2008-07-09

Jihadi cops of Great Britain

Som en uppföljning till en tidigare artikel från den 3 juli följer här nya rapporter från Storbrittanien som berättar att åtta polisofficerare och andra anställda inom bland annat Metropolitan Police är misstänkta för samröre med islamistiska grupperingar däribland bland annat al-Qaeda.

Melanie Phillips skriver i Mail Online om den alltmer bizarra situationen i Storbrittanien, förmodligen det västeuropeiska land där islamiseringen har hunnit längst "Even more terrifying is the increasing Islamisation of the police. It has been reported that up to eight police officers and civilian staff working in the Metropolitan Police and other forces are suspected of links to extremist groups, including Al Qaeda, with some even believed to have attended terror training camps in Pakistan or Afghanistan. One suspected jihadist officer working in the South East has been allowed to keep his job despite being caught circulating internet images of beheadings and roadside bombings in Iraq."

Att notera är att polisen medvetet förefaller att ha tagit in islamister i poliskåren, då man istället för att samarbeta med "moderata" muslimer nu direkt vänder sig till salafisterna för att bekämpa radikalisering och terrorism (sic!). "Commander Robert Lambert, who until this year ran the Metropolitan Police Muslim Contact Unit, observed that terrorism could not be fought by contact with moderate Muslims but through partnerships with Salafists (Sunni extremists who believe in Islamic supremacy over the secular state) - one of whom was actually an officer in his own police department. Commander Lambert believed that this would enable the police to understand the way extremists thought before they committed any acts of terror."

Lakoniskt konstaterar Phillips; "But it surely goes without saying that an officer who is committed to the overthrow of the West, and its replacement by an Islamic society poses a security risk of the first order. For a police counter-terrorism specialist to be promoting this situation beggars belief."

Att man med öppna ögon försätter sig en i dylik situation visar inte bara på en oförmåga att hantera den escalerande hotbilden, utan också på hur desperat och hoplöst läget faktiskt måste te sig för de ansvariga inom polisen. Som en jämförelse skulle man skulle aldrig medvetet kommit på tanken att anställa nazister inom poliskåren i syfte att bekämpa dem, inte heller kommunister som öppet förklarat att de vill störta den rådande samhällsordningen för att ersätta det med en annan.

Svårigheterna med att bekämpa islamska strävanden med att i grunden förändra samhället i riktning mot en anpassning till sharia är dock mycket svårare än att bekämpa traditionella politiska rörelser som fascism, nazism och kommunism. Detta då islam verkar i skydd av västerlandets religionsfrihet och då religion (förutom vår egen kristendom) ofta uppfattas som någonting rent andligt och förädlande. Religion har här sedan ganska länge setts som någonting ytterst privat och därför uppfattas kritik av en religion som någonting som inte passar sig, och särskilt då om dess utövare utgörs av en minoritetsgrupp, vilket gör det direkt osmakligt och misstänkt xenofobiskt. Kanske skulle det vara lättare om man slapp misstänkliggöras som pseudofascist och allmänt främlingsfientlig, kanske det vore lättare om det muslimska samfundet bestod av en större andel etniska svenskar? Något man ju egentligen verkligen inte skulle önska.

M.J

1 kommentar:

Anonym sa...

United kingdom = North Pakistan...
tyvärr redan här