2008-08-23

Jihadister med kopplingar till Finland

Tre muslimska män har tidigare under månaden arresterats i Storbrittanien, de är gripna under misstanke för terrorbrott. Männen har också kopplingar till en pågående undersökning om hot om att mörda premiärminister Gordon Brown.

I The Herald kan man läsa att; "No plot was in place but there were calls for the death of Gordon Brown on an extremist jihad website in January".

De misstänkta är tre män i åldrarna 21, 22 och 23 med hemvist i Blackburn och Lancashire. De två första arresterades på Manchesters flygplats när de skulle till med att gå ombord ett flygplan med destination Finland. Den tredje greps i Accrington, Lancashire.

Kontraterroristpoliser från Manchester and Lancashire är nu i Skandinavien för att här fortsätta sina undersökningar. Männen står ännu inte under åtal.

Trots att Finland under åren alltid har varit mycket restriktivt beträffande invandring har man i Finland på kort tid fått både ett islamskt parti som vill införa sharia´n i Finland, och nu kopplingar till militant jihadistisk islamism. Kopplingar till jihadistiska Mujaheddin och Finland har såvitt jag vet endast påvisats en gång tidigare. I Gudmundson kan man läsa, "I rapporten sägs att talesmannen för Shabaab, alltså en av de högsta ledarna för organisationen, Sheikh Muqtar Robow Ali (alt Abu Mansur) antas ha bott i Finland som flykting.". Rapporten "The Al-Shabaab Al-Mujahidiin. A Profile of the First Somali Terrorist Organisation" sammanställd av Abdisaid M Ali finns att läsa i sin helhet, det är bara att klicka och läsa.

I Dagen kan man läsa att Islam är den religion som växer mest i Finland och att "den Lutherska kyrkan tappar tiotusentals medlemmar varje år och frikyrkorna stagnerar. Islam är på frammarsch på grund av invandring men det är också en del finländare som konverterar till islam.". Man räknar vidare med att det idag finns ungefär 40 000 muslimer i landet, och att aktivismen har ökat markant på den senaste tiden. "Nya islamska föreningar bildas inte bara i Helsingfors där antalet muslimer är störst utan också i andra städer. Flyktingar och invandrare från muslimska länder bosätter sig i bland annat Tammerfors och Kuopio.".

Och jag som hade tänkt att dra mig tillbaka till Finland den dag Sverige givit upp inför det muslimska umma´s krav och blivit införlivat i Dar al-islam.

M.J

Inga kommentarer: