2008-08-22

Moderation in religion means following the example of the Prophet

Ibland (särskilt efter islamistiska terrordåd) har man i media sett talesmän för olika muslimska organisationer och islamskt lärda (ulema) träda fram och ta avstånd från alla former av extremism, även islamsk. Det låter betryggande och alla vi andra icke-muslimer får höra det vi vill höra, att islam och därmed också den troende muslimen är som oss alla andra. Vad många inte förstår är att vi med dessa ord blir utsatta för Taqiyya, (en i sharia´n sanktionerad lögn), vad dom menar är inte alls det samma som vi tror oss höra.


Enligt detta sätt att resonera är allt som föreskrivs i koranen, och allt som profeten Muhammed sade och gjorde (sunnan) inte att betrakta som extremism. Sålunda är följande inslag inte att betrakta som extremism inom islam; att ta mindreåriga barnhustrur (Aisha/6år), att idka sexuellt umgänge med dem innan de uppnått könsmognad (Aisha 9år), att slå sin hustru om hon inte lyder mannen (sharia´n), att implementera sharians strafflagstiftning beträffande brottsmål om tjuvnad (kapade lemmar), hor och otukt (100 piskrapp eller stening) etc, att hetsa och hota icke-muslimer, att bedriva väpnat jihad mot världens icke-muslimer. Samt mycket, mycket mer.

M.J

Inga kommentarer: