2008-06-04

Aftonbladet tycker att muslimska kvinnor skall använda Burkini.

På Aftonbladet kan man idag läsa följande rubrik.

Så blir du en burkinibrud
Badplagget för muslimska tjejer är här!


och på Expressen; Burkinin - en bikini för muslimska kvinnor - kommer att bli en av sommarens storsäljare.

Är det vad man tycker att burkinin är badplagget muslimska kvinnor, även de icke-troende muslimska, eller ? När skall aftonbladet oh expressen sluta gå de reaktionära troende muslimernas ärenden.

Vill man premiera kvinnoförtryck, bara för att det inte är genuint svenskt. Man skulle ha skrikit i högan sky om svenska kyrkan aktivt arbetade för att få kvinnor att skyla sina kroppar. Man skulle högljutt protesterat mot den allt igenom biggotta och misogyna kyrkan. Man skulle ha kallat den medeltida och kvinnofientlig. Men inte när det kommer till islam inte, det är en fredad religion som skall respekteras hur djupt chauvunistiska dess läror än är. Aftonbladet använder sig av två måttstockar en för de kristna kyrkorna och en för islam.

Detta är en politik som stärker och legitimiserar hijabkulturen, vilken inte enbart handlar om att kvinnan genom slöja skall skyla sig från männens blickar. Det handlar om ett slagskönsapartheid där kvinnligt skall åtskiljas från manligt och där ett normalt umgänge mellan könen ses som synd. En kultur där kvinnan är bärare av familjens/släktens/klanens heder och där nedsolkad heder endast kan tvättas ren med kvinnans blod. Man överser med en hijabkultur där kvinnan helst inte alls skall gå utanför hemmets fyra väggar utan manlig eskort, och givetvis inte heller förvärvsarbeta. Illustrerande för detta synsätt är ett yttrande av australiens förre mufti Taj al-Din al-Hilali i samband med ett uppmärksammat våldtäktsfall; "Women who do not veil themselves, and allow themselves to be uncovered meat, are at fault if they are raped" eller "If she was in her room, in her home, in her hijab (islamic headdress), no problem would have occurred.". En åsikt som den "danske" muftin i Köpenhamn Shahid Mehdi inte tvekade att ge uttryck för i intervju i dansk TV 2004, då han sa att
kvinnor som inte använder hijab ber om att våldtas.

Burkini säljs på http://www.aquawebshop.com/ och går också att köpa i simhallar till exempel i Trelleborg och Malmö och i vissa sportaffärer. Bojkotta dessa !!!

M.J


1 kommentar:

Anonym sa...

Om fyra hundra år badar även musslimska kvinnor i riktig bikini.
Konstigt att männen får visa bar hud! Eller, vänta nu, det är ju de som bestämmer...