2008-07-06

Fullständigt mentalt sammanbrott i Storbrittanien ???

Först ut var ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, som i vintras
initierade en diskussion i engelsk massmedia, om huruvida det kanske var önskvärt att man parallellt med den allmänna engelska lagen skulle tillåta sharia´n.

Fredagen 4 juli kunde man läsa i engelska dagstidningar att den främste av engelska domare förespråkar applicerandet av sharialagar för att lösa tvistemål mellan muslimska kontrahenter.

"Lord Chief Justice Lord Phillips said that Islamic legal principles could be employed to deal with family and marital arguments and to regulate finance."

"In his speech at an East London mosque, Lord Phillips signalled approval of sharia principles as long as punishments - and divorce rulings - complied with the law of the land."


"The Lord Chief Justice said yesterday of the Archbishop's views: 'It was not very radical to advocate embracing sharia law in the context of family disputes'. He added there is 'widespread misunderstanding as to the nature of sharia law'."


Även om både dessa utalanden har mött kritik är det oroande att så högt uppsatta tjänstemän inom såväl rättsväsendet som den kyrkliga hierarkin hyser dessa åsikter. Att de dessutom går ut med dem offentligt underminerar medborgarstaten med lika rättigheter och skyldigheter och kommer säkert att ytterligare sporra de islamska intresseorganisationer i deras strävanden med att få tillämpandet av sharialagstiftning (till en början delar av den) erkänt av statmakterna.

Kritiken som har hörts kommer framförallt från advokater som menar att detta skulle komma att missgynna kvinnorna och de redan utsatta. Hoppingivande är i alla fall att Tories skall ha markerat med ett uttalande som klargjorde jämlikhet inför lagen (the English Common Law) och att regler och lagar som inte är kompatibla med engelsk lag aldrig kan tillåtas.


M.J

Inga kommentarer: