2008-08-15

Planerar mullorna i Iran att döda nobelpristagaren Shirin Ebadi

Rooz, en webbsight för iranier i exil varnar nu för att mullorna i Iran avser att göra sig av med human-rightsaktivisten och nobelpristagaren (2003) Shirin Ebadi. Misstankarna bygger på anklagelser ifrån den statliga nyhetsbyrån IRNA om att hon skall ha blivit en Bahai (medlem av en heretisk muslimsk sekt), enligt iransk rätt skulle det göra henne till en lätt måltavla, och ger vem som helst som skulle ta hennes liv straffrihet.

Article 226 i den iranska straffrätten stipulerar nämligen "that the killing of a person is subject to 'Ghesas', or retaliatory punishment, "only if the victim did not deserve death based on the Sharia, and if the ‎victim deserved death the murderer must prove that in court, according to set criteria". Enligt sharia är som bekant en apostat, det vill säga en som har lämnat islam värdig att dö, och en konvertering till Bahai skulle just göra henne till en sådan person. Ett supplement till artikel 295 säger dessutom " that if a person kills another because he suspects that the victim deserves death, and this is proven in court, the killing is considered accidental homicide, and the author must only pay "blood money" to the victim's family. But if the killer proves that the victim deserved death, he doesn't even have to pay the "blood money", and will not face any penalty." Detta medför att hon mer eller mindre kan betraktas som fredlös, och att vilken from muslim som helst kan ta hennes liv utan någon som helst rättslig påföljd.

SÄG NEJ TILL SHARIA ! SÄG NEJ TILL SHARIA I SVERIGE !

Skriv på uppropet genom att klicka på bilden längst upp i det vänstra hörnet.


M.J

1 kommentar:

Stefan Ahlskog sa...

Hej. Är det du eller IRNA som hävdar att Bahá'í är en muslimsk sekt? Det måste väl vara IRNA, för den absoluta majoriteten av de 6,5 miljonerna bahá'íer som finns på jorden (10 miljoner om man räknar med barnen) har inte ens muslimsk bakgrund. Inte heller finns majoriteten i Iran, även om Bahá'í uppstod i Iran i mitten av 1800-talet. Om man bara ser till Iran så kan man inte heller tala om muslimsk bakgrund när majoriteten iranska bahá'í-troende tillhör familjer som varit bahá'í-troende i 150 år.

Det är sant att Bahá'í grundades i Iran i mitten av 1800-talet. Från början var det en religiös väckelserörelse som hamnade på kollisionskurs med de shia-muslimska prästerna och shahens diktatur. Över 20.000
bahá'íer slaktades enbart under det första decenniet. Den ene grundaren av tron arkebuserades 1850 medan den andre utvisades 1852. Hatet mot bahá'í-tron har hållit i sig i Iran ända till dags dato, och bahá'íer över hela världen är djupt bekymrade över de iranska medtroendes svåra situation.

Bahá'í är en monoteistisk självständig religion, med egna heliga skrifter, platser och ritualer. Den har haft störst framgång i länder som har en mycket blandad etnicitet – t.ex. USA, Bolivia och Indien och ö-nationer som haft en mycket stor invandring som Trinidad & Tobago, Fidji, Nauru, Samoa, Tonga, Singapore, m.fl.

Bahá'í-tron har fått sitt internationella centrum på Karmelbergets utlöpare mot hamnstaden Haifa av historiska skäl. Trons grundare – Bahá'u'lláh (som ordagrant betyder ungefär "Guds återsken" men på svenska benämns "Guds härlighet") – fördes i fångenskap till denna region, som då tillhörde Osmanska riket, i slutet av 1860-talet.

Världens bahá'í-troende arbetar för ett pacifistiskt och i alla meningar "rättvist" världssamhälle där nationalismen inte har mycket plats. Enhet – i betydelsen endräkt mellan jordens alla människor – är ett av lärans allra viktigaste mål. Världsparlament, världsregering, en världens högsta domstol, total avrustning i världens länder och en fredsbevarande internationell styrka, världsmedborgarskap är framtida mål, liksom en andligare värld som gör det lättare för individerna att utvecklas själsligt. Barns rätt till utbildning, demokrati, religions- och tankefrihet, jämställdhet mellan könen, vetenskap och religion i samverkan, rättvisa mellan olika delar av världen och mellan dess folk, en ekonomi som bygger på verkliga prestationer och inte på upplevt värde – detta är viktiga grundstenar som funnits i bahá'í-tron ända sedan starten i mitten av 1800-talet.

Bahá'í-tron har ett mycket nära samarbete med FN och dess organ och är dessutom icke-statlig medlem i dessa och andra internationella organisationer. Bahá'í-grupper samarbetar särskilt i frågor som rör utbildning och kvinnofrågor i fattiga länder.

Svenska Bahá'í-samfundets hemsida finns på www.bahai.se