2011-11-15

En förestående totalislamisering av Egypten?

Hazem Saleh Abu Ismael, en ledande presidentkandidat och muslimskt lärd (ulema) har i två intervjuer givit en relativt tydlig bild av vad för slags förändringar han vill se i Egypten. Mot bakgrund av hans åsikter är det intressant att läsa det som står om honom i Wikipedia. Här presenteras han som en företrädare för något som smått absurt kallas den pragmatiska "islamo-liberala" rörelsen i Egypten. Han sägs inte vara medlem av Muslimska Brödrarskapet, men känner sig stolt över att förknippas med dem.

Vad har då denne liberala "islamist" då sagt i intervjuerna. I ett Tv- program som heter 90 minuter skall han ha sagt att han att han anser att kvinnor skall ikläda sig islamiska kläder (hijab i någon form), det vill säga dölja sig. På en fråga vad som skulle hända med en kvinna som bar bikini på en strand svarade han att de kommer att arresteras.

Några dagar senare på Biladna Bil Masrs program gjorde han ett utfall mot den populära TV-värdinnan, Reem Maged, och alla andra kvinnor i landet som inte bär hijab. Han förklarade det vara al-tabarouj (en dödlig synd) att inte täcka sig och använda make up och sa att han i enlighet med islamisk lag kommer att kriminalisera sådana.

Om han blir vald har Abu Ismail lovat att implementera sharian till fullo. Förbjuda alkoholhaltiga drycker i det offentliga, tvinga kopterna att betala en speciell skatt för att inte ha konverterat till islam (läs Jizya) Och givetvis straffa kvinnor som inte skyler sig.

Jizya är den skatt som kristna och judar fått betala i det traditionella islamiska samhället. Man skulle kunna likna den med ett slags beskyddarpeng, betalade man fick man leva och verka som andraklassens medborgare (så kallade dhimmis) under tänligen begränsade ramar. Ens rättsliga position gentemot muslimer är den rättslöses, då icke-muslimen inte har rätt att föra talan mot en muslim och inte heller har rätt att föra vittnesmål gentemot en muslim. Koranen säger; "Striden mot dem, som ej tror på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt (Jizya) och ödmjuka sig" (Sura 9:29).


Jihad Watch

Jerusalem Post


Inga kommentarer: