2008-07-07

Tre år sedan 7/7 attacken i London

Idag är det 5 år sedan inhemska jihadister utförde självmordsattackerna i London som tog livet av 52 oskyldiga människor. Notera dock att ickemuslimer enligt många muslimer (hur många vet man inte) inte kan betecknas som oskyldiga då de förnekar Allah och profeten Muhammed. "We don’t make a distinction between civilians and non-civilians, innocents and non-innocents. Only between Muslims and unbelievers. And the life of an unbeliever has no value. It has no sanctity.” (Sheikh Omar Bakri). Se även videoklippet kallat "icke-muslimer räknas inte som oskyldiga" längre ner i den vänstra informationsspalten.

Undersökningar som företogs i efterdyningarna av attacken gav för handen att hela 25% av Storbrittaniens muslimer vägrade att ta avstånd från terrorattacken i London, medans hela 70% vägrade ta avstånd från självmordsbombningar mer allmänt sett (Bruce Bawer. While Europe Slept. How Radical Islam is Destroying the West from Within. Broadway Books. 2006. s.251).

Givetvis tvingades de muslimska paraplyorganisationerna så småningom att gå ut med offentliga fördömanden, även om det satt mycket långt inne. Vikten man skall fästa vid dessa bör ses mot bakgrund av det ovan sagda, samt islamska begrepp som Taqiyya och Kitman, vilka skulle kunna beskrivas som institutionaliserade begrepp som tillåter muslimen att ljuga i fall det kan anses gynna islam. "Speaking is a means to achieve objectives. ... , it is permissable to lie if attaining the goal is permissable, and obligatory to lie if the goal is obligatory" och "Scholars say that there is no harm (def:p8.2(A) in giving a misleading impression if required by an interest countenanced by Sacred Law that is more important than not misleading the person being adressed, or if there is a pressing need which should otherwise be fullfilled except through lying..." (Úmdat al-Salik/Reliance of the Traveller. A Classic Manual of Islamic Sacred Law. Amana Publications.1994. s.745,748).
Läs om de oskyldiga män och kvinnor som dog den dagen på BBC News.

M.J

Inga kommentarer: