2011-09-05

Mänskliga rättigheter har ingen plats i islam enligt AyathollaAyatholla Mezbah-Yazdi, en av de allra mest inflytelserika av de islamskt lärde i Iran höll i anslutning till Ramadan ett tal där han kritiserade dem som hävdar att islam grundar sig på generositet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Förutom att det i islam inte finns någon plats för vare sig demokrati eller mänskliga rättigheter, menade han att det inte heller finns någon som helst utrymme för sådant som tanke- och yttrandefrihet. Islam bygger på strikt tillämpning och våld fortsatte han och slog fast; “Until a person has converted to Islam, he is free — but democracy and Human Rights have no meaning within Islam. Everything must be under the surveillance of the government, even the way people dress. And if some people say otherwise, they don’t know Islam.” (vad säger du Hjärpe vet du ingenting, förstår du ingenting?)

Kompatibelt med demokrati och de med den hörande friheterna???

Är detta verkligen en religion vi vill se mer av i Sverige, om inte överge sjuklöverns drönare till politiker. Hos dem finns det bara en framtid, fler och fler troende muslimer och mer islam i vårt land.

(källa 1, 2)

Inga kommentarer: