2008-08-07

Muslimsk antisemitism i Kanada

Som på så många andra ställen där den muslimska andelen av befolkningen har ökat växer också dramatiskt antalet religiöst motiverade attacker på judar i Toronto, Kanada. Mot denna bakgrund och den kraftiga muslimska invandringen till Kanada föreslår Meir Weinstein, ledare för Jewish Defense League avdelning i Toronto att invandrande muslimer borde tvingas till att skriva under någon slags deklaration där det tydligt framgår att man inte är anhängare av den ideologi som främst företräds av det muslimska brödrarskapet. Detta skulle då underlätta vid eventuell deportation. Läs mer om detta i Intellectual Conservative.

M.J

Inga kommentarer: