2008-06-22

Storbrittaniens muslimer allt mer radikaliserade

I rapporten "Hearts and Minds and Eyes and Ears: Reducing Radicalisation Risks Through Reassurance Orientated Policing" som tagits fram efter förra årets misslyckade attacker i Londons West End och vid flygplatsen i Glasgow framgår det att radikaliseringen bland landets unga muslimer växer. "Increasing numbers have become so alienated from mainstream society that they could even lend their support to jihadi terrorism, the study claims." Detta trotts att Storbrittanien är det land i Europa som har varit mest eftergivet för krav som ställts av de muslimska organisationerna, och som dessutom tolererat att man olovligen har upprättat shariadomstolar över hela landet. Studien varnar för att hotet mot det engelska samhället i form av terrorattentat utförda av "brittiska" jihadister kan komma att öka i framtiden. "Increasing numbers of young Muslim people are becoming sufficiently disaffected with their lives in liberal-democratic-capitalist societies that they might be willing to support violent terrorism to articulate their disillusionment and disengagement." I många år har man sett mellan fingrarna och låtit imamer predika hat mot västerlandet och islamsk supremati, utan att ingripa mot vare sig individer eller de moskér som tjänat som arena för den islamska väckelsen och ropet på jihad. Den engelska säkerhetstjänsten uppger nu att de håller 2,000 misstänkta individer med kopplingar till islamistisk terror under uppsikt, har 200 nätverk under utredning och övervakar 30 komplotter.

Samtidigt varnas det för att allt fler konvertiter med rötter i ett flertal europeiska länder (Storbrittanien, Nederländerna, Danmark, Tyskland, Rumänien och Estland) genomgår militär skolning på träningsläger i Pakistan, Afghanistan och Somalia (Sverige). EUROPOL´s rapport från tidigare i år pekar även den på samma trend. De genuint inhemska jihadisterna (etniska tyskar, britter etc) komplicerar givetvis bilden den stereotypa, men fram till idag ganska riktiga bilden av den typiske jihadisten som en svartmuskig och ibland färgad arg ung man. Givetvis försvårar också denna nytillkomna komponent polisens arbete, samtidigt som den ger dem som arbetar med att rekrytera jihadister ett större urval att laborera med. Vita människor som ostört och mycket lättare torde kunna röra sig hemtamt i sin europeiska hemmiljö utan att dra på sig misstänksamma blickar.

Men med ett ökat antal vita jihadister kommer man inte på samma sätt kunna skrika invektiv som rasist och xenofob mot oss som menar att jihaddistisk terrorism har sin källa i islams teologi/ideologi, i det otaliga suror och hadither som just föreskriver jihad mot ickemuslimer. "I have been commanded to fight against people, till they testify to the fact that there is no god but Allah, and believe in me (that) I am the messenger (from the Lord) and in all that I have brought..." (Sahih Muslim, bok 001, nummer 0031). En policy som historiskt sett för övrigt alltid har gällt så länge islam inte har varit för underlägset i ekonomiskt och materiellt hänseende.


M.J

Inga kommentarer: