2008-08-06

Kreationismen vinner mark i skolorna i Storbrittanien och allt beror på islam

Politisk korrekthet och rädslan att bli brännmärkt som rasist och islamofob gör att kreationismen i allt högre grad gör inträde i skolorna i Storbrittanien. Och det är respekten för muslimernas gudstro som gör att så sker. Detta hävdar Richard Dawkins, professor vid institutionen för "understanding of science" vid universitetet i Oxford.

Följande citat från en artikel i Times Online sammanfattar hans syn på situationen i många av de brittiska skolorna.

* "Most devout Muslims are creationists - so when you go to schools, there are a large number of children of Islamic parents who trot out what they have been taught."

* "Teachers are bending over backwards to respect home prejudices that children have been brought up with."

* "The Government could do more but it doesn't want to because it is fanatical about multiculturalism and the need to respect the different traditions from which these children come."

* "The Government - particularly under Tony Blair - thinks it is wonderful to have children brought up with their traditional religions. I call it brainwashing."

* "It seems as though teachers are terribly frightened of being thought racist.
'It's almost impossible to say anything against Islam in this country because if you do you are accused of being racist or Islamophobic."


Kreationismen må ha skapats av bokstravstroende kristna i U.S.A, men den lär tränga in i de europeiska skolrummen som en följd av islam och det multikulturella samhällets undfallenhet.

M.JInga kommentarer: