Submission Is Not Our Way

Loading...

2008-06-26

Wahhabistisk organisation med terrorkopplingar arrangerar interkonfessionell konferens

En konferens kallad "Global Interfaith Dialogue" kommer att hållas i Madrid den 16-18 juli i år, detta har Saudi-Arabien och Spanien enats om. Av förklarliga skäl kan den inte hållas i Saudi-Arabien, då ju ickemuslimer inte är tillåtna i vare sig Mekka eller Medina. Ingen annan religion är ju som bekant tillåten i landet. Innitiativtagare för denna konferens står Saudi-Arabiens Kung Abdullah medans det Saudibaserade World Muslim League står för själva arrangemanget. Det sägs att prominenta religiösa ledare från de samtliga tre monoteistiska religionerna kommer att delta i konferensen, som kommer att behandla olika teman som internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och fredlig samexistens sa Abdullah Al-Turki, generalsekreterare i MWL.


Om The Muslim World League kan man inhämta följande information från Militant Islam Monitor org. "Founded in 1962 by Islamic representatives from 22 countries, the Muslim World League (MWL), also called Rabita, is an Islamic non-governmental organization based in Saudi Arabia and controlled and funded by the Saudi government. Its objectives are "to disseminate Islamic Dawah and expound the teachings of Islam…MWL promotes Wahhabism, the extremist form of Islam practiced in Saudi Arabia. In the 1980s, the League's Pakistan office was run by Mohammed Jamal Khalifa, a senior member of the Muslim Brotherhood and brother-in-law of Osama bin Laden. Khalifa was the co-founder of the Benevolence International Foundation and he helped to finance Operation Bojinka, a foiled 1995 plot that would have simultaneously detonated bombs aboard eleven U.S.-bound airliners, blowing them up in mid-flight over the Pacific Ocean and the South China Sea..."

Som arrangör för spektaklet står alltså en organisation som predikar islamisk supremati och som egentligen inte alls är intresserad av dialog, såvida det inte gynnar islams expansion i väst. En organisation där ledande medlemmar har haft direkta kopplingar till jihaddistiskt isnpirerade terroraktioner.

En punktvis sammanfattning av organisationen ges på militant islam monitor.org;

MIM: Information on the Muslim World League
* Islamic NGO based in Saudi Arabia that advances Wahhabi extremism
* Organization's Pakistan office employed al Qaeda operatives
* Oversaw Rabita Trust, a charity that knowingly funded terrorist groups
* Oversees the World Assembly of Muslim Youth, which teaches religious hatred to Islamic children
* Enjoys observer status in the United Nations

Sannolikt kommer vi föra höra många optimistiska och positiva omdömen om konferensen framöver, då västlig media tacksamt sväljer allt islam serverar.

M.J


EU vill registrera bloggare

Läser i SvD och Dagens Nyheter att EU vill registrera bloggare, något som inte kommer som någon direkt överraskning. Ett lagförslag för att registrera och kontrollera bloggare har röstas igenom av Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Det heter att man vill klargöra bloggarens legala ställning och värna om den mediala mångfalden. Men som gemene man och kvinna nog förstår är det just det motsatta man strävar efter, att kväva debatten, att döda det fria ordet.

Man säger att det finns ett behov av att kontrollera att inte felaktig information sprids, det vill säga sådan som ifrågasätter det politiskt korrekta. Den estniska ledamoten och initiativtagaren till denna lag, Marianne Mikko, vill ha en kvalitetsstämpel på bloggarna. Hon vill veta vem som skriver och i vilket syfte; - "Om vi ser namn och bild på den som skriver så gynnar det yttrandefriheten"; -"Om en bloggare förolämpar eller manipulerar så kommer vi att veta vem som står bakom bloggen".

En klappjakt på islamkritiska karikatyrtecknare och bloggare förefaller redan ha inletts i Holland, detta är sannolikt bara en liten på vad som väntar om lagen trummas igenom. Mången islamkritiska bloggare kommer antagligen att tystna om man kommer att vara tvungen att ståta med både namn och foto? För vem vill få skallen inslagen av det krypto-fascistiska AFA-människorna eller motta hot mot kära familjemedlemmar. Och så har vi ju den ekonomiska biten, hur många kommer ha råd med att betala dryga böter för att ha framfört "felaktig" information om det multikulurella samhällets överlägsenhet och islams myckna tolerans och fredlighet.

Planen är att lagförslaget ska tas upp för omröstning i Europaparlamentet den 22 september.

M.J

2008-06-25

Yttrandefriheten (mot islam) allt mer inskränkt i Holland

Det var inte länge sedan den holländske karikatyrtecknaren "Gregorius Neckshot" åtalades för sina ibland ganska så grova islamkarikatyrer, nu är det de islamkritiska bloggarnas tur. I bloggen Klein Verzet står det att läsa följande; "Last week it was reported that the Dutch police was going after Islam critical blogger named Hoei Boei. Now also Dutch blog geenstijl.nl announced that the state is prosecuting the often Islam critical blog (NL). Geenstijl.nl is The Netherlands biggest blog, commercially very successful and very much hated by the political correct Islam apologists. Who will be next?"

Det verkar som en mindre
klappjakt har inletts på islamkritiker i Holland, samtidigt som ett flertal holländska företag gått ut offentligt och fördömt Gert Wilders Fitna. Det verkar som det inte bara är vänstern och de liberala som lägger sig platt för islam, det gör även kapitalet, fast av helt andra skäl förståss.

M.J

Våldtagen för att hon inte bar slöja.

En "etnisk" belgiska på 21 år (förmodligen valonska) våltogs för att hon inte bar slöja. Detta skedde på en tågstation (Gare du Midi) kl. 21 på kvällen mitt i Brüssel. Flickan var blond och blåögd och uppenbart inte muslim, ändå gav sig två män på henne och anklagade henne för att hon inte bar slöja. Med kniven mot strupen upptryckt mot en vägg våldtogs hon av den ene, medan den andre tittade på. Flera förbipasserande underlät att ingripa, av ren och skär rädsla givetvis. Våldtäktsmännen beskrivs som av Nord-Afrikansk härkomst och ingen har gripits.

Detta är en attityd som även uppmuntras av imamer som Australiens f.d Mufti, Sheikh Taj al-Din al-Hilali, som 2006 i samband med en uppmärksammad våldtäktsfall med muslimska förövare fällde följande kommentar; "Women who do not veil themselves, and allow themselves to be uncovered meat, are at fault if they are raped" eller "If she was in her room, in her home, in her hijab (islamic headdress), no problem would have occurred.". Liknande tongångar har även hörts från andra imamer i våra nordiska grannländer, bland annat skall muftin Mostafa Chendid 2004 i dansk TV ha sagt att kvinnor som inte bär slöja "ber om att bli våldtagna". Detta speglar väl islamsk moraluppfattning, som säger att en dygdig kvinna alltid skall skyla sig, gör hon inte det får hon skylla sig själv. En moraluppfattning som också får konsekvenser utanför det muslimska samhället.

Den "moderate" sheikh Yussuf al-Qaradawi skall enligt London Telegraph 2004 ha sagt att; " female rape victims should be punished if they were dressed immodestly when they were raped". He added, “For her to be absolved from guilt, a raped woman must have shown good conduct.” Då Qaradawi är det muslimska brödrarskapets ideologiska ledstjärna undrar man om detta också är en kvinnosyn som det socialdemokratiska broderskapsrörelsen är beredda att skriva under på, och för all del också Mehmet Kaplan (mp).

"Profet, säg till dina hustrur och dina döttrar och de rättrognas kvinnor, att de svepa sina kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas; ja, Gud är överseende och barmhärtig." (sura 33:59).

AMEN

M.J

2008-06-22

Storbrittaniens muslimer allt mer radikaliserade

I rapporten "Hearts and Minds and Eyes and Ears: Reducing Radicalisation Risks Through Reassurance Orientated Policing" som tagits fram efter förra årets misslyckade attacker i Londons West End och vid flygplatsen i Glasgow framgår det att radikaliseringen bland landets unga muslimer växer. "Increasing numbers have become so alienated from mainstream society that they could even lend their support to jihadi terrorism, the study claims." Detta trotts att Storbrittanien är det land i Europa som har varit mest eftergivet för krav som ställts av de muslimska organisationerna, och som dessutom tolererat att man olovligen har upprättat shariadomstolar över hela landet. Studien varnar för att hotet mot det engelska samhället i form av terrorattentat utförda av "brittiska" jihadister kan komma att öka i framtiden. "Increasing numbers of young Muslim people are becoming sufficiently disaffected with their lives in liberal-democratic-capitalist societies that they might be willing to support violent terrorism to articulate their disillusionment and disengagement." I många år har man sett mellan fingrarna och låtit imamer predika hat mot västerlandet och islamsk supremati, utan att ingripa mot vare sig individer eller de moskér som tjänat som arena för den islamska väckelsen och ropet på jihad. Den engelska säkerhetstjänsten uppger nu att de håller 2,000 misstänkta individer med kopplingar till islamistisk terror under uppsikt, har 200 nätverk under utredning och övervakar 30 komplotter.

Samtidigt varnas det för att allt fler konvertiter med rötter i ett flertal europeiska länder (Storbrittanien, Nederländerna, Danmark, Tyskland, Rumänien och Estland) genomgår militär skolning på träningsläger i Pakistan, Afghanistan och Somalia (Sverige). EUROPOL´s rapport från tidigare i år pekar även den på samma trend. De genuint inhemska jihadisterna (etniska tyskar, britter etc) komplicerar givetvis bilden den stereotypa, men fram till idag ganska riktiga bilden av den typiske jihadisten som en svartmuskig och ibland färgad arg ung man. Givetvis försvårar också denna nytillkomna komponent polisens arbete, samtidigt som den ger dem som arbetar med att rekrytera jihadister ett större urval att laborera med. Vita människor som ostört och mycket lättare torde kunna röra sig hemtamt i sin europeiska hemmiljö utan att dra på sig misstänksamma blickar.

Men med ett ökat antal vita jihadister kommer man inte på samma sätt kunna skrika invektiv som rasist och xenofob mot oss som menar att jihaddistisk terrorism har sin källa i islams teologi/ideologi, i det otaliga suror och hadither som just föreskriver jihad mot ickemuslimer. "I have been commanded to fight against people, till they testify to the fact that there is no god but Allah, and believe in me (that) I am the messenger (from the Lord) and in all that I have brought..." (Sahih Muslim, bok 001, nummer 0031). En policy som historiskt sett för övrigt alltid har gällt så länge islam inte har varit för underlägset i ekonomiskt och materiellt hänseende.


M.J

FN;s råd för de mänskliga rättigheterna (UNHRC) tolererar ingen kritik av sharia´n

Om den farsartade situationen i FN;s råd för de mänskliga rättigheterna kan man bilda sig en uppfattning om genom en läsning av följande saxade textavsnitt.

"On June 16, 2008, UNHRC president Doru Romulus Costea announced that criticism of Sharia law will not be tolerated by the UNHRC, based on the complaints and pressure by Islamist delegates to the UNHRC."

"The UNHRC ban on debate regarding Sharia came as a result of a three minute joint statement by the Association for World Education with the International Humanist and Ethical Union (IHEU) to the Human Rights Council on women's rights and the impact of Sharia law. These NGOs sought to address international issues of violence against women, specifically, the stoning of women, "honor killings" of women, and female genital mutilation, as a result of Sharia law."

"The Islamic Republic of Pakistan, the Islamic Republic of Iran, and the Arab Republic of Egypt vehemently criticized this attempted NGO message, interrupting it via "16 points of order", for an hour and twenty-five minutes per the IEHU. "

"Only religious scholars should be allowed to discuss matters of faith, he (Doru Romulus Costea) told journalists in Geneva."


M.J

2008-06-18

"Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it"

I DN och SvD kan man läsa om en förestående vapenvila mellan Israel och det islamistiska Hamas. Man kan här bland annat läsa att företrädarna för Israel ställer sig tveksam till den om den kan bli hållbar eller ens meningsfull. En vapenvila med Hamas innebär egentligen ju bara att Israel inte militärt får ingripa innan Hamas känner sig redo för att återuppta självmordsbombning och raketbeskjutning av mål inne i Israel. För det är ju det det handlar om, om Hamas inte hade sett en fördel med en vapenvila hade de aldrig gått med på det;"Be not weary and faint-hearted, crying for peace, when ye should be uppermost: for Allah is with you,...". (sura 47:35).

Dess yttersta mål är ju att utplåna Israel en gång för alla. "Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it" heter det ju inledningsvis i Hamas programförklaring från 1988. Artikel elva i densamma ger uttryck för Hamas syn på Israel/Palestina; "The Islamic Resistance Movement believes that the land of Palestine is an Islamic Waqf consecrated for future Moslem generations until Judgement Day. It, or any part of it, should not be squandered: it, or any part of it, should not be given up. ...". Och att detta jihad som förs mot staten Israel främst är en fråga om religion, det vill säga islams överhöghet, ges uttryck för i artikel 15; "It is necessary to instill in the minds of the Moslem generations that the Palestinian problem is a religious problem, and should be dealt with on this basis. ...".

Belysande vad det är för en rörelse Israel har att göra med är också i hög grad artikel 13; "Initiatives, and so-called peaceful solutions and international conferences, are in contradiction to the principles of the Islamic Resistance Movement..." och "... .There is no solution for the Palestinian question except through Jihad. Initiatives, proposals and international conferences are all a waste of time and vain endeavors. ...". Någon varaktig fred för Israels del är således inte att vänta då jihad mot ickemuslimerna är en gudomlig institution, given i koranen, sunnan och islams heliga lag, sharian.

"Fight those who do not believe in Allah and the Last Day and who forbid what Allah and His messenger have forbidden-who do nor practice the religion of truth, being of those who have been given the Book-until they pay poll tax out of hand and feel humbled" (sura 9:29).

Vad har då detta med Europa att göra? Ett uttryck som på ett ganska målande sätt beskriver islamisternas långsiktiga agenda lyder; -" first the Saturday people then the Sunday people".

Under en fredagsbön visad på Hamas Al-Aqsa TV 11 april i år predikade Yunis Al-Astal (Hamas MP och "präst"), och även om det sagda av somliga uppfattas som tom retorik är och förblir detta, "erövringen av Rom och väst" islams dröm och yttersta intention. Nedan följer ett utdrag av nämnda predikan.

"Allah has chosen you for Himself and for His religion, so that you will serve as the engine pulling this nation to the phase of succession, security, and consolidation of power, and even to conquests thorough da'wa and military conquests of the capitals of the entire world."

"Very soon, Allah willing, Rome will be conquered, just like Constantinople was, as was prophesized by our Prophet Muhammad."

"Today, Rome is the capital of the Catholics, or the Crusader capital, which has declared its hostility to Islam, and has planted the brothers of apes and pigs in Palestine in order to prevent the reawakening of Islam. This capital of theirs will be an advanced post for the Islamic conquests, which will spread through Europe in
its entirety, and then will turn to the two Americas, and even Eastern Europe."

"I believe that our children, or our grandchildren, will inherit our jihad and our sacrifices, and, Allah willing, the commanders of the conquest will come from among them."


M.J2008-06-13

Förestående al-Qaedaangrepp på Danmark?

I DN och SvD kan man läsa att den danska säkerhetspolisen (PET) fruktar ett terrorangrepp från al-Qaeda på dansk mark. Enligt PET har "danska" ungdomar varit på träningsläger i gränsområdet mellan Pakistan och Afghanistan. Man håller det inte heller för omöjligt att hotet skulle kunna bestå av "svenska" muslimska ungdomar skulle kunna utgöra ett hot mot Danmark. -" Det förekommer att företrädesvis yngre personer åker till platser där den typen av träning finns. Det handlar om Afghanistan och Somalia", säger Mats Paulsson på SÄPO till TT.

"- I ärendena i Glostrup och Odense hade vi att göra med lösa nätverk, som fick en idé om att utöva terror och lät sig inspireras via internet. Nu ser vi en målinriktad styrning, träning och planläggning av terrorangrepp på dansk mark utförd i al-Qaida-regi" säger Jakob Scharf, chef för Politiets Efterretningstjeneste.

Att viljan finns är det ingen tvekan om, då ett flertal terrordåd av islamistisk karaktär tidigare har stoppats då de avslöjats i tid. I Vollmose, Odense anhöll polisen 2006 sju personer för att ha anskaffat diverse material för att tillverka bomber. Tre av dessa fäldes i domstol i november förra året, de två med utländsk bakgrund till 22 respektive 35 år fängelse, den danske konvertiten till 5 år. I Glostrup blev fyra män åtalade för att ha samarbetat med en turk med dansk bakgrund och en bosnier med svensk bakgrund som 2007 dömdes för terrorbrott i Bosnien. En av åtalade dömdes 2007 till sju års fängelse, de övriga frikändes. I Köbenhamn anhöll polisen förra året åtta män. Två av dessa står nu åtalade för att ha planlagt terrordåd samt för att ha framställt och provsprängt explosivt material. PET uppger att de unga männen är "militante islamister med internationale forbindelser til ledende medlemmer af al-Qaeda.". Förra året greps även tre män med misstanke om att de planerade att mörda Jyllands-Postens tecknare Kurt Westergaard. Said Mansour från Brønshøj blev i april 2007 dömd till tre år och sex månaders fängelse för att ha uppmanat till terror.

Nedan följer några citat som saxats ur
politiken.dk

"På direkte ordre fra al-Qaedas ledelse »planlægges der lige nu« terrorangreb på dansk jord. Det siger chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET), politimester Jakob Scharf, til Nyhedsavisen."

" »Vi har netop nu flere operationer kørende. Vi ser på personer og netværk i Danmark, der udgør en konkret trussel, og som har viljen og evnen til at gennemføre et angreb,« siger Jakob Scharf til Nyhedsavisen."

" Planer styret af al-QaedaIfølge PET har unge med dansk baggrund været på træningslejr i grænseområdet mellem Pakistan og Afghanistan. Som noget afgørende nyt er terror-forberedelserne »målrettet styret og planlagt« af al-Qaeda".

M.J

2008-06-05

Äktenskap upplöst av fransk domstol då kvinnan inte var oskuld

Härunder följer några saxade citat om ett domstolsslut i Lille i Frankrike som upprört många sekulärt orienterade fransmän. Ett praktexempel på en oförlåtlig eftergivenhet och tolerans för en djupt kvinnofientlig religion, islam. Sannolikt kommer vi att få se fler dylika domar i framtiden, där man i allt högre grad kommer att ta hänsyn till andra kulturers seder och bruk och vad sharian har att säga. Upprörande är det i alla fall.


"In its ruling, the court concluded the woman had misrepresented herself as a virgin and that, in this particular marriage, virginity was a prerequisite."

"In a democratic and secular country, we cannot consider virginity as an essential quality of marriage," said an expert on French secularism, Jacqueline Costa-Lascoux."

"It is not unusual for young Muslim women to procure fake virginity certificates, use tricks like vials of spilled blood on the wedding night or even undergo hymen repair to satisfy family expectations, and evade the shame that would follow if their secret got out. "

"An informal survey by The Associated Press in 2006 found numerous private clinics in the Paris region where such surgery is performed, as well as doctors who supply fake virginity certificates before a marriage. ascoux."

M.J

2008-06-04

Jeg er Muhammed og ingen tör trykke meg!

I SvD kan man läsa att den norska tidningen Adresseavisen har publicerat en ny egen Muhammedteckning. SvD underlåter dock att publicera den, så här kommer den för de som är intresserade.

– Ambassadattacken i går ­visade terrorns nakna ­ansikte. Därför har jag tecknat personen naken och avklädd, säger Jan O Henriksen.

Huruvida karikatyren föreställer Muhammed eller en själmordsbombare som går i Muhammeds fotspår och försöker efterlikna sin "role model" (Uswa hasana) är egentligen ointressant. "I have been made victorious with terror" (sa Muhammed) är ju en hadith militanta jihadister gärna refererar till (Bukhari Vol. 4, Book 52, Number 220) och för att ta ett exempel ur "fredens religions" mest heliga bok koranen "... .Jag skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!" (sura 8:12).

En av de mycket fromma och lärde muslimska män som har gjort väldigt mycket för att "revitalisera islam" och återföra den till dess historiska rötter (ja det är verkligen en muslimsk renässans vi ser idag) är Ayatholla Khomeini. Lyssna på dessa hans ord och lär er om islam; "The sword is the key to Paradise, which can be opened only for Holy Warriors! There are hundreds of other (Koranic) psalms and Hadiths (sayings of the Prophet) urging Muslims to value war and fight. Does all that mean that Islam is a religion that prevents men from waging war? I spit upon those foolish souls who make such a claim" (ur Amir Taheri "Holy Terror". London 1987.s.226f).

M.J

Aftonbladet tycker att muslimska kvinnor skall använda Burkini.

På Aftonbladet kan man idag läsa följande rubrik.

Så blir du en burkinibrud
Badplagget för muslimska tjejer är här!


och på Expressen; Burkinin - en bikini för muslimska kvinnor - kommer att bli en av sommarens storsäljare.

Är det vad man tycker att burkinin är badplagget muslimska kvinnor, även de icke-troende muslimska, eller ? När skall aftonbladet oh expressen sluta gå de reaktionära troende muslimernas ärenden.

Vill man premiera kvinnoförtryck, bara för att det inte är genuint svenskt. Man skulle ha skrikit i högan sky om svenska kyrkan aktivt arbetade för att få kvinnor att skyla sina kroppar. Man skulle högljutt protesterat mot den allt igenom biggotta och misogyna kyrkan. Man skulle ha kallat den medeltida och kvinnofientlig. Men inte när det kommer till islam inte, det är en fredad religion som skall respekteras hur djupt chauvunistiska dess läror än är. Aftonbladet använder sig av två måttstockar en för de kristna kyrkorna och en för islam.

Detta är en politik som stärker och legitimiserar hijabkulturen, vilken inte enbart handlar om att kvinnan genom slöja skall skyla sig från männens blickar. Det handlar om ett slagskönsapartheid där kvinnligt skall åtskiljas från manligt och där ett normalt umgänge mellan könen ses som synd. En kultur där kvinnan är bärare av familjens/släktens/klanens heder och där nedsolkad heder endast kan tvättas ren med kvinnans blod. Man överser med en hijabkultur där kvinnan helst inte alls skall gå utanför hemmets fyra väggar utan manlig eskort, och givetvis inte heller förvärvsarbeta. Illustrerande för detta synsätt är ett yttrande av australiens förre mufti Taj al-Din al-Hilali i samband med ett uppmärksammat våldtäktsfall; "Women who do not veil themselves, and allow themselves to be uncovered meat, are at fault if they are raped" eller "If she was in her room, in her home, in her hijab (islamic headdress), no problem would have occurred.". En åsikt som den "danske" muftin i Köpenhamn Shahid Mehdi inte tvekade att ge uttryck för i intervju i dansk TV 2004, då han sa att
kvinnor som inte använder hijab ber om att våldtas.

Burkini säljs på http://www.aquawebshop.com/ och går också att köpa i simhallar till exempel i Trelleborg och Malmö och i vissa sportaffärer. Bojkotta dessa !!!

M.J


2008-06-03

Deobandis Taqiyya-fatwa

För någon dag sedan basunerades det ut i massmedia att de ultrakonservativa och mycket inflytelserika deobandis utfärdat en fatwa mot terrorism. Glädjen var stor och fatwan framställdes som ett stort steg i rätt riktning, och att de muslimsk lärda intagit en resolut ställning mot krig och terrorism och för fred och samförstånd.

Ingenting kunde vara felaktigare, för fatwan är inte vad den förefaller att vara. Den skulle kunna beskrivas som ett slags PR-fatwa, som med sina luriga formuleringar leder västerlänningen att tro att det har skett en attitydförändring. Att islam är det dess talesmän försöker få oss att tro att den är, en fredens religion.

Ett knep man brukar ta till när man vänder sig västerlänningar är det ganska så banala resonemanget att namnet på deras religion islam betyder fred, vilket på arabiska är Salam. Påståendet grundas på att båda orden kommer från samma rot i det arabiska språket, slm, och oavsett om det är så eller inte,
vilket ibland ifrågasätts, betyder ju namnet i sig ingenting. Och nog vore det inte lite absurt att mitt under ett offensivt jihad ge den nya religionen namnet fred. Eller? Såvida man inte syftar på den fred islam-underkastelsen under gud innebär. En fred med gud. Det är vad männen som håller upp skyltarna med texten "Islam is Peace" egentligen tänker på, även om de vet att det inte är så ickemuslimen uppfattar samma text. Detta slags dubbelspråk kallas för Taqiyya och är ett vedertaget begrepp och en institution inom islam.

För att förstå muslimens sätt att resonera och farorna med att tro på vad de säger rakt ut av ska jag ta ett exempel ur shafiskolans lagsamling `Umdat al-Salik av Ahmad ibn Naqib al-Misri. I denna shariamanual sägs det; "Speaking is a means to achieve objectives. ... , it is permissable to lie if attaining the goal is permissable, and obligatory to lie if the goal is obligatory". (The Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications. 1994. s.745), och "Scholars say that there is no harm (def:p8.2(A) in giving a misleading impression if required by an interest countenanced by Sacred Law that is more important than not misleading the person being adressed, or if there is a pressing need which should otherwise be fullfilled except through lying..." (Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications.1994.s.748). Alltså är det inom islam tillåtet att ljuga om det anses gynna islams sak. Moralen är relativ och varierar beroende av situation, vem man talar till och syftet med lögnen. För att förstå vad ulema (de muslimskt lärde) egentligen säger måste man också försöka sätta sig in i islams kosmologi och världsbild, vilket inte är helt lätt för en icketroende och sekulariserad västerlänning.

En av de textpassager som vi i media har fått ta del av ur denna terrorism-fatwa lyder; " The religion of Islam has come to wipe out all kinds of terrorism and to spread the message of global peace,”. Vad man här säger skulle på en höft kunna utryckas; islam har kommit för att utplåna allt slags vantro, hädelse och förnekande av gud och profeten Muhammed (=terrorism) och för att sprida sitt budskap (genom jihad och Da´wa) om en global underkastelse (islam). Detta är den fred som åsyftas och ingen annan. Freden med gud är en from muslims yttersta mål och det kan endast uppnås genom en total underkastelse, islam implementerad fullt ut.


Maulana Qari Sayeed Mohammad Usman, Jamiat Ulama-I-Hinds president och själv en deobandi sa vidare när han läste upp den aktuella fatwan
,” At present, there is a propaganda to equate Jehad with terrorism. Jehad is basically for establishment of peace, which is a fundamental right of human beings. Terrorism, meanwhile, is the gravest crime as held by Quran and Islam.”. Här framgår med all önskvärd tydlighet att ulema anser att jihad aldrig kan jämföras/likställas med terrorism, då det är gudomligt given institution; "Jihad is a precept of Divine institution ..." (Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, d.996, maliki jurist) (The Legacy of Jihad. Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims. Ed. Andrew G. Bostom. Promotheus Books. 2005. s.27). I shariamanualen Ùmdat al-Salik av shafiskolan; beskrivs ingående jihads betydelse, dess obligatoriska karaktär, vem som är tvungen att delta i jihad, samt dess syfte. I lagboken återges ett antal passager i koranen och hadither som dess statuter faller tillbaka på. För att ta några exempel; "Fighting is prescribed for you" (sura 2.216), "Fight those who do not believe in Allah and the Last Day and who forbid what Allah and His messenger have forbidden-who do nor practice the religion of truth, being of those who have been given the Book-until they pay poll tax out of hand and feel humbled" (sura 9:29). Att kriga för gud och islam kan enligt deras logik och sätt att tänka givetvis aldrig jämställas med terrorism, då det är en gud i behaglig handling. Och med det följer att terroristhandlingar som utförs i syfte att främja islam och bekämpa de ogudaktiga mycket väl skulle kunna uppfattas som jihad och inte som en terrorism.

Ett annat citat ur fatwan lyder; "Islam rejects all kinds of unjust violence, breach of peace, bloodshed, murder and plunder and does not allow it in any form". Observera att fördömandet inte gäller allt våld, utan orättfärdigt våld. Således står vi här inför problemet hur ulema väljer att definiera orättfärdigt våld. Är jihad orättfärdigt våld, knappast, och det gäller såväl det defensiva (fard ‘ayn) som offensiva jihad (fard kafaayah). Så här säger Ibn Taymiyyah (d.1328 och Hanbali jurist) "Since lawful warfare is essentially jihad and since itsaim is that the religion is Gods´s entirely and God´sword uppermost, therefore according to all Muslims, those who stand in the way of this aim must be fought..." (The Legacy of Jihad. Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims. Ed. Andrew G. Bostom. Promotheus Books. 2005. s.27). Alltså förblir detta fördömande fullständigt meningslöst och mer ett spel för gallerierna. Ingenting har förändrats, förutom att man lyckats tuta i västerlänningen att något radikalt nytt och positivt har hänt.

För den som är intresserad av denn typ av dubbelspråk ellet Taqiyya rekommenderas videoavsnittet i den vänstra informationsspalten, här kallat "Ickemuslimer räknas inte som oskyldiga". Här får man en ganska god inblick hur man kan vända och vrida på orden så att det låter som man säger någonting helt annat än vad som egentligen åsyftas.

M.J

2008-06-02

Det kostar på att förarga den fromme muslimen

En bombattack, sannolikt självmordsattack, iscensattes idag mot den danska ambassaden i Islamabad, Pakistan. “It was a suicide attack carried out in a vehicle, apparently targeting the Denmark embassy,” a senior security official said on condition of anonymity".

Enligt pakistanska International News rapporteras dödssiffran ha stigit till 8 personer och antalet skadade är 7. Uppgifterna går dock isär, tidningen Dawn uppger att antalet skadade skall uppgå till 30.

Attacken anses på goda grunder ha ett samband med de karikatyrteckningar av profeten Muhammed som först publicerades i Danmark 2005. Ingen har en så länge tagit på sig ansvaret, dock hålles det för sannolikt att al-Qaida kan ligga bakom dådet. Deras förste man i Pakistan Ayman al-Zawahri har nyligen uppmanat till angrepp mot danska mål på grund av karikatyrerna.

Det är ur för muslimen heliga texter som dessa som självmordsbombare och jihadister finner sitt stöd. "I have been made victorious with terror"; ett yttrande av profeten Muhammed ur hadithen Sahih Bukhari Vol. 4, Book 52, Number 220. eller "Han är den, som sänt sin apostel med vägledning och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, ja Gud är vittne nog. Muhammed är Guds apostel, och de, som följa honom, äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra...(sura 48:28-29). The Religion of Peace har talat.

http://politiken.dk/udland/article517234.ece http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/02/536969.html
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=775521
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1317571.svd
http://www.metro.se/se/article/tt/2008/06/02/pakistanoro/index.xml

M.J

2008-06-01

Inte längre tillåtet att sprida evangeliet i muslimska områden i Storbrittanien?

Islamiseringen av Storbrittanien går med stormsteg frammåt kan det ibland tyckas. Och detta skall vi minnas är i lika hög grad ett resultat av offensiva muslimska påtryckningsgrupper som av det multikulturella brittiska samhällets ovilja till att stöta sig med landets muslimer. I Telegraph.co.uk kan man idag läsa följande mest häpnadsväckande rubrik, (om man inte visste skulle man kunna tro att händelsen utspelat sig i ett muslimskt land och inte i Storbrittanien); "Christian preachers face arrest in Birmingham", "A police community support officer ordered two Christian preachers to stop handing out gospel leaflets in a predominantly Muslim area of Birmingham."

De två evengelisterna Arthur Cunningham, 48, and Joseph Abraham, 65 berättar att de av en polis hotats med arrestering för att de var i färd med att begå ett hatbrott när de delade ut broschyrer i ett muslimsk område, och att de riskerade att misshandlas om de återvände. "He said we were in a Muslim area and were not allowed to spread our Christian message. He said we were committing a hate crime by telling the youths to leave Islam and said that he was going to take us to the police station.". Polisens uppträdande beskrivs av de båda predikanterna som "threatening and intimidating". I artikeln kan man vidare läsa att; "... he also advised them not to return to the area. As he walked away, the PCSO said: "You have been warned. If you come back here and get beaten up, well you have been warned". Notervärt är att den enskilde polismannen har fått stöd för sitt uppträdande av chefer inom West Midlands Poliskår, vilka vägrat att be om ursäkt för det inträffade.

Denna händelse styrker Michael Nazir-Ali (biskop av Rochester) i diskussionen om huruvida det finns så kallade no-go areas i Storbrittanien idag (se islamofobens artiklar 24.1 och 18.3), områden där man som icke-muslim inte är välkommen, och där sharians roll som gränssättare av vad som är tillåtet eller inte allt mer tillåts att dominera. Med referens till ovannämnda poliskonstapels åsikt att det var ett hatbrott att försöka få muslimer att lämna islam, förefaller det som om det också inom den anglikanska kyrkan finns de som anser att man ska avhålla sig från mission, då det stör relationerna med det muslimska samfundet. Nyligen råkade ovan nämnda biskop i blåsväder då han gick ut offentligt och menade på att den anglikanska kyrkan underlät att bedriva missionsarbete bland muslimer i England. Detta tillsammans med ärkbiskopen av Canterburys tal om att införandet av sharialagar i Storbrittanien är någonting ofrånkomligt, visar med all tydlighet att inte heller kyrkan har vare sig vilja eller kraft att stå emot islamiseringen då den är vek och allt för ängslig för att stöta sig med islam, detta gäller i lika hög grad den forna svenska statskyrkan som den anglikanska och många andra nationella protestantiska kyrkor. I sin naivitet ser man inte ett hot i islam utan snarare ett löfte om att andlighet i landet och att man skall kunna åka snålskjuts på den religiösa boom som följer i islams fotspår. Jag tror att man misstar sig grovt, och att man genom denna beskedlighet ur ett längre perspektiv gräver sin egen grav. Islams intresse för den interreligiösa dialogen kommer bara att finnas så länge man gynnas av den.
M.J