2008-08-27

Shariafonder introduceras i Sverige

Idag har DN två (1, 2) artiklar om att nätmäklaren Avanza nu introducerar Sveriges första shariafond där endast bolag som godkänts av Dow Jones shariaråd ingår. Bolagen som ingår i fonderna sägs inte få handla med vapen, alkohol, pornografi, banker eller övrig finansverksamhet skriver DN, men glömmer att meddela läsaren att de inte heller får handla med grisar/griskött och kött som inte slaktas på halalvis. Ett annat kriterium för bolagen är att produkterna inte får komma från Israel, vilket ger fonderna lite av karaktären av ett ekonomiskt jihad mot staten Israel.

På sighten Sharia Finance Watch kan man läsa en artikel "Sharia Finance-The Quiet Jihad" av Allyson Rowan Tyler. Hon skriver bland annat; "Drug companies are not immune from laws of Sharia, and investments in companies that do stem cell research, or birth control will also be banned. Any products that are deemed “Haram” will be subject to the issues of Shariah. We must not just look at the moral issues of alcohol or gambling, but how this type of finance can have an impact on the development of life saving drugs as the investments of Shariah firms move into areas that do research. Truckers that carry pork can be affected, the suppliers of the paper that supplies the tabloids can be affected, thereby causing loss of jobs, and financial ruin, and then offering the Gulf companies bargain priced property, businessness,and a foothold into American and Western society. This is the danger, this is the goal."

"Investments in the Islamic Finance Industry worldwide are now worth about $700 BILLION dollars. Moody’s Investor Services estimated this in a report put out in February 2008. The countries that are the largest contributors to Shariah Finance are Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar,Saudi Arabia and the United Arab Emirates and Dubai. These countries have seen this type of growth due to the rise of oil prices that we are now paying for. Every increase in the price of gas at the pump is a step closer to a life under Shariah law. A report by the investment firm of Morgan Stanley in February , 2008 put the outstanding Sukuk (bonds) market worth more than $90 billion dollars, and a projection that by 2010 it will be worth over 200 Billion dollars. While this is good news for the investors, the risk of Shariah law and the changes to the way we live our lives will be changed with this new system of finance."

Tänkvärt. Genom de enorma summor oljan genererar och genom att investera i väst kommer man att kunna påverka och underminera de rådande ekonomiska strukturerna. Detta jihad, denna strävan efter att göra gud i behagliga gärningar genom att underminera den ekonomi det gudlösa väst vilar på och på samma gång vidga sharians verkningsområde är ingenting att vare sig uppmuntra och göra pengar på. Är det ett utslag av paranoia att tro att så skulle vara fallet eller bygger sådana antaganden på en seriös realistisk grund? Det vet jag inte, men en sak vet jag dock och det är att jihad kan ta sig i många olika uttryck.

I samma artiklar i DN kan man vidare läsa att försäkringsbolaget Folksam sedan flera år redan har ett samarbete med Sveriges muslimska råd som erbjuder försäkringar för troende muslimer och de nu också undersöker möjligheten av att erbjuda kunderna banktjänster i samarbete med Swedbank. Samtidigt har det rapporterats att brittiska Islamic Bank of Britain planerar att öppna en filial i Sverige.
Sannolikt är detta bara att se som en första kick-off för mer shariaanpassat i bank- och försäkringsbranshen i Sverige. Att

Enskilda företag ser sannolikt endast det här med shariaanpassat som något som kan ge klirr i kassan, längre tänker de sannolikt inte, kanske får det dem också att känna sig som de gör en god gärning och drar sitt strå i den multikulurella stacken. Men med detta ger man också ett indirekt erkännande för sharia´n och begrepp som halal (tillåtet) och haram (förbjudet) som normgivande och ett fullt acceptabelt inslag i samhället. Med tiden kommer det från ha varit blott och bart ett inslag i det svenska samhället att bli allt mer påtagligt, för att inom några decennier komma att dominera ett monokulturellt islamskt Sverige fullt ut.

Ett skräckscenario, vilda fantasier, -inte om inflödet av asylsökande muslimer får fortsätta i oförminskad takt, - inte med tanke på deras nativitet, - inte med tanke på den politiska korrektheten, kortsyntheten och den aninglösa naivitet som präglar de etablerade svenska politiska partierna som inte vill förstå att detta demografiska skifte kan komma att få oerhörda konsekvenser för det framtida svenska samhället.

M.J

Inga kommentarer: