2008-04-11

En afton med det muslimska brödrarskapet

Lördagen 10 april hålls det på Åsö gymnasium en "gala för omhuldandet av barmhärtighetens profet". Som arrangör står Islamiska Förbundet i Sverige och en organisation som kallar sig International Support. Galans syfte sägs vara att visa muslimernas kärlek till Profeten Muhammad, att öka medvetenheten och kunskapen om Profetens biografi, samt att helhjärtat fördöma all sorts kränkning av Profeten. Bland de inbjudna gästtalarna märks dr. Ali Badahdah, prof. Isam Albashir, Jamal Badawi, dr. Hassan Halawa och många fler.

En eftersökning på Internet ger följande information om talarna. Sannolikt är den förstnämnde Sheik Ali Bin Omar Badahdah från Jeddah, Saudi-Arabien, professor i Hadith- och Koranvetenskap på King Abdul-Aziz University. Han är en återkommande skribent på webbsighter som islamselect.com, islamtoday.net och ikhwanweb.net (muslimska brödraskapets officiella engelska hemsida). Om kvinnor och bilkörning skall han ha fällt följande kommentar "If women start driving, especially young girls, it will break something. We know what will happen: it will lead to adultery and kidnap.". I en annan artikel kan man läsa att han inte tycker om användandet av termen Wahhabi, men accepterar benämningen salafist,
men föredrar att bara kallas Muslim rätt och slätt. Badahdah är en av de 26 lärda som 2004 utfärdade en fatwa om jihad i Irak. I fatwans punkt 3 kan man läsa följande "There is no Doubts that jihad against the occupiers is a requirement for every able person" och "In this case, the conditions are different from initiating jihad and pursuing it". Han tillhör således inte kretsen av hycklare som vill låta påskina att jihad endast är en inre kamp eller att det endast kan företas i defensivt syfte. Givetvis figurerar också den onde juden på sedvanligt vis i fatwan "..is an obvious harm and a free gift to the Jews who are trying to infiltrate Iraq...".

Isam Al-Bashir är en sudanesiskt lärd och förre detta "minister of guidance and religious endowments". I en artikel från 2004 på Sudan Human Rights Organization´s hemsida kallas han "islamist scholar". Under fredagsbönen 13 maj 2005 ger han som imam en predikan där han ber för jihadister över hela världen och går på sedvanligt muslimskt manér på om judarnas orenhet."O God reinstate the Al Aksa Mosque to the sanctity of Muslim sanctuaries, away from the impurity of Jewish usurpers. O God support our oppressed brothers and mujahideen in all places.". Ett index på hans skrifter och kassetter återfinns på brödrarskapets
Ikhwanwebb. Är han måhända släkt med Sudans president Omar Al-Bashir?

Den egyptisktfödde Jamal Badawi bor i Kanada och är medlem i Fiqh Council of North America (FCNA) samt European Council for Fatwa and Research. Han hålls av somliga som en framstegsvänlig och "moderat muslim", men finns upptagen på The Investigative Project on Terrorism´s lista på FCNA-medlemmar med kopplingar islamisk extremism och terrorism. Följande information är hämtad därifrån "Badawi serves as vice chairman of the Islamic American University. The Islamic American University is a subsidiary of the Muslim American Society (MAS). According to the MAS website, “it is one of MAS main projects.” MAS commonly glorifies leaders of the Muslim Brotherhood and distributes Muslim Brotherhood propaganda. The Muslim Brotherhood is the ideological precursor to the major Sunni Islamic terrorist groups, including Hamas, Palestinian Islamic Jihad, and Al-Qaeda."

Badawi har också beslagits med att rättfärdiga självmordsbombningar på sighten
Islam Q & A forum-Martyrdom in Islam, samt har haft ett intimt samröre med personer (Salah Soltan) som uttryckt sitt stöd för Hamas, Hizbollah, väpnad jihad och förstörelse av Israel. Det var också Jamal Badawi som tillsammans med ovan nämnda Soltan fick Yusuf al-Qaradawi att dra tillbaka en fatwa 2001 som tillät muslimer i U.S.A;s armé att delta i kriget i Afghanistan. På tillrådan av dem ersatte Qaradawi denna med en ny som tvärtom förbjöd ett deltagande i kriget. Han har även publicerat artiklar på IslamOnline (Qaradawis webbsight). Han har även givit ett fatwautlåtande som legitimerar fysisk bestraffning av ostyriga hustrur. Som sagt en väldigt framstegsvänlig och moderat muslim med största sannolikhet är medlem av det Muslimska Brödraskapet.

Hassan Halewa är generalsekreterare för European Council for Fatwa and Research och har även bidragit på IslamOnline. Noteras skall att även Yusuf al-Qaradawi är medlem av det europeiska fatwarådet, som väl får sägas ha en kraftig slagsida mot Muslimska Brödraskapet och salafism.

Således kan vi här konstatera att samtliga fyra av de namngivna gästtalarna sannolikt är medlemmar av Muslimska Brödraskapet, eller i alla fall står dem väldigt nära. Och det är väl kanske också här ledargarnityret inom Islamiska Förbundet i Sverige och Stockholms Moskén har sin ideologiska hemvist. Kanske inte direkt någon nyhet, snarare stödjer dessa iakttaganden tidigare misstankar. Det var ju också här Yusuf al-Qaradawi vid ett möte med fatwarådet 2003 uttalade sitt stöd för självmordsattacker mot civila israeler. 2005 avslöjades det också att man här hade ljudkasseter till försäljning som innehöll grova anti-semitiska uttalanden

M.J.

Inga kommentarer: