2008-08-05

Islamiseringen av Spanien och anspråken på allt gammalt islamskt land

Mansur Escudero, en spansk konvertit och spaniens islamiska råds president anser att Andalusien tillhör muslimerna, han säger; "Al-Andalus will continue being Al-Andalus for Muslims of all ages. It is there. We have created it." Med samma logik skulle kristendomen kunna återkräva hela den muslimska världen, och Al-Andalus av ättlingar till exempelvis vandalerna.

En gång muslimskt alltid muslimskt, detta är tongångar som numera inte bara hörs från al-Qaedas håll, utan även från muslimer som Mansur Escuerdo. Uppenbarligen finns det inga tidsmässiga gränser innan förlorat land slutar att räknas som egentligen muslimskt.
Det muslimska brödrarskapets andlige ledstjärna Yusuf al-Qaradawi har myntat följande tvetydiga yttrande om Palestina, Tjetjenien och Kashmir; "The meaning of Jihad in our present time particularly refers to striving to liberate Muslim lands from the grip of the disbelievers who usurped them and imposed on them their own laws in lieu of the Divine Law", och "Retrieving these lands, freeing them from the clutches of atheists and their twisted laws is the joint responsibility of all Muslims. Declaring Jihad to save our land is an Islamic obligation." samt "If war is waged anywhere to achieve this goal, namely to free the occupied lands of the laws and the tyranny of disbelievers, it is undoubtedly a case of Jihad for the sake of Allah". Även om hans yttrande gäller områden som gått förlorade för Dar al-Islam under de senaste 200 åren, kan man även här se ett dylikt tänkande (Tjetjenien kom under Rysk dominans 1783). Utifrån detta resonemang skulle man "legitimt" kunna återkräva/återta ett stort antal Europeiska länder framför allt på Balkan, något som nödvändigtvis inte måste ske genom väpnad jihad.

Som i de flesta andra länder i Europa sker återerövringen av Spanien genom omvälvande demografiska förskjutningar till islams förmån, och genom ett ihärdigt arbete med att få statsmakterna att steg för steg ge efter och anpassa samhället till sharians krav. Ett annat sätt som tillämpas är att rika affärsmän investerar och ibland även köper upp hela gator, och på så sätt får möjlighet att utforma gatumiljön så att den står i samklang med vad muslimska ögon tål att se.
"Muslim businessmen now own whole streets in the city of Granada. They invest large sums of money in private property and are willing to pay much more than the market price. A local butcher no longer sells traditional "Serrano ham" but "halal sheep meat." Givetvis har också krav på sharians införande som ett parallellt rättssytem också ställts, och man fodrar också att få sätta sina barn i speciella muslimska skolor.

Muslimska organisationer lobbar även hårt för att den spanska regeringen skall ge spanskt medborgarskap till ättlingarna till de morer som utvisades från Spanien 1610. Om detta projekt skulle nå fram gång torde inflödet av verkliga och påstådda ättlingar ytterligare bidra till den muslimska befolkningstillväxten i Spanien. Givetvis byggs det som på så många andra ställen också moskeér i Spanien, och det finns dessutom planer på mycket stora sådana, i Córdoba och Medhina al-Azhara utanför Córdoba samt i Sevilla och Granada. Man har även legat på hårt för att få tillgång till La Mezquita- en före detta megamoské numera i den katolska kyrkans ägo. För att öka trycket talas det nu om att göra Cordoba till en vallfärdsplats för världens muslimer.


Och så går reislamiseringsprocessen av Al-Andalus och Spanien vidare, och ingen el Cid finns att tillgå .

M.J

2 kommentarer:

Anonym sa...

Då skulle de kunna lämna över Turkiet till gekerna, assyrierna och armenierna. Det hade varit något.

Anonym sa...

Uppenbarligen finns det inga tidsmässiga gränser innan förlorat land slutar att räknas som egentligen muslimskt..Varför har dom då problem med judarna?Judarna tog bara tillbaka vad som var derras.