2011-11-02

Hela 35 % av Kanadas muslimer tar inte helt avstånd från Al-Qaeda

En helt nyligen publicerad opinionsundersökning bland muslimer i Kanada av Macdonald-Laurier Institute gav vid handen att hela 35 procent av landets muslimer inte var beredda att helt fullt ut ta avstånd från Al-Qaeda. Alltså 1/3 förmådde sig inte att ta ett resolut avstånd från denna terror- och jihadorganisation.

Till detta kan läggas att även endast förhållandevis få var beredda att helt fullt ut ta avstånd från den Iranska gudsstaten (22 %), Hamas (25 %) och Hizbollah (30 %). Endast 13 % tog fullt ut avstånd från det Muslimska Brödraskapet.

Endast 22 % av de tillfrågade sade sig inte vilja ge sharian någon som helst plats i det Kanadensiska samhället.

"What Do Muslim Canadians Want? The Clash of Interpretations and Opinion Research,"

Inga kommentarer: