2011-09-13

Om konsten att inte omnämna islam i samband med 9/11

Några dagar efter att tioårsdagen av 9/11-attacken har passerat är det bara att konstatera att gammelmedia är sig lik. Det mest slående är den totala frånvaron av debatt och analys över vad vi i det här fallet har att göra med. Islam och jihad mot de otrogna. Den verkliga orsaksbakgrunden i islamisk teologi och världsbild har tydligt lyst i sin frånvaro. I denna oförmåga/ovilja ser vi inte bara ett gigantiskt svek ifrån massmedias sida, utan också ett intellektuellt haveri av betydande mått. För att slippa omnämna gärningsmännen som faktiskt varande troende muslimer som handlat i enlighet med sina heliga skrifters uppmaningar till jihad mot de otrogna, väljer man istället att tala om dem som islamister (om ens de omnämns som annat än terrorister) som om det vore en från islam utgående och avvikande ytterlighetssekt. Islamism, ett västerländskt begrepp som om man verkligen vill försöka förstå orsakssammanhang och bevekelsegrunder snarare fördunklar än förklarar.

Inga kommentarer: