2011-09-14

Den muslim som inte ber skall dödas !Den muslim som vägrar att be är att betrakta som otrogen (och därmed också som apostat) och måste därför dödas. Detta slår shaikh Salih al-Fawzan (medlem i Saudi Council of Senior Scholars) fast i ett fatwautlåtande.

En engelskspråkig transkription, vilken inleds av frågeställarens fråga följer nedan; “I have a colleague at work who doesn’t pray. I admonished him, but he didn’t respond. I informed the one in authority over us, and told him, ‘He is afraid of being transferred. Admonish him to pray, and threaten to transfer him.’ My colleague then became angry with me. Here’s my question: Is what I did wrong? What is my duty in this situation?”

"He who does not pray is not a Muslim, owing to the saying of Muhammad (PBUH): “(The difference) between worship (of Allah), and infidelity and polytheism, is failing to pray.” He also said (PBUH): “The covenant that is between us and them is prayer, and whoever neglects this has become an infidel.” There are numerous evidences in the Qur’an and Sunnah for the fact that he who fails to pray is an infidel. It is not enough for this man to be transferred, but he must be fired from the job. And if he doesn’t repent to Allah and keep his prayers, then he must be killed..." "He must be called on to repent, but if he doesn’t repent, then he is killed. What you have done with him was your duty, from the counsel and admonition of Allah. If he does not accept (the admonition), and insists on abstaining from praying, then he must be killed. It is not enough for him to be transferred from his job, for merely employing him is wrong. It is not permissible for an infidel to be in charge of the doings of Muslims, because he will be an example to others."

Vi kan genom den här fatwan konstatera att den " norske" imamen Farasat Ali Bukharis åsikter i frågan (som vi skrev om igår) är fullt i linje med denne islamskt lärde. Bara en blind kan ingå att se islams människofientlighet och barbariska kvaliteter. De som av skilda anledningar inte vill se och förstå. Skänk här också en tanke till de etablerade politiska partierna och dess företrädare som säljer ut vårt land till bärare av dylika sentiment. Är de bara genuint blåögda och okunniga, eller tycker de att priset för den svenska nationalstatens nedmontering är värt priset vi alla får betala.

(Källa Translating Jihad)

Inga kommentarer: