2011-09-16

Islamiskt lärd menar att demokrati är en dålig, bakåtsträvande och efterbliven idéDet är inte bara vi inbitna islamoskeptiker som vill göra gällande att islam och demokrati är i grunden inkompatibla värde- och samhällssystem. Denna åsikt kan man lätt återspeglas i följande videoklipp, här  förklarar den Egyptiska Shaykh Sa'id 'Abd-al-'Azim för oss att "democracy is a bad, backwards, and retarded idea,". En idé han givetvis fördömer för de friheter som den omfattar; "the freedom to disbelieve in the Creator of Heaven and Earth."

Att den troende muslimen alltsom oftast föraktar våra västerländska samhällen såsom varandes dekadenta och ogudaktiga är väl för de flesta bekant. I videoavsnittet så liknar han alla dem som förespråkar demokrati med folket från Sodom. Intervjun visades den 4 juni på TV-stationen Al- Hafez. Transkription till engelska följer;

Shaykh Sa'id 'Abd-al-'Azim; "I want to say that democracy is a bad idea. We should not feel ashamed to say it. It is a bad, backward, and retarded idea, which is taken from Greece. Democracy is spoken of like it's a modern discovery, but it's not...". Intervjuaren; " You described this in this book, saying that the people who believe in democracy are like the people of Lot, who believed in the majority. Lot's people numbered about 100,000, while the majority was only Lot and his two daughters. Wherefore the minority was better than the majority, thus everyone who believes in this democracy". Shaykh 'Abd-al-'Azim: "That's right. Even the freedoms--what are they? Among the freedoms inherent in the democratic system are freedom for women, freedom of ownership, freedom of homosexuality, personal freedom, freedom of conscience and expression, freedom to disbelieve in the Creator of Heaven and Earth. There's mixing (of men and women), usury--all of this is in democracy, which is why I condemn it.".

Ja, det är så här många troende muslimer ser på oss, vårt samhälle och det demokratiska statsskick vi har. Visst finns det brister även i det, men nog föredrar väl de flesta av oss detta framför den muslimska gudsstaten, eller hur ..., är det inte så herr statsminister?

(källa Translating Jihad)

Inga kommentarer: