2008-11-18

"Grupptryck ska inte tvinga oss till anpassning"

"- Jag tycker att var och en ska få välja hur man vill klä sig. Jag avskyr traditionen när den börjar tvinga folk att leva på samma sätt. När människor tvingas anpassa sig på grund av grupptryck." (Khadiga El Khabirys från Halal-tv).

"- Enligt islam har män och kvinnor lika värde." (Khadiga El Khabirys). --- "The Prophet said, "Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man?" The women said, "Yes." He said, "This is because of the deficiency of a woman's mind." (Sahih Bukhari 48:826). --- "Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud vaktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso hög och stor." (sura 4:38) i engelskspråkig översättning (sura 4:34)

"- I islam väljer man själv vem man vill vara gift med och om man vill vara gift." (Khadiga El Khabirys) --- "The validity of marriage to a minor girl is proven by the words of Allaah ..., [al-Talaaq 65:4] , " ... If she has not reached the age of puberty, then her father has the sole right to arrange her marriage and does not have to ask her permission." (Fatwa 27305 Fiqh of the family - Rulings on Marriage . Islam Question and Answers) --- "Divorce becomes in effect once the husband utters or writes down any of the legal formulae of divorce such as: ‘I divorce you’ or ‘you are divorced’…etc. The husband can do these either by himself or through a messenger. In case it is the woman's desire to end the marriage, the situation becomes different. Her reasons might be that she has received ill treatment, the husband is unable to sustain her financially or he is sexually impotent. She can prove these defects in front of the judge, then the judge grants her divorce with a full access to all her financial rights. Hur bevisar man dessa defekter med tanke på islams höga beviskrav, med X-antal manliga vittnen riskerar samtliga att anklagas för sodomi och omoral.

M.J

3 kommentarer:

From Sweden with Grief sa...

Menar de att få välja, är att få välja att klä sig muslimskt mot jeans och tröja eller? De klär sig ju i en kollektiv anda själva, och dessutom klär de sig religiöst! Det går inte att bli riktigt klok på vad de menar. Att slippa vara svensk är deras mål....?

Xx sa...

Hej Ultra V! De är minst sagt motsägelsefulla, då deras religiösa uniform i ännu högre grad bygger på ett generellt påbud för alla muslimska kvinnor. Från att i det svenska samhället i stort ha varit en udda klädsel blir den snabbt i många muslimska områden ett måste, om man vill betraktas som en respektabel muslimsk kvinna. Vi minns väl alla varför Pekgul lämnade sin förort till förmån för ett svenskare område.

m.j

ANTI-ISLAMIST sa...

Minns någon den MORDHOTADE MUSLIMAN som var på tapeten för ett halvår sedan? Hon är fortfarande i livet, fastän numera är den MORDHOTADEMUSLIMAN ej längre mordhotad, numera är hon förolämpad, om man skall ställa tilltro till den utredande poliskommissarien. Hon är förolämpad över att inte ha blivit MORDHOTAD, ty därigenom går hon miste om sitt begärda skadestånd på 50.000. Som förolämpad får hon nöja sig med 10.000.

Oansvarigt och illasinnat har det framkastats en misstanke om att hon kanske skulle samarbeta med sin kriminalkommissarie beträffande skadeståndet -- i så fall ligger hon pyrt till -- då får hon bara 3.333 fattiga kronor, dvs hälften av vad poliskommissarien skall ha, ty enligt sharia är hon som bekant bara hälften värd som människa. Som kvinna har det sina klara nackdelar att ha underkastat sig den himmelska supertomten ALLAH.

Den ondsinte gärningsmannen som blev utpekad för att ha dödshotat denna allahs dotter har anmält henne för falsk angivelse enl brottsbalken 15 kap 7§, men hennes gode vän kriminalkommissarien hävdar numera med en dåres istadighet att han inte kan påvisa att hon någonsin har angivit någon för att ha dödshotat henne.

Har polisen mandat på och kapacitet att efter skön styra och ställa med verkligheten, eller att skriva om den? Finns verkligheten? Är verkligheten verklig eller är den blott en illusion av typ Matrix? Den fantasilöse gärningsmannen, som inte har tagit intryck av matrixmyten, har därför anmält den MORDHOTADE MUSLIMANS poliskommissarie till LO, JO och till allas vår rikspolischef Benke Svensson för brist på oväld samt ett korrupt agerande.

Hursomhelst, den tidigare MORDHOTADE MUSLIMAN, lär vara på väg till en oväldig svensk tingsrätt för att få utdömt sitt skadestånd. Tag del av den senaste utvecklingen av ärendet,
som hittills har fått dansa en lustiger dans hos polisen; antingen googla MORDHOTADMUSLIMA eller klicka http://mordhotadmuslima.110mb.com Kontinuerlig uppföljning sker.