2011-09-06

En islamofob och konspiationsteoretiker i farten? Nej, men väl en framstående islamskt lärdVi som varnar för den pågående islamiseringen i väst och påtalar islams ambitioner och anspråk i ett vidare globalt sammanhang är vana att bli skrattade åt och förlöjligade. Det får vi nog också räkna med i framtiden, oavsett hur många framstående muslimska ledare och islamskt lärde som träder fram och helt frankt deklarerar islams agenda att överta och islamisera det förhatliga väst.

I en videosekvens kan den mycket populäre Shaykh Safwat Hegazy från Egypten http://www.blogger.com/img/blank.gifhöras säga; "Jerusalem belongs to us, and the whole world belongs to us." Han slår vidare fast att det islamiska kalifatet kommer att återuppstå och att; "every land upon which Islam has set foot will return to us.". I videon refererar han till Qurayza och Khaybar på ett hotfullt sätt mot judarna och deklarerar;, "we will kill anyone who has polluted the al-Aqsa Mosque."
Noteras skall att denne Hegazy inte är någon obetydlig liten man i marginalen, utan tillhör det egyptiska muslimska brödrarskapets inre krets och dessutom har varit involverad i flera tv-shower, däribland den egna "Age of Glory" på al-Nas television. I samband med det av Yusuf al- Qaradawi ledda gigantiska "bönemötet" på Tahrirtorget i våras talade han till de mellan 1-2 miljoner stora auditoriet och kunde sedan ses stående direkt bakom organisationens andlige ledare.

(källa Translating Jihad)

Inga kommentarer: