2008-08-13

Danska säkerhetspolisen förespråkar en förflackning av språkbruket

Politiken.DK skriver idag att PET, den danska motsvarigheten till SÄPO vill att myndigheterna i fortsättningen inte skall bruka sig av uttryck som jihad och heligt krig, utan i sället bör tala om terrorism, rätt och slätt. man skall akta sig för at bruka ord som islamistiska terrorister använder sig av för att rättfärdiga våld, menar man på PET.

"Det handler om at være præcis»Det handler ikke om politisk korrekthed, men om at sikre en sprogbrug, der er så præcis og objektiv som muligt. Terrorister kæmper ikke blot en voldelig kamp, men også en kamp på ord - om et bestemt syn på verden«, siger chefen for PETs afdeling for sikkerhed Anja Dalgaard-Nielsen".

Syftet sägs vara att islamisterna använder sig av denna terminologi för att skapa en klyfta mellan muslimer och resten av världen. Man säger sig också vilja se ett användande av ett objektivt språkbruk, som om det per automatik skulle vara den egna kulturens. Att reducera islamistisk terrorism och jihad, till blott och bart terrorism är att vilseleda allmänheten om problemets egentliga kärna, islam och dess heliga texter. Genom att inte nämna företeelsen med dess rätta namn försvinner den inte. Oavsett om myndigheterna talar om jihad eller inte kommer kriget mot otrogna (läs icke-muslimen) att finnas där, det enda som kommer att ske är att sikten kommer att grumlas av oprecisa omskrivningar, och att allmänheten undanhålls viktig information, nämligen de bevekelsegrunder som ligger bakom terrordåden.

M.J

Inga kommentarer: