2008-11-17

Halal tv del 3 zzzz zzzzzz zzzzz

Och så var det dags för del 3 av halal-tv och vad ska man säga, zzzzzzz zzzzzzzz zzzzzz, ett riktigt sömnpiller. Uppriktigt sagt är det inte mycket att orda om, skönhetsidealen och hetsen kring det pefekta utseendet kan ju även för en icketroende person som mig ibland te sig något skeva, ibland rent utav sjukliga. Och det här är väl en av kapitalismen och det moderna konsumtionssamhällets svaga punkter, en blotta där muslimsk moral och hijab säkert kan komma att framställas som ett alternativ. Vilket det i och för sig är om man är beredd att acceptera det mycket höga priset, sin frihet och fråntagen all annan kvinnlig fägring att vila sina ögon på förutom sin hustrus och andra närstående icke-giftbara kvinnliga släktingar. Fast det är klart får man ha fyra hustrur och dessutom får socialbidrag för dem alla med myriader av små kravlande avkommor så skulle det nog gå bra (1, 2). Och när man sedan har tröttnat på dem kan man ju ingå ett tillfälligt äktenskap (muta/misyar) för några timmar sådär för att idka muslimsk moraliskt sex med prostituerade, men kom ihåg att hålla er borta från slavinnor såvida er(a) hustrur inte ger sitt/sina medgivande(n).

Bland kvinnliga konvertiter är just detta vanligt att man framhåller denna sida som speciellt attraktiv inom islam (hijaben, oftast då den heltäckande burkan), att inte behöva ses och bedömas för sitt utseende, vilket säkert för en del kan tyckas lockande. Det är dock bra om man kommer ihåg att det inte är av detta skäl islam låter påbjuda hijab. Hijab skall man bära för att gud har sagt så och för att det skall synas att man är muslim, så att man inte blir antastade av manliga muslimer av misstag.

"Profet, säg till dina hustrur och dina döttrar och de rättrognas kvinnor, att de svepa sina kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas; ja, Gud är överseende och barmhärtig." (sura 33:59) i engelskspråkig översättning (sura 33:59).

Vad fick vi se mer, jo en Bingo Rimér som utan vidare accepterade att två av flickorna inte ville skaka hand. Såg ni någon hand lyftas mot bröstet som hälsning? Det gjorde i varje fall inte jag. Det ligger mycket i Pernilla Ouis kommentar att de här kvinnorna och för all del de flesta troende muslimer är mycket selektiva i vilka påbjud de väljer att följa, om nu guds påbud om handskakningar är så viktiga varför hälsade en av tjejerna då på den orena hunden, varför sminkar sig två av tjejerna, varför sänker de inte dygdigt sina blickar när de talar till en man, varför rör dig sig överhuvudtaget utanför hemmets fyra väggar utan manlig eskort.

Kanske finns det hopp om dem ändå då deras underkastelse är så selektiv, eller skall man kanske snarare se dem som hycklare och instigatörer som ibland väljer att hänvisa till religionen och gör ett stort nummer av det, medan de lika ofta lättvinnligt skiter i vad gud en gång sa när en konflikt med samhället i övrigt inte finns att inhösta ?

M.J

2 kommentarer:

Anonym sa...

Good afternoon ! Short quiz that's totally off focus. Do you get how can one create your web page cellular open? My web page appears uncanny whilst viewing from my cellular phone . I am looking to come across a template or plug in that would be proficient to resolve this topic. While your website is doing better than my own , If you possess any suggestions, i would be grateful for it if you could reveal. Thanks!

Before I go, allow me thank you for your tolerance with my English as (I am persuaded you have figured this at this time ,), English is not my mother tongue so I am using Google Translate to shape out how to put in writing what I actually want to articulate.

Xx sa...

Hi! I really sorry i don´t really understand the question. I´m not really good att Technical and computer questions, so iám sorry if i can´t help you.

Best ragards/MJ