta om är att han verkade under en av de två mer religiöst strikta berbiska dynastierna; Almohaderna, och att han under kalif Abd al-Mu´mins patronage sannolikt var engagerad i dynstins religiösa reformer. Om Almohaderna kan man läsa följande smickrande omdöme; "Berber dynasty 1130-1269 founded by the Berber prophet Muhammad ibn Tumart (c. 1080-1130). The Almohads ruled much of Morocco and Spain, which they took by defeating the
Almoravids; they later took the area that today forms Algeria and Tunis. Their policy of religious ‘purity’ involved the forced conversion and massacre of the Jewish population of Spain....".

Vad man också glömmer att nämna är att hans böcker förbjöds och brändes och att han skickades iväg och fick leva som landsflyktig under två år och att hans betydelse i den muslimska världen snabbt falnade efter hans död.

Vad som är mest pinsamt är dock (borde vara det kan man tycka) det arbete som går under namnet "Bidayat al-Mudjtahid", och handlar om ...., jihad. I denna högst noble mans skrift om islams heliga krig kan man läsa; "Schoolars agree that all polytheists schould be fought. This is founded on (K 8:39) ´Fight them until there is no persecution and the religion is entirely Allah´s.´. Vad fodras då enligt denne visa man för att föra ett heligt krig, jo; "According to all scholars, the prerequisite for the warfare is that the enemy must have heard the summons to Islam.... All Moslems are agreed about this because of (K 17:15) ´We have not been accustomed to punich until We have sent a messanger´. Vad har denne man att säga om målen med detta då; "The Moslems are agreed that the aim of warfare against the People of the Book .... is twofold: either conversion to islam, år payment of poll-tax (djizyah). This is based on (K 9.29) ´Fight against those who do not believe in Allah nor in the last Day, and do not make forbidden what Allah and His messenger have made forbidden, and do not practice the religion of truth, of those who have been given the Book, until they pay the jitzya off-hand, being subdued´. Och vilka får då äran att delta i detta spektakel, jo; "According to the majority of scholars, the compulsory nature of the jihad is founded on (K 2:216) ´Fighting is prescribed for you, though it is distasteful to you´." Men ... för guds skull attackera inte Etiopierna så länge de inte attackerar er (instruktioner från Muhammed).

De råd man får av denne högt skolade man angående behandling av krigsfångar är dessa; "Most scolars are agreed that, in his dealings with captives, various policies are open to the Imam (head of the Islamic state, cailiph). He may pardon them, kill them, or release them either on ransom or as dhimmi, in which latter case the released captive is obliged to pay poll-tax (jizya)... . The Prophet himself would in some cases slay captives outside the field of battle... . Women he used to enslave ... ".

Jo Ibn Rushd står förvisso för bildning och vetenskap (dock inte i modern betydelse), men som domare och lärd inom islamsk rätt står han också för institutionaliserad religiös chauvunism och förtryck. Okej det rör sig bara om en historisk symbol, men i dessa dagar av politisk korrekthet skulle man kanske ha valt en annan namngivare som inte sårade icke-muslimens känslor, varför inte juden Maimonides.

M.J

2008-11-20

Urpremiär för Lars Vilks Dogs !

Lars Vilks musikal DOGS har världspremiär i Stockholm den 22 november (1, 2, 3). Arrangörer är Humanisterna Stockholm och organisationen Ex-Muslims. Musikalen följs upp av en paneldebatt för yttrandefrihet och mot religiöst förtryck.

Följande finns att läsa på humanisternas hemsida.

"Religion och yttrandefrihet har blivit heta debattämnen, inte minst för att de leder till politiska frågor om mångkultur, respekt, förtryck och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

En del av den diskussionen fördes i samband med Lars Vilks teckningar av profeten Muhammed som rondellhund. Projektet med alla de händelser som det förde med sig har nu fått en dokumentär form genom Vilks musikal Dogs.

Det har tagit lång tid att både finna en plats för musikalen och att finna villiga medarbetare eftersom ämnet är känsligt. Den bästa lösningen var att göra musikalen i videoformat. DOGS leder åskådaren från inledningen med "De kränktas kör” genom demonstrationer till dödshot och debatter. Dessutom visas en musikal i musikalen, "Life of Prophet M." (en lättsam parallell till "Life of Brian") i tre delar."

I gårdagens DN förmedlar Omar Mustaffa presstalesman för Sveriges unga muslimer deras uppfattning om evenemanget som en provokation. Hur kan en pjäs med efterföljande diskussion ses som en provokation undrar jag ? Och givetvis så är han kritisk till att ABF överhuvudtaget upplåter sin lokal till detta, med andra ord skulle han helst se att evenemanget aldrig kom att äga rum. Så mycket för yttrandefriheten !

I en from muslims ögon behövs inte mycket för att upplevas som provocerande, en teddybjörn vid namn Muhammed kan räcka för att få honom eller henne att tugga fragda, eller en karikatyr föreställande den siste profeten himself. Ibland kan det vara ett konstverk på ett museum eller en kritisk film som van Goghs och Ayyan Hirsii Alis Submission. Varje sådant konstnärligt yttrande (läs provokation enligt de rättrogna) kan leda till döden som i fallet van Gogh eller till dödsfatwor som i fallet Salman Rushdie och dödshot som i fallet Kurt Westergaard och Lars Vilks. Är detta rimligt! Från att varit relativt fria samhällen där man kunnat granska, kritisera och driva med religionen (vår egen kristendom) har de på bara några decennier förvandlats till räddhågsna PK-samhällen, som inte gärna vill diskutera och ännu mindre driva med den största och tillika mest offensiva av våra nyligen inkomna religioner (läs islam). Man ställer in utgivningar av noveller, teaterföreställningar, klassiska operaföreställningar, konstutställningar, installationer, och ändrar på innehållet i filmer av ren och skär rädsla, för att inte säga ren självbevarelsedrift och allt på grund av en bigott och intollerant religion och dess utövare.

För de inom vår styrande elit som menar att det är för att islam och dessa människor är en minoritet och därför så utsatta man skall visa dem det hänsynstagandet de kräver, vill jag bara påminna om att det de kräver av oss här det är lag i stora delar av den islamska världen. Blasfemi och det är sannerligen mycket som räknas som det inom islam är i många länder förknippat med mycket hårda straff, ibland till och med döden. Det är de straff som sannolikt skulle ha drabbat upphovsmännen av ovan nämnda verk och uppsättningar om de hade levt och verkat i islamskt land. Är det så vi vill ha det här?

M.J

2008-11-19

Kommer FN att kriminalisera kritik mot islam?

Organisation of Islamic Conference (OIC) och länderna i den muslimska delen av världen jobbar hårt på att minska yttrandefriheten i världen, i alla fall när det gäller kritik mot islam och sharia´n. Inte nog med att man inom FN;s råd för de mänskliga rättigheterna efter påtryckningar från en rad islamska stater inte längre tolererar kritik mot sharia´n, nu jobbar man även på att få FN att likställa det som i dagligt tal lite slarvigt kallas för islamofobi med rasism och xenonofobi. Syftet är att kriminalisera kritik mot islam. Så här skriver Elizabeth Kendal om vad som är på gång; - "The draft declaration recommends that local, national and international laws and human rights covenants be reviewed and amended as necessary so that "defamation of Islam" is made a criminal offence, losing the protection it has long enjoyed under the "pretext" of "freedom of expression, counter terrorism or national security". It recommends that legal instruments be established to punish offenders -- that is, those who "defame" Islam by associating it with violence, human rights abuses or terrorism."

Arenan för denna attack på yttrandefriheten kommer att vara FN;s andra världskonferens om rasism, rasdiskriminering, xenefobi och relaterad intollerans, vilken kommer att gå av stapeln i Genéve 20-24 april 2009. Konferensen som även går under namnet Durban Review Conference är en uppföljning av den konferens som 2001 utmålade Israel som en rasistisk apartheidstat.

I det förberedande utkastet inför konferensen fördöms förvisso vid sidan av islamofobi, även antsemitism och kristofobi, men då förslagen i hög grad emmanerar från OIC, en samling islamska diktaturer av olika schatteringar är det inte särskilt svårt att förstå att det är islamofobin som det egentligen gäller.

I ett antal punkter tar dessa islamska diktaturer sikte på kritik mot islam och det som sägs vara missbruk av yttrandefriheten (allt som är sårande för den fromme muslimen), och utnyttjar sig av västlig PK-retorik om det multikulturella samhället och alla människors, kulturers och religioners lika värde. Man för samman begrepp som rasism, främlingsfientlighet och islamofobi och använder sig medvetet av uttryck som religio-ethnic och religio-racial för att visa att islamkritik i grunden är något som i väldigt hög grad tangerar nazism och xenefobi och därmed måste förbjudas.

Här nedan följer ett par punkter hämtade ur dokumentet.

Sektion 1, punkt 26. "Note that As regards the debate of contemporary forms of racism, some of the most worrying trends since 2001 include racio-religious profiling and discrimination, defamation of Muslims, their faith and beliefs, incitement to religious hatred and its concomitant effects on multiculturalism, national and international peace and stability as well as human rights of the affected communities."

27. "Agrees with the Special Rapporteur on Racism that defamation of religions cannot be dissociated from a profound reflection on the trends of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance that are developing in the current political and ideological context."

28 "Shares the Special Rapporteur's assessment that the most serious manifestations of defamation of religions are the increase in Islamophobia and the worsening of the situation of Muslim minorities around the world. He has mentioned three main developments in this context; a) the stereotypical association of Islam (and Muslims) with violence and terrorism; b) the determination to impose restrictions on manifestation of Islam including construction of mosques and its minarets; and c) monitoring and surveillance of places of worship, culture and teaching of Islam."

30. "Acknowledges that the most disturbing phenomenon is the intellectual and ideological validation of Islamophobia. When it is expressed against migrants it takes the form of religo-ethnic or religo-racial tones, when it is expressed in the form of defamation of religions, it takes cover behind the freedom of expression and when it is expressed in the form of profiling. It hides behind the war against terrorism. Believes that association of terrorism and violence with Islam or any other religion including through publication of offensive caricatures and making of hate documentaries would purposely complicate our common endeavours to address several contemporary issues including fight against terrorism and occupation of foreign territories and peoples"

31. "Besides strengthening discrimination against Muslims, this insidious association is preventing Muslim communities from practicing their religion freely or integration in the society, in many countries. Discrimination on multiple grounds of religion, ethnicity or culture further affects enjoyment of their basic human rights including economic, social and cultural rights. Durban Review Conference, therefore, must look into this contemporary manifestation of racism and seek proscription of this practice through legal and administrative measures. As the existing national laws and courts have failed to address the issue, internationally binding normative standards need to be devised that can provide adequate guarantees against defamation of religions and religious intolerance. *"

35. "Welcomes the introduction of specific offences to fight racially and religiously aggravated violence, harassment and criminal damage;"

53. "Emphasize that racist ideologies based on race, colour, descent, or national or ethnic origin as well as on culture, religion and language are responsible for fomenting, promoting and spreading racial discrimination, xenophobia and stereotyping;"

143 "Calls upon States to pay attention to the serious nature of incitement to religious hatred such as anti-Semitism, Christianophobia and, more particularly, Islamophobia, and to promote the fight against those phenomena by strengthening interreligious and intercultural dialogue concerning the common ethics of all religions and by adopting legislation aimed at ending impunity in this respect;"

Länder där islam dominerar och där religiösa minoriteter ständigt löper risken att förföljas, och i vissa fall till och med utplånas, och som själva aldrig kommer att vidta åtgärder för att skydda sina minoriteter och ge dem en likvärdig ställning kräver nu att väst som till och med tolererar samhällsomstörtande salafism av olika kulörer ska inskränka på sin yttrandefriheten för islams skull. En sak är dock säker de vet att skickligt utnyttja de demokratiska ländernas ideologiska grund i multikulturalism för att föra fram islams intressen genom utstuderad PK-jargong i demokratins, frihetens, jämlikhetens och rättvisans namn.

M.J

2008-11-18

"Grupptryck ska inte tvinga oss till anpassning"

"- Jag tycker att var och en ska få välja hur man vill klä sig. Jag avskyr traditionen när den börjar tvinga folk att leva på samma sätt. När människor tvingas anpassa sig på grund av grupptryck." (Khadiga El Khabirys från Halal-tv).

"- Enligt islam har män och kvinnor lika värde." (Khadiga El Khabirys). --- "The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind." (Sahih Bukhari 48:826). --- "Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud vaktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso hög och stor." (sura 4:38) i engelskspråkig översättning (sura 4:34)

"- I islam väljer man själv vem man vill vara gift med och om man vill vara gift." (Khadiga El Khabirys) --- "The validity of marriage to a minor girl is proven by the words of Allaah ..., [al-Talaaq 65:4] , " ... If she has not reached the age of puberty, then her father has the sole right to arrange her marriage and does not have to ask her permission." (Fatwa 27305 Fiqh of the family - Rulings on Marriage . Islam Question and Answers) --- "Divorce becomes in effect once the husband utters or writes down any of the legal formulae of divorce such as: ‘I divorce you’ or ‘you are divorced’…etc. The husband can do these either by himself or through a messenger. In case it is the woman's desire to end the marriage, the situation becomes different. Her reasons might be that she has received ill treatment, the husband is unable to sustain her financially or he is sexually impotent. She can prove these defects in front of the judge, then the judge grants her divorce with a full access to all her financial rights. Hur bevisar man dessa defekter med tanke på islams höga beviskrav, med X-antal manliga vittnen riskerar samtliga att anklagas för sodomi och omoral.

M.J

"Att tillämpa stening är i princip omöjligt..." (Cherin Awad)

Det är svårt att finna uppgifter om hur pass frekvent stening förekommer i de länder där sharians hududstraff tillämpas. Jag hittade dock en artikel som entydigt visar felaktigheten i Cherin Awads påstående om att beviskraven är så höga att stening i princip är omöjligt, och att sharians hårda straff mer är normativa och att ses som en moralisk vägledning. Nedan följer en lista på kända fall av stening i Iran under tidsperioden 1980-1997 saxat ur rapporten; "Stoning to Death in Iran: A Crime Against Humanity Carried Out By the Mullahs' Regime. Stoning women to death in Iran. A Special Case Study.".

"* On August 10, 1994, in the city of Arak, a woman was sentenced to death by stoning. According to the ruling of the religious judge, her husband and two children were forced to attend the execution. The woman urged her husband to take the children away, but to no avail. A truck full of stones was brought in to be used during the stoning. In the middle of the stoning, although her eyes had been gouged out, the victim was able to escape from the ditch and started running away, but the regime's guards recaptured her and shot her to death.

* In October 1989 in the city of Qom, a woman who was being stoned managed to pull herself out of the hole, only to be forced back into it and stoned to death. In justifying the murder, Qom's Chief Religious Judge, Mullah Karimi, elaborated to Ressalat newspaper on October 30, 1989: "Generally speaking, legal and religious decrees on someone condemned to stoning call for her stoning if her guilt was proven on the basis of witnesses' testimonies. Even if she were to escape in the middle of the administration of the sentence, she must be returned and stoned to death."

* On July 13, 1997, Kayhan reported that Changiz Rahimi was sentenced to death, stoning and payment of fine for committing murder and adultery.

* On October 26, 1997, six individuals were stoned in Sari, the provincial capital of Mazandaran. This was reported by Salaam daily and international news agencies. The names of the victims were given as Fatemeh Danesh, Masoumeh Eini, Marzieh Fallah, Ali Mokhtarpour, Parviz Hasanzadeh and Kheirollah Javanmard.

* AFP, December 7, 1994: Hamshahri reported that a woman and a man were recently stoned to death in Ramhormouz on murder and adultery charges.

* AFP, November 16, 1994: Abrar reported on Wednesday that three Iranians including a woman were stoned in the city of Sari (northern Iran), after being found guilty of adultery and rape by the Islamic court.

* AFP, 11 November 1995, quoting Jomhouri Islami reported that a man was stoned in the city of Hamedan.

* AFP, June 8, 1996, Hamshahri reported on Saturday that a man and a women were stoned in the city of Oroumieh on murder and adultery charges. Shahin Soltan-Moradi had murdered her husband with the help of her lover, Mohammad Ali Hemmati in November 1994.

* On July 14, 1995, Amnesty International reported that two women by the names of Saba Abdali, 30, and Zeinab Heidary, 38, were faced with stoning in the city of Ilam Gharb.

* On December 7, 1994, Reuters quoted a state-controlled newspaper report by Hamshahri, on a married woman who was stoned to death in the city of Ramhormouz, southwestern Iran.

* Ressalat, March 1, 1994, read: "A woman was stoned to death in the city of Qom."

* Kayhan of February 1, 1994, reported that a woman named Mina Kolvat was stoned to death in Tehran for having immoral relations with her cousin.

* The U.N. Special Representative on the human rights situation in Iran reported to the U.N. General Assembly in 1993: "On November 1, 1992, a woman named Fatima Bani was stoned to death in Isfahan."

* Abrar reported on November 5, 1991 that a woman charged with immoral relations was stoned in the city of Qom.

* According to Kayhan, August 21, 1991, a woman charged with adultery by the name of Kobra was sentenced to 70 lashes and stoning. The verdict was carried out in the presence of local people and district officials.

* Jomhouri Islami wrote on March 11, 1991, that in Rasht (northern Iran), "Bamani Fekri, child of Mohammad-Issa, guilty of complicity in first-degree murder, adultery and incineration of the victim's body; was sentenced to stoning, retribution, blinding of both eyes and payment of 100 gold dinars. After the announcement of the verdict, she committed suicide in prison."

* Ressalat reported on January 16, 1990, that a woman was stoned to death in the city of Bandar Anzali (northern Iran).

* Ettela'at reported on January 5, 1990: "Two women were stoned publicly on Wednesday in the northern city of Lahijan."

* Jomhouri Islami, January 2, 1990: "Two women were stoned in the city of Langrood (northern Iran)."

* Kayhan wrote on July 31, 1989: "Six women were stoned to death publicly in Kermanshah on charges of adultery and moral corruption."

* Kayhan, April 17, 1989, quoted the Religious judge and head of the Fars and Bushehr Justice Department as sentencing 10 women to stoning to death on prostitution charges which were immediately carried out.

* Tehran radio, reported on March 6, 1989 that a women was stoned in Karaj for committing adultery."

* Kayhan, October 4, 1986, reported that a 25-year-old woman named Nosrat was stoned to death in the city of Qom. She died after an hour of continuos stoning.

* On April 17, 1986 a woman was stoned to death in the city of Qom. Prior to being stoned, she was whipped in public.

* In July 1980, four women were simultaneously stoned to death in the city of Kerman.

It must be noted that the cases of stoning in small towns and cities were not included here.

The brutality is not limited to stoning. For example, in late May 1990, in the city of Neyshabour (northeastern Iran), a woman charged with adultery was thrown off a 10-story building. The execution was carried out in public, and the victim died on impact"

Om straffets infernaliskt grymma karaktär vittnar artikel 104 i Irans hududlag;; "Article 104 of the Law of Hodoud provides that the stones should not be so large that a person dies after being hit with two of them, nor so small as to be defined as pebbles, but must cause severe injury. This makes it clear that the purpose of stoning is to inflict grievous pain on the victim, in a process leading to his or her slow death."

"... Att tillämpa stening är i princip omöjligt..." (Cherin Awad i programmet Existens 12 Juli 2003). Och framför allt tänk på vilken storsinthet och barmhärtighet sharian är mäktig till; ".o12.6 .... A pregnant woman is not stoned until she gives birth and the child can suffice with the milk of another." (Úmdat al-Salik/Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic sacred Law. Amana Publications. 1994).

M.J

2008-11-17

Halal tv del 3 zzzz zzzzzz zzzzz

Och så var det dags för del 3 av halal-tv och vad ska man säga, zzzzzzz zzzzzzzz zzzzzz, ett riktigt sömnpiller. Uppriktigt sagt är det inte mycket att orda om, skönhetsidealen och hetsen kring det pefekta utseendet kan ju även för en icketroende person som mig ibland te sig något skeva, ibland rent utav sjukliga. Och det här är väl en av kapitalismen och det moderna konsumtionssamhällets svaga punkter, en blotta där muslimsk moral och hijab säkert kan komma att framställas som ett alternativ. Vilket det i och för sig är om man är beredd att acceptera det mycket höga priset, sin frihet och fråntagen all annan kvinnlig fägring att vila sina ögon på förutom sin hustrus och andra närstående icke-giftbara kvinnliga släktingar. Fast det är klart får man ha fyra hustrur och dessutom får socialbidrag för dem alla med myriader av små kravlande avkommor så skulle det nog gå bra (1, 2). Och när man sedan har tröttnat på dem kan man ju ingå ett tillfälligt äktenskap (muta/misyar) för några timmar sådär för att idka muslimsk moraliskt sex med prostituerade, men kom ihåg att hålla er borta från slavinnor såvida er(a) hustrur inte ger sitt/sina medgivande(n).

Bland kvinnliga konvertiter är just detta vanligt att man framhåller denna sida som speciellt attraktiv inom islam (hijaben, oftast då den heltäckande burkan), att inte behöva ses och bedömas för sitt utseende, vilket säkert för en del kan tyckas lockande. Det är dock bra om man kommer ihåg att det inte är av detta skäl islam låter påbjuda hijab. Hijab skall man bära för att gud har sagt så och för att det skall synas att man är muslim, så att man inte blir antastade av manliga muslimer av misstag.

"Profet, säg till dina hustrur och dina döttrar och de rättrognas kvinnor, att de svepa sina kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas; ja, Gud är överseende och barmhärtig." (sura 33:59) i engelskspråkig översättning (sura 33:59).

Vad fick vi se mer, jo en Bingo Rimér som utan vidare accepterade att två av flickorna inte ville skaka hand. Såg ni någon hand lyftas mot bröstet som hälsning? Det gjorde i varje fall inte jag. Det ligger mycket i Pernilla Ouis kommentar att de här kvinnorna och för all del de flesta troende muslimer är mycket selektiva i vilka påbjud de väljer att följa, om nu guds påbud om handskakningar är så viktiga varför hälsade en av tjejerna då på den orena hunden, varför sminkar sig två av tjejerna, varför sänker de inte dygdigt sina blickar när de talar till en man, varför rör dig sig överhuvudtaget utanför hemmets fyra väggar utan manlig eskort.

Kanske finns det hopp om dem ändå då deras underkastelse är så selektiv, eller skall man kanske snarare se dem som hycklare och instigatörer som ibland väljer att hänvisa till religionen och gör ett stort nummer av det, medan de lika ofta lättvinnligt skiter i vad gud en gång sa när en konflikt med samhället i övrigt inte finns att inhösta ?

M.J

2008-11-14

Brev ställt till Sveriges Muslimska Råd och Islamiska Förbundet i Sverige

Islam och islamistövervakaren kommer att idag eller under helgen skicka ut en liten undersökande enkät riktat till Sveriges Muslimska Råd och Islamiska Förbundet i Sverige, om huruvida de är beredda att ta avstånd från sharian´s föreläggande om steningsstraff för bland annat äktenskapsbrytare.

Brevet till Sveriges Muslimska Råd kan ni läsa härunder, det som ivägsändes till Islamiska Förbundet i Sverige innehåller bara en smärre justering.

Hej! Mot bakgrund av Halal-tv debatten och den till programet kopplade diskussionen om stening inom islam, som ju också snabbt kom att aktualiseras genom fallet Aisha Ibrahim Duhulow i Somalia, sänder jag här ut en liten enkät för att ge er möjlighet att redogöra för er ståndpunkt i frågan. Med tanke på att ni i ofta i många olika sammanhang säger er representera Sveriges troende muslimer (i alla fall en stor del av dem) och därmed också islam finner jag detta vara av stort allmänintresse och påkallat just med tanke på straffets barbariska karaktär. Mina frågor är enkla;

* tar ni avstånd från det enligt sharia, islams helig lag föreskrivna straffet om stening för äktenskapsbrytare, sodomister och idkare av utomäktenskaplig sex?

* tar ni avstånd från stening utifrån dessa grunder oavsett var i världen de utdöms och verkställs?

Vore tacksam för ett klarläggande.

MVH/M.J på Islam och islamistövervakaren

2008-11-11

Shariavarning från Nederländerna!

Det Kristdemokratiska Partiet i Nederländerna hävdar i en nyligen publicerad studie att islam och sharia´n skulle kunna gynna demokratin i landet. Arie Oostlander som sammanställt studien tror inte alls att islam är inkompatibelt med demokratin, och menar tvärtom att sådana åsikter bara gynnar extremistiska grupper. Han anser att man skall försöka knyta an till de muslimska grupper som är öppna för demokratin (som säger sig vara det), och att det finns rum även för sharian i det Nederländska samhället som parallellt rättssystem. Således hoppas man på att kunna integrera landets religiösa muslimer i den Nederländska demokratin genom att ge dem det de vill ha, guds lag, sharian, och på samma gång motverka en ytterligare radikalisering av landets muslimer.

Hmm, ja varför skulle de ta till vapen om man ändå ger dem det de vill ha. Man ger lite sharia och hoppas på att slippa bli bekrigade för allt (sharia som rikets enda lag). Att döma av uttalanden från Oostlander är man ännu inte riktigt redo för att se homosexuella hänga och dingla i städernas lyktstolpar och äktenskapsbrytare och sodomiter stenas på Damtorget i Amsterdam, inte riktigt redo ännu. Personligen tror jag att man misstar sig å det grövsta, för då de troende muslimerna ser hur lätt de kan få delar av sharian implementerad som ett parallellt rättssystem kommer det enbart att resultera i mera krav och hot om våld tills den dag demokratin helt avskaffas och sharian i sin helhet blir till landets lag.

Det är inte första gången dylikt tal hörts i Nederländerna, 2006 lät landets justitieministern Piet Hein Donner medborgarna veta att han ansåg att man borde ge landets muslimer större möjlighet att leva i enlighet med islamska seder och bruk. Han ansåg även att sharian skulle införas om en majoritet av Nederländernas befolkningen ville det. "For me it is clear: if two-thirds of the Dutch population should want to introduce the Sharia tomorrow, then the possibility should exist," och enligt Donner "It would be a disgrace to say: 'That is not allowed!'." Man kan inte låta bli att undra hur många av våra egna politiker som skulle resonera på samma sätt, som skulle finna ett sådant resonemang hedervärt på något sätt. Uttalanden som dessa kan inte göra annat än att uppmuntra dessa demokratins dödgrävare att arbeta vidare på en islamisering av väst.
M.J

2008-11-10

Halal-tv del 2

Så var det dags för det andra avsnittet av Halal-tv där temat för dagen var jämställdhet mellan könen. Dagens avsnitt var om möjligt ännu svagare, ointressantare och mer meningslöst än förra veckans om klass. Vad programmet verkar vilja visa och som också Cherin har sagt är att kvinnor i slöja faktiskt är individer och att de kan ha olika åsikter om saker och ting precis som alla oss andra, vilket väl ingen egentligen har betvivlat. Även anhängare av andra totalitära system såsom nazister och kommunister är/var individer med egna tankar och åsikter om det mesta, även om klass och jämställdhetsfrågor. Det viktiga är dock att varje totalitärt politiskt eller religiöst system (islam) innehåller en knippe trossatser och dogmer vilka tillsammans utgör den ideologiska grund de betraktar omvärlden utifrån och som varit vägledande i de revolutionära samhällsomdaningar de initierat, oavsett vad vissa sympatiserande individer tyckte och tänkte annorlunda i dessa frågor.

Att Cherin tycker att män och kvinnor skall vara jämlika spelar ingen som helst roll i den stat byggd på sharia´n som denna kvinna med största sannolikhet eftertraktar, där väger guds ord tyngst, och det borde hon veta.

Vad jag främst reagerade mot var att Cherin (oemotsagd givetvis) gavs tillfälle att sprida felaktig information om kvinnans ställning inom islam. Så här sa hon; - "Inom islam så görs ingen skillnad mellan värdet på kvinnor och män" , vilket med tanke på att hon förefaller vara en någorlunda beläst kvinna måste klassas som ett direkt lögnaktigt påstående. Att rada upp allt som talar emot hennes påstående är ett digert jobb, inte för att det skulle vara svårt att finna argument mot henne, utan tvärtom därför att det finns för mycket material som talar mot hennes påstående. I islams heliga skrifter i såväl koranen som haditherna finns rikligt med textavsnitt som tillsammans ger en tydlig bild av kvinnans underordnade ställning, vilka i sin tur ligger till grund för sharians alla statuter om kvinnans ställning i förhållande till mannen.

Jag ger några citat; -"Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud vaktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso hög och stor." (sura 4:38) i engelskspråkig översättning (sura 4:34).

"Edra hustrur är en åker för eder; besök alltså eder åker efter behag, men uträtten ock något gott för er räkning! Frukten Gud och veten, att I skolen möta honom! Och förkunna de rättrogna ett hugnesamt budskap! beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj först för era själar." (sura 2:223) i engelskspråkig översättning (sura 2:223).

"Gud ålägger eder rörande edra barn: En manlig arvtagare bekomme lika mycket som två kvinnor, ...." (sura 4:12).

"The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind." (Sahih Bukhari 48:826).

"...when a man calls his wife to his bed, and she does not respond, the One Who is in the heaven is displeased with her until he (her husband) is pleased with her." (Sahih Muslim 8:3367).

I shariamanualen ´Umdat al-Salik´ kan man läsa följande om kvinnans äktenskapliga skyldigheter och mannens rättigheter.

CONJUGAL RIGHTS THE WIFE´S MARITAL OBLIGATIONS
"m5.1 It is obligatory for a woman to let her husband have sex with her immediately when:
(a) he ask her;
(b) at home (O:home meaning the place in which he is currently staying, even if being lent to him or rented);
(c) and she can physically endure it" (Úmdat al-salik/Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic sacred Law. Amana Publications. 1994. s.525). Jämlikt Cherin?

THE HUSBAND´S RIGHTS
m5.4 "A husband possesses full right to enjoy his wife´s person (A: from the top of her head to the bottoms of her feet, though anal intercourse (dis.p75.20) is absolutely unlawful) in what does not physically harm her. He is entitled to take her with him on travels.". Jämlikt Cherin?

PERMITTING THE WIFE TO LEAVE THE HOUSE
m10.3 "(A. A husband may permit his wife to leave the house for a lesson in sacred Law, for invocation of Allah (dhikr), to see her female friends, or to go any place in town. A woman may not leave the city without her husband or a member of her unmarriageble kin (def:m6.2) accompanying her, unless the journey is obligatory, like the hajj. It is unlawful for her to travel otherwise, and unlawful for her husband to allow her to."

10.4 The husband may forbid his wife to leave the home (O:because of the hadith related by Bayhaqi that the Prophet (Allah bless him and give him peave) said,"It is not permissable for a woman who believes in Allah and the Last Day to allow someone into her husband´s house if he is opposed, or to go out if he is averse"). Cherin får allt hoppas på att hon har en generös och tillåtande man om hon vill utöva sitt yrke i en stat bygd på sharia´n.

DEALING WITH A REBELLIOUS WIFE
m.10.12 "When a husband notices signs of rebelliousness in his wife (nushuz, dis; p42) .... If she commits rebelliousness, he keeps from sleeping (O: and having sex with her) with her without words, and may hit her, but not in a way that injures her, ..." Jämlikt Cherin?

CHILD CARE AND CUSTODY
m13.4 "A woman has no right to custody (A: of her child in her previous marriage) when she remarries (O. because married life will occupy her with fulfilling the rights of her husband and prevent her from tending the child, ..." Jämlikt Cherin?

INDEMNITY (DIYA)
o4.9"... The indemnity for the death or injury of a woman is half of that paid for a man. ...". 1/2 = 1 eller hur Cherin!

En muslimsk man kan som de flesta redan vet ta sig fyra fruar om han anser sig ha råd med det. Kan kvinnan äkta fyra män Cherin?

Mannen kan också vid sidan av sina fyra fruar ingå/köpa tillfälliga äktenskap Muta/Misyar (med prostituerade) för att slippa synda. Har kvinnan också denna rättighet Cherin?

En muslimska man kan (förvisso mot inrådan) även gifta sig med dygdiga judinnor och kristna kvinnor, är muslimska kvinnor tillåtna att göra det enligt islam Cherin? Nej säger Ulema (de religiöst lärde)! Som muslimsk kvinna bör man inte bli kär i en hundhedning eller annan ickemuslim då religionen bara tillåter männen att gifta sig utanför religionen, och då endast med en kvinna av bokens folk. Varför det är så förklarar muftin Muzammil H. Siddiqi för oss ickemuslimer på följande vältaliga men mindre smickrande vis; -"A Muslim woman should know that Allah has really honored her and made it easy for her by not allowing her to marry a non-Muslim man". "According to the Qur'an, the husband is the head of the household and his wife should obey him. Allah does not put the Muslim woman in a position that a non-Muslim becomes her head in her own private life. Allah has spared her to suffer from being under the authority of a non-Muslim husband.".

Visar något av det jag har anfört ovan på att islam inte gör någon skillnad mellan män och kvinnors värde? Kan inte tänka mig det, men det är ju så klart att allt är öppet för tolkning, eller? För de muslimska kvinnornas skull och alla oss andra som anser att Svea Rikes lag skall gälla alla, utan undantag, skriv på uppropet mot sharia. Och när ni ändå är igång skriv också på petitionen "Halal-tv skall stoppas!" , och visa ert missnöje.

M.J

Förestående jihadistisk attack av den större magnituden förestående?

Ifrån två håll kommer nu rapporter om förestående jihadistiskt inspirerade attacker mot väst, dels en brittisk rapport, dels genom den Londonbaserade tidningen Al-Quds Al-Arabi. Enligt den brittiska "läckta" rapporten som skall ha sammanställts av Försvarsministeriet och MI5 planeras en omfattande attack av större magnitud i Storbrittanien, i fokus finns islamska terrorceller med kopplingar till al-Qaeda i London, Birmingham och Luton. Rapporten talar också om tusentals jihadistiskt inspirerade aktivister i Storbrittanien, de flesta födda i landet i åldrarna 18-30 år av vilka många tros vara utbildade i terroristträningsläger utomlands. Föreställ er att man i en simultan aktion aktiverar ett större antal celler med självmordsbombare än vad man gjort vid tidigare tillfällen, och att samtliga har "high-profile objects" som sitt mål. Verkan, chocken, skräcken kommer att vara förödande och de militanta islamisterna kommer med sina attacker på det gudlösa väst att framstå som än mer attraktiva att söka sig till för att komma närmare gud och vinna martyrskap.

"Think not of those who are slain in Allah's way as dead. Nay, they live, finding their sustenance in the presence of their Lord; They rejoice in the bounty provided by Allah. And with regard to those left behind, who have not yet joined them (in their bliss), the (martyrs) glory in the fact that on them is no fear, nor have they (cause to) grieve." (Qur'an, 2:214).

I tidningen Al-Quds Al-Arabi (1, 2) meddelas det nu att Usama bin Ladin har gett order om att attackera USA och att attacken vida ska överträffa 11 september. Den skall vara av den magnituden att den skall förändra västvärldens ansikte både politiskt och ekonomisk uppger en person nära al-Qaedas ledning, bin Ladin har redan gett order om att genomföra attackerna, man väntar bara på rätt tillfälle. Källan säger att bin Ladin för sex månader sedan gav order om att förbereda nya attentat som kommer att vara betydligt allvarligare än 11 september. Källan säger att terroristerna kommer att ge tecken på sina intentioner under de närmaste dagarna. Al-Qaeda är väl förberedda nu, de är betydligt starkare och har mer resurser jämfört med när det grundades. De är fler, de har mer vapen och har gått över från att vara en liten elitgrupp till en stor världsomspännande organisation. Usama bin Ladin uppges själv följa förberedelserna och har som syfte att "förändra världen politiskt och ekonomiskt" heter det.

Huruvida det rör sig om det slags tomma hot som ingår i terrorns spel eller om det den här gången är allvar får den närmaste framtiden utvisa. En sak är dock säker och det är att dessa grupper av islamiska jihaddister menar allvar och om de har resurser och tillfälle ges kommer de utan tvekan att slå till, och slå hårt.

M.J

2008-11-06

Debatt

Debatten om de halalande jäntornas vägran att skaka hand med Carl Hamilton fortsatte idag på TV under Janne Josefssons ledning. Och som väntat hördes röster som talade om islamofobi och rasism (Mohammed Amin Kharrid, ordf. i Sveriges Unga Muslimer) och att tjejerna bara följde guds påbud (Helena Benouda). Sedan fanns de det de som menade att svenskheten måste omdefinieras (e-mail från tittare), och att man måste respektera varandras olikheter (Z. Catalan från miljöpartiet). De enda som motsatte sig detta var Nima (Nordic Dervish) och Pernilla Ouis, de försökte få fram att saken inte bara handlar om att inte vilja skaka hand och att det rör sig om ett större avståndstagande från samhället, och att det finns vidare implikationer med detta avståndstagande (om jag inte misstolkade deras inlägg). Som sagt, var/när upphör den troende muslimen att lyda guds påbud, vart går gränsen, finns det någon gräns, om gud är störst av störst (Benouda) var ligger då den troende muslimens främsta lojalitet, hos den sekulära svenska staten byggd på människans lag eller hos gud och den islamska sharians påbud. En sak är dock säker och det är att i den islamiska staten byggd på sharian är det staten och ulema (de muslimskt lärde) som definierar islam och sätter P för omuslimskt uppträdande. Där skulle aldrig en diskussion likt denna kunna äga rum, ty där är islam lagen och ingen skall där komma och ifrågasätta sättet man ska hälsa på och ännu mindre klär sig på.

Och förresten om Hamilton inte hade insisterat på att skaka hand med dessa unga damer utan accepterat deras önskan att få hälsa på sitt sätt, vem hade då fått bestämma var skåpet skall stå, flickorna eller Hamilton? Det skulle då vara det muslimska sättet att hälsa som i det här fallet hade varit det som kom att gälla, och hans sätt (majoritetens) den som fick ge vika. Hade då de beskyllningar som haglat över Hamilton också haglat över dem, hade det då hetat att de var arroganta, okänsliga, respektlösa och till och med rasistiska i sin vägran? Det är nu så en gång för alla att någon måste vika, och skall det då verkligen vara det gängse sättet att hälsa som skall göra det, bara för att dessa kvinnor (och deras likar) anser sig ha rätt att följa guds påbud (religionsfrihet enligt islam). När skall samhället då nästa gång anpassa sig för att de troende muslimerna anser sig ha fått detaljerade instruktioner från ovan om hur de måste leva sina liv. Vart går gränsen? Vid sharians inplementering med största säkerhet svarar jag, och då spelar det ingen roll om Cherin menade var hon sa den gången 2003 eller om hon alltid varit emot dödsstraff som hon nu hävdar. Då är den diskussionen överflödig.

Efter att ytterligare intressanta omständigheter har framkommit torde det dock inte råda något tvivel om att Cherin Awad är en varm shariaförespråkare. Dilsa Demirbag-Sten lyfter idag fram det till dags dato inte uppmärksammade faktumet att Cherin också i sin Ramadanblogg 6/9 i SvD uttryckte "stöd för sharia-inspirerad särlagstiftning som hon påstår skulle gynna muslimska kvinnor". Ett barockt påstående som tydligt visar att det inte är de muslimska kvinnorna som är hennes första prioritet, utan guds lags efterföljande, oavsett vad följderna blir för de drabbade.

M.J

2008-11-05

Halal-halal-halal-halal tills ingenting mer i våra samhällen är haram

Halaleluja äntligen kan muslimska kvinnor som önskar förvärvsarbeta på företaget Nortunas livsmedelsfabriker i Norge få göra det utan att se osedliga ut. Om de får för sina män förståss. Se så klädsamt och till på köpet godkänt av Islamska Rådet (1, 2).

"Profet, säg till dina hustrur och dina döttrar och de rättrognas kvinnor, att de svepa sina kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas; ja, Gud är överseende och barmhärtig." (sura 33:59).

Ja flickor, klä er enligt den muslimska klädkoden så slipper ni tas för lättfotade icke-muslimska luder och slipper på så sätt förorättas. Lyssna på islamsk lärde Som Shahid Mehdi, en gång mufti i Köpenhamn som 2004 på dansk television uttalade att kvinnor som inte använder hijab ber om våltäkt, eller varför inte den aktansvärde Sheikh Taj al-Din al-Hilali, mufti i Australien, som ansåg att; -"Women who do not veil themselves, and allow themselves to be uncovered meat, are at fault if they are raped" och; -"If she was in her room, in her home, in her hijab (islamic headdress), no problem would have occurred.".

M.J

2008-11-03

Vad är detta? Vilka är dom? Vad vill dom?

Såg premiären av halal-tv (1, 2, 3, 4) som många av er andra (antar jag) och visste inte riktigt vad jag skulle tycka, tjejerna verkade ju nice på alla sätt och vis om man undantar fadäsen med Carl Hamilton. Vad jag framför allt slogs av var deras lättsamhet och tjejighet samt deras engagemang för en större rättvisa sett ur ett klassperspektiv. De känns som ganska så vanliga tjejer som i sin naivitet är ute på riktigt grumligt vatten i sin religiösa vurm för islam och sharia, och då tänker jag på stening av äktenskapsbrytare, hela halal-haramkonceptet, samt det faktum att de på pressvisningen vägrade att svara på Asam Qarais (från radioprogrammet ”Kvinnors röst”) fråga om vad de anser om arvsrätten i sharian. Att Khadiga El Khabiry sedan nämner profeten Muhammed som förebild gör inte saken bättre, som "role model" kan man knappast tänka sig någon mer ickeuppbygglig än den siste profeten. Det är just denna typ av hijabbärande och "kan inte skaka hand muslimer" som med hänvisning till sin religion ständigt försöker tänja på allt från smått till stort i samhället för att få till förändringar så att det bättre ska stå i samklang med sharians krav på halal.

Skulle de få välja mellan att leva i ett islamskt Sverige baserat på guds lag sharian och vårt nuvarande demokratiska och sekulära Sverige (byggt på människans lag) skulle dessa töser sannolikt (Cherin helt säkert) välja det förstnämnda. I programmet Existens 2003 lär hon ha sagt en sak som har kommit lite i skymundan, det är lite av en nyckelfras som visar att det är en fullblodsislamist vi har att göra med. Hon skall där ha yttrat att om hon måste välja så går Guds lag alltid före människornas lag. En juridikstuderande som föredrar guds lag framför Svea Rikes lag !!! Bakom all lättsamhet, skratt och flams döljer det sig en religiöst/ideologiskt medveten ung kvinna i Cherin och hennes medsystrar i tron, det är bara det att programmet inte alls (än så länge) har berört islam och tjejernas syn på sin religion. Och på något sätt fungerar tv-serien på samma sätt som SvD;s Ramadanblogg (där hon också deltog), i sin intighet eller ytlighet trivialiseras och banaliseras islam, och kvinnor i slöja förefaller inte ha några djupare religiösa fundament än att delta i fastan inför Ramadan och fundera på vilken hijab hon ska välja för dagen. En potent, växande och politiskt mycket offensiv religion med en omfattande agenda förminskas på detta sätt till någonting exotiskt och mysigt som vi alla skulle pröva på.

M.J

Stening i enlighet med islamsk lag

Den här filmsnutten visar inte steningen av den 13-årige Somaliska flickan Aisho Ibrahim Dhuhlow, däremot steningen av två män i Iran på 1990-talet.

Den dataljerade beskrivningen av flickan Dhulhlows stening här nedan fann jag på Jihad i Malmö , och återger den även om det inte finns någon källhänvisning på den sight där den publicerats (Xantippa). Jag använder den ändå för att den ger en så pass realistisk skildring av hur denna stening mycket väl kan ha gestaltat sig, om den nu inte är autentisk.

"Dressed in black, with a green veil (green - the colour of Islam and peace), she was brought into a large stadium filled with about 1000 people. Reporters, based on her ‘appearance’, guessed her age to be about 23 years of age, were forbidden to use their cameras, but radio broadcasts were permitted. Here, the child was bound hand and foot and - while screaming and pleading for her life - Aisha was buried up to her neck in a hole in the ground.It would appear that the crowd - or at least some of the people within the crowd - tried to intervene and save the unfortunate child. The ‘guards’ opened fire on the crowd, shooting a child dead.50 men then started to throw stones at Aisha’s head (the only part of her above ground). When they thought she was dead, they dug her up - but a check showed she was still alive, so they burried her again and continued to throw stones at her. They had dug Aisha up 3 times to check if she is dead yet….and then burried her again to stone her some more…"

Denna rysansvärda skildring visar oavsett om den är autentisk eller inte på shariastraffens barabarism. Sharian den goda moralens givare enligt Cherin Awad. Se gärna det islamska barbariet praktiseras här ovan, men jag varnar för att det är en otäck film.

M.J

Stor heder åt Carl Hamilton!

När Cherin Awad och Khadiga Elkhabiry vägrar skaka hand med Carl Hamilton härsknar han till och skäller ut dom efter noter. Hans budskap är ungefär ta seden dit ni kommer/där ni befinner er, ta i handen för det är så vi gör i Sverige, om ni inte är beredda att följa de rådande sedvanorna och normerna blir det väldigt svårt för er att fungera i samhället. Krav på undantag, hijab trots hygieniska risker, trots säkerhetsaspekter, slippa skaka hand, slippa könsgemensam gymnastik och simning, slippa musik, slippa se konstnärliga uttryck med kopplingar till profeten Muhammed (vare sig det handlar om operor, målningar, karikatyrer, rondellhundar eller noveller), slippa handha sprit och svinkött i arbetet som kock, affärsbiträde, taxichaufför, få egen halalstämplad mat, få tid till bön under arbetstid, och varför inte egna utrymmen för bön med tillhörande tvättutrymmen för rituell rening. ja listan kan göras lång för den fromme muslimens religiösa behov, var tar den egentligen slut. Inte förren sharian är ensamt rådande om du frågar mig.

Här nedan följer ett litet utdrag på krav/eftergifter/anpassningar i samhället för att de troende muslimerna skall kunna leva halal i så hög grad som möjligt.* Muslimska skolbarn skall erbjudas halalmat i skola och förskola (Sverige, Storbrittanien, Kanada, Frankrike). http://www.townhall.com/columnists/DianaWest/2007/02/23/should_muslim_students_get_special_treatment_in_uk_schools http://www.thestar.com/article/268445 http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20070404/lunch_menu_070404/20070404?hub=Canada http://www.brusselsjournal.com/node/3072 eller så ska fläsket bort från matsedeln (Belgien) http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

* Områden med stor andel muslimer serverar enbart halalmat i skolan. För att de muslimska eleverna skall slippa riskera otillåten föda som svinkött, eller för att det helt enkelt blir enklast och billigast så (God knows?) (Storbrittanien; Sverige-Malmö)http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html? http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/014479.php#comments in_article_id=423111&in_page_id=1770 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1076248/Primary-school-serve-pupils-halal-meat-theyre-Muslim-not.html?ITO=1490

* Halalmat läggs in i den traditionella julmaten, kalkon eller skinka ersätts av halalkyckling. http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=423111&in_page_id=1770 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/014185.php

* Muslimska barn skall erbjudas egna bönerum, helst könssegregerade sådana. (Storbrittanien, Belgien) http://www.townhall.com/columnists/DianaWest/2007/02/23/should_muslim_students_get_special_treatment_in_uk_schools http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

*Muslimska elever skall hållas med egna tvättrum så att de skall kunna iakta "wudu", den rituella reningen inför bönen. (Storbrittanien, U.S.A, Australien). http://www.townhall.com/columnists/DianaWest/2007/02/23/should_muslim_students_get_special_treatment_in_uk_schools http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016087.php#comments http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016020.php#comments http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,,21129518-2862,00.html http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/if_we_cant_share_a_toilet_can_we_share_a_country/
* Muslimska barn/elever skall slippa könsgemensam gymnastik i skolorna (Sverige, Tyskland, Belgien, Norge) http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html http://umea.expressen.se/Nyheter/1.1284617/strid-om-konsuppdelad-skola-i-norge

* Muslimska flickebarn/kvinnor skall erbjudas simundervisning och badmöjligheter i miljöer utan män (Sverige, Frankrike, Storbrittanien, U.S.A, Norge, Belgien) http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://www.aftonbladet.se/debatt/article1595864.ab http://www.brusselsjournal.com/node/3072 (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006, s.95) http://www.sn.se/parser.php?sect1=101&id=224215 http://www.cbn.com/CBNnews/421019.aspx http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article2627831.ece http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

* Undervisningen på fredagar anpassas så att de muslimska eleverna kan delta i fredagsbönen (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006, s.95)
* Under Ramadan bör skolorna inställa undervisning om biologi (eventuell sexualundervisning) och simning för att skolbarnens tankar inte skall ledas in på sex. (Storbrittanien)
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2017439,00.html

* Muslimska barn/elever skall slippa delta i undervisning i musik, dans och drama i skolan (Sverige, Storbrittanien). http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=762&a=163163. http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2017439,00.html

* Muslimska skolbarn/elever skall få religionsundervisning och undervisning i hemspråk i separata grupper, helst av imam (Sverige). http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe

* Muslimer vill ha rätt att få driva homogena muslimska skolor (Sverige, Spanien http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://www.militantislammonitor.org/article/id/3558

* Muslimska elever önskar separata utrymmen för att inta sina måltider samt för vila och rekreation (Australien) http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23269447-2702,00.html

* Muslimer vill ha fritidsgårdar enbart för flickor och deras pappor (Sverige) http://www.vk.se/Article.jsp?article=183674 http://www.vf.se/Nyheter/Karlstad/2008/Augusti/Vecka-33/Tjejgrupp-for-frihetens-skull.aspx

* Muslimska lärare/lärarassistenter önskar bära ansiktstäckande hijab på skola trotts det kan vara ett hinder för kommunikation med kollegor och elever (Storbrittanien)http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=S0FQ1PSOCPYZDQFIQMGCFF4AVCBQUIV0?xml=/news/2006/11/24/uveil124.xml

* Muslimska kvinnor skall beredas möjlighet till könssegregerad simundervisning och bad i offentliga simhallar http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe (Sverige, Frankrike, Storbrittanien, U.S.A, Tyskland, Schweiz)http://www.danielpipes.org/blog/25 http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2002389078_muslimswim.html http://www.folket.se/folket/standard_article.php?id=180226&avdelning_1=101&avdelning_2=102&t=1123631411 http://www.brusselsjournal.com/node/3072 (Caroline Fourest. Brother Tariq. The Doubblespeak of Tariq Ramadan. Encounter Books 2008. s.165) http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1224694278772&pagename=Zone-English-News/NWELayout

* Tid sätts åtsidan för muslimska kvinnor som insisterar på att simma med det heltäckande plagget chador (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006, s.95)

* Tid i offentliga simhallar sätts åt sidan för bad med muslimsk baddräkt för män, ickemuslimska män släpps inte in (Storbrittanien, Nederländerna), http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=421414&in_page_id=1770 http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=560231&in_page_id=1770&ct=5 http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=257622

* Muslimska kvinnor skall ges möjlighet till att utöva gymnastik i könssegregerade grupper i gymnastiksalar och träningshallar (Sverige, U.S.A) http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://media.www.dailyfreepress.com/media/storage/paper87/news/2008/02/25/News/To.Accommodate.Muslim.Students.Harvard.Tries.WomenOnly.Gym.Hours-3232133.shtml http://www.debbieschlussel.com/archives/2006/04/weakness_usa_dh.html http://fp.sitereactor.se/fp2-08/tjejjympa.aspx

* Muslimska kvinnor insiterar på att bära hijab på gym trotts säkershetsföreskrifter (Sverige) http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=799221

* Muslimska kvinnor tillåts bära hijab i bastu trotts uppenbara hygieniska skäl att inte tillåta detta (Storbrittanien) http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article17122.ece

* Muslimska kvinnor skall undantas från simhallars regler för klädsel för ickebadande gäster, som att bara få bära byxor och kortärmade t-shirts (Sverige) http://www.thelocal.se/9808/

* Muslimska kvinnor vill ha rätt att bära slöja på arbetsplatser (Sverige, Storbrittanien, Danmark), Tyskland, och tillåts de inte vägrar de att arbeta http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23420076-details/Hairdresser%20is%20sued%20for%20refusing%20a%20job%20to%20woman%20in%20a%20headscarf/article.do?expand=true http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/04/15/nveils15.xml http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_19745.svd http://politiken.dk/indland/article513863.ece http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/7457794.stm http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html

* Halalmat skall erbjudas fängelseinterner (Storbrittanien, Kanada, Australien)http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=489833&in_page_id=1770 http://www.torontosun.com/News/Canada/2007/09/21/4514133-sun.html http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21209531-2702,00.html

* Halalmat skall erbjudas på sjukhus (Frankrike) http://www.brusselsjournal.com/node/3072

* Rätt till betald ledighet under vissa av de muslimska årliga högtiderna (Sverige)http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe.

* Någon av de kristna nationella helgdagarna byts ut/föreslås att bytas ut mot en muslimsk dito (Nederländerna, Schweiz)
http://www.nisnews.nl/public/141006_2.htm http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/013604.php http://www.blick.ch/news/schweiz/islamisches-opferfest-bald-als-offizieller-schweizer-feiertag-97992

* Muslimerna vill att islamska religiösa högtider skall göras till nationella lediga högtisdsdagar (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006, s.196)

* Muslimska elever skall beredas lokaler/rum för att de där skall kunna förätta sin bön 5 gånger om dagen (U.S.A, Belgien)
http://www.startribune.com/featuredColumns/12551256.html. http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

* Muslimska anställda skall beredas lokaler/rum (gärna utrustade med fotbad) och ledig tid för att kunna förrätta sin bön 5 gånger om dagen. Om utövare av olika religioner delar på rummet får ickemuslimerna anpassa sig till muslimernas önskemål (U.S.A, Norge, Tyskland).
http://www.lubbockonline.com/stories/111407/bus_111407004.shtml http://www.journalstar.com/articles/2007/08/23/news/nebraska/doc46ce18f002452357804198.txt http://www.usatoday.com/news/nation/2007-07-25-muslim-special-treatment-from-schools_N.htm http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016628.php#comments http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article337934.ece http://www.theeyeopener.com/article/3040 http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html http://creepingsharia.wordpress.com/2008/07/29/wachovia-and-other-corps-submit-to-sharia/

* Muslimer kräver tre extraraster under arbetsdagen för att kunna be (Storbrittanien)
http://www.express.co.uk/posts/view/66460/Muslim-postal-workers-demand-extra-breaks-to-pray-five-times-a-shift

* Det skall erbjudas fotbad på offentliga platser som flygplatser, järnvägsstationer, samt på företag med många muslimska anställda. Detta för att man inte skall behöva använda sig av handfaten för att iakta den rituella reningen inför bönen (U.S.A).
http://www.islamonline.com/news/newsfull.php?newid=39371 http://washingtontimes.com/article/20070829/NATION/108290057/1002 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016791.php#comments http://kvoa.com/Global/story.asp?S=1882863 http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=55417 http://www.indystar.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080404/LOCAL1804/804040462/1195/LOCAL18

* Muslimska elever skall slippa läsa om förintelsen under andra världskriget (Frankrike, Storbrittanien)
http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/017562.php#comments http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=445979&in_page_id=1770&ito=newsnow

* Muslimska elever skall slippa läsa om sina nya hemländers forna kristna kungar och landets kristna historia (Frankrike). http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/017562.php#comments

* Muslimska flickor/elever vägrar acceptera muntliga tentamina när läraren är man (Caroline Fourest. Brother Tariq. The Doublespeak of Tariq Ramadan. Encounter Books. 2008. s.165)

* Förintelsedagen ersätts efter påtryckningar av muslimer och antisemiter med en mer generell folkmordsdag, gärna med fokus på Israel versus palestinierna (Spanien, Storbrittanien)
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3359209,00.html http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article45562.ece

* Muslimska elever skall slippa läsa och tala om grisar på naturtimmarna (Nederländerna).
http://www.nisnews.nl/public/270407_1.htm

* Muslimer vill att Olympiska spelen i London 2012 skall läggas så att det inte kolliderar med Ramadan (Storbrittanien)
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=410439&in_page_id=1770

* Muslimska elever skall slippa läsa Voltaire, Proust och religionsfientlig litteratur (Frankrike, Schweiz).
http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/017562.php#comments (Caroline Fourest. 1998. "Brother Tariq. The Doublespeak of Tariq Ramadan", s.ix. Encounter Books).

* Muslimska elever skall slippa läsa George Orwells "Grisfarmen"

* Historie- och geografiämnena i skolorna förfuskas med hänsyn till muslimerna (Belgien)
http://islamineurope.blogspot.com/2008/09/belgium-how-islam-corrupts-schools.html

* När religion lärs ut på universitetsnivå så sker en förfuskning när ämnet för dagen är islam. Ämnet kan inte längre studeras utifrån en kritisk granskning av källorna. Lärare ägnar sig åt självcensur och möter icke-relevant kritik från muslimska elever (Melanie Phillips, Londonistan, Encounter Books. 2006. s.100).

* Muslimska kassörer skall slippa handa sprit (Storbrittanien, Kanada).
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article2558198.ece http://www.dailymail.co.uk/news/article-1063590/Devout-Muslim-sues-Tesco-making-carry-alcohol.html

* Muslimska bokhandelsanställda skall inte behöva sälja/handha "orena böcker" som biblar och annan litteratur som inte faller expediterna i smaken.
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=508263&in_page_id=1770

* Muslimska affärsbiträden skall slippa scanna av streckkoden på skinkprodukter i kassorna (U.S.A)
http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016020.php#comments http://www.buzz.mn/?q=node/898

* Muslimska kockar ska slippa att tillaga svinfläsk (Storbrittanien)
http://www.telegraph.co.uk/news/3363113/Muslim-police-chef-claims-religious-discrimination-over-sausage-and-bacon-breakfasts.html

* Muslimer kräver stopp för spritförsäljning då det anse stötande (Storbrittanien)
http://europenews.dk/en/node/14427

* Muslimska taxichaufförer vill slippa köra blinda med hundar (U.S.A. Storbrittanien, Australien Norge) och resenärer med spritkassar (U.S.A, Australien) , Eller för att citera Daniel Pipes "Varför stanna vid alkohol?..." "Framtida krav skulle kunna inkludera att inte acceptera att köra kvinnor som inte har täckt armarna eller håret, att inte köra homosexuella eller ogifta par. De skulle kunna vägra köra män som bär kippa (den judiska huvudbonaden) eller Hinduer, ateister, bartendrar, croupierer, astrologer, banktjänstemän och quarterbackar".http://se.danielpipes.org/article/4062, http://www.danielpipes.org/blog/538 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016802.php#comments http://www.news.com.au/story/0,23599,21785791-421,00.html http://fjordman.blogspot.com/2005/04/norway-blind-people-rejected-by-muslim.html http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=408912&in_page_id=1770

* Muslimska toaletter inrättas för att upprätthålla den rituella renheten (Storbrittanien).
http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/018257.php#comments

* Särskilda bönerum inrättas på arbetsplatser och i offentliga byggnader (Tyskland)
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html

* Ickemuslimer skall respektera att muslimer inte vill skaka hand med någon av det motsatta könet. Muslimer skall slippa det vid anställningsintervjuer och andra sammanhang utan att det för den sakens skull ska ses som ett tecken på ohövlighet.(Sverige) http://www.aftonbladet.se/ledare/sondagsrosten/emineonatli/article327298.ab http://www.metro.co.uk/news/article.html?in_article_id=34026&in_page_id=34 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1279931.svd

* Muslimer vill se en anpassning av hälsovården så att man vård kan ges av personer av samma kön, att de kan vara säkra på att inte få mediciner som innehåller alkohol eller preparat som utvunnits ur grisar. Givetvis vill man också att det i anslutning skall finnas lokaler där de fem dagliga bönestunderna kan iaktagas (Storbrittanien) http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article7809.ece

* Muslimska kvinnliga patienter (eller deras manliga släktingar) insisterar på läkare och vårdpersonal av samma kön som den behandlade (Sverige, Belgien, Frankrike). http://anas.bloggspace.se/95340/Muslimer-i-Sjukvarden/http://www.religionnewsblog.com/19778/islamic-extremism-13 (Caroline Fourest. Brother tariq. The Doublespeak of Tariq Ramadan. Encounter Books. 2008. s.165) http://www.bivouac-id.com/2008/08/04/france-un-chirurgien-agresse-par-le-mari-musulman-de-sa-patiente-video/

* Muslimska läkare vill slippa lära sig om köns- och alkoholrelaterade sjukdomar, och följaktligen slippa behandla folk med sådana (England). http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/health/article2603966.ece
* Muslimska läkare/tandläkare premierar kvinnor som bär hijab i vården (Storbrittanien). http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/s/1017629_dentist_cut_fees_for_women_in_islamic_dress
* Muslimsk personal inom vården tillåts bära slöja och långärmat och därmed undantas från föreliggande föreskrifter beträffande hygien (Sverige) http://www.sr.se/halland/nyheter/artikel.asp?artikel=1833170 http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/01/15/sjukskoterskestudenter-ans/index.xml

* Muslimsk vårdpersonal vägrar följa allmänna hygienföreskrifter på sjukhus då de strider mot islam (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/news/article-519072/Muslim-medics-refuse-roll-sleeves-hygiene-crackdown--religion.html http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/health/2662473/Muslim-radiographer-loses-job-after-refusing-to-bare-her-arms.html

* Muslimska medicinstudenter vägrar iakta föreskrivna hygienåtgärder, som att rulla upp tröjorna för att tvätta underarmarna (Storbrittanien, Sverige) http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/02/03/nislam403.xml http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=296382

* Muslimska besökare underminerar kampen mot superresistenta bakterier på sjukhus genom att vägra tvätta händerna med det rengöringsmedel sjukhusen tillhandahåller, då det innehåller alkohol (Storbrittanien) http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article77310.ece

* Sjuksköterskor tvingas vända muslimers sängar i riktning mot Mecca för att de ska kunna iakta den föreskrivna bönen på föreskrivet sätt (Storbrittanien) http://www.yorkshirepost.co.uk/news/Hospital-turns-Muslim-patients39-beds.3553137.jp

* Muslimer låter inte låta sina barn vaccinera sig mot barnsjukdomar som mässlingen, röda hund etc, då det anses att det "omuslimskt" (Storbrittanien). http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-2570067,00.html

* Muslimska kvinnor vill kunna ha långärmat och därmed undantas från de hygienföreskrifter som föreligger inom restaurangbranschen (Sverige, U.S.A ) http://www.aftonbladet.se/punktse/laddahem/ (2008-01-25, sid.2) http://www.detnews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080724/METRO/807240480

* Positiv särbehandling av muslimska patienter inom vården (Sverige) http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/01/15/sjukskoterskestudenter-ans/index.xml

* Muslimer vill öppna eget sjukhus för endast muslimer (Nederländerna) http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/10/05/wmuslims105.xml

* Muslimer vill öppna muslimska vårdcentraler (Sverige) http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/09/03/radikal-muslim-bakom-plane/index.xml

* För att tilmötesgå landets fromma muslimer slutar man med att servera griskött på sjukhusens caféer (Australien). Mark Steyn "America Alone. The end of the World as We Know it" Regnery Publishing Inc. 2008. s.16

* Man börjar diskutera möjligheter till att tillåta månggifte (Sverige). http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1466971.abnbladet.se/nyheter/article1466971.ab

* Muslimska kvinnor vill ha rätt att få kvinnliga bilskolelärare, och de ska vara födda som kvinnor och inte som män (inte ha bytt kön) (Storbrittanien) http://www.sheffieldtelegraph.co.uk/news2/Sex-swap-driving-teacher-fury.4099748.jp

* Muslimska kvinnor vill ha rätt att inte behöva sitta bredvid män ombord på flygplan (Holland) http://www.telegraaf.nl/binnenland/4071462/_KLM_zwicht_voor_sekse-eis_moslima__.html?p=5,1

* Muslimer vill ha muslimska försvarsadvokater (Sverige) http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=3893274

* Muslimsk försvarsadvokat vägrar (och slipper) med hänvisning till sin religion att på sedvanligt holländskt manér resa sig när domarna träder in i rättssalen. (Nederländerna) http://www.trouw.nl/nieuws/laatstenieuws/article1847384.ece

* Muslim vill få rättegång uppskjuten på grund av Ramadan (Frankrike) http://www.ansamed.info/en/news/ME03.@AM14282.html

* Muslimska kvinnliga advokater vill ha rätt att bära ansiktstäckande slöja, trotts att det är svårt att höra var dom säger (Storbrittanien) http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/11/08/nmuslim08.xml http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=415031&in_page_id=1770

* Muslimska kvinnliga vittnen vill tillåtas bära ansiktstäckande slöja (Niqab) vid rättegång (Storbrittanien). http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/10/24/wveil24.xml

* Kvinnliga muslimska domare tillåts bära hijab i domstol (Danmark) http://www.sappho.dk/Nr.%208%20marts%202008/leder.html

* Kvinnliga parlamentsledamöter tillåts bära hijab (Danmark)

* Hinduer och Judar tillåts inte att sitta med i jury/nämnd som prövar fall mot islamister/muslimer (Storbrittanien) http://www.meforum.org/islamist.php , eller yrkar på att de inte vill ha judiska domare (U.S.A) http://ap.google.com/article/ALeqM5j5PN821dlliRaE_9miF4rF0A4I6gD91GJCN00

* Applicerande av sharialagstiftning för muslimer som önskar skilssmässa (Tyskland, EU). http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID={5B81A39B-848D-468F-9165-74814A98A324 http://www.ft.com/cms/s/59155248-c067-11dc-b0b7-0000779fd2ac,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F59155248-c067-11dc-b0b7-0000779fd2ac.html%3Fnclick_check%3D1&_i_referer=http%3A%2F%2Fimittsverige.blogspot.com%2F2008%2F01%2Fbryssel-eu-lgger-grund-fr-sharialagar-i.html&nclick_check=1

* Muslimer tillåts trotts grova fartöverträdelser behålla körkortet som de normalt hadde förlorat. Då de har flera hustrur på olika orter och är tvugna att övernatta varannan natt hos dem så får ju samhället visa förståelse om de kan ha lite bråttom på vägarna (Storbrittanien) http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23474888-details/Muslim%20is%20spared%20a%20speeding%20ban%20so%20he%20can%20drive%20between%20his%20two%20wives/article.do

* Polis bör förvarna och dela med sig information med framstående och respekterade företrädare för det muslimska samhället innan de slår till mot terrormisstänkta muslimer (Storbrittanien) http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6296789.stm

* Polis bör inte förrätta husundersökningar hos muslimer utan att ta av skorna när de kliver in, dessutom bör de inte störa under bönen (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. s.... )

* Polis bör inte använda hundar vid husransakan hos muslimer, då hunder enligt muslimen är ett orent djur (Bruce Bawer. While Eurpoe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within. Broadway Books. 2006. s.226).

* Muslimer vill att man att man i media och från myndigheter skall sluta tala om "muslimsk extremism" då detta antyder att terrorismen av idag är en muslimsk fråga (Melanie Phillips. Londonistan, Encounter Books, s.176).

* Poliser tillåts inte av sina överordnade att gå in i moskéer för att hämta ut terrormistänkta som man vet har tagit sin tillflykt dit, då man är rädda för klagomål från muslimerna (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books, s.206)

* Polisen underlåter att be hijabklädda kvinnor att visa ansiktet vid passkontrollen, då de är rädda för klagomål från muslimer (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books, s.201)

* Muslimska poliser skall slippa uppdrag som strider mot deras tro, som att exempelvis stå vakt vid Israliska ambassaden (Storbrittanien) http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=SR3W0M2USRDUXQFIQMFCFFOAVCBQYIV0?xml=/news/2006/10/05/uemb.xml

* Kvinnliga muslimska poliser insisterar på att få bära hijab (U.S.A) http://www.philly.com/philly/wires/ap/news/state/pennsylvania/20080908_ap_courttohearargumentsovermuslimcopsscarf.html
* Muslimska fängelsinterner ska slippa kroppsvistering (U.S.A) http://www.meforum.org/islamist.php

* Muslimska fängelseinterner som dömts för sexbrott slipper delta i rehabiliteringsprogram då det strider mot deras tro (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=558091&in_page_id=1770

* Toaletter i fängelser anpassas så att de muslimska internerna inte ska behöva sitta vända mot Mecca då uträttar sina behov. (Storbrittanien)http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article45562.ece

* Muslimska fängelseinterner skall inte bara serveras halalmat, (U.S.A)http://www.azstarnet.com/sn/byauthor/222139 , utan kontaminering av den tillåtna maten skall även undvikas genom inköp av speciella köksredskap som endast får användas vid tillagning och konsumering av halamat (Storbrittanien). http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article28121.ece

* Muslimska fängelseinterner önskar undantag från det allmänna reglementet beträffande måltider för att inte måltiden skall kollidera med bönen. Alltså måltiden bör anpassas till bönen och inte tvärtom (U.S.A) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/020560.php

* Soppkök för fattiga bör inte innehålla griskött för att det exkluderar muslimerna (Frankrike) http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4644766.stm

* Hänsyn till islam tas vid utfärdandet av pass då passfoton som visar för mycket bar hud på kvinnor och barn inte godkänns (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/news/article-400528/Passport-photo-girl-5-banned-case-offends-Muslims.html

* Muslimska kvinnor vill slippa att ta av sig slöjan när de röstar vid val. (Kanada). http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/018090.php#comments http://www.pierretristam.com/Bobst/07/cn091007.htm

* Muslimska kvinnor insisterar på att få bära hijab och därmed dölja ansiktet vid besök på muséer, trotts att muséerna har säkerhetsaspekter att ta hänsyn till (Italien) http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/2663375/Italian-museums-introduce-Muslim-veil-rooms-for-security-inspections.html

* Idrottsanläggningar som olympiastadion i London byggs så att toaletterna inte är vända mot Mecca (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/news/article-1061051/Londons-Olympic-Park-toilets-turn-away-Mecca-respect-Islamic-law.html

* Muslimer ska slippa se kors och andra religiösa symboler i det offentliga rummet, som på sjukhus, skolor etc (Italien, Frankrike). http://news.monstersandcritics.com/europe/news/article_1302102.php/Milan_hospital_replaces_crucifix_with_Mary_to_please_Muslims http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,559927-2,00.html http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/06/24/01011-20080624FILWWW00626-polemique-autour-d-un-crucifix-dans-une-clinique.php

* Muslimer kräver att stötande symboler (kristna kors) skall avlägsanas från fotbollslags tröjor (Italien) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/019103.php

* Möten som hålls i allmänna byggnader anpassas för muslimerna genom att sätta upp skärmar som delar in lokalen i två separata delar (en för männen/en för kvinnorna ) (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. Encounter Books. 2006, s.95)

* Muslimer framtvingar namnbyte på vägar och områden om de har namn som klingar allt för kristet (Storbrittanien)

* Muslimer vill ha egna begravningsplatser för att slippa begravas med rituellt orena icke-muslimer (Sverige) http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe.

* Multireligiösa begravningsplatser anpassas så att alla gravar är vända mot Mecca (Storbrittanien) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/013247.php http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/013247.php

* Muslimer vill inte att det skall serveras sprit i olika sammanhang (Kanada). http://www.thestar.com/article/268445

* Muslimer vill införa spritfria dagar på restauranger, diskotek och andra uteställen (Norge) http://www.nettavisen.no/innenriks/ioslo/article2210924.ece

* Muslimer hyr nöjesparker/evenemang för en dag och förvandlar då verksamheten/lokalen till ett "muslims only"evenemang (U.S.A) http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=40438.

* Muslimska franchiserföretagare vägrar att servera griskött trotts att rätter med sådant kött ingår i kedjans affärskoncept. (U.S.A) http://www.foxnews.com/story/0,2933,288845,00.html http://www.islamist-watch.org/blog/2008/04/churchs-chicken-an-example-of-islam-in-the.html

* Muslimer vill att halalslakt skall tillåtas och att undantag bör göras i djurskyddet med hänvisning till religionsfriheten (Sverige). http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe.

* Muslimer vill slippa "för muslimer" anstötlig reklam (Storbrittanien) http://www.dailymail.co.uk/news/article-1030798/Muslims-outraged-police-advert-featuring-cute-puppy-sitting-policemans-hat.html

* Muslimer vill slippa anstötlig arkitektur, monument och minnesmärken (U.S.A, Ryssland, Nederländerna) http://blogs.zdnet.com/Apple/?p=305 http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L04377882.htm http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015337.php#comments

* Banker slutar med att använda sparbanksgrisar som symbol för att inte väcka anstöt hos muslimer (Storbrittanien, Nederländerna) http://www.theage.com.au/news/World/Piggy-banks-offend-UK-Muslims/2005/10/24/1130006056771.html http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article3419706.ece

* Muslimer skall slippa ta anstöt av konstnärliga yttringar i tidningar, på museer, teatrar och i andra offentliga rum och sammanhang (Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Frankrike, Italien, Storbrittanien, Kanada, Spanien, Tjeckien, Japan). http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammedbilderna_i_Jyllands-Posten http://rawstory.com/news/2006/German_opera_house_dumps_Mozart_ope_09252006.html http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1189959343888&pagename=Zone-English-News/NWELayout http://www.theage.com.au/news/World/Hague-museum-pulls-offensive-Muslim-art/2007/12/03/1196530582874.html http://www.gt.se/1.172174 http://www.nwt.se/ArticlePages/200707/20/20070720205557_NWT845/20070720205557_NWT845.dbp.asp http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/ http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=166547 http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015832.php#comments http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015750.php http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015705.php#comments http://www.guardian.co.uk/uk/2005/sep/25/arts.religion http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/013479.php http://www.spiegel.de/international/0,1518,439642,00.html http://www.reuters.com/article/artsNews/idUSL2860324220080228?sp=true (Melanie Phillips, Londonistan, Encounter Books. 2006. s.62) http://www.nisnews.nl/public/020408_4.htm Bruce Bawer. While Europe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within. Broadway Books. 2006, s.216) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/020883.php http://www.cbc.ca/arts/story/2008/05/08/herald-cartoon.html http://www.brusselsjournal.com/node/3249 http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C01E3DF1F3DF932A1575BC0A9649C8B63 http://layijadeneurabia.com/2008/05/19/spain-heraldic-multiculti-revisionism-goes-on/ http://www.telegraaf.nl/binnenland/4053996/_Huizen_hangt_blote_kunst_uit_het_zicht__.html?pageNumber=4 http://www.praguemonitor.com/en/348/czech_national_news/23584/ http://sydsvenskan.se/nojen/article361442/Ingen-musikal-i-Dalby-for-Vilks.html http://www.dailystar.co.uk/posts/view/53227/Threat-to-blow-up-Eastenders http://www.thaindian.com/newsportal/business/sony-recalls-video-game-on-koran-following-hardline-muslim-objections_100108747.html http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/gallery-attacked-over-insulting-artworks-978554.html

* Muslimer planerar att förstöra/förstör konstverk som anses kränka islam (Italien)http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/06/24/wfresc24.xml http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/08/21/wfresc21.xml&sSheet=/news/2002/08/21/ixworld.html http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C01E3DF1F3DF932A1575BC0A9649C8B63

* Muslimer vill att gayparad skall ställas in då den sammanfaller med Ramadan och därför kan uppfattas som en skymf mot islam (Bosnien) http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-35221620080828?sp=true

* Muslimer önskar straffpåföljder för handlingar som att kasta koranen i toaletter eller på annat sätt smädar islam (U.S.A) http://www.myfoxny.com/myfox/pages/News/Detail?contentId=5928824&version=1&locale=EN-US&layoutCode=TSTY&pageId=3.2.1

* Muslimer vill ha en egen shariaanpasad familjelagstiftning (Sverige, Kanada, Storbrittanien )http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://torontosun.com/News/Columnists/Blizzard_Christina/2007/02/16/3637254.html (Melanie Phillips, Londonistan. 2006. Encounter Books, s.XIX)

* Ekonomisk brottslighet på statsfinansierad friskola bör inte utredas då somalierna (läs somaliska muslimerna) kan känna sig kränkta och vända sig mot samhället (Sverige) http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=736122

* Muslimska farmacepter vill slippa sälja ”morgonefterpiller” (England) http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/south_yorkshire/6049750.stm

* Muslimer skall kunna åberopa sig på koranens läror, i rättsliga fall, och detta skall tas med i bedömningen av brottet/straffet (Tyskland). http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,487238,00.html

* Muslimer vill få rätt att be i Cordobas "Mezquita, vilken efter morernas tillbakadragande från området övergick i den katolska kyrkans ägo (Spanien) http://www.nytimes.com/2006/12/29/world/europe/29briefs-BISHOPREJECT_BRF.html?_r=1&oref=slogin

* En diskussion förs om likställande mellan rasism, hets mot folkgrupp och islamofobi (Förenta Nationerna).* Muslimer skall kunna låna pengar från banker utan att behöva betala ränta (Sverige, Storbrittanien). http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=515248&in_page_id=1770&ct=5

* Införandet av shariaanpassade aktier (Storbrittanien) http://www.ft.com/cms/s/0/9c2cb2ca-f136-11db-838b-000b5df10621,dwp_uuid=34c8a8a6-2f7b-11da-8b51-00000e2511c8.html?nclick_check=1

* Införandet av shariaanpassade MasterCard (Storbrittanien, Ryssland) (http://ukpress.google.com/article/ALeqM5hI1YV7l3GWE8kDwL2_n6qYeb90QA http://www.russia-ic.com/news/show/6970/

* Införandet av shariaanpassade försäkringar (Storbrittanien) http://www.theinquirer.net/gb/inquirer/news/2008/04/09/ethical-phone-insurance http://www.channel4.com/news/articles/business_money/shariahcompliant+insurer+launched/2362327 http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23537938-details/Sharia+car+insurance%3A+For+the+first+time%2C+Muslims+can+buy+policies+in+line+with+Islamic+law/article.do

* Muslimer skall tillåtas att bygga moskér i alla städer och kommuner, (Sverige) http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe , eller där de så önskar, om inte kan det resultera i oroligheter (Nederländerna) http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016514.php#comments

* Räntefria lån till moskébyggen av kommunerna, eller genom att dessa går i borgen för lån (Sverige, Holland).http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/018684.php#comments

* Muslimer ges möjlighet att köpa eller hyra mark för moskébyggen till reducerat pris (U.S.A, Frankrike) http://www.danielpipes.org/blog/115 http://islamineurope.blogspot.com/2008/08/paris-court-allows-municipal-support-of.html

* Moskér skall få ha minareter som används för böneutrop på samma sätt som kyrkor har torn och tillåts ringa in (Storbrittanien, U.S.A). http://news.yahoo.com/s/nm/20080211/lf_nm_life/religion_oxford_mosque_dc_1 http://gatewaypundit.blogspot.com/2008/02/islamic-prayer-tower-rises-in-south-st.html

* Muslimer tillåts att etablera/bygga rent "muslimska bostadsområden/stadsdelar" (U.S.A, Storbrittanien) http://www.danielpipes.org/blog/316 http://www.danielpipes.org/article/3360 http://www.thisisbristol.co.uk/displayNode.jsp?nodeId=145365&command=displayContent&sourceNode=145191&contentPK=20777589&folderPk=83726&pNodeId=144922
* Polygama muslimer bör få skattelättnader (Storbrittanien) http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-1415741,00.html

* Polygama muslimer får socialt understöd för alla sina fruar (Storbrittanien, Kanada) http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=KAP4NBSKUC1NTQFIQMGCFFOAVCBQUIV0?xml=/news/2008/02/03/nbenefit103.xml http://torontosun.com/News/TorontoAndGTA/2008/02/08/4834588-sun.html

* Polygami accepteras när det förekommer bland muslimer, trotts att det är förbjudet enligt lag (Storbrittanien, Kanada, Australien, Italien, Spanien, Frankrike, Nederländerna) http://network.nationalpost.com/np/blogs/fullcomment/archive/2008/05/29/john-turley-ewart-sharia-by-stealth-ontario-turns-a-blind-eye-to-polygamy.aspx http://www.abc.net.au/news/stories/2008/06/25/2285423.htm?section=justin http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-polygamy15-2008jul15,0,293378.story http://www.militantislammonitor.org/article/id/3558 http://www.nisnews.nl/public/120808_1.htm

* Muslimer bör inte betala inkomstskatt för det strider mot koranens budskap (Australien) http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21371194-2702,00.html

* Statlig imamutbildning på universitet och högskolor (Sverige, Storbrittanien) http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Aldebe http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=739726 http://education.guardian.co.uk/higher/news/story/0,,2095541,00.html

* Muslimer önskar införa förbud att publicera några som helst bilder på profeten Muhammed. Alltså ett slags blasfemiförbud (Storbrittanien) (Melanie Phillips, Londonistan. 2006. s.XV)

* Muslimer vill införa shariadomstolar som ett parallellt rättssystem (Norge, Spanien) (Bruce Bawer, While Europe slept. How Radical Islam is Destroying the West From Within. 2006, s.64) http://www.militantislammonitor.org/article/id/3558

* Muslimer inför shariadomstolar oavsett om det finns ett statligt godkännande för det eller inte (Storbrittanien, U.S.A, Sverige/Malmö). http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/016258.php#comments http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23436339-details/Sharia+court+frees+London+knife+youths/article.do http://mypetjawa.mu.nu/archives/191148.php http://www.guardian.co.uk/g2/story/0,,2102434,00.html

Som sagt berättelsen om islamiseringen av Europa känner inga andra gränser än vad som påbjuds av halal-haramkonceptet och sharian, samt vårt eget samhälles oförmåga att känna igen och svara upp mot en religion (läs islam) med totalitära anspråk.

Hursomhelst ville jag bara säga att det var väldigt modigt gjort av Hamilton att ta ställning och säga ifrån, särskilt med tanke hur gärna massmedia brännmärker offentliga personer som inte är tillräckligt toleranta och eftergivna mot islam. Heder åt Carl Hamilton.

M.J