Submission Is Not Our Way

Loading...

2011-09-28

Efter den arabiska våren kommer den islamiska hösten

Gammelmedias önsketänkande om en arabisk vår av västerländskt snitt, med demokrati, frihet och mänskliga rättigheter visar sig alltmer som en eurocentrisk synvilla. Man tror ju så gärna att alla människor oavsett religiokulturell hemvist traktar efter vårt västerländska levnadssätt. I en undersökning som nyligen företogs i Egypten inför valet visar det sig att 35% av Egyptierna stöder det Muslimska Brödrarskapet. Betänk då att de kristna kopterna utgör 10% av landets befolkning. Endast 21 % sade sig vara direkt mot brödrarskapet, alltså sannolikt en försvinnande liten andel av landets muslimska majoritet.

Sedan den arabiska våren drog igång har 100 000 kristna koptern lämnat landet på grund av det tilltagande våldet mot dem och den alltmer hotande retoriken från salafistiska predikanter och religiöst lärda. Den arabiska våren visade sig inte bara landa i en islamisk höst, utan också följaktligen i riktigt kylslagen vinter för den kristna minoriteten. Minst sagt frusen kan man också säga att relationen till grannlandet Israel har kommit att bli i och med att fundamentalistisk islam har kommit att flytta fram sina positioner och den på teologisk grund förankrade antijudiska retoriken åter har fått spela helt fritt.

(källa 1)
(källa 2)

2011-09-21

Sexslavar till fromma muslimska män tas med fördel från Ryssland


Även detta videoavsnitt med transkription till Engelska är hämtat från den ypperliga sightenTranslating Jihad. Salwa al-Mutairi, tidigare kandiderande för säte i parlamentet i Kuwait vill se ett återuppväckande av det utifrån sharian religiöst legitimerade systemet med sexslavar.

Transcript of video: "Peace, mercy, and blessings of Allah be upon you. My name is Salwa al-Mutairi. I received a message that was a little strange. A merchant told me that he would like to have a sex slave. He said he would not be negligent with her, and that Islam permitted this sort of thing. He was speaking the truth. The topic that he brought up is an old topic. I have been working on it for two years now. I was working with this man, a young man, who (liked) women a lot. I was sympathetic to his situation, and also dedicated to my work. I was given the opportunity to visit Mecca, and when I did so, I brought up (this man's) situation to the muftis in Mecca. I told them that I had a question, since they were men who specialized in what was halal, and what was good, and who loved women. I said, "What is the law of sex slaves?"

The mufti said, "With the law of sex slaves, there must be a Muslim nation at war with a Christian nation, or a nation which is not of the religion, not of the religion of Islam. And there must be prisoners of war."  "Is this forbidden by Islam?," I asked.  "Absolutely not. Sex slaves are not forbidden by Islam. On the contrary, sex slaves are under a different law than the free woman. The free woman must be completely covered except for her face and hands. But the sex slave can be naked from the waist up. She differs a lot from the free woman. While the free woman requires a marriage contract, the sex slave does not--she only needs to be purchased by her husband, and that's it. Therefore the sex slave is different than the free woman."

"Of course, I also asked religious experts in Kuwait (about this issue), and they told me about the problem with the passionate man, or even the man who is committed to his religion. For every good man in our religion, the only solution for him--when forbidden women come around, if he's tempted to sin, then the solution to this issue is for him to purchase sex slaves. I hope that Kuwait will enact the law for this category, this category of people--the sex slaves...."

"...They should open the door for sex slaves, by enacting a sound law, so that our children don't waste away in the abyss of adultery and moral depravity. Allah-willing, this will work out. I believe, look, the (sex slaves could come from) a country like Chechnya, where there is a war between an (Islamic) state and another state. Certainly there are prisoners. These prisoners could be purchased. They could be purchased and sold to the merchants in Kuwait. This is better than (the merchants) committing that which is forbidden. There is nothing wrong with this."

"Harun al-Rashid had many more sex slaves than this. When he died he had 2,000 sex slaves. But he only had one wife. This was not forbidden. Our shari'a permits such a thing as this. Praise be to Allah, here in Kuwait there are many merchants who are committed (to Islam). I hope the best for Kuwait, Allah-willing."

Då normer sätts av profeten Muhammed kan man till synes landa i stort sett var som helst.
Sunnan (haditherna och siran) berättelser om profetens liv, om vad han sade och gjorde, gudomligt inspirerat, och därmed också ett mönster och föredöme att efterlikna (uswa hasana) för varje from muslim. "I Guds apostel haven I nu fått ett härligt föredöme ... " (sura 33:21 samt 60:4 och 60:6). Detta är en av de lärosatser som islam historiskt har omfattat. Vi kan än idag se den praktiserad i Sudan och man kan på god grund anta att det är många troende muslimska mäns våta dröm. Ämnet dyker särskilt frekvent upp i Salafistkretsar.
(källa)

2011-09-17

Även denna gång lyckades säkerhetspolisen stämma i bäcken

Det som ännu inte framgår i de svenska dagstidningarna är att den grovt kriminella som skulle ha planerat att spränga satirtecknaren Knut Westergaard i luften under ett besök i Norge, sedan länge är etablerad i en miljö där kriminella står i nära förbindelse med islamiska "extremister".

(källa)

2011-09-16

Islamiskt lärd menar att demokrati är en dålig, bakåtsträvande och efterbliven idéDet är inte bara vi inbitna islamoskeptiker som vill göra gällande att islam och demokrati är i grunden inkompatibla värde- och samhällssystem. Denna åsikt kan man lätt återspeglas i följande videoklipp, här  förklarar den Egyptiska Shaykh Sa'id 'Abd-al-'Azim för oss att "democracy is a bad, backwards, and retarded idea,". En idé han givetvis fördömer för de friheter som den omfattar; "the freedom to disbelieve in the Creator of Heaven and Earth."

Att den troende muslimen alltsom oftast föraktar våra västerländska samhällen såsom varandes dekadenta och ogudaktiga är väl för de flesta bekant. I videoavsnittet så liknar han alla dem som förespråkar demokrati med folket från Sodom. Intervjun visades den 4 juni på TV-stationen Al- Hafez. Transkription till engelska följer;

Shaykh Sa'id 'Abd-al-'Azim; "I want to say that democracy is a bad idea. We should not feel ashamed to say it. It is a bad, backward, and retarded idea, which is taken from Greece. Democracy is spoken of like it's a modern discovery, but it's not...". Intervjuaren; " You described this in this book, saying that the people who believe in democracy are like the people of Lot, who believed in the majority. Lot's people numbered about 100,000, while the majority was only Lot and his two daughters. Wherefore the minority was better than the majority, thus everyone who believes in this democracy". Shaykh 'Abd-al-'Azim: "That's right. Even the freedoms--what are they? Among the freedoms inherent in the democratic system are freedom for women, freedom of ownership, freedom of homosexuality, personal freedom, freedom of conscience and expression, freedom to disbelieve in the Creator of Heaven and Earth. There's mixing (of men and women), usury--all of this is in democracy, which is why I condemn it.".

Ja, det är så här många troende muslimer ser på oss, vårt samhälle och det demokratiska statsskick vi har. Visst finns det brister även i det, men nog föredrar väl de flesta av oss detta framför den muslimska gudsstaten, eller hur ..., är det inte så herr statsminister?

(källa Translating Jihad)

2011-09-14

Hur många potentiella jihadister ryms i moder Sveas famn

Med den massiva muslimska invandringen har vi inte bara fått ett mer varierat kök utan också berikats med allehanda exotiska inslag i det svenska samhällslivet som barnäktenskap, hedersvåld, rekonstruerade mödomshinnor, shariaförespråkande riksdagsmän (torde man på god grund kunna anta), jurister med preferens för ovannämnda gudslag, en galopperande anti-semitism på islamisk teologisk grund samt våld mot kafirer (läs ickemuslimer, dock i realiteten främst etniska svenskar och andra ljushylta). Religionen (läs islam uppbackad av den forna svenska statskyrkan) har återigen trätt in i på den offentliga arenan och kräver mer plats i samhället med krav på en vidgad förståelse av religionsfriheten. Även en från Sverige och svensk natur så världsfrämmande företeelse som jihad och fromma och gudsfruktande jihadister har allt mer kommit att bli en del av vår svenska vardag.

Om det senare påminns vi ännu en gång på kort tid genom häktningsförhandlingarna i Göteborgs tingsrätt. Skänk en värmande tanke till vore politiska företrädare som givit oss allt detta, utan att vi ens bett om det

DN, DN2

P.S Länkningen till två DN-artiklar om de gripna har ganska snart tagits bort. Tydligen skall man vara proislamsk eller vänsterbloggare för att få synas numera i DN: Förvisso har det hänt förut, men två artiklar, på bara en halv dag, är väl ändå lite för mycket.

Den muslim som inte ber skall dödas !Den muslim som vägrar att be är att betrakta som otrogen (och därmed också som apostat) och måste därför dödas. Detta slår shaikh Salih al-Fawzan (medlem i Saudi Council of Senior Scholars) fast i ett fatwautlåtande.

En engelskspråkig transkription, vilken inleds av frågeställarens fråga följer nedan; “I have a colleague at work who doesn’t pray. I admonished him, but he didn’t respond. I informed the one in authority over us, and told him, ‘He is afraid of being transferred. Admonish him to pray, and threaten to transfer him.’ My colleague then became angry with me. Here’s my question: Is what I did wrong? What is my duty in this situation?”

"He who does not pray is not a Muslim, owing to the saying of Muhammad (PBUH): “(The difference) between worship (of Allah), and infidelity and polytheism, is failing to pray.” He also said (PBUH): “The covenant that is between us and them is prayer, and whoever neglects this has become an infidel.” There are numerous evidences in the Qur’an and Sunnah for the fact that he who fails to pray is an infidel. It is not enough for this man to be transferred, but he must be fired from the job. And if he doesn’t repent to Allah and keep his prayers, then he must be killed..." "He must be called on to repent, but if he doesn’t repent, then he is killed. What you have done with him was your duty, from the counsel and admonition of Allah. If he does not accept (the admonition), and insists on abstaining from praying, then he must be killed. It is not enough for him to be transferred from his job, for merely employing him is wrong. It is not permissible for an infidel to be in charge of the doings of Muslims, because he will be an example to others."

Vi kan genom den här fatwan konstatera att den " norske" imamen Farasat Ali Bukharis åsikter i frågan (som vi skrev om igår) är fullt i linje med denne islamskt lärde. Bara en blind kan ingå att se islams människofientlighet och barbariska kvaliteter. De som av skilda anledningar inte vill se och förstå. Skänk här också en tanke till de etablerade politiska partierna och dess företrädare som säljer ut vårt land till bärare av dylika sentiment. Är de bara genuint blåögda och okunniga, eller tycker de att priset för den svenska nationalstatens nedmontering är värt priset vi alla får betala.

(Källa Translating Jihad)

2011-09-13

Friskoleentrepenören som vill halshugga fastabrytareDen " norske" imamen Farasat Ali Bukhari har gjort bort sig tillsammans med hela det officiella multikulti- och islamkramande norska etablissemanget. Mannen ifråga hade för avsikt att öppna upp en muslimsk statsunderstödd friskola i Norge, och hade mycket väl kommit undan med det om hans åsikter i vissa frågor inte hade dragits fram i ljuset.

Då det norska Human Rights Service lät översätta imamens predikningar på You Tube gavs den norska allmänheten tillgång till vad som egentligen sades av denna urdutalande predikant.

”En person som ikke ber sine daglige obligatoriske bønner, som er myndig og tilregnlig, for vedkommende er den minste straffen i et muslimsk samfunn fengsling. Til han angrer, ber om tilgivelse og opptar daglig bønn. I visse lovskoler tas det til ord for å drepe dem. Så stor synd er det å la være å be.”

“Hvis en person latterliggjør Islam ved å spise og drikke offentlig under ramadan, og vedkommende befinner seg i et muslimsk samfunn/stat, så skal myndighetene halshogge ham.”


“Den som nekter for at bønn er obligatorisk må anses som ute av islam. Han må anses om vantro.”

På några få veckor har vi av islamsk lärda i både Sverige och Norge fått veta att de som lämnar islam skall dödas, något som också tydligen gäller de som äter och dricker offentligt och underlåter att be dagligdags. Finns det någon som kan förklara för mig hur dena perfida religion skulle kunna ses som kompatibelt med vår västerländska demokrati? Ingen ??? ... Maud Nybyggare ? Herr Reinfeldt kanske?

Om konsten att inte omnämna islam i samband med 9/11

Några dagar efter att tioårsdagen av 9/11-attacken har passerat är det bara att konstatera att gammelmedia är sig lik. Det mest slående är den totala frånvaron av debatt och analys över vad vi i det här fallet har att göra med. Islam och jihad mot de otrogna. Den verkliga orsaksbakgrunden i islamisk teologi och världsbild har tydligt lyst i sin frånvaro. I denna oförmåga/ovilja ser vi inte bara ett gigantiskt svek ifrån massmedias sida, utan också ett intellektuellt haveri av betydande mått. För att slippa omnämna gärningsmännen som faktiskt varande troende muslimer som handlat i enlighet med sina heliga skrifters uppmaningar till jihad mot de otrogna, väljer man istället att tala om dem som islamister (om ens de omnämns som annat än terrorister) som om det vore en från islam utgående och avvikande ytterlighetssekt. Islamism, ett västerländskt begrepp som om man verkligen vill försöka förstå orsakssammanhang och bevekelsegrunder snarare fördunklar än förklarar.

2011-09-09

Shaikh Abu-Ishaq Al-Huwayni; - Därför måste de som förolämpat profeten Muhammed döVid ett framträdande på den Egyptiska satellit-TV-stationen al-Hikma den 7 July 2011 förklarade Sheikh Abu-Ishaq Al-Huwayni att den som förolämpat profeten Muhammed och som sedan ångrat sig, även han till trotts måste dö.

I videon sägs följande; "Whoever insults the Prophet (PBUH), if he later comes and apologizes, and kisses the shoes (of the ruler), and says, “I want all Muslims, every one, to return and strike me with the soles of their feet”—does the ruler have the right to accept this?"
"I bring up this question, as it was asked of me. The answer is that it is not permissible for anyone to accept this. Then what do we do with him? We kill him! But he told you that he repented. We still kill him, even if he repents!"


Är det framtida svensk rättsskipning denne man talar om, är det hit vi vill? Om inte lägg aldrig mer er röst på de etablerade politiska partierna. Aldrig mer.

(källa Translating Jihad)

2011-09-08

Turkiet och det islamiska hotet


Necmettin Erbakan, f.d premiärminister i Turkiet (1996-1997); “Europeans believe that Muslims only came to Europe to earn money. But Allah has other plans. […] We will surely come to power. Whether this happens with bloodshed or not, is undecided.”


Recep Tayyip Erdoğan, premiärminister i Turkiet sedan 2003. “Democracy is like a streetcar. When you reach your stop, you get off. Thank God that we are adherents of sharia. Our goal is the Islamic state.”

Två citat som lite visar på de aspirationer som närs bland det islamiska ledarskapet i Turkiet. Och bland Turkar i Tyskland. Härunder syns porträttet på Özgür Ümit Aras, en tyskfödd etnisk Turk med ambitionen att låta sig väljas in i det tyska Bundestag 2013. Kanske han inte alls röner någon framgång, om det vet vi ingenting om. Men hans "programförklaring" visar ändå på graden av lojalitet (eller snarare bristen på detsamma) som finns hos en tämligen stor grupp av Turkar i Tyskland idag. Här finns inte ett uns av tacksamhet, bara otacksamhet och fräckhet. Nedan följer en passage ur ovan nämnda text. "... We will create a better Turkland in Germanland, to show our independence to the European tribunal and assert the necessity of this development. To have our acceptance of our independence and right of self-rule recognized at a European level. This is a legitimate struggle — the naturally given rights of self-rule, self-determination, individual fulfillment and development.".

Our closely settled friends will buy properties, step by step, house on house, until it becomes a precinct, until we are in control of a city. We will fill all the co-ordinating points with Turkish officials, occupy hospitals, police, military, technical emergency services and the highest political offices, like mayor — then nothing more will stand the way of the independent stage of Turkland.Özgür Ümit Aras; "I have a dream. A freely independent Turkland.” (i Tyskland).

2011-09-07

Somalisk imam från Rinkeby anser att muslimer som lämnat sin religion skall dödas.

Det är varje muslims skyldighet att döda dem som lämnar islam. Så lät det nyligen i Sveriges Radio, då en imam från Rinkeby fick lägga ut texten om hur man skulle agera mot somalier som konverterar till kristendomen. Detta var i mångt och mycket en reaktion på att ett antal somaliska konvertiter hade haft mage att hålla hov på torget utanför moskén i Rinkeby. Hade detta utspelat sig i Somalia eller i något annat muslimskt land hade konvertiterna inte längre varit vid liv, var så säker. Förutom att öppen ickeislamsk mission inte accepteras i de flesta muslimska länder så hade det faktum att predikanterna var före detta muslimer sannolikt beseglat "dödsdomen". I vilket fall hade de om de undkommit mobben med livet i behåll kunnat räkna sig som lyckligt lottade.

Detta är det nya Sverige och så här ser många av de troende muslimernas sentiment ut. Och det allra värsta är att det är våra egna politiker som bär skulden till detta, ty de är ju oomtvisteligen det nya Sveriges arkitekter. Och så länge var och en av oss inte slutar rösta på dem kommer de i sin stupida enfald och pompösa självgodhet tolka det som att de har vårt stöd. Det är nu upp till var och en av oss att markera vårt bestämdaste avståndstagande genom att aldrig mer lägga vår röst på dem någonsin mer. Landsförrädare är bara förnamnet.

Åsikten att apostasi skall bestraffas med döden är inte som man kanske skulle kunna tro ett utslag av extremism eller radikal islam, utan kan tvärtom anses avspegla traditionell ortodox islams uppfattning i frågan. Straffet tar i huvudsak sin utgångspunkt i ett antal hadither som kan sägas ligga till grund för sharians stadgande av dödsstraff för detta brott. Nedan följer några av de texter gudslagens stränga straff går tillbaka på.

"Allah's Apostle said, "The blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah and that I am His Apostle, cannot be shed except in three cases: In Qisas for murder, a married person who commits illegal sexual intercourse and the one who reverts from Islam (apostate) and leaves the Muslims." (Sahih Bukhari 9:17)

"Some Zanadiqa (atheists) were brought to 'Ali and he burnt them. The news of this event, reached Ibn 'Abbas who said, "If I had been in his place, I would not have burnt them, as Allah's Apostle forbade it, saying, 'Do not punish anybody with Allah's punishment (fire).' I would have killed them according to the statement of Allah's Apostle, 'Whoever changed his Islamic religion, then kill him.'" (Sahih Bukhari 9:57)

"... .There was a fettered man beside Abu Muisa. Mu'adh asked, "Who is this (man)?" Abu Muisa said, "He was a Jew and became a Muslim and then reverted back to Judaism." Then Abu Muisa requested Mu'adh to sit down but Mu'adh said, "I will not sit down till he has been killed. This is the judgment of Allah and His Apostle (for such cases) and repeated it thrice. Then Abu Musa ordered that the man be killed, and he was killed..." (Sahih Bukhari 9:58)

"Allah's Apostle said, "By Him in Whose Hand my soul is I was about to order for collecting fire-wood (fuel) and then order Someone to pronounce the Adhan for the prayer and then order someone to lead the prayer then I would go from behind and burn the houses of men who did not present themselves for the (compulsory congregational) prayer. ...'"
(Sahih Bukhari 11:617)

"Ali burnt some people and this news reached Ibn 'Abbas, who said, "Had I been in his place I would not have burnt them, as the Prophet said, 'Don't punish (anybody) with Allah's Punishment.' No doubt, I would have killed them, for the Prophet said, 'If somebody (a Muslim) discards his religion, kill him.' " (Sahih Bukhari 52:260)

"'Abdullah (b. Mas'ud) reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: It is not permissible to take the life of a Muslim who bears testimony (to the fact that there is no god but Allah, and I am the Messenger of Allah, but in one of the three cases: the married adulterer, a life for life, and the deserter of his Din (Islam), abandoning the community." (Sahih Muslim 16:4152)

“Killing disbelievers is a small matter to us.”
(Tabari IX:69).

(källa 1, 2)

2011-09-06

En islamofob och konspiationsteoretiker i farten? Nej, men väl en framstående islamskt lärdVi som varnar för den pågående islamiseringen i väst och påtalar islams ambitioner och anspråk i ett vidare globalt sammanhang är vana att bli skrattade åt och förlöjligade. Det får vi nog också räkna med i framtiden, oavsett hur många framstående muslimska ledare och islamskt lärde som träder fram och helt frankt deklarerar islams agenda att överta och islamisera det förhatliga väst.

I en videosekvens kan den mycket populäre Shaykh Safwat Hegazy från Egypten http://www.blogger.com/img/blank.gifhöras säga; "Jerusalem belongs to us, and the whole world belongs to us." Han slår vidare fast att det islamiska kalifatet kommer att återuppstå och att; "every land upon which Islam has set foot will return to us.". I videon refererar han till Qurayza och Khaybar på ett hotfullt sätt mot judarna och deklarerar;, "we will kill anyone who has polluted the al-Aqsa Mosque."
Noteras skall att denne Hegazy inte är någon obetydlig liten man i marginalen, utan tillhör det egyptiska muslimska brödrarskapets inre krets och dessutom har varit involverad i flera tv-shower, däribland den egna "Age of Glory" på al-Nas television. I samband med det av Yusuf al- Qaradawi ledda gigantiska "bönemötet" på Tahrirtorget i våras talade han till de mellan 1-2 miljoner stora auditoriet och kunde sedan ses stående direkt bakom organisationens andlige ledare.

(källa Translating Jihad)

2011-09-05

Mänskliga rättigheter har ingen plats i islam enligt AyathollaAyatholla Mezbah-Yazdi, en av de allra mest inflytelserika av de islamskt lärde i Iran höll i anslutning till Ramadan ett tal där han kritiserade dem som hävdar att islam grundar sig på generositet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Förutom att det i islam inte finns någon plats för vare sig demokrati eller mänskliga rättigheter, menade han att det inte heller finns någon som helst utrymme för sådant som tanke- och yttrandefrihet. Islam bygger på strikt tillämpning och våld fortsatte han och slog fast; “Until a person has converted to Islam, he is free — but democracy and Human Rights have no meaning within Islam. Everything must be under the surveillance of the government, even the way people dress. And if some people say otherwise, they don’t know Islam.” (vad säger du Hjärpe vet du ingenting, förstår du ingenting?)

Kompatibelt med demokrati och de med den hörande friheterna???

Är detta verkligen en religion vi vill se mer av i Sverige, om inte överge sjuklöverns drönare till politiker. Hos dem finns det bara en framtid, fler och fler troende muslimer och mer islam i vårt land.

(källa 1, 2)

2011-09-02

Hur kan en religion som kräver dödsstraff för de som lämnar den anses vara kompatibel med frihet och demokrati?
Under ett framträdande i programmet "Ahadith an-nihaya," på satellit TV-stationen al-Nas fastslår en av Egyptens mest välkända och populära islamskt religiöst lärde, Sheykh Muhammad Hassan, att straffet för den som lämnar islam är döden. Som en fotnot i samband med detta kan i övrigt sägas att det inte är helt otroligt att vi efter valet i Egypten i höst kan få se denna man beträda presidentämbetet. Han är i alla fall en av kandidaterna och som sagt mycket populär. En vår stundar i de arabiska länderna, en islamisk vår!

Läs och begrunda hans utläggning om apostasi och islam. Fråga dig själv sedan hur det kan komma sig att denne man faktiskt åtnjuter de muslimska massornas gunst och på vilket sett dylika värderingar på något sätt kan anses berikande för vårt land. Om du inte anser att Sverige är betjänt av ännu fler medborgare (läs fromma muslimer) med barbariska åsikter som denna, lägg då aldrig mer din röst på de politiska partier som genom sin invandringspolitik gör sitt bästa för att underminera vår demokrati och de med den hörande friheter.

"... if he enters Islam of his own free will and choice, he does not have the right to leave the religion of Allah whenever he wants, to shake the foundations of Muslim society. No, he does not have the right. Absolutely not. But he does have the right, after having (Islam) preached to him, to say, “I will enter” or “I will not enter this religion.” But to enter it just to leave it whenever he wants? No. This is something which is unacceptable in the religion of Almighty Allah. Show me a constitution anywhere on earth which grants this for its citizens. But rather whoever comes out against the constitution of any nation is accused of treason. Everyone familiar with treason knows that the penalty is death. So what do you think about the one who betrays the religion of Allah Almighty, the one who betrays Allah and His Messenger? “O ye who believe! Do not betray Allah and His Messenger, nor knowingly betray your trusts” (Qur’an 8:27)."

Av utlägget här ovan kan man också förstå att islam per definition ses som ett samhällskick eller ett åtminstone som ett frö till ett sådant. Inte som en troende människas högst privata sak. Vilket osökt leder in på en av de mest primära av orsaker, varför islam inte går att förena med ett fritt, sekulärt och demokratiskt samhälle enligt västerländskt modell. Islam är i sig allomfattande och inte bara ett rättesnöre, en moralisk vägvisare och normbildande, utan också givare av den gudomliga lagen, sharia. Vilket kan sägas utgöra själva fundamentet till den islamiska samhällsbyggnaden. Alltså ingen separation mellan det andliga och världsliga, som fallet mycket tidigt kom att bli inom kristenheten.