2008-06-26

EU vill registrera bloggare

Läser i SvD och Dagens Nyheter att EU vill registrera bloggare, något som inte kommer som någon direkt överraskning. Ett lagförslag för att registrera och kontrollera bloggare har röstas igenom av Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Det heter att man vill klargöra bloggarens legala ställning och värna om den mediala mångfalden. Men som gemene man och kvinna nog förstår är det just det motsatta man strävar efter, att kväva debatten, att döda det fria ordet.

Man säger att det finns ett behov av att kontrollera att inte felaktig information sprids, det vill säga sådan som ifrågasätter det politiskt korrekta. Den estniska ledamoten och initiativtagaren till denna lag, Marianne Mikko, vill ha en kvalitetsstämpel på bloggarna. Hon vill veta vem som skriver och i vilket syfte; - "Om vi ser namn och bild på den som skriver så gynnar det yttrandefriheten"; -"Om en bloggare förolämpar eller manipulerar så kommer vi att veta vem som står bakom bloggen".

En klappjakt på islamkritiska karikatyrtecknare och bloggare förefaller redan ha inletts i Holland, detta är sannolikt bara en liten på vad som väntar om lagen trummas igenom. Mången islamkritiska bloggare kommer antagligen att tystna om man kommer att vara tvungen att ståta med både namn och foto? För vem vill få skallen inslagen av det krypto-fascistiska AFA-människorna eller motta hot mot kära familjemedlemmar. Och så har vi ju den ekonomiska biten, hur många kommer ha råd med att betala dryga böter för att ha framfört "felaktig" information om det multikulurella samhällets överlägsenhet och islams myckna tolerans och fredlighet.

Planen är att lagförslaget ska tas upp för omröstning i Europaparlamentet den 22 september.

M.J

Inga kommentarer: