2008-08-22

IslamOnline lär ut att det är O.K att inte följa sitt nya hemlands lag om den strider mot sharia

På internetsighten IslamOnline meddelar muftin Ali Muhyy Ed-Deen Al-Qara Daghi att det är O.K att inte följa sitt nya hemlands lagar om de strider mot Allahs lag (sharia). ".. if a Muslim lives in a foreign country, it is incumbent upon him/her to abide by the laws of that country so long as they do not contradict the Laws of Allah. If there is such a contradiction, no one should be obeyed at the expense of disobeying Allah."

Att rakt ut av uppmuntra till skattefusk verkar denna man visserligen dra sig för då han visar på att skattepengarna faktiskt kan användas till bra saker, men avslutar ändå med förbihållet; "... the normal relationship between man and the state is governed by a certain code to which man should stick unless it includes a flagrant contradiction or violation of Allah's Law."
Kanske borde skatteverket ha bättre koll på landets muslimer, för om de tillhör den fromma och gudfruktiga gruppen kan de i denne mans (och många andra lärde mäns) ord finna en uppmuntran till skattebrott.


Ett annat exempel på att de religiöst lärde inom islam uppmuntrar till lagbrott och bedrägeri följer här nedan. Följande fråga ställs till Shaykh Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeentill på internetsighten Islam Q&A; "I wanna marry a non muslim woman just for papers, without really practicing sex should i do sex with her even if i just want to take the papers? is it possible to marry her for that purpose?" Svaret lyder "If she is one of those whom it is permissible to marry, then there is nothing wrong with that, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "A woman may be married for four things" and he mentioned wealth as one of them? and this is akin to that.".

Hur ser det ut bland de högt värdade ulema här i Sverige lär de också dylika ting till sina församlingsmedlemmar?

M.J

Inga kommentarer: