2008-08-29

Jättemoskén i Köln har fått grönt ljus (dock med reducerade minareter)

Myndigheterna i Köln har nu gett sitt godkännande för byggandet en av Europas största moskéer, godkännandet kom efter att man gått med på kortare minareter än vad som var tänkt från början. Ursprungligen hade Türkisch-Islamische Union (DITB) tänkt att byggnadens två minareter skulle ha varit 55 meter höga.

I Spiegel Online International kan man läsa att; "The anti-mosque campaign has been under observation by the Office for the Protection of the Constitution, Germany's domestic intelligence agency, because of its "sweeping defamation of foreigners is suspected of violating human dignity.". Det finns nu 159 moskéer i Tyskland, 1990, för 18 år sedan var de endast tre. Det har alltså skett en explosionsartad byggnation av moskéer i landet sedan 1990. Det är inte konstigt att det finns tyskar som känner sig oroade inför det myckna moskébyggandet i landet, om det är något som är konstigt är att inte fler tycks vara det. Klicka på denna länk för moskéstatistik.

M.J

Inga kommentarer: