2008-08-23

Fatwa för kåta muslimska män

Islam är en moralrelativistisk religion och med det menas att den har två moralkoder och inte en generellt giltig sådan. Den ena moralkoden talar om hur man skall förhålla sig till andra muslimer, sina bröder och systrar i tron (umma), den andra talar om hur man kan/skall bete sig mot icke-muslimer.

Ett exempel på detta är en nyligen påbjuden fatwa som säger; "Saudis who study out of Saudi Arabia like America have the Islamic permit to married a western girl by intending to leave her after a short time for just intercourse and when he will come back to Saudi he must divorce her and all that without telling her the truth at all.". Ett sådant handlande mot en ärbar muslimsk kvinna skulle givetvis uppfattas som något djupt omoraliskt, men mot en västerländsk ogudaktig och därmed föraktelig kvinna anses ett dylikt beteende som fullt acceptabelt.

Givetvis gäller fatwan inte bara Saudier utan samtliga muslimska män i en liknande situation. Fatwan utgår från det slags äktenskap som kallas Misyar ('al-misyar) och som praktiseras i Saudi-Arabien och Egypten. "Misyar is an official relationship between man and woman, but does not involve that the two live together, nor that the man is economically responsible. Misyar allows the man to have a normal wife in a addition to his misyar-wife(s). The misyar wife is expected to live with her parents, and her husband can visit her according to a predetermined schedule.". och "Misyar has many similarities with mut'a, practiced in Shi'i Islam, except for the preceding definition of duration. But misyar can easily be terminated with standard divorce, making it quite possible to form temporary marriage of even short periods."

Detta är islam religionen som värderar människan efter hennes religiösa tillhörighet.


M.J

Inga kommentarer: