2008-11-19

Kommer FN att kriminalisera kritik mot islam?

Organisation of Islamic Conference (OIC) och länderna i den muslimska delen av världen jobbar hårt på att minska yttrandefriheten i världen, i alla fall när det gäller kritik mot islam och sharia´n. Inte nog med att man inom FN;s råd för de mänskliga rättigheterna efter påtryckningar från en rad islamska stater inte längre tolererar kritik mot sharia´n, nu jobbar man även på att få FN att likställa det som i dagligt tal lite slarvigt kallas för islamofobi med rasism och xenonofobi. Syftet är att kriminalisera kritik mot islam. Så här skriver Elizabeth Kendal om vad som är på gång; - "The draft declaration recommends that local, national and international laws and human rights covenants be reviewed and amended as necessary so that "defamation of Islam" is made a criminal offence, losing the protection it has long enjoyed under the "pretext" of "freedom of expression, counter terrorism or national security". It recommends that legal instruments be established to punish offenders -- that is, those who "defame" Islam by associating it with violence, human rights abuses or terrorism."

Arenan för denna attack på yttrandefriheten kommer att vara FN;s andra världskonferens om rasism, rasdiskriminering, xenefobi och relaterad intollerans, vilken kommer att gå av stapeln i Genéve 20-24 april 2009. Konferensen som även går under namnet Durban Review Conference är en uppföljning av den konferens som 2001 utmålade Israel som en rasistisk apartheidstat.

I det förberedande utkastet inför konferensen fördöms förvisso vid sidan av islamofobi, även antsemitism och kristofobi, men då förslagen i hög grad emmanerar från OIC, en samling islamska diktaturer av olika schatteringar är det inte särskilt svårt att förstå att det är islamofobin som det egentligen gäller.

I ett antal punkter tar dessa islamska diktaturer sikte på kritik mot islam och det som sägs vara missbruk av yttrandefriheten (allt som är sårande för den fromme muslimen), och utnyttjar sig av västlig PK-retorik om det multikulturella samhället och alla människors, kulturers och religioners lika värde. Man för samman begrepp som rasism, främlingsfientlighet och islamofobi och använder sig medvetet av uttryck som religio-ethnic och religio-racial för att visa att islamkritik i grunden är något som i väldigt hög grad tangerar nazism och xenefobi och därmed måste förbjudas.

Här nedan följer ett par punkter hämtade ur dokumentet.

Sektion 1, punkt 26. "Note that As regards the debate of contemporary forms of racism, some of the most worrying trends since 2001 include racio-religious profiling and discrimination, defamation of Muslims, their faith and beliefs, incitement to religious hatred and its concomitant effects on multiculturalism, national and international peace and stability as well as human rights of the affected communities."

27. "Agrees with the Special Rapporteur on Racism that defamation of religions cannot be dissociated from a profound reflection on the trends of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance that are developing in the current political and ideological context."

28 "Shares the Special Rapporteur's assessment that the most serious manifestations of defamation of religions are the increase in Islamophobia and the worsening of the situation of Muslim minorities around the world. He has mentioned three main developments in this context; a) the stereotypical association of Islam (and Muslims) with violence and terrorism; b) the determination to impose restrictions on manifestation of Islam including construction of mosques and its minarets; and c) monitoring and surveillance of places of worship, culture and teaching of Islam."

30. "Acknowledges that the most disturbing phenomenon is the intellectual and ideological validation of Islamophobia. When it is expressed against migrants it takes the form of religo-ethnic or religo-racial tones, when it is expressed in the form of defamation of religions, it takes cover behind the freedom of expression and when it is expressed in the form of profiling. It hides behind the war against terrorism. Believes that association of terrorism and violence with Islam or any other religion including through publication of offensive caricatures and making of hate documentaries would purposely complicate our common endeavours to address several contemporary issues including fight against terrorism and occupation of foreign territories and peoples"

31. "Besides strengthening discrimination against Muslims, this insidious association is preventing Muslim communities from practicing their religion freely or integration in the society, in many countries. Discrimination on multiple grounds of religion, ethnicity or culture further affects enjoyment of their basic human rights including economic, social and cultural rights. Durban Review Conference, therefore, must look into this contemporary manifestation of racism and seek proscription of this practice through legal and administrative measures. As the existing national laws and courts have failed to address the issue, internationally binding normative standards need to be devised that can provide adequate guarantees against defamation of religions and religious intolerance. *"

35. "Welcomes the introduction of specific offences to fight racially and religiously aggravated violence, harassment and criminal damage;"

53. "Emphasize that racist ideologies based on race, colour, descent, or national or ethnic origin as well as on culture, religion and language are responsible for fomenting, promoting and spreading racial discrimination, xenophobia and stereotyping;"

143 "Calls upon States to pay attention to the serious nature of incitement to religious hatred such as anti-Semitism, Christianophobia and, more particularly, Islamophobia, and to promote the fight against those phenomena by strengthening interreligious and intercultural dialogue concerning the common ethics of all religions and by adopting legislation aimed at ending impunity in this respect;"

Länder där islam dominerar och där religiösa minoriteter ständigt löper risken att förföljas, och i vissa fall till och med utplånas, och som själva aldrig kommer att vidta åtgärder för att skydda sina minoriteter och ge dem en likvärdig ställning kräver nu att väst som till och med tolererar samhällsomstörtande salafism av olika kulörer ska inskränka på sin yttrandefriheten för islams skull. En sak är dock säker de vet att skickligt utnyttja de demokratiska ländernas ideologiska grund i multikulturalism för att föra fram islams intressen genom utstuderad PK-jargong i demokratins, frihetens, jämlikhetens och rättvisans namn.

M.J

2 kommentarer:

Anonym sa...

Islamiseringen fortsätter i underdånig rädsla för Diktaturernas Förbund. Vad skall våra fega ynkryggar till politiker och journalister ta sig till med oss som aldrig kommer att acceptera intoleransens ideologi? Blir det avskurna händer med sylvass kniv eller en stening som de nya nationella shariadomstolarna kommer att begåva oss kritiker med? Hur långt har förräderiet kommit inom det svenska socialdemokratiska partiet som tydligen samarbetar med FN oavsett konsekvenser?
Upprop! -Det globala Internetkollektivet bör bombardera berörda parter med protester mot tyranniet nu!

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Det kommer bli värre än så. Polismakt från MÖ-land kommer kunna utföra arresteringar i västländer av dissidenter och föra dessa till sina egna länder för lagföring och bestraffning, utan att myndigheterna i dissidentens hemland varken vill eller kan ingripa. Vilket straff vi kommer få där nere kan ni säkert själva räkna ut...